BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Wspólnoty gruntowe

Sprawy dotyczące wspólnut gruntowych.

Nieruchomość

Sprawa

Typ

Ostatnia aktualizacja

Pisma w sprawie

 wygaśnięcia decyzji Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 maja 1964 r. Nr R-VIII 232-17/64 oraz  o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej w dawnej wsi Buraków, gmina Łomianki

GM.680.3.2.2017.AZ

ustawa z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.)

2018-11-06

-Deyzja nr 343/GM/2017
-Deyzja nr 344/GM/2017
-zawiadomienie o wszczęciu postępowania
-Decyzja nr 528/GM/2018
-Decyzja nr 845/GM/2018

ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we spólnocie gruntowej na dz. nr 65, obr Wawrzyszew, gmina Błonie oraz wykazu obszaru gopodarstw rolnych

GM.GN.680.3.1.2017.AZ

ustawa z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.)

2021-10-11

-nowy termin rozpatrzenia sprawy
-Deyzja nr 812/GM/2018
-Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
-Decyzja nr 1080/GM/2021 o nieustalenieu wykazu uprawnionych do udziału w wspólnocie gruntowej
-Przesłanie odwołania od Decyzja nr 1080/GM/2021 do Wojewody Mazowieckiego

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony