BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.683.3.175.2017.KSM

Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.175.2017.KSM

Ożarów Mazowiecki, dnia 20 czerwca 2018r.

GM.683.3.175.2017.KSM

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr działka nr 213/3 o pow. 0,0149 ha z obrębu 0004-Bieniewice, gmina Błonie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 022 733 73 47.

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 

Otrzymują:

 1. adresaci

 2. a/a. 

Do wiadomości:

Powiat Warszawski Zachodni

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.175.2017.KSM)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-22 11:29
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-22 11:28
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Michalak
   data wytworzenia: 2018-06-20
  • opublikował: Agata Racinowska
   data publikacji: 2018-06-22 11:29

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-22 11:29
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-22 11:28

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony