BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Wspólnoty gruntowe

Sprawy dotyczące wspólnut gruntowych.

Nieruchomość

Sprawa

Typ

Ostatnia aktualizacja

Pisma w sprawie

 wygaśnięcia decyzji Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 maja 1964 r. Nr R-VIII 232-17/64 oraz  o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej w dawnej wsi Buraków, gmina Łomianki

GM.680.3.2.2017.AZ

ustawa z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.)

2018-11-06

-Deyzja nr 343/GM/2017
-Deyzja nr 344/GM/2017
-zawiadomienie o wszczęciu postępowania
-Decyzja nr 528/GM/2018
-Decyzja nr 845/GM/2018

ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we spólnocie gruntowej na dz. nr 65, obr Wawrzyszew, gmina Błonie oraz wykazu obszaru gopodarstw rolnych

GM.GN.680.3.1.2017.AZ

ustawa z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.)

2021-10-11

-nowy termin rozpatrzenia sprawy
-Deyzja nr 812/GM/2018
-Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
-Decyzja nr 1080/GM/2021 o nieustalenieu wykazu uprawnionych do udziału w wspólnocie gruntowej
-Przesłanie odwołania od Decyzja nr 1080/GM/2021 do Wojewody Mazowieckiego

dz. nr 173/5, obr. 0009 Macierzysz, gmina Ożarów Maz.

GM.RN.6820.1.17.2022.AK

ustalenie przynależności nieruchmości

2023-04-03

-Zawiadomienie o wszczęciu postępownia administracyjnego
-Prośba o złożenie na piśmie oświadczeń potwierdzających przynależność
-Decyzja nr 22/GM/2023 o ustaleniu, że działka stanowi Wspólnotę Gruntwoą Wsi Macierzysz
-Zawiadomienie o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu

dz. nr 101, obr. 0005 Dziekanów Polski, dz. nr 533, obr. 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki, dz. nr 1, 22, obr. 0090 Kępa Kiełpińska

GM.RN.6820.5.2022.AK

ustalenie przynależności nieruchmości

2022-09-28

-Zawiadomienie o wszczęciu postępownia administracyjnego

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony