BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXI / 214 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Warszawskiego Zachodniego do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-22 10:51

Uchwała Nr XXI / 213 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-22 10:50

Uchwała Nr XXI / 212 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-22 10:47

Uchwała Nr XXI / 211 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie delegowania radnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-22 10:36

Uchwała Nr XXI / 210 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 2024 r. z perspektywą do 2028 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-22 10:25

Uchwała Nr XXI / 209 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2022 - 2030”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Wojciechowska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Halina Dańko
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-22 10:23

Uchwała Nr XXI / 208 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/159/2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-22 10:20

Uchwała Nr XXI / 207 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 z siedzibą w Dziekanowie Leśnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/158/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 z siedzibą w Dziekanowie Leśnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim i nadania jej statutu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-22 10:16

Uchwała Nr XXI / 206 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 z siedzibą w Błoniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/157/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 z siedzibą w Błoniu w Powiecie Warszawskim Zachodnim i nadania jej statutu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Barańska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-22 10:13

Uchwała Nr XXI / 205 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego na kadencję 2022-2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-22 10:11

Uchwała Nr XXI / 204 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Warszawskiego Zachodniego na członków Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego na kadencję 2022-2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-22 10:09

Uchwała Nr XXI / 203 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-22 10:06

Uchwała Nr XXI / 202 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-22 10:04

Uchwała Nr XXI / 201 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022 – 2030

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-22 10:01

Uchwała Nr XXI / 200 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-22 09:24

Uchwała Nr XXI / 199 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 – 2029

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-22 09:22

Uchwała Nr XXI / 198 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2021-12-22 09:17

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony