BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.683.6.118.2018.KSM

Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy GM.683.6.118.2018.KSM

Ożarów Mazowiecki, dnia 28 sierpnia 2019 roku

GM.683.6.118.2018.KSM

ZAWIADOMIENIE

o zapoznaniu z aktami

 

W związku z zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej, oznaczony w ewidencji gruntów jako działki nr 62 o pow. 1,31 ha z obrębu 0010-Dębówka, nr 158 o pow. 1,3430 ha, 333 o pow. 0,3702 ha z obrębu 0004-Bieniewice, nr 170 o pow. 1,75 ha z obrębu 0007-Błonie-Wieś, gmina Błonie oraz nr 28/1 o pow. 0,9756 ha, 71 o pow. 0,0015 ha z obrębu 0024 miasta Błonie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 022 733 73 47.

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-08-28 12:57

Postanowienie Nr 321/GM/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, sygn. GM.683.6.118.2018.KSM

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-08-28 13:03
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-28 13:03

Zawiadomienie i Postanownie w sprawie GM.683.6.118.2018.KSM

drukuj (Zawiadomienie i Postanownie w sprawie GM.683.6.118.2018.KSM)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-04-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-04-18 10:37
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-18 10:37

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony