BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr 178/2021 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 3 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia w 2022 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2021-12-03 15:49

Uchwała 167/2021 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2022 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.  

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2021-11-22 11:04

Ogłoszenie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm. – dalej: Ustawa).

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych:

na powierzenie realizacji zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2022 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. 

Informujemy, że do dnia 12 listopada 2021 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

 

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2021-11-22 10:59
 • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-22 11:02

UCHWAŁA Nr 160/2021 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacja pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w konkursie ofert na realizacji zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2022 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • opublikował: Iwona Kołodyńska-Adamczyk
  data publikacji: 2021-10-28 12:30
 • opublikował: Iwona Kołodyńska-Adamczyk
  data publikacji: 2021-10-28 12:30

UCHWAŁA Nr 159/2021 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia w 2022 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzenia zadania z zakresu edukacji prawnej.

 

 • opublikował: Iwona Kołodyńska-Adamczyk
  data publikacji: 2021-10-28 12:24
 • zmodyfikował: Iwona Kołodyńska-Adamczyk
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-28 12:28
 • opublikował: Iwona Kołodyńska-Adamczyk
  data publikacji: 2021-10-28 12:25
 • zmodyfikował: Iwona Kołodyńska-Adamczyk
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-28 12:28

Uchwała Nr 96/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-30 14:39

Uchwała Nr 88/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-06-18 09:30

Uchwała Nr 79/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-05-27 12:40

Uchwała Nr 78/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2021-05-27 12:37

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony