BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Postępowania administracyjne dotyczące ograniczenia korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124

Nieruchomość

Sprawa

Typ

Ostatnia aktualizacja

Pisma w sprawie

dz. nr 484 (dawna działka nr 401) z obr. Stare Babice, gmina Stare Babice

GM.GN.6821.25.2015.JC

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości art. 124

2017-05-29

-decyzja 314/GM/2017
-decyzja 373/GM/2017

dz. nr 2, obr. Dębówka, gmina Błonie

GM.RN.6821.1.2018.2021.JC/AZ 

art 124a

2021-10-26

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 1284/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 20/3, obr. Leszno, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.5.2021.PK/OW

art. 124a

2021-09-15

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-ogłoszenie o wszczęciu postępowania
-Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 1116/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 12, obr. Leszno, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.6.2021.PK/OW

art. 124a

2021-09-15

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-ogłoszenie o wszczęciu postępowania
-Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 1117/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 11/1, obr. Leszno, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.7.2021.PK/OW 

art. 124a

2021-09-15

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-ogłoszenie o wszczęciu postępowania
-Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 1118/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 292, obr. Zaborówek, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.32.2021.OW

art. 124

2022-01-27

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 87/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 36, obr. 0032 Wyględy, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.34.2021.OW

art. 124

2021-11-15

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 1362/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 297, obr. Lesnzo, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.35.2021.OW

art. 124

2022-01-27

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 85/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 297, obr. Feliksów, nr 207, obr. Wyględy, nr 39/1, 36 i 66, obr. Wąsy Kolonia, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.36.2021.OW

art. 124

2022-01-27

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 82/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 2, obr. Myszczyn, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.1.28.2021.OW 

art. 124

2021-11-25

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 1388/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 24, obr. Sieraków, gmina Izabelin

GM.RN.6821.1.72.2020.PK/OW

art. 124

2021-07-14

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania adminiestracyjnego z 13.01.2021
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania adminiestracyjnego 21.01.2021
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania
-Decyzja 885/GM/2021 z 14.07.2021

dz. nr 194/2, obr. 0005, gmina Ożarów Maz.

GM.6821.6.2.2017.AR

art. 124

2017-03-27

-ogłoeszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

dz. nr 65, obr. 0006, gmina Ożarów Maz.

GM.6821.6.1.2017.AR

art. 124

2017-05-25

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-decyzja 653/GM/2017

dz. nr 180/1, obr. 0011, gmina Ożarów Maz.

GM.6821.5.3.2017.AR

art. 124

2017-09-20

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-decyzja 690/GM/2021

dz. nr 3, obr. Wilków, gmina Leszno

GM.6821.7.1.2018.JC

art. 124

2018-04-30

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-decyzja 325/GM/2018

dz. nr 3/106, z obr. PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Maz.

GM.6821.4.14.2018.JC

art. 124

2018-10-26

-ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-zawiadomienie o zapoznaniu z aktami

dz. nr 125/9, 133/12, 197/1, 197/2 i 197/3, z obr. Dziekanów Leśny i dz. nr 217, z obr. Kiełpin, gmina Łomianki

GM.RN.6821.1.45.2020.PK

art. 124

2020-11-10

-ogłoeszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-ogłoeszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zakończeniu postępowania i zapozaniu z aktami
-Decyzja 860/GM/2020

dz. nr 24 i 27, z obr. Truskaw, gmina Izabelin

GM.RN.6821.1.47.2020.PK

art. 124

2020-07-30

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dz. nr 196 i 226, z obr. Kępiaste, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.70.2020.PK

art. 124

2021-03-29

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania adminiestracyjnego z 13.01.2021
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania adminiestracyjnego 21.01.2021
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania

dz. nr 35, z obr. Powązki, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.81.2020.PK

art. 124

2021-03-29

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania

dz. nr 107/1, z obr. Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.1.53.2020.PK

art.124

2020-12-09

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

dz. nr 185/8, z obr. Grądy, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.66.2020.PK

art. 124

2020-12-10

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

dz. nr 654, z obr. Borzęcin Duży, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.1.67.2020.PK

art. 124

2020-12-16

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

dz. nr 267, z obr. Zaborów, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.68.2020.PK

art. 124

2020-12-10

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

dz. nr 715, obr. Leszno, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.69.2020.PK

art. 124

2020-12-10

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

dz. nr 44, obr. 0023 Szymanówek, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.38.2021.OW

art. 124

2022-02-03

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 150/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 96, obr. 0008 Kiełpin, gmina Łomianki

GM.RN.6821.1.39.2021.OW

art. 124

2021-12-14

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 1467/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 56, obr. Nowe Babice, 146 , obr. Latchorzew i 286, obr. Stare Babice, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.1.41.2021.OW

art. 124

2021-03-24

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 341/GM/2022 o ogr. sposobu korz. z nieruchomości

dz. nr 1, obr. Grądy, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.3.2021.PK/OW

art. 124

2021-08-27

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja 1038/GM/2021

dz. nr 2, obręb Myszczyn, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.1.73.2020.PK

art. 124

2021-03-29

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania adminiestracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania

dz. nr 5 i 10, obr. Wilkowa Wieś, nr 20, 22, 187, obr. Powązki, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.1.2021.PK

art. 124

2021-09-28

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania admnistracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 1166/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 30, obr. Wilkowa Wieś, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.77.2020.PK

art. 124

2021-07-06

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego
-decyzja nr 844/GM/2021

dz. nr 4 i 187, obr. Powązki, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.84.2020.PK/OW

art. 124

2021-03-29

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

dz. nr 15, obr. Wiktorów, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.8.2021.PK/OW

art. 124

2021-10-27

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania admnistracyjnego
-Decyzja nr 1285/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 186/11, obr. Dziekanów Leśny, gmina Łomianki

GM.RN.6821.1.9.2021.PK/OW

art. 124

2021-11-17

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 1363/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 371, obr. 0011 Leszno, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.10.2021.PK/OW

art. 124

2021-09-09

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
-Decyzja nr 1101/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 558, z obr. Borzęcin Duży, gmina Stare Babice

GM.6821.5.7.2017.AR 

art. 124

2017-12-04

-zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-decyzja 880/GM/2017

dz. nr 450, z obr. Borzęcin Duży, gmina Stare Babice

GM.6821.4.2.2017.AZ

art. 124b

2017-09-14

-decyzja 679/GM/2019 ustalająca odszkodowanie

dz. nr 386/2 i 387, obr. Dziekanów Polski, gmina Łomianki

GM.RN.6821.1.65.2020.PK

art. 124

2020-10-28

-Decyzja nr 831/GM/2020

dz. nr 333, obr. Leszno, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.19.2021.OW

art. 124

2022-02-24

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 254/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 93, obr. Babice Nowe, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.1.17.2021.OW

art. 124

2021-08-27

-Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dz. nr 40/7, obr. Grądy, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.18.2021.OW

art. 124

2021-09-20

-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 1127/GM/2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 112, z obr. 0032 Wyględy, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.46.2021.OW

art. 124

2022-03-30

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 366/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 4/2, obr. Wierzbin, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.1.43.2021.OW

art. 124

2022-02-24

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 252/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 208, obr. 0031 Wyględy, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.52.2021.OW

art. 124

2022-04-11

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 409/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 64, obr. Koczargi Stare, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.1.53.2021.OW

art. 124

2022-03-08

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 278/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 167/1, obr. 0007 Grądy, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.64.2021.OW

art. 124

2022-04-13

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 422/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 167/2, obr. 0007 Grądy, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.65.2021.OW

art. 124

2022-04-13

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 423/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 81, obr. 0024 Topolin, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.1.66.2021.OW

art. 124

2022-05-23

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 542/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 70, obr. 0007 Grądy, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.69.2021.OW

art. 124

2022-04-13

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 424/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 715, obr. 0011 Leszno, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.71.2021.OW

art. 124

2022-04-27

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 478/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 36 i 39/1, obr. Wąsy Kolonia, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.72.2021.OW

art. 124

2022-04-11

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 410/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 72, obr. Grądy, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.73.2021.OW

art. 124

2022-05-09

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 503/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 297, 333, 327 i 371 obr. 0011 Leszno, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.74.2021.OW

art. 124

2022-05-05

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 495/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 70, obr. Grądy, gmina Leszno

GM.RN.6821.1.75.2021.OW

art. 124

2022-04-13

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 425/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 52/8, 52/9, 55/9, 55/11, obr. Mory, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.1.56.2021.OW

art. 124

2022-03-14

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

dz. nr 819, obr. Dziekanów Polski, nr 168, obr. Sadowa, gmina Łomianki

GM.RN.6821.1.57.2021.OW

art. 124

2022-03-28

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

dz. nr 811/3, obr. Płochocin, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.1.55.2021.OW

art. 124

2022-04-25

-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 466/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 6/10, obr. SHR Płochocin, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.1.58.2021.OW

art. 124

2022-04-25

-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 467/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 110/29, 112/12, 113/17, 113/22, 114/19, 114/21, 194/11, 106/12, 106/29, 103/3, 104/12, 104/40, 105/11, 105/21, obr. Dziekanów Leśny, gmina Łomianki

GM.RN.6821.1.79.2021.OW

art. 124

2022-05-12

-Ogłoszenie o zamarze wszczęcia postępowania
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia
-Decyzja 511/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 88/14, obr. Stare Babice, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.1.51.2021.OW

art. 124

2022-03-30

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 368/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 157/14, obr. Blizne Jasińskiego, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.1.85.2021.OW

art. 124

2022-08-19

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 799/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 339/6, obr. 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.2.5.2022.OW

art. 124

2022-06-27

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 646/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 319/1, obr. Żukówka, gmina Błonie

GM.RN.6821.1.59.2021.OW

art. 124

2022-04-14

-Ogłoszenie, o zamirze wszczęcia postępowania administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
-Decyzja nr 419/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 94/1, obr. Powązki, gmina Leszno

GM.RN.6821.2.9.2022.OW

art. 124

2022-08-22

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 803/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 275/4, obr. Leszno, gmina Leszno

GM.RN.6821.2.11.2022.OW

art. 124

2022-08-25

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 816/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 18/3, obr. 0006 Błonie, gmina Błonie

GM.RN.6821.2.12.2022.OW

art. 124

2022-08-23

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 809/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 197, obr. Klaudyn, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.2.14.2022.OW

art. 124

2022-08-30

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 819/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 43 i 124, obr. Granica, gmina Kampinos

GM.RN.6821.2.3.2022.OW

art.124

2022-11-21

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 1075/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 30, obr. Wilkowa Wieś, gmina Leszno

GM.RN.6821.2.16.2022.OW

art. 124

2022-10-04

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 887/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 100/15 i nr 100/7, obr. Dziekanów Leśny, gmina Łomianki

GM.RN.6821.1.60.2021.OW

art. 124

2022-10-14

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 914/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 259/1, obr. Płochocin, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.18.2022.OW

art. 124

2022-08-30

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 819/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 147, 451, obr. Klaudyn, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.2.24.2022.OW

art. 124

2022-11-10

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 992/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 101, obr. Borzęcin Mały, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.2.33.2022.OW

art. 124

2022-11-10

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 992/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 100/7, 100/15, 100/25, 100/30, 100/33, 100/40, 101/18, 96/21, 96/29, 97/36, 98/32, 94/4, 94/14, 94/15, 94/22, 94/24, 94/25, obr. Dziekanów Leśny, gmina Łomianki

GM.RN.6821.2.36.2022.OW

art. 124

2023-03-22

-Ogłoszenie o zamiarze wsczęcia postępowania
-Ogłoszenie o wsczęciu postępowania
-Ogłoszenie o zakończczeniu postępowania
-Decyzja nr 169/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 242, obr. 0022 Łomianki, gmina Łomianki

GM.RN.6821.2.37.2022.AK

art. 124.

2022-10-17

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 920/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 1, 101, 540/8, obr. 0001 Łomianki i dz. nr 417, obr. 0006 Łomianki, gmina Łomianki

GM.RN.6821.2.38.2022.AK

art. 124

2022-10-17

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 919/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 58, obr. 1-10-20 Wilanów, m.st. Warszawa

GM.RN.6821.2.42.2022.OW

art. 124

2023-01-18

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończczeniu postępowania
-Decyzja nr 47/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 823, obr. 0004 Łomianki, gmina Łomianki

GM.RN.6821.2.43.2022.OW

art. 124

2022-12-02

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończczeniu postępowania
-Decyzja nr 1110/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 57/1, obr. Łomianki Dolne, gmina Łomianki

GM.RN.6821.2.44.2022.OW

art. 124

2022-12-02

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończczeniu postępowania
-Decyzja nr 1111/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 11/1, obr. Leszno, gmina Leszno

GM.RN.6821.2.45.2022.OW

art. 124

2023-01-18

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 48/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 208, obr. Wólka, gmina Leszno

GM.RN.6821.2.2.2022.OW

art. 124

2022-08-19

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 798/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 548/3, obr. Borzęcin Duży, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.2.31.2022.OW

art. 124

2022-11-21

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 1076/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 154, obr. Blizne Łaszczyńskiego, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.2.15.2022.OW

art. 124

2022-10-14

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 915/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 74, obr. Szymanówek i nr 22, obr. Powązki, gmina Leszno

GM.RN.6821.2.6.2022.OW

art. 124

2022-08-19

-Ogłoszenie o zamairze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 800/GM/2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 258/2, obr. Zaborówek, gmina Leszno

GM.RN.6821.2.46.2022.OW

art. 124

2023-01-12

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 31/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 818 i nr 807, obr. Płochocin, gmina Ożrów Maz.

GM.RN.6821.2.47.2022.OW

art. 124

2023-01-12

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 30/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 5/3, obr. 0028 Ośrodek Doświadczalny Macierzysz, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6821.2.50.2022.OW

art. 124

2023-02-21

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 139/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 45/1, 88/3, 88/8, obr. Latchorzew, gmina Stare Babice

GM.RN.6821.2.61.2022.OW

art. 124

2023-04-19

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 298/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 1/8, obr. Ołtarzew, gmina Ożarów Maz.

A_GM.RN.6821.11.2022.OW

art. 124a

2023-06-12

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 437/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 22, obr. Powązki, gmina Leszno

A_GM.RN.6821.5.2022.OW

art. 124a

2023-05-29

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 397/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 267, obr. Zaborów, gmina Leszno

A_GM.RN.6821.10.2022.OW

art. 124a

2023-05-22

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 387/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 107/6, obr. Dziekanów Leśny, gmina Łomianki

A_GM.RN.6821.159.2023.OW

art. 124a

2023-05-12

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego

dz. nr 2/1, obr. 0023 Stanisławów, gmina Stare Babice

A_GM.RN.6821.1.2023.AK

art. 124a

2023-04-19

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego

dz. nr 72/2, obr. Latchorzew, gmina Stare Babice

A_GM.RN.6821.160.2023.OW

art. 124a

2023-08-01

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 639/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 24/13, 24/14, obr. 0008 Hornówek, gmina Izabelin

A_GM.RN.6821.3.2023.AK

art. 124a

2024-03-25

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 411/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
-Przesłanie odwołania od Decyzji 411/GM/2023 z dnia 06.06.2023 do Wojewody Mazowieckiego
-Zawiadomienie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 90/GM/2024 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
-Przesłanie odwołania od Decyzji nr 90/GM/2024 do Wojewody Mazowieckiego

dz. nr 140/2, obr. Lipków, gmina Stare Babice

A_GM.RN.6821.2.2022.OW

art. 124

2023-06-19

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 460/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 55, obr. 0026 Błonie, miasto Błonie

GM.RN.6821.2.56.2022.AK

art. 124

2023-01-31

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego

dz. 100/7, 100/15, obr. Dziekanów Leśny, gmina Łomianki

A.GM.RN.6821.6.2023.OW

art. 124

2023-09-18

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 738/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611/1, 648/1, obr. 0011 Leszno, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.12.2023.AK

art. 124

2023-09-01

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 709/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 94/1, obr. Powązki, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.15.2023.OW

art. 124

2023-09-26

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 1001/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 21, obr. Duchnice, gmina Ożarów Maz.

A.GM.RN.6821.16.2023.OW

art. 124

2023-11-28

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 922/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 69, 77, obr. Wilkowa Wieś, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.17.2023.OW

art. 124

2023-09-26

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 1007/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 131, obr. Zaborówek, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.18.2023.OW

art. 124

2023-06-12

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego

dz. nr 131, obr. Zaborówek, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.19.2023.OW

art. 124

2023-06-12

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego

dz. nr 112, obr. 0032 Wyględy, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.21.2023.OW

art. 124

2024-01-17

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 33/GM/2024 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, obr. Mościcka, gmina Izabelin

A.GM.RN.6821.22.2023.OW

art. 124

2024-02-22

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 148/GM/2024 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 38, obr. 0018 Lubiczów, gmina Stare Babice

A.GM.RN.6821.11.2023.AK 

art. 124

2023-10-03

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 778/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
-Decyzja nr 791/GM/_2023 o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchmości

dz. nr 53, obr. Kępa Kiełpińska, gmina Łomianki

A.GM.RN.6821.7.2023.OW

art. 124

2023-09-18

-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 737/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 22, obr. Kiełpin, gmina Łomianki

A.GM.RN.6821.8.2023.OW

art. 124

2023-08-23

-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 754/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 96, 97, obr. Kępa Kiełpińska, gmina Łomianki

A.GM.RN.6821.9.2023.OW

art. 124

2023-09-18

-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 739/GM/2023 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 371, 327 obr. 0011 Leszno, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.23.2023.OW

art. 124

2024-01-17

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 36/GM/2024 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 69, 130, obr. 0014 Łubiec, dz. nr 101, 226, 196, obr. 0009 Kępiaste,, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.24.2023.OW

art. 124

2024-01-17

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 35/GM/2024 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 297, 371, obr. 0011 Leszno,, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.25.2023.OW

art. 124

2024-04-29

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 388/GM/2024 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 521, obr. 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice

A.GM.RN.6821.5.2023.OW

art. 124

2023-09-26

-Zawiadomienie o zakończeniu postępownia administracyjnego

dz. nr 180/1, obr. 0011 Ożarów Maz., gmina Ożarów Maz.

A.GM.RN.6821.36.2023.OW

art. 124

2024-03-27

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 263/GM/2024 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 292, obr. 0035 Zaborówek, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.29.2023.OW

art. 124

2024-03-04

-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego
-Decyzja nr 185/GM/2024 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

dz. nr 10, obr. 0014 Łubiec, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.15.2024.OW

art. 124

2024-05-13

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego

dz. nr 69, obr. 0014 Łubiec, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.16.2024.OW

art. 124

2024-05-13

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego

dz. nr 9, obr. 0015 Marianów, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.17.2024.OW

art. 124

2024-05-13

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego

dz. nr 39/1, obr. 0026 Wąsy Kolonia, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.18.2024.OW

art. 124

2024-05-13

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego

dz. nr 94/1, obr. 0018 Powązki, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.19.2024.OW

art. 124

2024-05-13

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego

dz. nr 36, obr. 0026 Wąsy Kolonia, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.20.2024.OW

art. 124

2024-05-09

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego

dz. nr 269, obr. 0033 Zaborów, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.21.2024.OW

art. 124

2024-05-09

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego

dz. nr 267, obr. 0033 Zaborów, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.22.2024.OW

art. 124

2024-05-09

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego

dz. nr 207, obr. 0032 Wyględy, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.23.2024.OW

art. 124

2024-05-09

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego

dz. nr 834/7, 834/10, 834/12, 835/13, 1313, 837/6, 1304/1, obr. 0005 Dziekanów Polski, gmina Łomianki

A.GM.RN.6821.5.2024.OW 

art. 124

2024-05-13

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego

dz. nr 16, obr. 0032 Rokitno-Majątek, gmina Błonie

A.GM.RN.6821.27.2024.AK 

art. 124

2024-04-05

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego

dz. nr 749/1, obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki

A.GM.RN.6821.29.2024.OW

art. 124

2024-04-16

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego

dz. nr 31/2, obr. 0034 SHR Płochocin, gmina Ożarów Maz.

 A.GM.RN.6821.30.2024.OW

art. 124

2024-04-17

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego

dz. nr 100/33, obr. 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki

A.GM.RN.6821.31.2023.OW

art. 124

2024-04-29

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego
-Ogłoszenie o zakończeniu postępownia administracyjnego

dz. nr 14, obr. 0028 Wiktorów, dz. nr 135/3, 143, 127, obr. 0031 Wólka, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.46.2024.OW

art. 124

2024-06-07

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego

dz. nr 174, 208, obr. 0031 Wólka, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.52.2024.OW

art. 124

2024-06-07

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego

dz. nr 117, 101, obr. 0033 Zaborów, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.54.2024.OW

art. 124

2024-06-07

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego

dz. nr 106, obr. 0033 Zaborów, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.55.2024.OW 

art. 124

2024-06-06

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego

dz. nr 117, obr. 0033 Zaborów, gmina Leszno

A.GM.RN.6821.56.2024.OW 

art. 124

2024-06-06

-Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępownia administracyjnego

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony