BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1446/2022 z dnia 21.11.2022r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania oraz projekt architektoniczno- budowlany obejmujący przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Gawartowej Woli wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ew. 82/2 , obręb 0004 Gawartowa Wola w gminie Leszno.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2022-11-21 14:32

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1447/2022 z dnia 21.11.2022r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania oraz projekt architektoniczno- budowlany obejmujący przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ew. 84, 85 oraz część działek nr ew. 44, 35/26 , obręb 0001 Czarnów w gminie Leszno.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2022-11-21 14:23

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1355/2022 z dnia 21.10.2022r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania oraz projekt architektoniczno- budowlany obejmujący przebudowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV wraz z kanalizacją światłowodową i wymianą słupa SN-15 kV w dz. nr ew. 6, 7, 8/2 , obręb 0029 w gminie Błonie-miasto.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2022-10-24 13:57

Decyzja Nr 1270/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2022r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej- linia kablowa średniego napięcia SN-15kV, linia kablowa niskiego napięcia Nn-04kV; słup linii napowietrznej SN-15kV, słupy linii napowietrznej Nn-04kV, kontenerowe stacje transformatorowe 15/0,4kV, słupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV na dz.nr ew. 86, 62, 26/1, 85, 32, 67, 70, obręb 0008 Józefów, na dz.nr ew. 2, obręb 0013 Koszówka, na dz. nr ew. 188, obręb 0001,gmina Kampinos .

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2022-09-30 12:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-30 12:31

Decyzja nr 585/zrid/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 sierpnia 2022 r. zezwalająca na realizację inwetycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej od km 0-000,00 do km 2+655,09 w miejscowościach Dziekanów Nowy i Dziekanów Polski, gm. Łomianki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-08-24 12:16

Decyzja Nr 1052/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 sierpnia 2022r. zatwierdzająca projek zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę parkingu i polany Truskaw w zakresie parkingu (zjazd z ul. 3 Maja, drogi manewrowej, miejsc postojowych i budynku o funkcji sanitarno-informacyjnej) na dz. ew nr 1483, 1489, obręb 0025 Truskaw, jednostka ewidencyjna 143202_2 Izabelin.

drukuj (Decyzja Nr 1052/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 sierpnia 2022r. zatwierdzająca projek zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę parkingu i polany Truskaw w zakresie parkingu (zjazd z ul. 3 Maja, drogi manewrowej, miejsc postojowych i budynku o funkcji sanitarno-informacyjnej) na dz. ew nr 1483, 1489, obręb 0025 Truskaw, jednostka ewidencyjna 143202_2 Izabelin.)

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-12 11:03

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 934/2022 z dnia 19.07.2022r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania oraz projekt architektoniczno- budowlany obejmujący budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, słupa sieci elektrenergetycznej napowietrznej SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15kV w zawiązku z zasielniem w energię elektryczną budynku skałowania płodów rolnych w dz. nr ew. 37, 40, 58, obręb 0026 Wąsy Kolonia oraz w dz. nr ew. 512/4, obręb 0035 Zaborówek, gmina Leszno.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2022-07-19 11:57

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 725/2022 z dnia 02.06.2022r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania oraz projekt architektoniczno- budowlany obejmujący rozbudowę i przebudowę budynku produkcyjnego karmy dla zwierząt, budowę biofiltra i podpór pod rurociąg technologiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 2/56, 2/57, 2,72 w miejscowości Pass w gminie Błonie.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2022-06-06 14:24
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-06 14:31

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 543/2022 z dnia 25.04.2022 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Błoniu, na dz. nr ew. 82 , obręb 0024 Błonie-miasto, gmina Błonie..

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2022-04-27 12:44

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony