BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XIX / 192 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-06 13:06

Uchwała Nr XIX / 191 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-06 13:04

Uchwała Nr XIX / 190 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-06 13:02

Uchwała Nr XIX / 189 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Przybylska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-06 12:58

Uchwała Nr XIX / 188 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-06 12:56

Uchwała Nr XIX / 187 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: „Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-06 12:51

Uchwała Nr XIX / 186 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 – 2029

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-06 12:50

Uchwała Nr XIX / 185 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-06 12:47

Uchwała Nr XIX / 184 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-06 12:46

Uchwała Nr XIX / 183 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-06 12:44

Uchwała Nr XIX / 182 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-10-06 12:42

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony