BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości treść oferty FUNDACJI SELF ACTIVE PLANET AKADEMII ROZWOJU OSOBISTEGO na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Warsztaty fitness i jogi realizowanego
w dniach 5 lipca – 13 sierpnia 2021 roku.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na stronie internetowej pwz.pl,
  • na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

może zgłosić uwagi.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty FUNDACJI SELF ACTIVE PLANET AKADEMII ROZWOJU OSOBISTEGO, zamieszczonej poniżej, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@pwz.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Warsztaty fitness i jogi”, w terminie do dnia 28 czerwca 2021 roku.

Rejestr zmian

  • zmieniono 2021-06-21 15:26 przez Sylwia Ziobro
  • zmieniono 2021-06-21 15:27 przez Sylwia Ziobro
  • zmieniono 2021-06-21 15:27 przez Sylwia Ziobro

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony