BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Wywłaszczenia

Postępowania administracyjne dotyczące wywłaszczenia nieruchomości.

Nieruchomość

Sprawa

Typ

Ostatnia aktualizacja

Pisma w sprawie

działka nr 343/6 z obrębu 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.19.19.2016.AZ

wywłaszczenie art. 112

2017-04-26

-decyzja 276/GM/2017

dz. nr 1/3 z obr. 0004 Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.7.2021.BD

art. 114

2022-01-11

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-Decyzja nr 29/GM/2022 o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości

dz. nr 1/1 z obr. 0004 Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.6.2021.BD

art. 114

2022-01-11

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-Decyzja nr 30/GM/2022 o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości

dz. nr 22/3 z obr. 0003 Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.8.2021.BD

art. 114

2022-01-11

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-ogłoeszenie o wszczęciu postępowania
-Decyzja nr 31/GM/2022 o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości

dz. nr 597/169, 169, 623, 598/297, 297, 597/296, 296, obr. Łomianki

GM.6820.43.2018.AK

sprostowanie decyzji

2021-06-28

- Postanowienie nr 507/GM/2021 prostujące decyzję

dz. nr 49, obr. Roztoka, gmina Leszno

GM.RN.6821.2.10.2020.BD

art. 114

2021-07-07

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
-zawiadomienie o zapoznaniu z aktami

dz. nr 121, obr. Roztoka, gmina Leszno

GM.RN.6821.2.9.2020.BD

art. 114

2021-07-07

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
-zawiadomienie o zapoznaniu z aktami

dz. nr 22/5, obr. 0003 i 19/2, obr. 0005 Ożarów Maz

GM.RN.6821.2.4.2021.BD

art. 114

2021-10-06

-ogłoeszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-ogłoeszenie o wszczęciu postępowania
-ogłoeszenei o wszczęciu postępowania
-Decyzja nr 1206/GM/2021 o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności

 dz. nr 119/5, obr. Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki

GM.6821.3.16.2017.AZ

art. 114

2018-09-04

-ogłoeszeni o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-ogłoeszenia o wszczęciu postępowania
-obwieszczenie o wydaniu Decyzji 669/GM/2018

dz. nr 120/2, z obr. Płochocin, gmina Ożarów Maz.

GM.6821.3.17.2017.AZ

art. 114

2018-11-06

-obwieszczenie o wydaniu Decyzji 733/GM/2018
-Postanowienie Nr 554/GM/2018 korygujące omyłkę w decyzji 733/GM/2018

dz. nr 77/3, z obr. 2-06-15 Włochy, m.st. Warszawa

GM.6821.3.3.2019.AZ

art. 114

2020-07-06

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-ogłoeszenie o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego
-Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 471/GM/2020

dz. nr 77/6, z obr. 2-06-15 Włochy, m.st. Warszawa
 

GM.6821.3.4.2019.AZ

art. 114

2020-06-30

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-ogłoszenie o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego
-Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 445/GM/2020

dz. nr 7, z obr. 0007, gmina Ożarów Mazowiecki

GM.6821.3.2.2019.AZ

art. 114

2020-01-22

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-ogłoszenie o zakończeniu postępowania
-Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 28/GM/2020

dz. nr 17/1, z obrębu Wolskie, gmina Ożarów Maz.

GM.6821.3.7.2018.AZ

art. 114

2019-12-02

-ogłoeszenie o wszczęciu postępowania
-ogłoszenie o zakończeniu postępowania

dz. nr 218/2, z obr. 0017 Lipków, gmina Stare Babice

GM.6821.3.5.2019.AZ

art. 114

2020-06-15

-ogłoszenie o zamarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego
-ogłoeszenie o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego
-Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 411/GM/2020

dz. nr 194 i 195, obr. 0002 Ożarów Maz., gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.2.2021.BD

art. 114

2021-07-23

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania admnistracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 13.04.2021
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 23.07.2021

dz. nr 111, obr. Duchnice, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.3.2021.BD

art. 114

2021-08-10

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania admnistracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia wywłaszczeniowego

dz. nr 80, obr. 0004 Łominaki, gmina Łomianki

GM.RN.6821.2.8.2020.BD

art. 114

2022-02-09

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
-Zawiadomienie o oględzinach
-Zawiadomienie o zakończeniu postępownia wywłaszczeniowego
-Decyzja nr 275/GM/2022 o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności

dz. nr 543, obr. Duchnice, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.5.2021.BD

art. 114

2021-08-11

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia wywłaszczeniowego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia wywłaszczeniowego

dz. nr 533/3 i 533/1, z obr. Klaudyn, gmina Stare Babice

GM.GN.6821.47.2015.AZ

art. 112

2017-05-12

-Decyzja nr 300/GM/2017

dz. nr 128/2, z obr. Janów, gmina Stare Babice

GM.GN.6821.19.33.2016.AZ

art. 112

2017-06-22

-decyzja 441/GM/2017

dz. nr 340, obr. Ołtarzew, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.11.2021.BD

art. 114

2022-07-28

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 756/GM/2022 o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności

dz. nr 45, obr. 0003 Duchnice, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.12.2021.BD

art 114

2022-07-28

-Ogłoszenie zamiarze wszczęcia postępownia wywłaszczeniowego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 757/GM/2022 o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności

dz. nr 389, obr. 0010 Ożarów Maz., gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.13.2021.BD

art. 114

2022-04-04

-Ogłoszenie zamiarze wszczęcia postępownia wywłaszczeniowego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego
-Postanowienie nr 63/GM/2022 o dopuszczeniu operatu szacunkowego jako dowodu
-Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
-Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 378/GM/2022 o wywłasczeniu nieruchomości poprzez pozbawienie prawa własności

dz. nr 74 i n 406, obr. 0010 Ożarów Maz., gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.15.2021.AZ

art. 114

2022-07-28

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia wywłaszczeniowego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 755/GM/2022 o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności

dz. nr 211/2, obr. 0001 Łomianki, gmina Łomianki

GM.RN.6821.1.6.2022.AZ

art. 115

2023-01-04

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia wywłaszczeniowego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia wywłaszczeniowego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 8/GM/2023 o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności

dz. nr 210/2, obr. 0001 Łomianki, gmina Łomianki

GM.RN.6821.1.5.2022.AZ

art. 114

2023-01-04

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia wywłaszczeniowego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia wywłaszczeniowego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 7/GM/2023 o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności

dz. nr 280/1, obr. 0027 Wojcieszyn, gmina Stare Babice

A.GM.RN.6821.10.2023.OW

art. 114

2024-06-11

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia wywłaszczeniowego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 514/GM/2024 o wywłaszeczeniu

dz. nr 905/3, 905/4, obr. 0011 Klaudyn, gmina Stare Babice

A.GM.RN.6821.14.2024.OW

art. 114

2024-06-04

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia wywłaszczeniowego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia wywłaszczeniowego

dz. nr 194/11, obr. 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki

A.GM.RN.6821.33.2024.OW

art. 114

2024-04-29

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony