BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.ZO.683.3.7.2014.MW

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 171/GM/2018 z dnia 26.02.2018r. znak sprawy GM.ZO.683.3.7.2014.MW

Starosta Warszawski Zachodni orzeka o:

 1. ustaleniu odszkodowania w wysokości 51 993 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote), z tytułu nabycia z mocy prawa przez gminę Łomianki prawa własności za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 767/1 i nr 767/3 o łącznej pow. 0,0327 ha z obrębu 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki, objętej decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 560/12 z dnia 20 września 2012r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej w Łomiankach.
 2. zobowiązaniu Gminy Łomianki  do złożenia odszkodowania, określonego w punkcie pierwszym niniejszej decyzji, do depozytu sądowego. Wypłata odszkodowania nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Pełna treść powyższej decyzji w załączniku.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 171/GM/2018 z dnia 26.02.2018r. znak sprawy GM.ZO.683.3.7.2014.MW)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-02-26
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-02-27 10:19
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-27 10:16

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-02-26
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-02-27 10:19
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-27 10:18

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony