Nawigacja

Szybkie Linki   /   OGŁOSZENIA   /   Ogłoszenia   /   Wydział Gospodarki Mieniem   /   Zawiadomienia   /  

Treść strony

Zawiadomienie

Starosta Warszawski Zachodni, stosownie do art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. dalej ugn), w związku z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 dalej kpa) zawiadamia, iż na wniosek Pani Beaty Barszcz reprezentującej firmę PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 124a ugn w związku a art. 124 ugn zostaje wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 558z obrębu Borzęcin Duży, gmina Stare Babice, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120 mm2.

 • data wytworzenia: 2017-10-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-27 15:12

Zawiadomienie

Starosta Warszawski Zachodni, zawiadamia, iż na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego,  zostaje wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 180/1 z obrębu 0011 miasto, gmina Ożarów Mazowiecki, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej.

 • data wytworzenia: 2017-08-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-08-23 12:19

Zawiadomienie

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia , iż na wniosek Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Myszczyn powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie zostaje wszczęte postępowanie o zatwierdzenie statutu spółki.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2017-04-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-10 15:16

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00