BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Regulacja stanu prawnego nieruchomości

Decyzja nr 358/GM/2024 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wsp. Gruntowej Wsi Dziekanów Polski, dot. dz. 101, 524/3, obr. 0005 Dziekanów Polski, gmina Ożarów Maz. z 02.05.2024, sygn. GM.RN.6820.5.2022.AK

drukuj (Decyzja nr 358/GM/2024 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wsp. Gruntowej Wsi Dziekanów Polski, dot. dz. 101, 524/3, obr. 0005 Dziekanów Polski, gmina Ożarów Maz. z 02.05.2024, sygn. GM.RN.6820.5.2022.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2024-05-02
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2024-05-02 11:03

Decyzja nr 358/GM/2024 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wsp. Gruntowej Wsi Macierzysz, dot. dz. 173/5, obr. 0009 Macierzysz., gmina Ożarów Maz. z 23.04.2024, sygn. A.GM.RN.6821.1.17.2022.AK

drukuj (Decyzja nr 358/GM/2024 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wsp. Gruntowej Wsi Macierzysz, dot. dz. 173/5, obr. 0009 Macierzysz., gmina Ożarów Maz. z 23.04.2024, sygn. A.GM.RN.6821.1.17.2022.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2024-04-23
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2024-04-24 10:57

Postanowienie nr 175/GM/2024 o zawieszeniu postępowania dot. regualcji stanu prawnego wspólnot gruntowych we wsiach Łomianki oraz Kępa Kiełpińska, z 19.04.2024, sygn. A.GM.RN.6820.15.2024.AK, A.GM.RN.6820.16.2024.AK

drukuj (Postanowienie nr 175/GM/2024 o zawieszeniu postępowania dot. regualcji stanu prawnego wspólnot gruntowych we wsiach Łomianki oraz Kępa Kiełpińska, z 19.04.2024, sygn. A.GM.RN.6820.15.2024.AK, A.GM.RN.6820.16.2024.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2024-04-19
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2024-04-24 11:11

Wniosek o uzupełnienie wniosków o uregulowanie stanu prawnego wspólnot gruntowych we wsiach Dziekanów Polski, Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska z 19.04.2024, syg GM.RN.6820.5.2022.AK i A.GM.RN.6820.15 i 16.2024.AK

drukuj (Wniosek o uzupełnienie wniosków o uregulowanie stanu prawnego wspólnot gruntowych we wsiach Dziekanów Polski, Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska z 19.04.2024, syg GM.RN.6820.5.2022.AK i A.GM.RN.6820.15 i 16.2024.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2024-04-19
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2024-04-24 11:15

Postanowienie nr 174/GM/2024 rozdzielające postępowanie adm. w sprawie regulacji stanu prawnego wspólnót gruntowych w gm. Łomianki, z 19.04.2024, sygn. GM.RN.6820.5.2022.AK

drukuj (Postanowienie nr 174/GM/2024 rozdzielające postępowanie adm. w sprawie regulacji stanu prawnego wspólnót gruntowych w gm. Łomianki, z 19.04.2024, sygn. GM.RN.6820.5.2022.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2024-04-19
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2024-04-24 11:00

Zawiadomienie o wszczęciu postępownia w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 90, obr. 0010 Dębówka, gmina Błonie z 06.09.2023, sygn. GM.6820.17.2020.AK

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępownia w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 90, obr. 0010 Dębówka, gmina Błonie z 06.09.2023, sygn. GM.6820.17.2020.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2023-09-06
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2023-09-07 14:45
 • zmodyfikował: Michał Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-07 14:47

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 167/23, obr. 0003 Dziekanów Nowy, gmina Łomianki z 20.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.30.2023.AK

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 167/23, obr. 0003 Dziekanów Nowy, gmina Łomianki z 20.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.30.2023.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2023-07-20
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2023-07-21 12:26

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 131/4, obr. 0003 Dziekanów Nowy, gmina Łomianki z 20.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.29.2023.AK

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 131/4, obr. 0003 Dziekanów Nowy, gmina Łomianki z 20.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.29.2023.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2023-07-20
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2023-07-21 12:23
 • zmodyfikował: Michał Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-21 12:23

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 57/1, 57/3, obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki z 20.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.21.2023.AK

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 57/1, 57/3, obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki z 20.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.21.2023.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2023-07-20
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2023-07-21 12:18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 866, obr. 0005 Dziekanów Polski, gmina Łomianki z 06.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.27.2023.AK

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 866, obr. 0005 Dziekanów Polski, gmina Łomianki z 06.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.27.2023.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2023-07-06
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2023-07-17 16:54

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 897, obr. 0005 Dziekanów Polski, gmina Łomianki z 06.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.25.2023.AK

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 897, obr. 0005 Dziekanów Polski, gmina Łomianki z 06.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.25.2023.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2023-07-06
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2023-07-17 16:52

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 532, obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki z 06.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.24.2023.AK

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 532, obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki z 06.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.24.2023.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2023-07-06
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2023-07-17 16:49

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 20, obr. 0006 Łomianki, gmina Łomianki z 06.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.26.2023.AK

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 20, obr. 0006 Łomianki, gmina Łomianki z 06.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.26.2023.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2023-07-06
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2023-07-12 12:55

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 157, 276, obr. 0002 Dąbrowa, dz. 125/7, obr. 0023 Łomianki, gmina Łomianki z 06.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.23.2023.AK

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 157, 276, obr. 0002 Dąbrowa, dz. 125/7, obr. 0023 Łomianki, gmina Łomianki z 06.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.23.2023.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2023-07-06
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2023-07-12 12:53

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 463, obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki z 06.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.22.2023.AK

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 463, obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki z 06.07.2023, sygn. A.GM.RN.6820.22.2023.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2023-07-06
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2023-07-12 12:50

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 147, obr. 0011 Klaudyn, gmina Stare Babice z 11.05.2023, sygn. A.GM.RN.6820.19.2023.AK

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 147, obr. 0011 Klaudyn, gmina Stare Babice z 11.05.2023, sygn. A.GM.RN.6820.19.2023.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2023-05-11
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2023-05-18 14:15

Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego dot. dz. 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, obr. 0012 Koczargi Nowe, gmina Stare Babice z 01.03.2023, sygn. A.GM.RN.6820.11.2023.AK

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępownia administracyjnego dot. dz. 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, obr. 0012 Koczargi Nowe, gmina Stare Babice z 01.03.2023, sygn. A.GM.RN.6820.11.2023.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2023-03-01
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2023-03-09 09:28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 24, obr. 0090 Kępa Kiełpińska, gmina Łomianki z 12.12.2022, sygn. A.GM.RN.6820.6.2022.AK

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 24, obr. 0090 Kępa Kiełpińska, gmina Łomianki z 12.12.2022, sygn. A.GM.RN.6820.6.2022.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2022-12-12
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2022-12-13 14:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 97, obr. 0090 Kępa Kiełpińska, gmina Łomianki z 12.12.2022, sygn. A.GM.RN.6820.5.2022.AK

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 97, obr. 0090 Kępa Kiełpińska, gmina Łomianki z 12.12.2022, sygn. A.GM.RN.6820.5.2022.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2022-12-12
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2022-12-13 14:44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 819, obr. 0005 Dziekanów Polski, gmina Łomianki z 12.12.2022, sygn. A.GM.RN.6820.4.2022.AK

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 819, obr. 0005 Dziekanów Polski, gmina Łomianki z 12.12.2022, sygn. A.GM.RN.6820.4.2022.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2022-12-12
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2022-12-13 14:42

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 312/1, 312/2, 312/3, obr. 0008 Kiełpin, gmina Łomianki z 12.12.2022, sygn. A.GM.RN.6820.3.2022.AK

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 312/1, 312/2, 312/3, obr. 0008 Kiełpin, gmina Łomianki z 12.12.2022, sygn. A.GM.RN.6820.3.2022.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2022-12-12
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2022-12-13 14:40
 • zmodyfikował: Michał Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-13 14:42

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 386/2, obr. 0005 Dziekanów Polski, gmina Łomianki z 12.12.2022, sygn. A.GM.RN.6820.2.2022.AK

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 386/2, obr. 0005 Dziekanów Polski, gmina Łomianki z 12.12.2022, sygn. A.GM.RN.6820.2.2022.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2022-12-12
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2022-12-13 14:35

Obwieszczenie nr 3/GM/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego o postępowaniu w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 2/1, obr. 0023 Stanisławów, gmina Stare Babice z 08.07.2022, sygn. GM.RN.6820.1.12.2022.AK

drukuj (Obwieszczenie nr 3/GM/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego o postępowaniu w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 2/1, obr. 0023 Stanisławów, gmina Stare Babice z 08.07.2022, sygn. GM.RN.6820.1.12.2022.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2022-07-08
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2022-07-11 12:29

Obwieszczenie nr 2/GM/2022 o prowadzonym postępowaniu w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 10, obr. 0019 Mariew, gmina Stare Babice z 24.06.2022, sygn. GM.RN.6820.1.10.2022.AK

drukuj (Obwieszczenie nr 2/GM/2022 o prowadzonym postępowaniu w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 10, obr. 0019 Mariew, gmina Stare Babice z 24.06.2022, sygn. GM.RN.6820.1.10.2022.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2022-06-24
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2022-06-24 15:35

Obwieszczenie nr 1/GM/2022 o prowadzonym postępowaniu w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 128, obr. 0007 Buda, gmina Stare Babice z 24.06.2022, sygn. GM.RN.6820.1.11.2022.AK

drukuj (Obwieszczenie nr 1/GM/2022 o prowadzonym postępowaniu w sprawie uregulowania stanu prawnego dz. 128, obr. 0007 Buda, gmina Stare Babice z 24.06.2022, sygn. GM.RN.6820.1.11.2022.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2022-06-24
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2022-06-24 15:38

Postanowienie 239/GM/2021 dopuszczające dowód, dot. dz. 81, obr. 0024 Topolin, Stare Babice z dnia 22.03.2021, sygn. GM.6820.1.13.2020.AK

drukuj (Postanowienie 239/GM/2021 dopuszczające dowód, dot. dz. 81, obr. 0024 Topolin, Stare Babice z dnia 22.03.2021, sygn. GM.6820.1.13.2020.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2021-03-22
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2021-03-25 11:22

Postanowienie 237/GM/2021 dopuszczające dowód, dot. dz. 15, obr. 0005 Borzęcin Mały, Stare Babice z dnia 19.03.2021, sygn. GM.6820.1.9.2021.AK

drukuj (Postanowienie 237/GM/2021 dopuszczające dowód, dot. dz. 15, obr. 0005 Borzęcin Mały, Stare Babice z dnia 19.03.2021, sygn. GM.6820.1.9.2021.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2021-03-19
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2021-03-25 11:19
 • zmodyfikował: Michał Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-25 11:22

Postanowienie 236/GM/2021 dopuszczające dowód, dot. dz. 654/2, obr. 0004 Borzęcin Duży, Stare Babice z dnia 19.03.2021, sygn. GM.6820.1.8.2021.AK

drukuj (Postanowienie 236/GM/2021 dopuszczające dowód, dot. dz. 654/2, obr. 0004 Borzęcin Duży, Stare Babice z dnia 19.03.2021, sygn. GM.6820.1.8.2021.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2021-03-19
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2021-03-25 11:15
 • zmodyfikował: Michał Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-25 11:23

Postanowienie 235/GM/2021 dopuszczające dowód, dot. dz. 160, obr. 0016 Latchorzew, Stare Babice z dnia 19.03.2021, sygn. GM.6820.1.7.2021.AK

drukuj (Postanowienie 235/GM/2021 dopuszczające dowód, dot. dz. 160, obr. 0016 Latchorzew, Stare Babice z dnia 19.03.2021, sygn. GM.6820.1.7.2021.AK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kaczmarek
  data wytworzenia: 2021-03-19
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2021-03-25 11:13

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony