Nawigacja

URZĄD   /   Nabór na wolne stanowiska   /   Rok 2017   /   Ogłoszenia o naborze   /  

Treść strony

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. wynagrodzeń

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 15.05.2017 r. godz. 15:00 na adres Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ul. Jagodowa 2, 05 - 092 Łomianki w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. wynagrodzeń"

 • autor informacji: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-27 15:21

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko głównego specjalisty w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Oferty należy składać w terminie do dnia 5 maja 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor informacji: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-19 12:09

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poszukuje kandydatów do pracy

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszukuje kandydatów do pracy przy aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Przewidziany okres zatrudnienia 6-8 miesięcy.

Miejsce pracy - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133, budynek B (geodezja).

Kontakt telefoniczny sekretariat: 22 733 73 40, e-mail: geodezjasekretariat@podgik.pwz.pl

 • data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-14 11:41

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszukuje kandydata do pracy na czas zastępstwa

Wydział Geodezji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszukuje kandydata do pracy na stanowisko ds. udostępniania danych i informacji oraz wydawania zaświadczeń dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

- Dział kadr - (22) 733 72 15; Naczelnik Wydziału Geodezji - (22) 733 73 71, 733 73 40

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
 • autor informacji: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2017-04-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-07 15:15

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko geodety w referacie Aktualizacji Baz Danych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na stanowisko geodety w Raferacie Aktualizacji Baz Danych w Ośrodku Dokumentacyjnym i Kartograficznym" - liczy siędata wpływu do Starostwa

 • autor informacji: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-06 12:01

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Geodezji

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko podinspektora/inspektora - Wydział Geodezji"

 • autor informacji: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-06 11:54

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości w Zespole ds. Księgowości Budżetu Powiatu Dochodów Budżetu Państwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko podinspektora do Wydziału Księgowości w Zespole ds. Księgowości Budżetu Powiatu” 

 • autor informacji: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-06 11:47

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości w Referacie Dochodów

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko podinspektora do Wydziału Księgowości w Referacie Dochodów” 

 • autor informacji: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-06 11:38

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika działu Terapeutyczno - Opiekuńczego

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 10.03.2017 r. godz. 15:00 na adres Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ul. Jagodowa 2, 05 - 092 Łomianki w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego"

 • autor informacji: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2017-02-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-22 15:14

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bramkach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. finansowych

Oferty należy składać w terminie do 2 marca 2017 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach ul. Północna 18, 05 - 870 Błonie w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na stanowisko "Referent ds. finansowych" lub za pośrednictwem poczty - liczy się data wpływu do DPS w Bramkach

 • autor informacji: Seweryn Chruściński
  data wytworzenia: 2017-02-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-02-20 10:53

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektor.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 lutego 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 131A (pokój 214) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora" – liczy się data  wpływu do PCPR.

 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2017-02-13 16:09
 • zmodyfikował: Zbigniew Rębiś
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-13 16:10
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2017-02-13 16:10

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszego księgowego ds. finansowo- księgowych

Wymagane dokumenty z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko starszego księgowego ds. finansowo - księgowych" należy składać osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej pok. nr 35 lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Sadowej ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki. Termin składania dokumentów upływa dnia 08 lutego 2017 roku do godziny 15:00

 • autor informacji: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-24 10:08

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko geodety w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Referacie Archiwizacji i Udostępniania Danych

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 stycznia 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko geodety w ODGiK" – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor informacji: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-01-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-09 15:45

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale AiB”  – liczy się data  wpływu do Starostwa

 • autor informacji: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-04 10:35

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00