Nawigacja

Treść strony

Informujemy, iż pobierane z powyższej strony druki nie stanowią wzorów powszechnie obowiązujących, mają one charakter informacyjny i pomocniczy. W każdym przypadku budynku (niezależnie od rodzaju), przekazywanego do użytkowania w części lub przed wykonaniem wszystkich robót – inwestor jest zobowiązany złożyć wniosek o pozwoleniu na użytkowanie – art. 55 ust 3 ustawy Prawo budowlane. Na skutek nowelizacji ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2015, poz. 443), po dniu 28.06.2015r. obowiązują inne procedury i formy zakończenia budowy. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przed dniem 28.06.2015r. organ związany jest warunkami zawartymi w tej decyzji. Od warunków określonych w decyzji zależy procedura zgłoszenia budynku do użytkowania tj: konieczność zgłoszenia zakończenia budowy lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

ROZPOCZĘCIE BUDOWY

ZAKOŃCZENIE BUDOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

ZAKOŃCZENIE BUDOWY BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH / GARAŻY / PŁODÓW ROLNYCH itp.

ZAKOŃCZENIE BUDOWY BUDYNKÓW USŁUGOWYCH / HANDLOWYCH / MAGAZYNOWYCH itp.

ZAKOŃCZENIE BUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH / BUDOWLI (np.. PARKINGI, MASZTY, WIATY, STACJE PALIW, MYJNIE SAMOOBSŁUGOWE, ZBIORNIKI, PLACE SKŁADOWE itp.)

ZAKOŃCZENIE BUDOWY SIECI GAZOWYCH, ELEKTROENERGETYCZNYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH

ZAKOŃCZENIE BUDOWY DROGI

POZOSTAŁE DOKUMENTY

Oświadczenia (wzory)

Zawiadomienia (wzory)

Wnioski (wzory)

  • autor informacji: Jerzy Ostrowski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-10-07 11:05
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-14 15:24

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00