BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Komisja Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej:
 
Bogumiła Miziołek – Przewodnicząca
Marek Parafiniuk – Wiceprzewodniczący
Jan Grądzki
Leszek Tokarczyk
Paweł Kanclerz
Sławomir Stelmaszczyk

 

Komisja działa w zakresie promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, a także w zakresie edukacji publicznej, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogumiła Miziołek
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-11-25 13:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-12 13:12

Komisja Porządku Publicznego i Obronności:
 
Józef Wierzbicki – Przewodniczący
Adam Moraczewski – Wiceprzewodniczący
Jan Grądzki
Marian Perlik
Andrzej Wołczyński
Jan Żychliński

Komisja działa w zakresie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia, zdrowia ludzi, środowiska oraz obronności.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Wierzbicki
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-11-25 13:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-12 13:13

Komisja Rewizyjna:
 
Anna Wieszczycka – Przewodnicząca
Ryszard Górka – Wiceprzewodniczący
Bogumiła Miziołek - Sekretarz
Edward Wołyński
Marek Parafiniuk

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Wieszczycka
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-11-25 13:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-12 13:13

« poprzednia strona

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony