Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 111/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie rozbudowy środowiskowego domu samopomocy przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor informacji: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-27 13:40

Uchwała Nr 102/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu pomocy społecznej

 • autor informacji: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-13 15:27

Uchwała Nr 97/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 • autor informacji: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-30 09:52
 • zmodyfikował: Katarzyna Fabiniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-30 09:57

Uchwała Nr 96/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: rozbudowa środowiskowego domu samopomocy

 • autor informacji: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-30 09:49

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor informacji: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-29 14:32

Uchwała Nr 90/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 

 • autor informacji: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-20 11:59

Uchwała Nr 81/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert  w konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor informacji: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-31 14:46

Uchwała Nr 80/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 • autor informacji: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-31 14:43

Uchwała Nr 72/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju infrastruktury ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy w 2017 roku. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor informacji: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-05-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-11 14:16

Uchwała Nr 71/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu pomocy społecznej

 • autor informacji: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-27 10:38

Uchwała Nr 58/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego oglasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  w  2017 roku - rozwoju infrastruktury ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy

 • autor informacji: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-06 09:57

Uchwała Nr 57/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego polegającego na rozwoju infrastruktury ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy

 • autor informacji: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-06 09:49

Uchwała Nr 45/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor informacji: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-15 11:07

Uchwała Nr 23/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. nr 1817) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego

 • autor informacji: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-25 15:59

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 22/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rokuo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor informacji: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-25 15:53

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00