BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie

o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Nasze Łomianki

 

Zgodnie z uchwałą Nr 86/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację Stowarzyszeniu Nasze Łomianki w wysokości 4.050,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) na wykonanie zadania publicznego pn. „Joga na trawie” realizowanego w okresie od 17 czerwca do 13 września 2021 roku.

W celu poznania opinii w sprawie złożonej oferty na realizację wyżej wymienionego zadania, w dniu 31 maja 2021 roku, zostało zamieszczone ogłoszenie wraz z ofertą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim. Uwagi mogły być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kancelaria@pwz.pl lub pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w terminie
7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od dnia 31 maja do dnia 7 czerwca 2021 roku.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi.

  • opublikował: Sylwia Ziobro
    data publikacji: 2021-06-16 13:41
  • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
    ostatnia modyfikacja: 2021-06-16 13:42

Rejestr zmian

  • zmieniono 2021-06-16 13:42 przez Sylwia Ziobro

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony