BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.683.3.214.2017.MKi/AR

Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy GM.683.3.214.2017.MKi/AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 22 stycznia 2019 roku

GM.683.3.214.2017.MKi/AR

ZAWIADOMIENIE

o zapoznaniu z aktami

 

W związku z wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzji Nr 208/P/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 437/2017 z dnia 15 września 2017 roku (znak AB.673.27.2017.ISZ) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej ul. Niepokalanowskiej,

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za projektowaną działkę nr 70/20 (część działki nr 70/14) o  pow. 0,0023 ha, z obrębu Kampinos, gmina Kampinos, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy,  wypowiedzenia się co do zebranych dowodów,  materiałów i zgłoszonych żądań.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

W celu umówienia terminu i godziny udostępnienia akt sprawy, proszę o kontakt po numerem tel. 22 733 73 47.

 

Udostępnianie do wglądu akt sprawy odbywa się w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście A), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00

 

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

drukuj (Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy GM.683.3.214.2017.MKi/AR)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
    data wytworzenia: 2019-01-22
  • opublikował: Agata Racinowska
    data publikacji: 2019-01-25 10:09
  • zmodyfikował: Agata Racinowska
    ostatnia modyfikacja: 2019-01-25 10:10

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony