BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie nr 43/w/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 grudnia 2022 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (ulicy Wolności) wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 4122W (ulicy Strzykulskiej) w Ożarowie Mazowieckim.

drukuj (Obwieszczenie nr 43/w/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 grudnia 2022 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (ulicy Wolności) wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 4122W (ulicy Strzykulskiej) w Ożarowie Mazowieckim.)

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-12-27 15:20
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-27 15:23

Obwieszczenie nr 42/w/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 grudnia 2022 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Baonu Zośka w Łomiankach.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-09 11:04

Obwieszczenie nr 41/z/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 listopada 2022 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 765/zrid/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej on.: rozbudowa drogi gminnej nr 411325W - ulicy Trakt Królewski od km 1+240,00 do 2+080,00, gm. Stare Babice.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-15 15:00

Obwieszczenie nr 40/p/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2022 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia nr 26/2022 z dnia 8 listopada 2022 roku o nadaniu własnej decyzji nr 101/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji dorogowej pn.: rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W- ul. Północnej w m. Bramki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie, rygoru natychmiastowej wykonalności.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-08 14:04

Obwieszczenie nr 39/z/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniegoe z dnia 28 października 2022 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 741/zrid/2022 z dnia 2 października 2022 r. w sprawie rozbudowy drogi gminnej ul. Klonowej wraz z budową drogi gminnej ul. Górki, Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-31 14:13

Obwieszczenie nr 38/p/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 października 2022r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej występującej w treści decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 245/2018, znak AB.673.24.2017.SI w sprawie rozbudowy drogi gminnej - ul. Marii konopnickiej w Dziekanowie Leśnym, gm. Łomianki.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-27 09:09

Obwieszczenie 37/z/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 października 2022 r. podająca do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 719/zrid/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa dróg gminnych ul. Sadowej i ul. Przyparkowej w Jawczycach, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-26 15:18

Obwieszczenie nr 36/w/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2022 r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zamiennej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oplegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Klonowej w zakresie dz. nr ew. 46/2 obreb Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-22 09:48

Obwieszczenie nr 35/w/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 września 2022 r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polagającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Sadowej i ul. Parkowej w Jawczycach, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-14 09:05

Obwieszczenie nr 34/z/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 sierpnia 2022 r. podające do wiadomości informację o wydani decyzji nr 585/zrid/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej od 0+000,00 do km 2+655,09 w m. Dziekanów Nowy i Dziekanów Polski, gm. Łomianki.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-08-24 09:11

Obwieszczenie nr 33/z/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lipca 2022 roku podające do publicznej wiadomości informcję o wyadniu decyzji nr 527/2022 o zezwoleniu na realizacje inwetycji drogowej pn.: "budowa drogi gminnej - ulicy Jodlowej w Mościskach, gm. Izabelin".

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-25 14:58
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-24 09:12

Obwieszczenie nr 32/z/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lipca 2022 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 517/2022 zezwalającej na realizację inwetycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Lalkowej w Łomiankach, realizowanej na działkach nr ew.: 271, 272/1, 285/3, 268, 272/2, 253 w obrębie 0006- Łomianki -miasto.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2022-07-21 15:19
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-21 15:18

Obwieszczenie nr 31/z/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lipca 2022 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 488/2022 zezwalającej na realizację inwetycji drogowej pn.: rozbudowa drogi gminnej ul. Białej Góry wraz z budową odcinka drogi gminnej ulicy Pogonowskiego i przbudową drogi wojewódzkiej nr 580 ulicy Warszawskiej w miejscowości Zielonki Wieś wraz z infrastrukturą techniczną.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-13 14:51

Obwieszczenie nr 30/w/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2022roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegąjacej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej w miejscowości Dziekanów Polski w gminie Łomianki.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2022-06-21 14:04
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-21 14:12

Obwieszczenie nr 28/z/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2022 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 6 czerwca 2022 roku decyzji nr 396/2022 znak: AB.673.18.2021.EK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410257W- ul. Końcowej w Izabelinie na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Kościuszki w gminie Izabelin.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2022-06-14 15:09

Obwieszczenie nr 25/z/2022 Starosty Warszawskiego Zachodnie z dnia 06.06.2022r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 06 maja 2022r. decyzji nr 331/o/2022 znak AB.673.19.2021.EK o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji nr 906/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16.12.2021r. znak AB.673.19.2021.EK, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z nadaniem natychmiastowej wykonalności, polegającej na rozbudowie drogi gminnej- ul.Sosnowej w zakresie działki nr ew. 215/5 (dawniej 215/2) o pow. 0,0063 ha z obrębu 0008-Hornówek, gmina Izabelin.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2022-06-09 10:33
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-09 10:32

Obwieszczenie nr 27/W/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 czerwca 2022 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Jodłowej w Mościskach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-09 11:09

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 maja 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. 170, w obrębie 0035 Zaborówek, jednostka ewidencyjna 143204_2 Leszno.

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2022-05-26 08:36

Obwieszczenie nr 24/W/2022 z dnia 23.05.2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji, na realizację inwestycji drogowej określanej we wniosku pod nazwą: rozbudowa drogi gminnej ul. Białej Góry wraz z budową odcinka drogi gminnej ulicy Pogonowskiego i przebudową drogi wojewódzkiej nr 580 ul. Warszawskiej w miejscowości Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-24 08:16

Obwieszczenie nr 23/p/2022 z dnia 19.05.2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia prostującego do decyzji nr 436/2018 znak: AB.673.17.2018.MO - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej w Strzykułach, gm. Ożarów Mazowiecki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-19 13:17

Obwieszczenie nr 22/p/2022 z dnia 19.05.2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia prostującego do decyzji nr 51/2019 znak: AB.673.21.2018.SI - rozbudowa drogi powiatowej Nr 4123W ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym i Borzęcinie Małym, gm. Stare Babice.

drukuj (Obwieszczenie nr 22/p/2022 z dnia 19.05.2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia prostującego do decyzji nr 51/2019 znak: AB.673.21.2018.SI - rozbudowa drogi powiatowej Nr 4123W ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym i Borzęcinie Małym, gm. Stare Babice.)

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-19 14:49

Obwieszczenie nr 21/w/2022 z dnia 04.05.2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Lalkowej w Łomiankach.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-05 11:09

Obwieszczenie nr 20/p/2022 z dnia 22.04.2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomosci informację o wydaniu postanowienia nr 9/2022 znak: AB.673.22.2021.IS z dnia 22.04.2022r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-22 14:30

Obwieszczenie nr 19/p/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu postnowienia nr 8/2022 znak : AB.7330.7350.7351/28/10 z dnia 14 kwietnia 2022r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-21 11:28

Obwieszczenie nr 18/w/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na :" rozbudowie drogi gminnej nr 411325W - ul. trakt Królewski od 1 + 240,00 do 2+080,00 , gm. Stare Babice.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-19 09:31

Obwieszczenie nr 17/wzn/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wznowieniu na żądanie strony postepowaniasprawy zakońćzonej dec. nr 906/2021 z dnia 16.12.2021 r. znak: AB.673.19.2021.EK

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-08 13:15
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-08 13:15

Obwieszczenie nr 15/p/2022 z dnia 24 marca 2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodnigo podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia prostującego nr 5/2022 z dnia 22 marca 2022 r. do decyzji nr 610/2020 z dnia 30 listopada 2022 r. o zezwoleniu na realizacją inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W - ul. Niepokalanowskiej.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-05 11:05

Obwieszczenie nr 16/z/2022 z dnia 25 marca 2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 193/2022 o zezwoleniu na relizację inwestycji drogowej pn.: budowa drogi gminnej - ul. Imborowa w Ożarowie Mazowieckim.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2022-03-25 13:15
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-25 13:25

Obwieszczenie nr 14/z/2022 z dnia 18 marca 2022roku Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 177/2022 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1KD-L, w miejscowości Pass oraz Błonie- Wieś, gm. Błonie

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-18 12:38

Obwieszczenie nr 12/z/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 137/2022 o zezwoleniu na relizację inwestycji drogowej pn.: budowa drogi gminnej - ul. Batalionów Chłopskich na odcinku Szeligowskiej do ul. Wierzbowej w Ożarowie Mazowieckim.

drukuj (Obwieszczenie nr 12/z/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 137/2022 o zezwoleniu na relizację inwestycji drogowej pn.: budowa drogi gminnej - ul. Batalionów Chłopskich na odcinku Szeligowskiej do ul. Wierzbowej w Ożarowie Mazowieckim.)

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-04 08:54

Obwieszczenie nr 11/z/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiaodmości informację o wydaniu decyzji nr 129/2022 o zezwoelniu na realizację inwestycji drogowej pn. : rozbudowa drogi gminnej nr 410571W- ulicy Pancerz w Łomiankach na odcinku od ul. Brukowej do ulicy Stary Tor.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-25 12:47

Obwieszczenie nr 10/W/2028 z dnia 14 lutego 2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Imbirowej w Ożarowie Mazowieckim.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-15 11:55

Obwieszczenie nr 7/z/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 52/2022 o zezwoelniu na realizację inwestycji drogowej on. : rozbudowa drogi gminnej nr 411325W - ulicy Trakt Królewski od km 2+0,80,00 do 3+062,00, gm. Stare Babice.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-15 11:49

Obwieszczenie nr 9/W/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na relizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410257 W - ul. Końcowej w Izabelinie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-11 14:01

Obwieszczenie nr 8/Z/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 79/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej ulicy Paderewskiego wraz z infastrukturą w Łomiankach w km 0+000-0+177"

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-01 11:07

Obwieszczenie nr 6/z/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu deyczji nr 51/2022 o zezwoelniu na realizacę inwestycji drogowej pn. : " Rozbudowa drogi powiatowej nr 4112W - ulicy Topolowej na odcinku ok. 1500 mb, w gminie Leszno".

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-02 08:26

Obwieszczenie nr 5/o/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie ywdania decyzji odmownej nr 5/o/2022 znak: AB.673.17.2020.EK dotyczącej zezwolenia na realizację inwetycji drogowej pn. : budowa drogi gminnej (bez numeru) - ul. Przedszkolnej w Laskach, gm. Izabelin.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-26 14:32

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 4/Z/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji Nr 55/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego w Błoniu.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2022-01-21 15:36

Obwieszczenie nr 3/2022 z dnia 11 stycznia 2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie wydania decyzji zamiennej nr 27/2022 dotyczącej realizacji inwestycji dorgowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Długiej, gm. Łomianki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-13 11:52

Obwieszczenie nr 2/W/2022 z dnia 11 stycznia 2022 roku Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwetycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej oznaczonej w mpzp symbolem 1 KD-L, w miejscowości Pass oraz Błonie-Wieś, gm. Błonie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-13 10:25
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-13 10:26

Obwieszczenie nr 1/z/2022 z dnia 11.01.2022 r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podający do publicznej wiadomościo wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 20/2022 dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 410518 W - ul. Brukowej w Łomiankach na odcinku od działki nr ew. 497 z obrębu 0022 do działki nr ew. 636/14 z obrębu 0001, gm. Łomianki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-13 09:38

Obwieszczenie nr 29/2021 z dnia 28.12.2021 r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości, informacje o wydaniu decyzji odmownej nr 933/o/2021 znak: AB.673.4.2021.EK dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 411325 W - ul. Trakt Królewski od km 0 + 019,00 do 1+411,00, w ramach zadania - rozbudowa drogi klasy L i D (Lokalnej i Dojazdowej) drogi gminnej ul. Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duzy, Wierzbin, Zalesie, Wojcieszyn w gminie Stare Babice na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Klonowej.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-04 14:04

Obwieszczenie nr 28/2021 z dnia 28.12.2021 r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości, informacje o wydaniu decyzji odmownej nr 932/o/2021 znak: AB.673.4.2021.EK dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 411325 W - ul. Trakt Królewski od km 0 + 411,00 do 1+240,00, w ramach zadania - rozbudowa drogi klasy L i D (Lokalnej i Dojazdowej) drogi gminnej ul. Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duzy, Wierzbin, Zalesie, Wojcieszyn w gminie Stare Babice na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Klonowej.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-04 14:00

Obwieszczenie nr 27/2021 z dnia 28.12.2021 r. Starosty Warszawskiego Zachodniego podające do publicznej wiadomości, informacje o wydaniu decyzji odmownej nr 931/o/2021 znak: AB.673.3.2021.EK dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 411325 W - ul. Trakt Królewski od km 1 + 240,00 do 2+080,00, w ramach zadania - rozbudowa drogi klasy L i D (Lokalnej i Dojazdowej) drogi gminnej ul. Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duzy, Wierzbin, Zalesie, Wojcieszyn w gminie Stare Babice na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Klonowej.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-04 13:40

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony