Nawigacja

Treść strony

TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W ramach przyjętej 28 marca br. przez sejm tzw. tarczy antykryzysowej znalazły się zapisy dotyczące organizacji pozarządowych (nie prowadzących działalności gospodarczej; organizacje, które działalność gospodarczą prowadzą mają - jako przedsiębiorcy - dostęp do szerszego wachlarza narzędzi wsparcia).

Katalog wprowadzonych udogodnień dostępny jest pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/ngo-i-kultura2 oraz https://www.niw.gov.pl/

Ciekawy artykuł na temat Tarczy antykryzysowej dla ngo:

https://publicystyka.ngo.pl/tarcza-antykryzysowa-dla-organizacji-pozarzadowych

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2020-04-21 11:27
 • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-06 09:40

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016 – 2025

 • autor informacji: Justyna Rytel - Kuc
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-05 13:41

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

o  przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok (– dalej Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok)

 • autor informacji: Lena Włoczewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-05 13:38

Aktualności...


 

Patronat Honorowy Starosty Warszawskiego Zachodniego"

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 783 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości treść oferty POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji pn.: "Koszykarki rozruszają Łomianki" w dniach 16 października - 5 listopada 2014 roku.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI, zamieszczonej poniżej, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki lub na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@pwz.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego "Koszykarki rozruszają Łomianki", w terminie do dnia 14 października 2014 roku.

 • autor informacji: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2014-10-07
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-10-07 14:26
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-07 14:37

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 783 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości treść oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego "BIENIEWICZANKA" na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji pn.: "III Półmaraton Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego".

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego "BIENIEWICZANKA", zamieszczonej poniżej, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki lub na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@pwz.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego "III Półmaraton Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego" w terminie do dnia 13 sierpnia 2013 roku.

 • autor informacji: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2013.08.06
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-08-06 14:07

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 783 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości treść oferty POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa  narodowego pn. „Festiwal Kultury Indyjskiej w Lesznie”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM, zamieszczonej poniżej, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki lub na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@pwz.pl
z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Festiwal Kultury Indyjskiej w Lesznie”, w terminie do dnia 16 kwietnia 2013 roku.


 

 • autor informacji: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2013.04.09
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-09 14:39

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu na bezpłatne szkolenie, które poprowadzi
Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko - Doradca Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z obowiązującym wzorem oferty i ramowym wzorem umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzorem sprawozdania z wykonania tego zadania.

Szkolenie odbędzie się w dniu 12 stycznia 2012 roku o godzinie 16:30
w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim (sala konferencyjna – I piętro).

Proszę o przesłanie zgłoszenia na adres email: kancelaria@pwz.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 733-72-266.

 • autor informacji: Katarzyna Piecho-Rawa
  data wytworzenia: 2012.01.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-04 13:27

Konkurs „Przełamujemy bariery - dobra praktyka na rzecz osób niepełnosprawnych”

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo ogłasza konkurs  „Przełamujemy bariery - dobra praktyka na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Poszukujemy najlepszych przykładów lokalnych działań, inicjatyw, strategii, dobrych praktyk aktywizujących niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miasteczek. Działań sprzyjających samodzielności osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianiu pozytywnych postaw wobec tych osób.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 listopada 2011 r.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Każdy, kto słyszał o interesującym projekcie/ inicjatywie/ działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych na wsi lub w niewielkim mieście, może nadesłać zgłoszenie do konkursu. Nagrodzone mogą zostać inicjatywy zarówno przedstawicieli samorządów, Publicznych Punktów Dostępu do Internetu np. Centrów Kształcenia na Odległość na Wsi (e-Centrów), Gminnych Centrów Informacji itp., lokalnych organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i pomocy społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej jak i wszelkich innych, formalnych i nieformalnych grup działania.

Nagradzamy lokalnych  liderów działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Pula nagród przewidzianych w konkursie wynosi 2500 zł. Nagrodami w konkursie są:

 • za zajęcie 1 miejsca – laptop
 • za zajęcie 2 i 3 miejsca – aparaty cyfrowe

Kompletne zgłoszenie należy składać osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską w godzinach pracy Fundacji tj. 9.00-16.00, od poniedziałku do piątku, do 16 listopada 2011 r. na adres Organizatora: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo  w Warszawie, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, lub mailem na adres: konkurs@idn.org.pl z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki”.

 • autor informacji: Aleksandra Michalak
  data wytworzenia: 2011.11.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-03 10:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-03 10:53

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Ożarów Mazowiecki, dnia 11 października 2011r.

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do uczestnictwa w procesie konsultacji:

- Projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego;

- Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 24 października 2011 roku w siedzibie Starostwa, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, I piętro, sala konferencyjna godzina 12.00.

 • autor informacji: Katarzyna Piecho-Rawa
  data wytworzenia: 2011.10.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-12 13:55

następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00