BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.683.3.244A.2017.MKi/AR

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 383/GM/2018

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 383/GM/2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-07-18
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-23 13:27
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-23 13:26

Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.244A.2017.MKi/AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 18 czerwca 2018r.

GM.683.3.244A.2017.MKi/AR

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej kategorii gminnej – ul. Armii Poznań, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 14 o pow. 0,1542 ha z obrębu 0005-miasto, gmina Łomianki, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 022 733 73 46.

 

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 

Otrzymują:

 1. Gmina Łomianki

 2. Niniejsze zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomiankach oraz  publikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego, na podstawie art. 49 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

 3. a/a

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.244A.2017.MKi/AR)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-18
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-22 11:22

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-18
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-22 11:22

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony