BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Postępowania administracyjne dotyczące ograniczenia korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124

Nieruchomość

Sprawa

Typ

Ostatnia aktualizacja

Pisma w sprawie

dz. nr 484 (dawna działka nr 401) z obr. Stare Babice, gmina Stare Babice

GM.GN.6821.25.2015.JC

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości art. 124

2017-05-29

-decyzja 314/GM/2017
-decyzja 373/GM/2017

dz. nr 2, obr. Dębówka, gmina Błonie

GM.RN.6821.1.2018.2021.JC/AZ 

art 124a

2021-09-14

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

dz. nr 20/3, obr. Leszno, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.5.2021.PK/OW

art. 124a

2021-09-15

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-ogłoszenie o wszczęciu postępowania
-Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 1116/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 12, obr. Leszno, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.6.2021.PK/OW

art. 124a

2021-09-15

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-ogłoszenie o wszczęciu postępowania
-Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 1117/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 11/1, obr. Leszno, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.7.2021.PK/OW 

art. 124a

2021-09-15

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-ogłoszenie o wszczęciu postępowania
-Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 1118/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 292, obr. Zaborówek, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.32.2021.OW

art. 124

2021-09-29

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dz. nr 36, obr. 0032 Wyględy, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.34.2021.OW

art. 124

2021-09-10

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

dz. nr 297, obr. Lesnzo, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.35.2021.OW

art. 124

2021-09-29

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dz. nr 297, obr. Feliksów, nr 207, obr. Wyględy, nr 39/1, 36 i 66, obr. Wąsy Kolonia, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.36.2021.OW

art. 124

2021-07-08

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

dz. nr 2, obr. Myszczyn, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.1.28.2021.OW 

art. 124

2021-09-29

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dz. nr 24, obr. Sieraków, gmina Izabelin

GM.RN.6821.1.72.2020.PK/OW

art. 124

2021-07-14

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania adminiestracyjnego z 13.01.2021
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania adminiestracyjnego 21.01.2021
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania
-Decyzja 885/GM/2021 z 14.07.2021

dz. nr 194/2, obr. 0005, gmina Ożarów Maz.

GM.6821.6.2.2017.AR

art. 124

2017-03-27

-ogłoeszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

dz. nr 65, obr. 0006, gmina Ożarów Maz.

GM.6821.6.1.2017.AR

art. 124

2017-05-25

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-decyzja 653/GM/2017

dz. nr 180/1, obr. 0011, gmina Ożarów Maz.

GM.6821.5.3.2017.AR

art. 124

2017-09-20

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-decyzja 690/GM/2021

dz. nr 3, obr. Wilków, gmina Leszno

GM.6821.7.1.2018.JC

art. 124

2018-04-30

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-decyzja 325/GM/2018

dz. nr 3/106, z obr. PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Maz.

GM.6821.4.14.2018.JC

art. 124

2018-10-26

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-zawiadomienie o zapoznaniu z aktami

dz. nr 125/9, 133/12, 197/1, 197/2 i 197/3, z obr. Dziekanów Leśny i dz. nr 217, z obr. Kiełpin, gmina Łomianki

GM.RN.6821.1.45.2020.PK

art. 124

2020-11-10

-ogłoeszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-ogłoeszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zakończeniu postępowania i zapozaniu z aktami
-Decyzja 860/GM/2020

dz. nr 24 i 27, z obr. Truskaw, gmina Izabelin

GM.RN.6821.1.47.2020.PK

art. 124

2020-07-30

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dz. nr 196 i 226, z obr. Kępiaste, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.70.2020.PK

art. 124

2021-03-29

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania adminiestracyjnego z 13.01.2021
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania adminiestracyjnego 21.01.2021
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania

dz. nr 35, z obr. Powązki, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.81.2020.PK

art. 124

2021-03-29

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania

dz. nr 107/1, z obr. Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.1.53.2020.PK

art.124

2020-12-09

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

dz. nr 185/8, z obr. Grądy, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.66.2020.PK

art. 124

2020-12-10

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

dz. nr 654, z obr. Borzęcin Duży, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.1.67.2020.PK

art. 124

2020-12-16

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

dz. nr 267, z obr. Zaborów, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.68.2020.PK

art. 124

2020-12-10

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

dz. nr 715, obr. Leszno, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.69.2020.PK

art. 124

2020-12-10

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

dz. nr 44, obr. 0023 Szymanówek, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.38.2021.OW

art. 124

2021-07-23

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

dz. nr 96, obr. 0008 Kiełpin, gmina Łomianki

GM.RN.6821.1.39.2021.OW

art. 124

2021-07-23

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

dz. nr 56, obr. Nowe Babice, 146 , obr. Latchorzew i 286, obr. Stare Babice, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.1.41.2021.OW

art. 124

2021-07-23

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

dz. nr 1, obr. Grądy, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.3.2021.PK/OW

art. 124

2021-08-27

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja 1038/GM/2021

dz. nr 2, obręb Myszczyn, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.1.73.2020.PK

art. 124

2021-03-29

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania adminiestracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania

dz. nr 5 i 10, obr. Wilkowa Wieś, nr 20, 22, 187, obr. Powązki, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.1.2021.PK

art. 124

2021-09-28

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania admnistracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 1166/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 30, obr. Wilkowa Wieś, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.77.2020.PK

art. 124

2021-07-06

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego
-decyzja nr 844/GM/2021

dz. nr 4 i 187, obr. Powązki, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.84.2020.PK/OW

art. 124

2021-03-29

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

dz. nr 15, obr. Wiktorów, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.8.2021.PK/OW

art. 124

2021-08-27

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania admnistracyjnego

dz. nr 186/11, obr. Dziekanów Leśny, gmina Łomianki

GM.RN.6821.1.9.2021.PK/OW

art. 124

2021-09-29

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

dz. nr 371, obr. 0011 Leszno, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.10.2021.PK/OW

art. 124

2021-09-09

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-Decyzja nr 1101/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 558, z obr. Borzęcin Duży, gmina Stare Babice

GM.6821.5.7.2017.AR 

art. 124

2017-12-04

-zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-decyzja 880/GM/2017

dz. nr 450, z obr. Borzęcin Duży, gmina Stare Babice

GM.6821.4.2.2017.AZ

art. 124b

2017-09-14

-decyzja 679/GM/2019 ustalająca odszkodowanie

dz. nr 386/2 i 387, obr. Dziekanów Polski, gmina Łomianki

GM.RN.6821.1.65.2020.PK

art. 124

2020-10-28

-Decyzja nr 831/GM/2020

dz. nr 333, obr. Leszno, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.19.2021.OW

art. 124

2021-08-27

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

dz. nr 93, obr. Babice Nowe, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.1.17.2021.OW

art. 124

2021-08-27

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dz. nr 40/7, obr. Grądy, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.18.2021.OW

art. 124

2021-09-20

-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 1127/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 112, z obr. 0032 Wyględy, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.46.2021.OW

art. 124

2021-09-08

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

dz. nr 4/2, obr. Wierzbin, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.1.43.2021.OW

art. 124

2021-09-30

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

dz. nr 208, obr. 0031 Wyględy, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.52.2021.OW

art. 124

2021-10-12

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony