BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Wywłaszczenia

Postępowania administracyjne dotyczące wywłaszczenia nieruchomości.

Nieruchomość

Sprawa

Typ

Ostatnia aktualizacja

Pisma w sprawie

działka nr 343/6 z obrębu 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.19.19.2016.AZ

wywłaszczenie art. 112

2017-04-26

-decyzja 276/GM/2017

dz. nr 1/3 z obr. 0004 Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.7.2021.BD

art. 114

2021-06-16

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

dz. nr 1/1 z obr. 0004 Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.6.2021.BD

art. 114

2021-06-16

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

dz. nr 22/3 z obr. 0003 Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.8.2021.BD

art. 114

2021-06-16

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

dz. nr 597/169, 169, 623, 598/297, 297, 597/296, 296, obr. Łomianki

GM.6820.43.2018.AK

sprostowanie decyzji

2021-06-28

- Postanowienie nr 507/GM/2021 prostujące decyzję

dz. nr 49, obr. Roztoka, gmina Leszno

GM.RN.6821.2.10.2020.BD

art. 114

2021-07-07

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
-zawiadomienie o zapoznaniu z aktami

dz. nr 121, obr. Roztoka, gmina Leszno

GM.RN.6821.2.9.2020.BD

art. 114

2021-07-07

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
-zawiadomienie o zapoznaniu z aktami

dz. nr 22/5, obr. 0003 i 19/2, obr. 0005 Ożarów Maz

GM.RN.6821.2.4.2021.BD

art. 114

2021-07-08

-ogłoeszenei o zamiarze wszczęcia postępowania
-ogłoeszenei o wszczęciu postępowania

 dz. nr 119/5, obr. Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki

GM.6821.3.16.2017.AZ

art. 114

2018-02-13

-ogłoeszeni o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-ogłoeszenia o wszczęciu postępowania

dz. nr 120/2, z obr. Płochocin, gmina Ożarów Maz.

GM.6821.3.17.2017.AZ

art. 114

2018-11-06

-Postanowienie Nr 554/GM/2018 korygujące omyłkę w decyzji 733/GM/2018

dz. nr 77/3, z obr. 2-06-15 Włochy, m.st. Warszawa

GM.6821.3.3.2019.AZ

art. 114

2020-02-21

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-ogłoeszenie o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego

dz. nr 77/6, z obr. 2-06-15 Włochy, m.st. Warszawa
 

GM.6821.3.4.2019.AZ

art. 114

2020-02-21

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-ogłoszenie o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego

dz. nr 7, z obr. 0007, gmina Ożarów Mazowiecki

GM.6821.3.2.2019.AZ

art. 114

2019-12-02

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-ogłoszenie o zakończeniu postępowania

dz. nr 17/1, z obrębu Wolskie, gmina Ożarów Maz.

GM.6821.3.7.2018.AZ

art. 114

2019-12-02

-ogłoeszenie o wszczęciu postępowania
-ogłoszenie o zakończeniu postępowania

dz. nr 218/2, z obr. 0017 Lipków, gmina Stare Babice

GM.6821.3.5.2019.AZ

art. 114

2020-02-21

-ogłoszenie o zamarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego
-ogłoeszenie o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego

dz. nr 194 i 195, obr. 0002 Ożarów Maz., gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.2.2021.BD

art. 114

2021-04-13

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania admnistracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

dz. nr 111, obr. Duchnice, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.3.2021.BD

art. 114

2021-02-15

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania admnistracyjnego

dz. nr 80, obr. 0004 Łominaki, gmina Łomianki

GM.RN.6821.2.8.2020.BD

art. 114

2021-04-13

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

dz. nr 543, obr. Duchnice, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.5.2021.BD

art. 114

2021-05-25

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony