BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.683.6.50.2018.KSM

Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.50.2018.KSM

Ożarów Mazowiecki, dnia 11 października 2018r.

GM.683.6.50.2018.KSM

ZAWIADOMIENIE

o zapoznaniu z aktami

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 41/1 (część działki nr 41) o pow. 0,0274 ha z obrębu 0021 miasta Błonie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.50.2018.KSM)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-10-11
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-11 12:36
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-10-11
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-11 12:36

Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23.02.2018r. znak: GM.683.6.50.2018.KSM

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2021-03-08 10:17

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony