Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 71/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu pomocy społecznej

 • autor informacji: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-04-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-27 10:38

Uchwała Nr 58/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego oglasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  w  2017 roku - rozwoju infrastruktury ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy

 • autor informacji: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-06 09:57

Uchwała Nr 57/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego polegającego na rozwoju infrastruktury ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy

 • autor informacji: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-06 09:49

Uchwała Nr 45/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor informacji: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-15 11:07

Uchwała Nr 23/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. nr 1817) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego

 • autor informacji: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-25 15:59

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 22/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rokuo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor informacji: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-25 15:53

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00