BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Odszkodowania - pozostałe powiaty

Postępowania administracyjne dotyczące odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w gminach nie będąchych częścią Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z art. 73 ugn, art. 98 ugn oraz specustawy drogowej

Nieruchomość

Sprawa

Typ sprawy

Ostatnia aktualizacja

Pisma w sprawie

dz. nr 201/1, obr. 0006 Młochów, gmina Nadarzyn

GM.RO.683.3.12.2021.KSM

Specustawa drogowa

2022-01-26

-wszczęcie postępowania
-wniosek o przesłanie egzemplarza Decyzji Starosty Pruszkowskiego
-zapytanie czy działka przeszła na własność Powiatu Pruszkowskiego w trybie art.73
-zapytanie o stan nieruchomości
-ponowne zapytanie czy działka przeszła na własność Powiatu Pruszkowskiego w trybie art.73
-Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego
-Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego
-Zawiadomienie o nowym terminie
-Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami
-Przekazanie biegłemu uwag do wyceny
-Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami
-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 75/GM/2022 o ustalnie odszkodowania

 

dz. nr 5/6, z obr. 0022 Pruszków

GM.RO.683.3.3.2019.KSM

Specustawa drogowa

2024-03-06

-Postanowienie 20/GM/2020 zawieszające postępowanie
-Postanowienie 493/GM/2022 o podjęciu postępowania administracyjnego
-Zawiadomienie o nowym terminie rozpatrzenia sprawy
-Postanowienie 494/GM/2022 o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego
-Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami
-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 662/GM/2023 o ustalniu odszkodowania
-Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia nr 9/GM/2024
-Postanowienie Nr 99/GM/2024 z 06.03.2024 prostujące Decyzję Nr 662/GM/2023

dz. nr 188/121, obr. 0018 Pruszków

GM.RO.683.3.1.2020.KSM

Specustawa drogowa

2021-06-23

-wszczęcie postępowania
-Postanowienie 398/GM/2020 powołujące biegłego
-Postanowienie 112/GM/2021 dopuszczające dowód
-zawiadomienie o zapozaniu z aktami
-obwieszczenie o wydaniu decyzji 736/GM/2021

dz. 420/1, obr. 03 Piastów, miasto Piastów

GM.RO.683.3.31.2021.SM

specustawa drogowa

2021-05-25

-wszczęcie postępowania
-zapytanie o przejęcie działki z art. 73
-zapytanie o stan nieruchomości

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony