BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.6821.7.1.2018.JC

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 325/GM/2018 z dnia 30.04.2018r. znak sprawy GM.6821.7.1.2018.JC

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 325/GM/2018 z dnia 30.04.2018r. znak sprawy GM.6821.7.1.2018.JC)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-04-30 13:49

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19.01.2018r., sygn. akt GM.6821.7.1.2018.JC

OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121), Starosta Warszawski Zachodni, zawiadamia o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3, z obrębu Wilków, gmina Leszno, w stosunku do której, z uwagi na nieuregulowany stan prawny, nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe.

            Wniosek o wszczęcie ww. postępowania administracyjnego został złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

            Wnioskodawca wnosi o ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 3, z obrębu Wilków, gmina Leszno, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji celu publicznego, budowie gazociągu średniego ciśnienia ø 63 PE, o długości 260,0 m, rzut poziomy 16,38 m2 (strefa bezpieczeństwa przewodu – 1,0 m).

            Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3, z obręb Wilków, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-01-19 14:54
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-19 14:52
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-01-19 14:59

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony