BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Odszkodowania - Gmina Łomianki

Postępowania administracyjne dotyczące odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w gminie Łomianki z art. 73 ugn, art. 98 ugn oraz specustawy drogowej

Nieruchomość

Sprawa

Typ sprawy

Ostatnia aktualizacja

Pisma w sprawie

dz. nr 76/1, z obr. 0006 Łomianki

GM.683.6.32.2018.MKi

 

Specustawa drogowa

2018-02-14

-wszczęcie postępowania

dz. nr 771/39, obr. 0005 Dziekanów Polski

GM.683.6.72.2018.MKi/AO

Specustawa drogowa

2022-03-31

-wszczęcie postępowania
-Zawiadomienie o nowym terminie
-Postanowienie nr 692/GM/2021 powołujące rzeczoznawcę
-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 374/GM/2022 o ustalniu odszkodowania

dz. 772/33, obr. 0005 Dziekanów Polski

GM.683.6.73.2018.MKi/AO

Specustawa drogowa

2022-04-04

-wszczęcie postępowania
-Zawiadomienie o nowym terminie
-Postanowienie nr 693/GM/2021 powołujące rzeczoznawcę
-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 379/GM/2022 o ustalniu odszkodowania

dz. nr 787/20 i nr 787/36, obr. 0005 Dziekanów Polski

GM.683.6.83.2018.MKi

Specustawa drogowa

2018-03-19

-wszczęcie postępowania

dz. 165/1, obr. 0023 Łomianki

GM.RO.683.3.139.2020.SM

Specustawa drogowa

2021-03-09

-wszczęcie postępowania
-zapytanie o art. 73
-zapytanie o stan nieruchomości
-Postanowienie 170/GM/2021 powołujące biegłego
-Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej 687/GM/2021

dz. nr 482, obr. 0021 Łomianki

GM.683.3.12.2016.MW

Specustawa drogowa

2023-11-16

-zawiadomienie o zapoznaniu z aktami
-przesłanie odwołań od decyzji do Wojewody Mazowieckiego
-obwieszczenie o wydaniu decyzji 202/GM/2020, 203/GM/2020, 204/GM/2020 i 205/GM/2020 ustalających odszkodowanie
-Zawiadomienie o nowym terminie
-zawiadomienie o zapoznaniu z aktami
-Postanowienie 716/GM/2023 prostujące oczywistą omyłkę

dz. nr. 72/1, obr. 0003 Łomianki

GM.RO.683.3.9.2021.AO

Specustawa drogowa

2021-09-16

-postanowienie 226/GM/2021 powołujące biegłego
-Postanowienie nr 665/GM/2021 zawieszające postępowanie administracyjne

dz. nr. 78/1, obr. 0006 Łomianki

GM.RO.683.3.78.2020.AO

Specustawa drogowa

2021-11-26

-zawiadomienie o wszczęciu postępowania
-Postanowienie 228/GM/2021 powołujące biegłego
-Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami
-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 1407/GM/2021

dz. nr 14, obr. 0005 Łomianki

GM.683.3.244.2017.Mki/AR

Specustawa drogowa

2018-05-25

-ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dz. nr 106, obr. 0012 Sadowa

GM.683.6.68.2018.AO

Specustawa drogowa

2018-06-29

-postanowienie 328/GM/2018 zawieszające postępowanie

dz. 866, obr. 0005 Dziekanów Polski

GM.683.6.98.2018.AO

Specustawa drogowa

2018-07-02

-postanowienie 331/GM/2021 zawieszające postępowanie

dz. 777, obr. 0005 Dziekanów Polski

GM.683.6.99.2018.AO

Specustawa drogowa

2018-07-02

-postanowienie 332/GM/2018 zawieszające postępowanie

dz. nr. 11 i 28, obr. 0003 Łomianki

GM.683.6.105.2018.Mki/AO

Specustawa drogowa

2018-07-05

-postanowienie 352/GM/2018 zawieszające postępowanie

 dz. nr 65, obr. 0023 Łomianki

GM.683.6.128.2018.AR

Specustawa drogowa

2018-11-06

-wszczęcie postępowania
-postanowienie 542/GM/2018 o zawieszeniu postępowania

dz. nr 234/4, obr. 0022 Łomianki

GM.683.6.134.2018.AR

Specustawa drogowa

2018-11-06

-wszczęcie postępowania
-postanowienie 545/GM/2018 zawieszające postępowanie

dz. nr 14, obr. 0005 Łomianki

GM.683.3.244A.2017.MKi/AR

Specustawa drogowa

2018-07-18

-zawiadomienie o zaposnaniu z aktami
-postanowienie 383/GM/2021 zawieszające postępowania

dz. nr 470/3 z obrębu 0022 Łomianki; nr 530/1, 530/3, 531, 533/4 z obr. 0023 Łomianki

GM.ZO.683.3.25A.2010.MW

Specustawa drogowa

2018-08-01

-Decyzji nr Nr 450/GM/2018 ustalająca odszkodowanie
-postanowienie 381/GM/2018 korygujące decyzję

dz. nr. 378/2, z obr. 0022 Łomianki

GM.683.6.143.2018.AR

Specustawa drogowa

2018-08-06

-wszczęcie postępowania

dz. nr.  440, z obr. 0022 Łomianki

GM.683.6.130.2018.AR

Specustawa drogowa

2018-08-06

-wszczęcie postępowania

dz. nr 193/4, z obr. Kiełpin Poduchowny

GM.683.6.235.2018.MW

Specustawa drogowa

2018-08-21

-wszczęcie postępowania

dz. nr 202/2, z obr. Kiełpin Poduchowny

GM.683.6.236.2018.MW

Specustawa drogowa

2018-08-22

-wszczęcie postępowania

dz. nr 371, z obr. 0004 Łomianki

GM.683.6.271.2018.MW

Specustawa drogowa

2018-08-31

-wszczęcie postępowania

dz. nr 582/2, z obr. 0022 Łomianki

GM.683.6.142.2018.AR 

Specustawa drogowa

2019-02-12

-wszczęcie postępowania
-nowy termin
-zawiadomienie o zapoznaniu z aktami
-zawiadomienie o oględzinach

dz. nr 170/1, z obr. 0012 Sadowa

GM.683.6.54.2018.AR

Specustawa drogowa

2018-12-12

-nowy termin
-postanowienie 652/GM/2018 zawieszające postępowanie

dz. nr 172/1, z obr. 0012 Sadowa

GM.683.6.56.2018.AR

Specustawa drogowa

2018-12-12

-wszczęcie postępowania
-nowy termin
-postanowienie 655/GM/2018 zawieszające postępwanie

dz. nr. 634/4, obr. 0021 Łomianki

GM.RO.683.3.132.2020.SM

Specustawa drogowa

2021-03-31

-obwieszczenie o wydaniu decyzji 392/GM/2021

dz. 245/8, z obr. 0012 Sadowa

GM.683.3.21.2017.MKi/AR

Specustawa drogowa

2018-10-16

-nowy termin
-zawiadomienie o zapoznaniu z aktami

dz. nr 93/2, z obr. 0002 Dąbrowa

GM.RO.683.3.131.2020.SM

Specustawa drogowa

2021-06-28

-zawiadomienie o nowym terminie
-zawiadomienie o zapoznaniu z aktami

dz. nr 237/1 , z obr. 0012 Sadowa

GM.683.3.18.2017.MKi/AR

Specustawa drogowa

2018-10-15

-zapoznanie z aktami

dz. nr 250/6, z obr. 0012 Sadowa

GM.683.3.25.2017.MKi/AR

Specustawa drogowa

2018-10-16

-ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym

dz. nr 253/5, z obr. 0012 Sadowa

GM.683.3.26.2017.MKi/AR

Specustawa drogowa

2018-10-23

-zapoznanie z aktami

dz. nr 177/10, z obr. 0004 Dziekanów Leśny

GM.RO.683.3.81.2020.MW

Specustawa drogowa

2020-07-24

-wszczęcie postępowania
-Postanowienie 595/GM/2020 zawieszające postępowanie

dz. nr 224, z obr. 0004 Kiełpin

GM.RO.683.3.82.2020.MW

Specustawa drogowa

2020-07-24

-wszczęcie postępowania
-Postanowienie 596/GM/2020 zawieszające postępowanie

dz. nr  1/2, 1/3 i 2, z obr. 0024 Łomianki
 

GM.683.3.245.2017.MKi

Specustawa drogowa

2018-04-19

-wszczęcie postępowania
-Postanowienie 211/GM/2018 zawieszające postępowanie

dz. nr 82, 377/5, z obr. 0021 Łomianki

GM.683.3.247.2017.MKi

Specustawa drogowa

2018-04-19

-wszczęcie postępowania
-Postanowienie 213/GM/2018 zawieszające postępowanie

dz. nr 123, z obr. 0004 Łomianki

GM.683.3.14.2016.MW/AR

Specustawa drogowa

2018-10-08

-nowy termin
-Decyzja nr Nr 775/GM/2018 ustalająca odszkodowanie

dz. nr  482, z obr. 0021 Łomianki

GM.683.3.12A.2016.MW/AO

Specustawa drogowa

2018-07-04

-zawiadomienie o zapoznaniu z aktami

dz. nr 532, z obr. 0010 Łomianki Dolne

GM.RO.683.3.74.2020.AO

Specustawa drogowa

2020-07-08

-wszczęcie postępowania

dz. nr 578, z obr. 0010 Łomianki Dolne

GM.RO.683.3.75.2020.AO

Specustawa drogowa

2020-07-08

-wszczęcie postępowania

dz. nr 767/1 i 767/3, z obr. 0010 Łomianki Dolne

GM.ZO.683.3.7.2014.MW

Specustawa drogowa

2018-02-26

-Decyzja nr 171/GM/2018 ustalająca odszkodowanie

dz. nr 191/17, z obr. 0008 Kiełpin

GM.683.6.264.2018.MW

Specustawa drogowa

2020-08-24

-Decyzja 638/GM/2020 ustalająca odszkodowanie

dz. nr 138/2 i 178/5, z obr. 0004 Dziekanów Leśny
dz. nr 896/2, z obr. 0005 Dziekanów Polski

GM.683.6.117.2018.AO/MW

Specustawa drogowa

2021-07-02

-Postanowienie 337/GM/2021 zawieszające postępowanie
-Postanowienie 509/GM/2021 podejmujące postępowanie
-zawiadomienie o zapoznaniu z aktam

 

dz. nr 160/3, obr. 0022 Łomianki

GM.RO.683.3.48.2020.AO

specustawa drogowa

2021-07-08

-obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 854/GM/2021

dz. nr 28/4, obr. 0006 Łomianki

GM.RO.683.3.3.2021.AO

Specustawa drogowa

2021-09-29

-Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami

dz. nr 782/1, obr. 0005 Dziekanów Polski

GM.683.6.79.2018.AO

Specustawa drogowa

2022-04-01

-Zawiadomienie o nowym terminie
-Postanowienie nr 695/GM/2021 powołujące rzeczoznawcę
-Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami
-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 377/GM/2022 o ustalniu odszkodowania

dz. nr 821/12 i 821/11, obr. 0005 Dziekanów Polski

GM.683.6.85.2018.AO

Specustawa drogowa

2022-02-01

-Zawiadomienie o nowym terminie
-Postanowienie nr 696/GM/2021 powołujące rzeczoznawcę
-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 98/GM/2022 o ustalnie odszkodowania

dz. nr 821/19, obr. 0005 Dziekanów Polski

GM.683.6.86.2018.AO

Specustawa drogowa

2022-01-21

-Zawiadomienie o nowym terminie
-Postanowienie nr 697/GM/2021 powołujące rzeczoznawcę
-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 58/GM/2022 ustalającej odszkodowanie

dz. nr 828/1, obr. 0005 Dziekanów Polski

GM.683.6.92.2018.AO

Specustawa drogowa

2022-02-01

-Zawiadomienie o nowym terminie
-Postanowienie nr 698/GM/2021 powołujące rzeczoznawcę
-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 97/GM/2022 o ustalnie odszkodowania

dz. nr 834/1, obr. 0005 Dziekanów Polski

GM.683.6.95.2018.AO

Specustawa drogowa

2022-02-18

-Zawiadomienie o nowym terminie
-Postanowienie nr 699/GM/2021 powołujące rzeczoznawcę
-Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami
-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 225/GM/2022 o ustalniu odszkodowania

dz. nr 835/1, obr. 0005 Dziekanów Polski

GM.683.6.96.2018.AO

Specustawa drogowa

2022-02-02

-Zawiadomienie o nowym terminie
-Postanowienie nr 700/GM/2021 powołujące rzeczoznawcę
-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 148/GM/2022 o ustalnie odszkodowania

dz. nr 162/4, obr. 0006 Łomianki

GM.RO.683.3.4.2021.AO

specustawa drogowa

2021-10-20

-Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami

dz. nr 234/4, obr. 0022 Łomianki, gmina Łomianki

GM.RO.683.3.56.2020.AO/AW

specustawa drogowa

2022-01-24

-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 67/GM/2021 o ustalniu odszkodowania

dz. nr 193/4, obr. 0007 Kiełpin Poduchowny

GM.RO.683.3.123.2020.AO/AW

Specustawa drogowa

2022-04-15

-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 440/GM/2022 o ustalniu odszkodowania

dz. nr 226/14, obr. 0012 Sadowa, gmina Łomianki

GM.683.3.10.2017.MKi/AW

Specustawa drogowa

2022-05-20

-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 540/GM/2022 o ustalniu odszkodowania

dz. nr 534/4, 530/1, 530/3, 531, obr. 0023 i nr 470/3, obr. 0022 Łominaki

GM.683.3.25.2010.MW

Specustawa drogowa

2023-05-24

-Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy
-Zawiadomienie o nowym terminie i zawiadomienie o publicznym obwieszczeniu
-Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami
-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 208/GM/2023 o ustaleniu odszkodowania
-Przekazanie wniosku o przywrócenie terminu na złożenie odwołania do Wojewody Mazowieckiego

dz. nr 27/5, obr. 0006 Łomianki

GM.683.6.36.2018.MKi/AW

specustawa drogowa

2022-09-09

-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 826/GM/2022 o ustalniu odszkodowania

dz. nr 154/1, obr. 0008 Kiełpin

GM.683.3.122.2020.AO/AW

Specustawa drogowa

2023-01-25

-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 58/GM/2023 o ustaleniu odszkodowania

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony