BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Sprawa: GM.6821.4.14.2018.JC

Obwieszczenie o zapoznaniu z aktami, sygn. GM.6821.4.14.2018.JC

Ożarów Maz., dnia 26 października 2018 r.

GM. 6821.4.14.2018.JC

ZAWIADOMIENIE

            W związku z zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/106, z obrębu PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr WA1P/00105674/8, poprzez zezwolenie przedsiębiorstwu Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na realizację inwestycji polegającej na podwyższeniu istniejącego słupa kratowego linii 220kV relacji Ołtarzew-Mory, w myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

            Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w godz. 9.00-15.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 22 733 73 46 (ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki, Wejście C, pok. 128).

            Nieskorzystanie z ww. praw nie wstrzymuje wydania po wskazanym terminie przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

drukuj (Obwieszczenie o zapoznaniu z aktami, sygn. GM.6821.4.14.2018.JC)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-10-26
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-26 12:52

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 października 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 9 października 2018 r.

GM. 6821.4.14.2018.JC

OGŁOSZENIE

            Na podstawie art. 115 ust. 3 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia o wszczęciu z dniem 9 października 2018 roku postępowania administracyjnego, w związku z wnioskiem przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie z dnia 14 czerwca 2018 r., o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/106, z obrębu PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, na podstawie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 121), w celu realizacji inwestycji polegającej na podwyższeniu istniejącego słupa kratowego linii 220kV relacji Ołtarzew-Mory.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-10-09
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-11 11:34

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-10-09
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-11 11:34

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lipca 2018 r.

Ożarów Maz., dnia 11 lipca 2018 r.

GM.6821.4.14.2018.JC

OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

            Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Starosta Warszawski Zachodni, zawiadamia o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/106, z obrębu PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, o nieuregulowanym stanie prawnym, z uwagi na śmierć jednego ze współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości i niezakończeniu postępowania spadkowego.

            Wniosek o wszczęcie ww. postępowania administracyjnego został złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna.

            Wnioskodawca wnosi o ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 3/106, z obrębu PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na podwyższeniu istniejącego słupa kratowego linii 220kV relacji Ołtarzew-Mory oraz o nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/106, z obrębu PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lipca 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-12 15:44

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-12 15:44

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony