BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVII / 169 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przekazanie Gminie Izabelin zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 4126W

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-30 14:55

Uchwała Nr XVII / 168 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały NR XVI / 149 / 2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Uchwała Nr XVII / 167 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wykluczania Powiatu Warszawskiego Zachodniego będącego częścią Regionu Warszawskiego Stołecznego z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-30 14:38

Uchwała Nr XVII / 166 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-30 14:24

Uchwała Nr XVII / 165 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-30 14:22

Uchwała Nr XVII / 164 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie wyboru członka Komisji skarg, wniosków i petycji  Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-30 14:20

Uchwała Nr XVII / 163 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej na lata 2021-2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-30 14:18

Uchwała Nr XVII / 162 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  na lata 2021-2030

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-30 14:16

Uchwała Nr XVII / 161 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2021 – 2030

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-30 14:13

Uchwała Nr XVII / 160 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2021 – 2030”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Marchewka, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-30 14:11

Uchwała Nr XVII / 159 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-30 14:08

Uchwała Nr XVII / 158 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przekazania przez Powiat Warszawski Zachodni Gminie Łomianki zadania publicznego z zakresu edukacji - prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-30 14:06

Uchwała Nr XVII / 157 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie pozbawienia drogi nr 4117W kategorii drogi powiatowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-30 14:04

Uchwała Nr XVII / 156 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia przez Powiat Warszawski Zachodni pomocy finansowej w 2021 roku dla Gminy Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-30 14:01

Uchwała Nr XVII / 155 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-30 13:59

Uchwała Nr XVII / 154 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 – 2029

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-30 13:56

Uchwała Nr XVII / 153 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-03-30 13:53

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony