BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVIII / 181 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców w zakresie usług świadczonych przez szpitalne oddziały ratunkowe wyrażonego w uchwałach Rady Powiatu Grodziskiego Nr 52/V/19 z dnia 28 lutego 2019 r. oraz Nr 254/XXX/2021 z dnia 25 marca 2021 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-25 13:46

Uchwała Nr XVIII / 180 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2021 r.

w  sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Mieniem i Promocji oraz Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-25 13:43

Uchwała Nr XVIII / 179 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie podwyższenia wysokości kwoty świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka  na terenie Powiatu Warszawskiego  Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zucharska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-25 13:40

Uchwała Nr XVIII / 178 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Przybylska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-25 13:38

Uchwała Nr XVIII / 177 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 roku, w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-25 13:36

Uchwała Nr XVIII / 176 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-25 13:34

Uchwała Nr XVIII / 175 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-25 13:32

Uchwała Nr XVIII / 174 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 - 2029

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-25 13:30

Uchwała Nr XVIII / 173 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-25 13:29

Uchwała Nr XVIII / 172 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-25 13:25

Uchwała Nr XVIII / 171 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-25 13:23

Uchwała Nr XVIII / 170 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za  2020 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-06-25 13:19

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony