BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci wodociągowej 110PE dz. ew. 23/2, obręb 0031 Zielonki Wieś, jednostka ewidencyjna 143207_2 Stare Babice. Inwestor: F.H. Lux Katarzyna Byra

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:F.H. Lux Katarzyna Byra,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej 110PE dz. ew. 23/2, obręb 0031 Zielonki Wieś, jednostka ewidencyjna 143207_2 Stare Babice. 

Lista sprawa nr 372/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.01.2023r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2022-12-30 11:47
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-02 13:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. 10/25, 104/1, 104/2, obreb 0023 Łomianki. Inwestor: RUBIN DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 29.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:RUBIN DEVELOPMENT Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłaczami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych przy ul. Grzybowej na dz. nr ew. 10/25, 104/1, 104/2, obręb 0023, gm. Łomianki.

Lista sprawa nr 371/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.01.2023 r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-30 08:23
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-03 15:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 21, 24/53, 24/41, 22/91 obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowicki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zaslenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 21, 24/53, 24/41, 22/91, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista sprawa nr 370/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.12.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-22 13:13
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-30 09:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 367/1, 368/1, 371/1, 372/1, 373/2, 378/1, 379/4, 379/6, 380/1, obręb 0001 Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 22.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mizikowskiego na dz. nr ew. 367/1, 368/1, 371/1, 372/1, 373/2, 378/1, 379/4, 379/6, 380/1, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 369/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.12.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-22 13:04
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-28 15:47

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz szamba na dz. nr ew. 139, 134/1, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Agata i Daniel Kopka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agaty i Daniela Kopka,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika szczelnego o pojemności 9 m3, na dz. nr ew. 139, 134/1, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista sprawa nr 368/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 06.02.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję sprzeciwu nr 78/s/2023  do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-22 09:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-07 11:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na dz. nr ew. 529/2, obręb 0022, gm. Łomianki. Inwestor: Auto Idea Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Macieja Lewickiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na dz. nr ew. 529/2, obręb 0022, gm. Łomianki

Lista sprawa nr 367/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.01.2023 r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2022-12-21 13:56
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-23 10:28

Zgłoszenie z projektem rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zm,iana sposobu użytkowania garażu na dz. nr ew. 243, obręb 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Maciej Lewicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Macieja Lewickiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zmianą sposobu użytkowania garażu na dz. nr ew. 243, obreb 0008, gm. Izabelin.

Lista sprawa nr 366/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2022-12-21 13:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-30 12:25

Zgłoszenie z proejtkem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinngo na dz. nr ew. 367/12, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Monika i Piotr Tworkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 19.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Moniki i Piotra Tworkowskich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym na dz. nr ew. 367/12, obreb 0011, gm. Leszno.

Lista sprawa nr 365/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-20 09:47
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-16 15:21

Zgłoszenie z projektem rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. nr ew. 119, obręb 0022, gm. Łomianki. Inwestor: Mirosław Gencel

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 19.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mirosława Gencela,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. rn ew. 119, obreb 0022, gm. Łomianki.

Lista sprawa nr 364/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-19 13:44
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-12 14:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 305, 303, obręb 0022, gm. Łomianki. Inwestor: Zbigniew Kulesza

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 16.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zbigniewa Kuleszy,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 305, 303, obręb 0022, gm. Łomianki

Lista sprawa nr 363/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-16 15:17
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-17 10:41

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 293/3, obręb 0036 Żukówka, gm. Błonie. Inwestor: Małgorzata Bolesta

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 16.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Małgorzata Bolesta,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego "Sosenka II", na dz. nr ew. 293/3, obręb 0036 Żukówka, gm. Błonie.

Lista sprawa nr 362/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 22.03.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-16 15:15
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-23 12:13

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem oraz oczyszczalni ścieków na dz. nr ew. 23/4, obręb 0030 Rochaliki, gm. Błonie. Inwestor: Wojciech Kierzkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 15.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wojciech Kierzkowski,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego "Dom w Nigeliach 4 (G2)", garażu 3-stanowiskowego G23 oraz oczyszczlani ścieków na dz. nr ew. 23/4, obręb 0030 Rocaliki, gm. Błonie.

Lista sprawa nr 361/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 28.12.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 853/u/2022 umorzającą w całości powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-15 15:01
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-28 10:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 289, 787/5, 787/1, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia do 5-ciu budynków jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie szeregowej na dz. nr ew. 289, 787/5, 787/1, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista sprawa nr 360/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIEE SPRAWY: W dniu 16.12.2022r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wnisienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-14 14:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-16 13:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 30, 35/10, 38/3, 38/16, 35/11, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: PSG SP. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 30, 35/10, 38/3, 38/16, 35/11, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

Lista sprawa nr 359/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIEE SPRAWY: W dniu 12.01.2023r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wnisienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-14 12:50
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-12 12:57

Zgłoszenie z projektem przebudowy instalacji gazowej wewnętrznej w budynku hali magazynowej na dz. nr ew. 187, 185/1, obręb 0027 Radonice, gm. Błonie. Inwestor: EELVF IV Poland Grodzisk Sp. z o.o

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  EELVF IV Poland Grodzisk Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie instalacji gazowej wewnętrznej w budynku hali magazynowej na dz. nr ew. 187, 185/1, obręb 0027 Radonice, gm. Błonie

Lista sprawa nr 358/z/2022

Numer kancelaryjny EA/204/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 19.12.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-14 11:55
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-19 14:37

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinego na dz. nr ew 408, obręb Zielonki - Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Stanisław Motylewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Stanisław motylewski,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 408, obręb 0031 Zielonki - Wieś, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 357/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.01.2023 r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-13 15:22
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-27 10:26

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1181 obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Arkadiusz Czaplicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Arkadiusza Czaplickiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1181 obręb 0011, gm.Leszno.

 

Lista sprawa nr 356/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 21.12.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-09 15:10
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-22 09:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej dystrybucyjnej na dz. nr ew. 210/7, 376, 390, obreb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 210/7, 376, 390, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

 

Lista sprawa nr 355/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.12.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-09 10:53
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-12 14:55

Zgłoszenie z projektem sieci kanalisacji sanitarnej grwitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, przepompowni ścieków wraz z wewnętrzną linią zasilania elektrycznego, sieci kanalizacji ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 296/4 obręb 0013 Ołtarzew, dz. nr ew. 7/3, 7/6, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 8/4, 8/5, obręb 0004 Gołaszew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: KEYHOUSE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  KEYHOUSE Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacujnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, przepompowni ścieków wraz z wewnętrzną linią zasilania elektrycznego, sieci kanalizacji ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi na dz. rn ew. 296/4, obręb 0013 Ołtarzew, dz. nr ew. 7/3, 7/6, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 8/4, 8/5, obręb 0004 Gołaszew, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Lista sprawa nr 354/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 09.12.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-07 09:59
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-09 14:53

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN i elektromagnetycznego przyłącza kablowego na dz. ew. nr 180, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice. INWESTOR: MARIAN OKRĘGLICKI

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 05.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mariana Okręglickiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN i elektromagnetycznego przyłącza kablowego na dz. ew. nr 180, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice. 

 

Lista sprawa nr 353/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.12.2022 r. wydał Decyzję nr 842/s/2022 wnoszącą sprzeciw do  powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-07 09:44
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-16 14:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych na dz. nr ew. 82/6 obręb 0017, dz. nr ew. 8/6, 8/8 obręb 0018, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 02.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gmina Błonie,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Błoniu na ul. 3-go Maja i ul. Poniatowskiego dz. nr ew. 82/6 obręb 0017, dz. nr ew. 8/6, 8/8 obręb 0018, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/45352/2022

Lista sprawa nr 352/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.12.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 839//u/2022 umorzającą w całości powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-02 15:19
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-07 11:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w ul. Staffa, dz. nr ew. 376, obreb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gmina Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w ul. Leopolda Staffa, dz. nr ew 376, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44994/2022

Lista sprawa nr 351/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.12.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-01 11:19
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-14 15:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w ul. Fredry, na dz. nr ew. 241/4, 215/5, 217/2, 220/2, 221/7, 222/7, 223/11, 224/6, 225/6, 226/15, 226/20 226/23, obreb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gmina Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w ul. Fredry, dz. nr ew. 241/4, 215/5, 217/2, 220/2, 221/7, 222/7, 223/11, 224/6, 225/6, 226/15, 226/20, 226/23, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44996/2022

Lista sprawa nr 350/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.12.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-01 11:15
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-14 15:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia w ul. Norwida, dz. nr ew. 213/7, 215/12, 216/5, 218/5, 219/4, 221/5, 222/5, 223/9, 224/4, 225/1, 226/17 obreb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gmina Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w ul. Norwida dz. nr ew. 213/7, 215/12, 216/5, 218/5, 219/4, 221/5, 222/5, 223/9, 224/4, 225/1, 226/17, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44990/2022

Lista sprawa nr 349/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.12.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-01 11:11
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-14 15:38

Zgłoszenie z projektem budowy 6 instalacji gazowych do 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 162/8, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Alicja i Lech Trzos

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  Alicji i Lecha Trzosów,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie 6 instalacji gazowych do 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 162/8, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44979/2022

Lista sprawa nr 348/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 07.12.2022r. Satrosta Warszawski Zachodniu wydał decyzję nr 837/u/2022 umarzajacą powyższe postępowanie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-01 11:00
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-07 09:37

Zgłoszenie z projektem budowy 2 instalacji gazowych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 489/1, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Szczepan Tadeusiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Szczepana Tadeusiaka,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch instalacji gazowych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 489/1, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44974/2022

Lista sprawa nr 347/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 07.12.2022r. Starosta Warszawski Zachodni na wniosek inwestora  wydał decyzję nr 838/u/2022 umorzajacą postępowanie dotyczące powyższego zgłoszenia. 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-12-01 10:55
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-08 14:37

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 107/7, obręb 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Magdalena i Wojciech Szamszur

nformuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:  WMagdaleny i Wojciecha Szamszur,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 107/7, obręb 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44965/2022

Lista sprawa nr 346/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.12.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-30 14:51
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-13 09:45

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 124, obreb 0024, gm. Łomianki. Inwestor: Michał Biernacki

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Michała Biernackiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 124, obręb 0025, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44905/2022

Lista sprawa nr 345/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni decyzją nr 53/s/2023 wniósł sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-30 14:22
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-26 15:49

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji deszczowej na terenie osiedla "NATURALIS" na dz. nr ew. 1399/3, 1399/4, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa "NATURALIS"

nformuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Wspólnot Mieszkaniowych "NATURALIS",  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na terenie osiedla "NATURALIS" przy ul. Fabrycznej 12 na dz. nr ew. 1399/3, 1399/4, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44821/2022

Lista sprawa nr 344/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 29.12.2022r . Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-30 09:21
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-29 14:12

Zgłoszeie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 1223/14, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Ewa Godlewska, Zbigniew Godlewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 29.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Ewy Godlewskiej i Zbigniewa Godlewskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku miszkalnego dwukondygnacyjnego, dwulokalowego na dz. nr ew. 1223/14, obręb 0011 Kaludyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44738/2022

Lista sprawa nr 343/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.01.2023 r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-29 14:58
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-20 12:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 63, 19/2, 61/3, 61/4, 24, 27, obręb 0012, gm. Błonie. Inwestor: VFM OROLOGIO Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  VFM OROLOGIO Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej na dz. nr ew. 63, 19/2, 61/3, 61/4, 24, 27, obręb 0012, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44409/2022

Lista sprawa nr 342/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.12.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-28 12:35
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-12 14:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 346, 367, 90/2, 90/13, 377, 376, obreb 0010 Janów, gm. Stare Babice. Inwestor: Willa Babice Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Willa Babice Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 346, 367, 90/2, 90/13, 377, 376, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44404/2022

Lista sprawa nr 341/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 02.12.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczeni o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-28 10:48
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-02 14:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 105/8, 106/2, obręb 0016 pogroszew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: A2 Inwestycje Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 25.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  A2 Inwestycje Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. rn ew. 105/8, 106/2, obręb 0016 Pogroszew, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44198/2022

Lista sprawa nr 340/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 08.12.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-25 10:05
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-08 14:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej na dz. ew. nr 70/10, 70/11, 70/39, obręb 0020 Mościcska, gm. Izabelin. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowiesieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej na dz. ew. nr 70/10, 70/11, 70/39, obręb 0020 Mościcska, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44131/2022

Lista sprawa nr 339/z/2022

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-11-24 14:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej na dz. ew. nr 70/10, 70/11, 70/39, obręb 0020 Mościcska, gm. Izabelin. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowiesieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej na dz. ew. nr 70/10, 70/11, 70/39, obręb 0020 Mościcska, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44131/2022

Lista sprawa nr 339/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-11-24 13:30
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-30 14:46

Zgłoszenie z projektem przebudpwy i budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudową i budową sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do nowoprojekotwanego zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanego w Ożarowie Mazowieckim o sprzedażowej naziwe osiedla Miasto Ogród 3 na dz. ew. nr 87/10, 82/5, 81/13, 81/7, 79/7, 81/12, 81/6, 154, obręb 0003 Ożarów Maozwiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. INWESTOR: Novisa Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Novisa Development Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudową i budową sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do nowoprojekotwanego zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanego w Ożarowie Mazowieckim o sprzedażowej naziwe osiedla Miasto Ogród 3 na dz. ew. nr 87/10, 82/5, 81/13, 81/7, 79/7, 81/12, 81/6, 154, obręb 0003 Ożarów Maozwiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44086/2022

Lista sprawa nr 338/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.12.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-11-24 12:54
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-12 16:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Magicznej na dz. ew. nr 257/20, obręb 0035 Zavorówek, gm. Leszno. Inwestor: Aleksandra i Piotr Górnik

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Aleksandy i Piotra Górnik,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Magicznej na dz. ew. nr 257/20, obręb 0035 Zavorówek, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/44038/2022

Lista sprawa nr 337/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-11-24 10:48
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-30 14:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego na dz. ew. nr 71, 619, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. INWESTOR: Wójt Gminy Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wójt Gminy Stae Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego na dz. ew. nr 71, 619, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43688/2022

Lista sprawa nr 336/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-11-21 16:15
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-29 10:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś. ć. fi 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. e. nr 5/1, 102, obręb 0008 Blonie, gm. Błonie. INWESTOR: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś. ć. fi 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. e. nr 5/1, 102, obręb 0008 Blonie, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43650/2022

Lista sprawa nr 335/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.12.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-11-21 15:09
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-02 12:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. ew. nr 231, 176/1, 170/1, 46/9, obręb 0002 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Kościuszki 41 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Kościuszki 41 Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. ew. nr 231, 176/1, 170/1, 46/9, obręb 0002 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43483/2022

Lista sprawa nr 334/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 16.12.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-11-21 10:51
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-16 11:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 371, 816/6, 816/12, 817/9, 817/11, 817/12, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp.z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia oraz dwóch przyłączy gazowych na dz. nr ew. 371, 816/6, 816/12, 817/9, 817/11, 817/12, obręb 0011, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43332/2022

Lista sprawa nr 333/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.12.2022r., wydał decyzję nr 862/s/2022 sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-18 12:13
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-30 09:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 65, 51 obreb Dąbrowa, dz. nr ew. 7/7, 7/9, obreb 0021, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 17.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynku handlowo- suługowego z cześcia magazynowo- warsztatową na dz. nr ew. 65, 51, obręb 0002 Dąbrowa, dz. nr ew. 7/7, 7/9, obręb 0021, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43267/2022

Lista sprawa nr 332/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.11.2022r . Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-18 12:09
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-25 11:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowenie wyższe niz 1kV na dz. nr ew. 76/12, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: NOVISA DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 17.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:NOVISA DEVELOPMENT Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV na dz. nr ew. 76/12, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/43134/2022

Lista sprawa nr 331/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 09.01.2023r.  Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję sprzeciwu  nr 20/s/2023 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-17 09:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 13:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 106/6, 106/20, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Katarzyna Korzniakow

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 15.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Katarzyny Korzniakow,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 zabudowy na dz. nr ew. 106/6, 106/20, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42867/2022

Lista sprawa nr 330/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-15 12:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr ew. 367/1, 379/4, 388/1, 400, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 15.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Misikowskiego na dz. nr ew. 367/1, 379/4, 388/1, 400, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42864/2022

Lista sprawa nr 329/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-15 12:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr ew. 367/1, 379/4, 388/1, 400, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 15.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Misikowskiego na dz. nr ew. 367/1, 379/4, 388/1, 400, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42864/2022

Lista sprawa nr 329/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.12.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-15 12:17
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-01 13:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. 2/6, 54/1, 54/2, obręb 0023, gm. Łomianki. Inwestor: OPM1 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: OPM1 Sp. z o.o. ,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 2/6, 54/1, 54/2, obręb 0023, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42792/2022

Lista sprawa nr 328/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.12.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-15 09:15
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-28 13:02

Zgloszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz 4 szt. złączy kablowych na terenie dz. nr 418/9, 476, 474, 479/10, 479/28, obręb 0006, gm. Łomianki w celu podłaczenia budynku mieszkalnego. INWESTOR: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz 4 szt. złączy kablowych na terenie dz. nr 418/9, 476, 474, 479/10, 479/28, obręb 0006, gm. Łomianki w celu podłaczenia budynku mieszkalnego.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42403/2022

Lista sprawa nr 327/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-11-10 13:25
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-29 10:52

głoszenie z projektem budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym, naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7m3, przeznaczonej do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej na dz. ew. nr 36 i 37, obręb 0011, gm. Stare Babice. INWESTOR: JANINA ZAJĄC

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Panią Janinę Zając,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym, naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7m3, przeznaczonej do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej na dz. ew. nr 36 i 37, obręb 0011, gm. Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42379/2022

Lista sprawa nr 326/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 28.11.2022r. Satrosta Warszawski Zachodniu wydał decyzję nr 809/u/2022 umarzajacą powyższe postępowanie na wnioisek inwestora.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-11-10 13:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-29 11:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej fi 110 PE oraz sieci kanalizacyjnej fi 200 PVC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. ew. nr 23, 27/3, 27/4, obręb 0008, gm. Ożarów Mazowiecki. INWESTOR: T&S Developer T. Kozakiewicz, S. Niemyjski Sp. j.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: T&S Developer T. Kozakiewicz, S. Niemyjski Sp. j.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej fi 110 PE oraz sieci kanalizacyjnej fi 200 PVC do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. ew. nr 23, 27/3, 27/4, obręb 0008, gm. Ożarów Mazowiecki. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42366/2022

Lista sprawa nr 325/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-11-10 13:08
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-14 13:52

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 29/1, obręb 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. INWESTOR: Edyta i Bogusław Michalak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Państwa Edyty i Bogusława Michalak,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 29/1, obręb 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42352/2022

Lista sprawa nr 324/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.11.2022 r. umorzył powyższe postępowanie Decyzją Nr 803/u/2022.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-11-10 13:04
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-23 13:30

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej na dz. nr ew. 40, obręb 0017 Łaźniew, gm. Błonie. Inwestor: MPWiK w Błoniu Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 08.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: MPWiK W Błoniu Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Majątkowej na dz. nr ew. 40, obręb 0017 Łaźniew, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41940/2022

Lista sprawa nr 323/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.11.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-08 12:25
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-14 11:15

Zgłoszenie z projektem budowy sześciu instalacji gzowych dla trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 1493, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: EBOKO Edyta Kossowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 08.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EBOKO Edyta Kossowska,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sześciu instalacji gazowych dla trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych usytuowanych na dz. nr ew. 1493, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomiaki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41925/2022

Lista sprawa nr 322/z/2022

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.12.2022r.  wydał decyzję nr 826/u/2022 umorzajacą postępowanie dotyczące powyższego zgłoszenia. 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-08 12:23
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-02 12:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 643/17, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Sławomir Włodarkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 07.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sławomira Włodarkiewicza,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 643/17, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41875/2022

Lista sprawa nr 321/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-08 07:56
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-30 10:15

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 155/21, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Teresa i Franciszek Kaczyńscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 07.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Teresy i Franciszka Kaczyńskich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 155/21, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41673/2022

Lista sprawa nr 320/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 14.11.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał Decyzję nr 254/u/2022 umarzajacą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-07 10:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-15 12:59

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka kolektora kanalizacji deszczowo- drenażowej z wylotem do rowu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 4112 W ul. Topolowej na dz. nr ew. 54, obręb Wiktorów, gm. Leszno. Inwestor: Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 03.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kolektora kanalizacji deszczowo-drenazowej z wylotem do rowu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na dz. nr ew. 54, obreb Wiktorów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41456/2022

Lista sprawa nr 319/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-04 08:56
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-17 11:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Wiosennej na dz. nr ew. 116, obręb Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 03.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej wewnętrznej ul. Wiosennej na dz. nr ew. 116, obręb Zaborów,gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41453/2022

Lista sprawa nr 318/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-04 08:38
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-17 11:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 289, 787/5, 787/1, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 03.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia do 5-ciu budynków jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie szeregowej na dz. nr ew. 289, 787/5, 787/1, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41358/2022

Lista sprawa nr 317/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-03 13:22
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-07 11:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 53/8, 53/13, 53/17, 67, obręb 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Villa Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 03.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Cilla Development Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 53/8, 53/13, 53/17, 67, obręb 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41336/2022

Lista sprawa nr 316/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.11.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-03 13:14
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-07 14:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na dz. nr ew. 764/40, 765 obreb Dziekanów Polski, dz. nr ew. 137, 83/40, 83/33, obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Stanisław Kowalewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 02.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Stanisława Kowalewskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Krasnoludków oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do projektowanego budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 764/40, 765, obręb Dziekanów Polski, dz. nr ew. 137, 83/40, 83/33, obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41260/2022

Lista sprawa nr 315/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.11.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-03 08:53
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-08 11:29

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego o powierzchni zabudowy do 70m2 wraz z szambem na dz. nr ew. 47/7, obręb 0020 Nowy Łuszczewek, gm. Błonie. Inwestor: Andrzej Raczek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ze zm.) w dniu 02.11.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Andrzeja Raczka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 wraz z szambem, na dz. nr ew. 47/7, obręb 0020 Nowy Łuszczewek, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/41172/2022

Lista sprawa nr 314/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-11-02 11:34

Zgłoszenie z projektem budowy dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego SN-15kV, słupa przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego SN-15kV, przyłącza elektroenergetycznego kablowego SB-15kV na dz. nr ew. 429/51, 429/50, 429/49, 428/1, 414/12, 414/10, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Bio Planet S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bio Planet Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego SN-15kV, słupa przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego SN-15kV, przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN-15kV w celu przyłączenia budynku magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym na dz. nr ew. 429/51, 429/50, 429/49, 428/1, 414/12, 414/10, obreb 0011, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40763/2022

Lista sprawa nr 313/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-28 10:57
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-22 13:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 211, 32/1, 209/1, obręb 0001, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Herit Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 26.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Herit Development Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokaloych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 211, 32/1, 209/1, obręb 0001, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40474/2022

Lista sprawa nr 312/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-26 14:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-02 09:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z odejściami bocznymi na dz. nr ew. 271/1, 272, 334/8, obręb 0001, gm. Kampinos. Inwestor: Zofia Gawlak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 26.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zofii Gawlak,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z odejściami bocznymi na dz. nr ew. 271/1, 272, 334/8, obręb 0001, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40463/2022

Lista sprawa nr 311/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-26 14:13
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-03 14:11

Zgłoszenie z projektem przebudowy instalacji gazowej wewnętrznej w budynku hali magazynowej na dz. nr ew. 185/1, 187 obreb 0027 Radonice, gm. Błonie. Inwestor: EELVF IV Poland Grodzisk Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EELF IV Poland Grodzisk Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie instalacji gazowej wewnętrznej w budynku hali magazynowej na dz. nr ew. 185/1, 187, obręb 0027, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40364/2022

Lista sprawa nr 310/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.12.2022r. Starosta Warszawski Zachodni do powyższego zgłoszenia  wydał decyzję sprzeciwu nr 823/s/2022.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-26 09:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-02 14:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroeneregetycznej nN 0,4kV na dz. nr ew. 28/15, 1, 29/10, 29/22, obręb 0015 , gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na dz. nr ew. 28/15, 1, 29/10, 29/22, obręb 0015, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40169/2022

Lista sprawa nr 309/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-24 15:41
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-09 13:54

Zgłoszenie z projektem budowy schodów zewnętrznych na 1 piętro poddasze budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1857, obreb 0001, gm. Kampinos. Inwestor: Janina Merda

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Janiny Merdy,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie zewnętrznych schodów na 1 piętro (poddasze) budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1857, obręb 0001, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40093/2022

Lista sprawa nr 308/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 31.10.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-24 14:10
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-31 14:47

Zgłoszenie z projektem budowy stanowiska słupowego nN oraz linii kablowych nN przy ul. Młocińskiej na z. nr ew. 417, obręb 0023, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie stanowiska słupowego nN oraz linii kablowych nN przy ul. Młocińskiej na dz. nr ew. 417, obręb 0023, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/40010/2022

Lista sprawa nr 307/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.11.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-24 14:04
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-07 14:37

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 144/3, 144/4, 144/5, obreb 0013 Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Małgorzata Kusiak, Agnieszka Kusiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 19.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Małgorzaty Kusiak i Agnieszki Kusiak,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 144/3, 144/4, 144/5, obręb 0013 Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39603/2022

Lista sprawa nr 306/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 03.11.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-19 15:49
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-03 14:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 78, 11/20, 11/19, 12/6, obreb 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Sunny House Developments Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 19.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sunny House Developments Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 78, 11/20, 11/19, 12/6, obręb 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39500/2022

Lista sprawa nr 305/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-19 12:18
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-02 14:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszklanego jednorodzinnego na dz. nr ew. 298/7, 259/1, 145/26, 298/8, obreb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwerstor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 19.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 298/7, 259/1, 145/26, 298/8, obreb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39408/2022

Lista sprawa nr 304/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.10.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-19 08:32
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-28 13:01

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 280/3 obręb 0011 Leszno, gm.Leszno. Inwestor: Lucyna Żurawska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Lucyny Żurawskiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku  mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 280/3 obręb 0011 Leszno, gm.Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39305/2022

Lista sprawa nr 303/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.12.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-10-18 15:03
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-08 11:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia wraz z budową przyłączy gazowych średiego ciśnienia na dz. nr ew. 7/6, obreb 0028 Ośrodek Doświadczalny Macierzysz, dz. nr ew. 52/6, 55/5, 55/9, 52/7 obręb 0011 Mory, gm. Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 17.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia wraz z budową przyłączy gazowych średiego ciśnienia na dz. nr ew. 7/6, obreb 0028 Ośrodek Doświadczalny Macierzysz, dz. nr ew. 52/6, 55/5, 55/9, 52/7 obręb 0011 Mory, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39114/2022

Lista sprawa nr 302/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.12.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-17 11:45
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-20 12:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 1/204, 1/196, 1/151, obręb 0030 PGR Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia ulicznego w ul. Głogowej na dz. nr ew. 1/204, 1/196, 1/151, obręb 0030 PGR Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38694/2022

Lista sprawa nr 301/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-12 12:08
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-22 13:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 84, 88/9, 81/26, 82/2, 81/5, obreb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia ulicznego w ul. Lustrzanej na dz. nr ew. 84, 88/9, 81/26, 82/2, 81/5 - obr. 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38692/2022

Lista sprawa nr 300/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-12 12:04
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-22 13:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 55/2, 344/4, 344/10, 344/22, 344/23, 344/24, 344/25, 344/26, 344/27, 344/28, 344/29, 344/30, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Andrzej Romanowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 11.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Andrzeja Romanowskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Połuniowej i Dojazdowej dz. nr ew. 55/2, 344/4, 344/10, 344/22, 344/23, 344/24, 344/25, 344/26, 344/27, 344/28, 344/29, 344/30, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38604/2022

Lista sprawa nr 299/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.10.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydal zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-11 15:29
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-25 12:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 72/9, 73/5, 73/6, obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Gregory Home Grzegorz Bajur Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 11.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gregory Home Grzegorz Bajur Sp. k.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej łączącej wewnętrzną sieć kanalizacyjną osiedla przy ul. Andersa w Dziekanowie Leśnym z siecią kanalizacyjna w ul. Rolniczej na dz. nr w. 72/9, 73/5, 73/6, obręb 0004 Dziekanów Lesny, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38600/2022

Lista sprawa nr 298/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-11 15:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 477, obręb 0002 Laski, gm. Izabelin. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 11.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej, na dz. nr ew. 477, obreb 0002 Laski, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38599/2022

Lista sprawa nr 297/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 02.12.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-11 15:23
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-02 13:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego na dz. rn ew. 82/6 obręb 0017, dz. nr ew. 8/6, 8/8, obreb 0018, gm. Błonie. Inwestor: Urząd Gminy Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 11.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Urzędu Gminy Błonie,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 82/6, obręb 0017, dz. nr ew. 8/6, 8/8 obręb 0018, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38593/2022

Lista sprawa nr 296/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-11 15:20
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-09 09:17

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: Alicja Węgorzewska- Whiskerd

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 04.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Alicji Węgorzewskiej - Whiskerd,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37792/2022

Lista sprawa nr 295/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 03.11.2022r. Starosta Warszawski Zachodni na wniosek inwestora  wydał decyzję nr 761/u/2022 umorzajacą postępowanie dotyczące powyższego zgłoszenia. 

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-10 09:42
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-04 15:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 130, 121/4, 122/2, 125/3, 126, 127/3, 128/5, 129/3, 216/3, 219, 220, 224, 244, 245/10, 245/3, 255, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia oraz trzynastu instalacji gazowych na zewnątrz użytkowanych budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 130, 121/4, 122/2, 125/3, 126, 127/3, 128/5, 129/3, 216/3, 219, 220, 224, 244, 245/10, 245/3, 255, obreb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37843/2022

Lista sprawa nr 294/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 27.10.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-06 12:31
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-27 12:49

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. rn ew. 117/1, obreb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Teresa Filipek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 05.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Teresy Filipek,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 117/1, obręb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37753/2022

Lista sprawa nr 293/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.10.2022r., wydał decyzję nr  696/u/2022 umarzającą poestępowanie powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-05 14:20
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-10 11:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 31/7, 31/21, 30/12, 29/36, 29/29, 28/25, 28/26, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Zielony Zakątek HDNF Sp. z o.o. Sp. K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 04.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zielony Zakątek HDNF Sp. z o.o. Sp. k.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gzowej średniego cisnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 31/7, 31/21, 30/12, 29/36, 29/29, 28/25, 28/26, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37502/2022

Lista sprawa nr 292/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-04 10:09
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-17 13:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 474/7, 474/4, 477, obreb 0002 dz. nr ew. 493/20 obręb 0004, gm. Izabelin. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 03.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Izabelinie "Mokre Łąki" Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Piaskowej na dz. rn ew. 474/7, 474/4, 477, obręb 0002, dz. nr ew. 493/20, obręb 0004, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37416/2022

Lista sprawa nr 291/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-03 15:04
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-24 14:25

Zgłoszenie z projektem wymiany i przebudowy otworów okiennych i drzwiowych w istniejącym budynku garażowo - gospodarczym z elementami rozbiórki, dz. nr ew. 74/2, obreb 0010 Janów, gm. Stare Babice. Inwestor: Tadeusz i Jolanta Lis

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 03.10.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Tadeusza i Jolanty Lis, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na wymianie i przebudowi otworów okiennych i drzwiowych w istniejącym buynku garażowo- gospodarczym z elementami robiórki, dz. nr ew. 74/2, obreb 0010 Janów, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37322/2022

Lista sprawa nr 290/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-10-03 12:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 23/2, obręb 0031 Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: F.H. Lux Katarzyna Byra

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: F.H. Lux Katarzyna Byra, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 23/2, obreb 0031 Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37123/2022

Lista sprawa nr 289/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.12.2022r. Starosta Warszawski Zachodni do powyższego zgłoszenia  wydał decyzję sprzeciwu nr 840/s/2022.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-30 11:05
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-14 14:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 23/2, obręb 0031 Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: F.H. Lux Katarzyna Byra

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: F.H. Lux Katarzyna Byra, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 23/2, obreb 0031 Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37122/2022

Lista sprawa nr 288/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.01.2023r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-30 11:01
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-02 13:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 524/13, 524/2 obręb Truskaw, gm. Izabelin. Inwestorzy: Ewa i Andrzej Orłowscy, Elżbieta Petrykowska, Paweł Petrykowski, Michał Petrykowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 29.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Ewy i Andrzeja Orłoski, Elżbiety Petrykowskiej, Pawła Petrykowskiego, Michała Petrykowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 524/13 i 524/2, obręb Truskaw, gm. Izablin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37081/2022

Lista sprawa nr 287/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-29 14:35
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-10 14:42

Zgłoszenie z projektm budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 386, obreb 0005, gm. Łomianki. Inwestor: Magdalena i Jakub Żelechowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 29.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Magdaleny i Jakuba Żelechowskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 386, obreb 0005, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36984/2022

Lista sprawa nr 286/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 11.10.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-29 13:15
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-11 11:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z szambem na dz. nr ew. 66/25, obręb 0015 Marianów, gm. Leszno. Inwestor: Urszula Jabłońska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 29.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Urszuli Jabłońskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z szambem na dz. nr ew. 66/25, obręb 0015 Marianów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36951/2022

Lista sprawa nr 285/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.12.2022 r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-29 13:11
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-20 09:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego "Dom bez formalności_MSK1" na dz. nr ew. 119/1 i 120/1 obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Karol Białas i Adrian Dalecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Karola Białasa i Adriana Daleckiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 "Dom bez formalności_MSK1" na dz. nr ew. 119/1 i 120/1, obręb 0023 Umiastó, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36893/2022

Lista sprawa nr 284/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-28 14:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 6/19, 6/8, 581, 582, 8/2 obręb 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 27.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do pięciu budynków mieszklanych jednorodzinnych oraz trzech budynków mieszkalnych dwulokalowych na dz. nr ew. 6/19, 6/8, 581, 582, 8/2, obreb 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36803/2022

Lista sprawa nr 283/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 27.10.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-28 08:35
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-27 12:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 164/2, 165/2, obreb 0007 Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PERFUMERIA- 24H Kamil Pieloch

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 27.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PERFUMERIA - 24H Kamil Pieloch, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 164/2, 165/2, obreb 0007 Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/367503/2022

Lista sprawa nr 282/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-27 14:44
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-15 14:48

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej na dz. nr ew. 23/1, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 26.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na termomodernizacji i instalowaniu instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szerwgów przy ul. Lipowej 3, na dz. nr ew. 23/1, obręb 0035 SHR Wolica, jednostka ewidencyjna 143206_5 Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36633/2022

Lista sprawa nr 281/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 06.10.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-27 09:22
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-06 11:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. rn ew. 28/8, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: Marta Gajewska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 23.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marty Gajewskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 28/8, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36407/2022

Lista sprawa nr 280/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 03.11.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw do powyższego zgłoszenia decyzją  nr 762/s/2022.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-26 12:05
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-04 13:59

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 65/6, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 23.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 65/6, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36384/2022

Lista sprawa nr 279/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.10.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-26 12:02
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-17 15:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 2261, 2260/2, 2259/2, 2258/2, 2257/2, 2256/2, 2255/2, 2254/2,, obreb Laski, dz. nr ew. 78/6, 77/5, 77/4, 76/1, 74/1, 73/1, 71/1, 70/10, 68/7, 68/4, 68/1, 66/11, 66/7, 64, obreb 0020 Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 22.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin" Mokre Łąki" Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej na dz. nr ew. 2261, 2260/2, 2259/2, 2258/2, 2257/2, 2256/2, 2255/2, 2254/2, obręb 0002 Laski, dz. nr ew. 78/6, 77/5, 77/4, 76/1, 74/1, 73/1, 71/1, 70/10, 68/7, 68/4, 68/1, 66/11, 66/7, 64, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36146/2022

Lista sprawa nr 278/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.11.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-22 13:07
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-23 10:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 70, 68/3, 66/5, 61/12, 60/12, 59/9, 58/30 58/26, 58/25, obreb 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 20.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 70, 68/3, 66/5, 61/12, 60/12, 59/9, 58/30, 58/26, 58/25, obreb, 0007 Grądy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35829/2022

Lista sprawa nr 277/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 05.10.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-20 12:47
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-05 14:04

Zgłoszenie z projektem budowy instalacj gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz.nr ew. 196, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Krzysztof Zając

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 19.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzysztofa Zająca, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 196, obręb 0001, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35564/2022

Lista sprawa nr 276/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 03.10.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-19 13:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-03 15:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 360/3, obręb 0003, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 16.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz do budynku mieszkalnego, dwulokalowego w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 360/3, obręb 0003, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35361/2022

Lista sprawa nr 275/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 21.09.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-16 10:54
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-21 13:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych na dz. ew. nr 29/29, 29/36, 28/25, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Norbert Gałuszewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Norberta Gałuszewskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych na dz. ew. nr 29/29, 29/36, 28/25, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34731/2022

Lista sprawa nr 274/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 21.09.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-09-12 16:14
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-21 15:16

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny oraz wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 30/1, obr 0023, gm. Kampinos. Inwestor: Mirosław Wypierowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mirosława Wypierowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny oraz wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 30/1, obr 0023, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34629/2022

Lista sprawa nr 273/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.09.2022r., wydał decyzję nr 659/u/2022 umarzającą postępowanie do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-09-12 13:03
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-21 13:36

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. 2,7 przeznaczonej do zasilenia instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalaowanie wewnątrz i na zewnątrz instalacji gazowej na działce nr ew. 100/7, obręb 0009 Kampinos A, Gmina Kampinos. Inwestor: Małgorzata Pałys

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Małgorzaty Pałys., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. 2,7 przeznaczonej do zasilenia instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalaowanie wewnątrz i na zewnątrz instalacji gazowej na działce nr ew. 100/7, obręb 0009 Kampinos A, Gmina Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34440/2022

Lista sprawa nr 272/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.09.2022r., wydał decyzję nr 655/u/2022 umarzającą postępowanie do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-09-09 14:24
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-21 08:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 20/1, 20/21, 20/53, 20/87, 20/46, 20/70, obreb 0007 Grądy, gmina Leszno. Inwestor: Zbigniew Kiliański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Zbigniewa Kiliańskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 20/1, 20/21, 20/53, 20/87, 20/46, 20/70, obreb 0007 Grądy, gmina Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34400/2022

Lista sprawa nr 271/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.10.2022 Starosta Warszawski Zachodnu wydał zaświadczenie o braku podsrtaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-09-09 10:17
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-24 15:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 1, 20/1, , obreb 0007 Grądy, gmina Leszno. Inwestor: Zbigniew Kiliański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Zbigniewa Kiliańskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 1, 20/1, , obreb 0007 Grądy, gmina Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34401/2022

Lista sprawa nr 270/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.10.2022 Starosta Warszawski Zachodnu wydał zaświadczenie o braku podsrtaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-09-09 10:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-24 15:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 29 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych przy ul. Wiślanej 11/13 w Łomiankach Dolnych na działce nr ew. 1474, obreb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor: Wiślana Park Sp. z o.o

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Wiślana Park Sp. z o.o, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci  wodociągowej  z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 29 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych przy ul. Wiślanej 11/13 w Łomiankach Dolnych na działce nr ew. 1474, obreb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34405/2022

Lista sprawa nr 269/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.09.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-09-09 10:33
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-20 15:42

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu dla garażu gospodarczego na dz. nr ew. 273, obreb 0032 Zielonki Parcela, gm. Stare Babice. Inwestor: Bartosz Kamiński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 08.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bartosza Kamińskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie einstalacji gazu dla garażu gospodarczego na dz. nr ew. 273, obreb 0032 Zielonki-Parcela, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34215/2022

Lista sprawa nr 268/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu  10.10.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-08 13:40
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-10 15:36

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej na dz. nr ew. 48/7, 52/8, 52/9, 55/9, 55/11, 48/5, obręb Mory, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Stoen Operator Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 07.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Stoen Operator Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w celu zasilenia budynku usługowego na dz. nr ew. 48/7, 52/8, 52/9, 55/9, 55/11, 48/5, obręb 0011 Mory, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34160/2022

Lista sprawa nr 267/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.09.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-08 09:45
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-27 15:12

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 449/3, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Karolina Wardzińska-Oleksiak i Krzysztof Oleksiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Karoliny Wardzińskiej -Oleksiak i Krzysztofa Oleksiaka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 449/3, obreb Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33927/2022

Lista sprawa nr 266/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 29.09.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-06 14:16
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-30 12:18

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 50/6, obreb Dąbrowa 0002, gm. Łomianki. Inwestor: Zbigniew Złotkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Zbigniewa Złotkowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 50/6, obręb 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33912/2022

Lista sprawa nr 265/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.09.2022r., wydał decyzję nr  439/u/2022 umarzającą postępowanie  do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-06 12:00
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-16 11:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 46/2, 46/19, 46/20, obreb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 46/2, 46/19, 46/20, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33888/2022

Lista sprawa nr 264/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 12.09.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-06 11:58
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-13 08:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 80, 100, 109/5, 109/6, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: SMART HOME DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: SMART HOME DEVELOPMENT Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 80, 100, 109/5, 109/6, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33861/2022

Lista sprawa nr 263/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.10.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-06 11:55
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-13 14:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym na dz. nr ew. 611/5, 592/5, 592/3, obręb 0001, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 05.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem gazowym na dz. nr ew. 611/5, 592/5, 592/3, obreb 0001, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33697/2022

Lista sprawa nr 262/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.09.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-05 14:06
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-07 14:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. 93/30, 94/27, 94/49, obręb 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: GREGORY HOME Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 05.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:GREGORY HOME Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zbudowy mieszkalnej jednorodzinnej przy ul. Kownackiej na dz. nr ew. 93/30, 94/27, 94/49, obręb 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33640/2022

Lista sprawa nr 261/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 09.09.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-05 13:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-09 13:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. 394/1, obręb 0023, gm. Łomianki. Inwestor: LIDER HAUS-INVEST S.C Urszula Radzikowska, Jerzy Radzikowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 02.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:LIDER HAUS-INVEST S.C. Urszula Radzikowska, Jerzy Radzikowski w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Kampinoskiej na dz. nr ew. 394/1, obręb 0023, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33490/2022

Lista sprawa nr 260/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.09.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-02 11:44
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-08 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku kontenerów oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego na dz. nr ew. 87/5, obr. Pasikonie, gm. Kampinos. Inwestor: Marcin Zawadzki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 02.09.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Zawadzkiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku kontenerów oraz zbiornikowej instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym V=4850L, z przyłączem gazu na dz. nr ew. 87/5, obr. 0018 Pasikonie, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33442/2022

Lista sprawa nr 259/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.09.2022r., wydał decyzję nr 627/u/2022 umarzającą postępowanie do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-09-02 09:22
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-12 14:09

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 274/4, obręb 0019, gm. Ożarów Mazowiecki. INWESTOR: Marzanna Dolota

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 31.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marzanny Doloty w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 274/4, obręb 0019, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33143/2022

Lista sprawa nr 258/z/2022

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-31 13:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.ć. fi 180PE o ciśnieniu roboczym do 0,5Mpa w celu zasilenia budynków wieloodzinnych oraz budynku jednorodzinnego - ETAP 1 na dz. ew. nr 5, 6/34, obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. INWESTOR: PSG.Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.ć. fi 180PE o ciśnieniu roboczym do 0,5Mpa w celu zasilenia budynków wieloodzinnych oraz budynku jednorodzinnego - ETAP 1 na dz. ew. nr 5, 6/34, obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33001/2022

Lista sprawa nr 257/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.09.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-30 15:46
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-07 12:32

głoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.ć. fi 63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. ew. nr 376, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. INWESTOR: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.ć. fi 63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. ew. nr 376, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33000/2022

Lista sprawa nr 256/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.09.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-30 15:42
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-02 15:07

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 69/4, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie. INWESTOR: Dominik Pataleta

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dominika Patalety w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 69/4, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32974/2022

Lista sprawa nr 255/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.09.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-30 15:39
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-08 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika szczelnego szamba o pojemności 5,0m3 na dz. ew. nr 1521, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin. INWESTOR: Sławomir Szkopiński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sławomira Szkopińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika szczelnego szamba o pojemności 5,0m3 na dz. ew. nr 1521, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32011/2022

Lista sprawa nr 254/z/2022

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-30 07:59
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-30 08:03

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci niskietgo napięcia 0,4kV - budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4kV na dz. ew. nr 339/6, 339/27, 339/31, obręb 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. INWESTOR: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 29.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci niskietgo napięcia 0,4kV - budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4kV na dz. ew. nr 339/6, 339/27, 339/31, obręb 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32820/2022

Lista sprawa nr 253/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 09.09.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-29 15:55
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-09 13:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej fi 110 PE do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. ew. nr 27/1, 3/1, 3/4, 15, obręb 0005, gm. Stare Babice. INWESTOR: Czesław Barszcz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 29.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Czesława Barszcza w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej fi 110 PE do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. ew. nr 27/1, 3/1, 3/4, 15, obręb 0005, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32700/2022

Lista sprawa nr 252/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.09.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-29 10:01
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-23 14:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej o nr ew. 164/8, obręb Stare Faszczyce, gm. Błonie. INWESTOR: Anna i Bartosz Płatos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 26.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny i Bartosza Płatos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowiesieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej o nr ew. 164/8, obręb Stare Faszczyce, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32682/2022

Lista sprawa nr 251/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 20.09.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-29 09:44
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-20 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia na dz. nr ew. 529/2, 528, obreb 0022 Łomianki, gmina Łomianki. Inwestor: Auto Idea Sp. z o.o

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 26.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Auto Idea Sp. z o.o w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia  na dz. nr ew. 529/2, 528, obreb 0022 Łomianki ..

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32567/2022

Lista sprawa nr 250/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.10.2022r., wydał decyzję nr  708/s/2022 sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-08-26 12:37
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-18 12:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na dz. ew. nr 10/19, obręb 0023, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 25.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowiesieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na dz. ew. nr 10/19, obręb 0023, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32372/2022

Lista sprawa nr 249/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.10.2022r., wydał decyzję nr  709/s/2022 sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-25 12:04
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-18 12:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w dz. ew. nr 72, 11/2, 11/9, obręb 0007, gm. Leszno. INWESTOR: Agnieszka Bocheńska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 25.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki Bocheńskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w dz. ew. nr 72, 11/2, 11/9, obręb 0007, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32359/2022

Lista sprawa nr 248/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.09.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-25 10:45
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-08 15:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 132, 50/30, 50/29, obr. 0018 Pasikonie, gm. Kampinos. Inwestor: Mirosław Pąk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mirosława Pąka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w dz. nr ew. 132, 50/30, 50/29, obr. 0018 Pasikonie, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32198/2022

Lista sprawa nr 247/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.09.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-08-24 10:59
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-12 16:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 3/306, 3/316, 325/1, 325/3, 325/5, 325/7, 325/9, 325/11, 325/13, 325/15, 325/17, 325/19, 325/21, 325/23, obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 23.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrubucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 KV wraz z złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr ew. 3/306, 3/316, 325/1, 325/3, 325/5, 325/7, 325/9, 325/11, 325/13, 325/15, 325/17, 325/19, 325/21, 325/23, obreb PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32168/2022

Lista sprawa nr 246/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.08.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-08-24 08:44
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-31 15:29

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla domu jednorodzinnego na dz. nr ew. 217/3, obręb 0031, gm. Stare Babice. Inwestor: Janina Karolak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 22.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Janiny Karolak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 217/3, obręb 0031, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31890/2022

Lista sprawa nr 245/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu .01.09.2022 r. umorzył powyższe postępowanie Decyzją Nr 614/u/2022.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-08-23 14:15
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-02 10:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 1, 12/14, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: Marcin Konieczny, Joanna Łukasiak-Walczak, Jacek Borkowski, Kamil Wojtuszewski, Janusz Gordziejuk, Małgorzata Kędzierska, Adam Krochmal

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 23.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marcina Koniecznego, Jonny Łukasiak-Walczak, Jacka Borkowskiego, Kamila Wojtuszewskiego, Janusza Gordziejuka, Małgorzaty Kędzierskiejm Adama Krochmala, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. nr we. 1, 12/14, obreb Grądy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32091/2022

Lista sprawa nr 244/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-08-23 14:13

Zgłoszenie zprojektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 33/12, 33/4, 16/3, 33/5, 16/5, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: MBD CHABER DEVELOPMENT Sp. J.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: MBD CHABER DEVELOPMENT Spółki Jawnej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 33/12, 33/4, 16/3, 33/5, 16/5, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31602/2022

Lista sprawa nr 243/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.09.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-08-19 08:44
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-07 12:31

Zgłoszenie z projektem dobudowy garażu do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 193/20, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor: Marcin Kantorowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Kantorowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na dobudowie garażu do istniejącego budynku miezkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 193/20, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31496/2022

Lista sprawa nr 242/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.09.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-08-18 12:52
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-23 11:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej NN-linii kablowej oświetleniowej na dz. nr ew. 70, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej NN- linii kablowej oświetleniowej na dz. nr ew. 70, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31455/2022

Lista sprawa nr 241/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.08.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-08-18 09:39
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-23 09:23

Zgłoszenie z projektem rozbudowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 55, obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki. INWESTOR: Marcin Borowicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 16.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Borowieckiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 55, obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31231/2022

Lista sprawa nr 240/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.09.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-16 14:58
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-05 16:00

Zgłoszenie z projektem przebudowy dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. ew. nr 668/2, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. INWESTOR: Stanisław Milej

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Stanisława Mileja w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. ew. nr 668/2, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31078/2022

Lista sprawa nr 239/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.08.2022r., wydał decyzję nr 600/s/2022 zgłaszającą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-16 08:27
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-26 13:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym w ul. Trakt Królewski na dz. ew. nr 45/2, 654/2, 517/26, 517/23, 516/3, 518/3, 517/25, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Katarzyna i Jerzy Markiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Katarzyny i Jerzego Markiewiczów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej  wraz z przyłączem wodociągowym w ul. Trakt Królewski na dz. ew. nr 45/2, 654/2, 517/26, 517/23, 516/3, 518/3, 517/25, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30972/2022

Lista sprawa nr 238/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.08.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-08-12 12:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-25 11:02

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza kablowego SN-15 wraz z kontenerową stacją trasformatorową dla zasilenia zakładu produkcyjnego na dz. nr ew. 13/8, 11, 7/40, 7/43, 7/48, 7/47, obręb 0012 Leszno PGR, gmina Leszno. Inwestor Dawtona Sp. z o.o

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dawtona Sp. z o.o w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie przyłącza kablowego SN-15 wraz z kontenerową stacją trasformatorową dla zasilenia zakładu produkcyjnego na dz. nr ew. 13/8, 11, 7/40, 7/43, 7/48, 7/47, obręb 0012 Leszno PGR, gmina Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30959/2022

Lista sprawa nr 237/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.08.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-08-12 10:48
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-16 12:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznych napowietrznej i kablowej nN oświetlenia zewnętrznego na ul. Kwiatowa i ul. Wólczyńska na dz. ew. nr 203, 218/1, 218/4, 219, 230/1, 230/3, 230/4, obręb 0019 Mariew, gm. Stare Babice. INWESTOR: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 08.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych napowietrznej i kablowej nN oświetlenia zewnętrznego na ul. Kwiatowa i ul. Wólczyńska na dz. ew. nr 203, 218/1, 218/4, 219, 230/1, 230/3, 230/4, obręb 0019 Mariew, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30467/2022

Lista sprawa nr 236/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 11.08.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-09 08:19
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-11 10:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ciągu pieszego na dz. ew. nr 243/2, 93, obręb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice. INWESTOR: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 08.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ciągu pieszego na dz. ew. nr 243/2, 93, obręb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30465/2022

Lista sprawa nr 235/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.08.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-09 08:15
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-17 16:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalneo jednorodzinnego na dz. ew. nr 144/14, obręb Stare Faszczyce, gm. Błonie. INWESTOR: Kamila Szymala

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 08.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Kamili Szymali w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalneo jednorodzinnego na dz. ew. nr 144/14, obręb Stare Faszczyce, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30440/2022

Lista sprawa nr 234/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.09.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-08 16:26
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-02 09:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej wraz z przyłączem wod.-kan w ul. Góreckiego na dz. ew. nr 1222, 820/2 i 1223/7, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Hubert Krawczyk i Marek Ambroziak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 08.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Huberta Krawczyka i Marka Ambroziaka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej wraz z przyłączem wod.-kan w ul. Góreckiego na dz. ew. nr 1222, 820/2 i 1223/7, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30364/2022

Lista sprawa nr 233/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 07.09.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-08 14:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-08 15:19

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłeoraz studnią wierconą na dz. ew. nr 11/12, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. INWESTOR: Monika i Artur Łazowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 05.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Moniki i Artura Łazowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłeoraz studnią wierconą na dz. ew. nr 11/12, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30197/2022

Lista sprawa nr 232/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 17.08.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-08 10:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-17 16:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 438, 437, obreb 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o .o

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 05.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1438, 437 obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30090/2022

Lista sprawa nr 231/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 17.08.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-08-05 13:42
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-17 16:15

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami sieci elektroenergetycznej 0,4kV na dz. nr ew. 321, obreb 0004 Bieniewice. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 05.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Gmina Błonie. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie inii napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami sieci elektroenergetycznej  0,4kV na dz. nr ew. 321, obreb 0004 Bieniewice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30087/2022

Lista sprawa nr 230/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.09.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-08-05 13:50
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-12 16:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnychw zabudowie bliźniaczej na dz. ew. nr 88/13, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Maoiwecki. INWESTOR: Cityhome Development Sebastian Bednarczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 04.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Cityhome Development Sebastian Bednarczyk. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnychw zabudowie bliźniaczej na dz. ew. nr 88/13, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29993/2022

Lista sprawa nr 229/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  W dniu 08.08.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-04 14:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-08 15:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. ew. nr 34/3, 34/29, 35/3, 35/25, 35/21, 35/20, 35/13, 35/12, 36/4, 36/7, 36/10, 36/14, 36/18, 37/14, 37/4, 37/20, 37/23, 37/27, 37/28, 37/29, obręb 0004 Gawartowa Wola, gm. Leszno. INWESTOR: Fima Inwestycyjno-Budowlana Grzegorz Wawrzyńczak Sp. z o.o. Sp. K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 04.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Fima Inwestycyjno-Budowlana Grzegorz Wawrzyńczak Sp. z o.o. Sp. K. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. ew. nr 34/3, 34/29, 35/3, 35/25, 35/21, 35/20, 35/13, 35/12, 36/4, 36/7, 36/10, 36/14, 36/18, 37/14, 37/4, 37/20, 37/23, 37/27, 37/28, 37/29, obręb 0004 Gawartowa Wola, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29898/2022

Lista sprawa nr 228/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 09.08.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-04 10:16
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-09 13:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolostojącego na dz. ew. nr 619/7, obręb 0001, gm. Łomianki. INWESTOR: Gabriela Małysz

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 03.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gabrieli Małysz, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolostojącego na dz. ew. nr 619/7, obręb 0001, gm. Łomianki. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29859/2022

Lista sprawa nr 227/z/2022

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-03 15:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w dz. ew. nr 29/3, 30/9, 31/10, 31/9, 31/7, obręb 0006 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. INWESTOR: Osiedle Magenta Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 02.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Osiedle Magenta Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w dz. ew. nr 29/3, 30/9, 31/10, 31/9, 31/7, obręb 0006 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29663/2022

Lista sprawa nr 226/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.08.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-03 09:22
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-29 12:24

Zgłoszenie z projektem przebudowy odcinka przyłącza wodociągowego na dz. ew. nr 65/6, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 01.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej naprzebudowie odcinka przyłącza wodociągowego na dz. ew. nr 65/6, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29539/2022

Lista sprawa nr 225/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.08.2022r., wydał decyzję nr  637/s/2022 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-02 09:02
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-16 11:49

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku hali produkcyjno-magazynowej na dz. ew. nr 44/69, obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki. INWESTOR: SRJ Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 01.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: SRJ Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku hali produkcyjno-magazynowej na dz. ew. nr 44/69, obręb 0009, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29472/2022

Lista sprawa nr 224/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.08.2022 r. umorzył powyższe postępowanie Decyzją Nr 593/u/2022.

 
 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-02 09:00
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-24 10:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości 26,5m z rur PVC 200mm metodą wykopów przestrzennych na dz. ew. nr 132/11, obręb 0007 Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki. INWESTOR: Gmina Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 01.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 26,5m z rur PVC 200mm metodą wykopów przestrzennych na dz. ew. nr 132/11, obręb 0007 Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29372/2022

Lista sprawa nr 223/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.08.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 
 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-08-02 08:57
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-25 14:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. rn ew. 322/6, 322/4, 338, 322/8, obręb 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Edyta Hillesland

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 01.08.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Edyty Hillesland w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. 322/6, 322/4, 338, 322/8, obręb 001 Satre Babice, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29323/2022

Lista sprawa nr 222/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 17.08.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-08-01 10:34
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-17 12:02

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna na dz. nr ew. 498/2, obręb Wojcieszyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Zdzisław Gąsiński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 29.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zdzisława Gąsińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infratrukturą techniczną na dz. nr ew. 498/2, obręb 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28177/2022

Lista sprawa nr 221/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.08.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-29 13:51
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-12 12:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr ew. 251 pGR Szeligi, dz. nr ew. 1/1, 4/99, 4/98, 4/60, 462/ obreb Ośr. Dośw. Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 29.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poznańskiej 12 D w m. Macierzysz, dz. nr ew. 251 obręb PGR Szeligi, dz. nr ew. 1/1, 4/99, 4/98, 4/60, 4/62 obręb Ośrodek Doświadczalny Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29141/2022

Lista sprawa nr 220/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 10.08.2022r. Starosta  Warszawski Zachodni Decyzją nr 570/u/2022 umorzyał w całości postępowanie  na wniosek inwestora.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-29 12:30
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-12 12:48

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 wraz z szambem na dz. nr ew. 23/10, obreb 0011 Nowe Faszczyce, gm. Błonie. Inwestorzy: Elżbieta i Piotr Skalscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Elżbiety i Piotra Skalskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 wraz z szambem na działce nr ew. 23/10, obręb 0011 Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28947/2022

Lista sprawa nr 219/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-28 08:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 344, 339, obreb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: JJS Development J. Stankiewicz Sp. J.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 27.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JJS Development J. Stankiewicz Sp. J., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 344, 339, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28938/2022

Lista sprawa nr 218/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.08.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-28 08:40
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-16 12:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 35/4, obręb 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Anna i Daniel Bujnik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 22.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Anny i Daniela Bujników, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 35/4, obręb 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28365/2022

Lista sprawa nr 217/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.09.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-25 09:43
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-02 15:06

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg. projektu typowego " Dom w Kaczeńcach na dz. nr ew. 57/28, obręb 0021 Babice Nowe, gm.Stare Babice. Inwestor: Anna Mazurek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 22.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Anny Mazurek., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg. projektu typowego " Dom w Kaczeńcach na dz. nr ew. 57/28, obręb 0021 Babice Nowe, gm.Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28324/2022

Lista sprawa nr 216/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.09.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-07-22 13:52
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-14 14:18

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wna dz. nr ew. 195/39, 195/40 obręb 0008 Bramki, gm.Błonie. Inwestor: BUDA INVESTMENT GRUPA Sp. z o.o

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 22.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: BUDA INVESTMENT GRUPA Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wna dz. nr ew. 195/39, 195/40 obręb 0008 Bramki, gm.Błonie. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28314/2022

Lista sprawa nr 215/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.08.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-07-22 13:47
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-03 14:27

Zgłoszenie z projektem przebudowy garażu na pokój mieszkalny w budynku jednorodzinnym na dz. ew. nr 905 obręb 0004 Łomianki gm. Łomianki. INWESTOR: Iwona Walczak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 22.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Iwony Walczak., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie garażu na pokój mieszkalny w budynku jednorodzinnym na dz. ew. nr 905 obręb 0004 Łomianki gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28295/2022

Lista sprawa nr 214/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.08.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-07-22 14:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-03 14:26

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia 3 szt. złączy kablowych typu ZK-2/SL2, ZK-2/SL1 oraz ZK-3 na dz. nr ew. 86/9, 97, obręb Kiełpin, dz. nr ew. 8/1, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, obręb Łomianki Dolne, ul. Brzegowa gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 22.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 3 szt. złączy kablowych typu ZK-2/SL2, ZK-2/SL1 oraz ZK-3 na dz. nr ew. 86/9, 97, obręb Kiełpin, dz. nr ew. 8/1, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, obręb Łomianki Dolne, ul. Brzegowa gm. Łomianki. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28201/2022

Lista sprawa nr 213/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.08.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-07-22 09:40
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-16 12:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego w miejscowości Borzęcin Mału, ul. Zielonej Łąki na dz. nr ew. 71/1, 448, 443 obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 20.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego w miejscowości Borzęcin Mału, ul. Zielonej Łąki na dz. nr ew. 71/1, 448, 443 obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27998/2022

Lista sprawa nr 212/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  W dniu 29.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-07-21 08:52
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-29 13:35

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie wymiany okien na balkonoweo na dz. ew. nr 296/5, obręb 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. INWESTOR: JAROSŁAW ŁUCZAK

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 20.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JAROSŁAWA ŁUCZAKA., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie wymiany okien na balkonoweo na dz. ew. nr 296/5, obręb 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27991/2022

Lista sprawa nr 211/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.08.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-07-21 08:45
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-25 08:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 153, 208, 184/10, 317, obreb 0031 Wólka, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 20.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 153, 208, 184/10, 317, obręb 0031 Wólka, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27900/2022

Lista sprawa nr 210/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 08.08.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-20 14:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-08 12:50

Zgłoszenie z projektem sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 35/1, 95/15, 95/11, 95/10, 95/9, 95/6, obręb 0034 Witki, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 20.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 35/1, 95/15, 95/11, 95/10, 95/9, 95/6, obręb 0034 Witki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27855/2022

Lista sprawa nr 209/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  W dniu 29.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-20 11:05
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-29 13:38

Zgłsozenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 71, 254, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO BABICE" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO BABICE" Sp. z o. o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej i Białej Góry na dz. nr ew. 71, 254, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27609/2022

Lista sprawa nr 208/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 11.08.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-18 14:45
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-11 09:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 161/2, 169, 160/6, 160/4, 161/3, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 161/2, 169, 160/6, 160/4, 161/3, obreb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27602/2022

Lista sprawa nr 207/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 26.07.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-18 14:42
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-26 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 34/4, 34/10, obręb 0010 Dębówka, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku mieszklanego jednorodzinnego na dz. nr ew. 34/4, 34/10, obręb Dębówka, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27604/2022

Lista sprawa nr 206/z/2022

 

ROZSTRZYGNI ECIE SPRAWY: W dniu 26.07.2022r. Starosta warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-18 14:39
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-26 15:02

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza kablowego SN-15kV wraz z kontenerową stacją transformatorową na dz. nr ew. 13/8, 11, 7/40, 7/43, 7/48, 7/47, obreb 0012 gm. Leszno. Inwestor: DAWTONA Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 15.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: DAWTONY Sp. z o. o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie przyłącza kablowego SN - 15 kV wraz z kontenerową stacją transformatorową 15/0,4kV dla zasilania zakłądu produkcyjnego na dz. nr ew. 13/8, 11, 7/40, 7/43, 7/48, 7/47, obręb 0012, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27205/2022

Lista sprawa nr 205/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.08.2022r., wydał decyzję nr 576/u/2022 umarzającą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-15 14:49
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-12 08:33

Zgłoszenie z projektem odbudowy gazowej uszkodzonej w wyniku pożaru w użytkowanym budynku użyteczności publicznej na dz. nr ew. 62/62, obręb 0003, gm. Łomianki. Inwestor: Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na odbudowie instalacji gazowej uszkodzonej w wyniku pożaru w użytkowanym budynku użyteczności publicznej przy ul. Staszica 2 na dz. nr ew. 62/62, obręb 0003, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27281/2022

Lista sprawa nr 204/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 03.08.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-15 08:24
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-03 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 319/1, 319/2, 320/1, 316/18, obręb 0036 Żukówka, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 319/1, 319/2, 320/1, 316/18, obręb 0036 Żukówka, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27133/2022

Lista sprawa nr 203/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 19.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-14 12:03
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-19 14:23

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku świetlicy miejskiej na dz. nr ew. 425, obręb 0001, gm. Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Łomianki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku świetlicy miejskiej na dz. nr ew. 425, obrb 0001, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26960/2022

Lista sprawa nr 202/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 15.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-13 13:22
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-15 13:03

Zgłoszenie z projektem rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. rn ew. 219/1, 219/2, obręb 0001 Kampinos, gm. Kampinos. Inwestor: Kamil Kacprzak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 08.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Kamila Kacprzaka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 219/1, 219/2, obręb 0001 Kampinos, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26479/2022

Lista sprawa nr 201/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 20.07.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-11 08:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-21 15:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 81, obręb 0024 Topolin gm. Stare Babice Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 81 obręb 0024Topolin, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26035/2022

Lista sprawa nr 200/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 15.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświdczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-07-07 08:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-15 14:29

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4kV na dz. nr ew. 32/1, 14, 31/11, 29/5, 27/8, 24/3, 25/8, 34/1, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN-0,4 kV na dz. nr ew. 34/1, 32/1, 14, 31/11, 29/5, 27/8, 24/3, 25/8, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25967/2022

Lista sprawa nr 199/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 25.07.2022r Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-06 13:23
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-26 11:49

ZGłoszenie z projektem sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 41/34, 41/35, 41/36, 41/37, 41/38, 182, obręb 0011 Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Przytulna Aleja Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Przytulna Aleja Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 41/34, 41/35, 41/36, 41/37, 41/38, 182, obręb 0011 Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25963/2022

Lista sprawa nr 198/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 26.07.2022r. Starosta Warszawskki Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-06 13:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-26 11:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 1351/2, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Sapiehy na dz. nr ew. 1351/2, obręb 0001, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25929/2022

Lista sprawa nr 197/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 15.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświdczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-06 09:27
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-15 14:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 1433/3, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego na dz. nr ew. 1433/3, obręb 0001, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25930/2022

Lista sprawa nr 196/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 15.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświdczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-06 09:23
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-15 14:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 1183/2, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Lubomirskiego na dz. nr ew. 1183/2, obręb 0001, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25931/2022

Lista sprawa nr 195/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-06 08:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN oświetlenia ulicznego ul. Wierzbowej, ul. gen. Maczka, ul. Urbanowicza na dz. nr ew. 204/1, 202/3, obręb 0014 Kwirynów, dz. nr ew. 138, 171/2, 103/13, 171/4, 103/35, obr. 0010 Janów, gm. Stare Babice. Inwestor: Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 05.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN oświetlenia ulicznego ul. Wierzbowej, ul. gen. Maczka , ul. Urbanowicza na dz. rn ew. 204/1, 202/3 obr. 0014 Kwirynów, dz. nr ew. 138, 171/2, 103/13, 171/4, 103/35 obr. 0010 Janów, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25805/2022

Lista sprawa nr 194/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-06 08:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-14 13:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN oświetlenia ulicznego ul. Wołodyjowskiego na dz. nr ew. 517/5, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 05.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN oświetlenia ulicznego ul. Wołodyjowskiego na dz. nr ew. 517/5, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25803/2022

Lista sprawa nr 193/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-06 08:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-14 13:04

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 143/2, obręb 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Małgorzata Mazur

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 05.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Małgorzaty Mazur, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 143/2, obręb 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25747/2022

Lista sprawa nr 192/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 19.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-07-05 12:59
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-19 14:21

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do buynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 101/3, obręb 0028 Dębówka, gm. Błonie. INWESTOR: Anna i Tadeusz Musiejewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 04.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anna i Tadeusza Musiejewskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  instalacji gazowej do buynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 101/3, obręb 0028 Dębówka, gm. Błonie. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25644/2022

Lista sprawa nr 191/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: w dniu 14.07.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-07-04 16:34
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-14 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy tymczasowego obiektu budowlanego typu namiotowego, niepołączonego trwale z gruntem na dz. ew. nr 93/19, obręb 0011, gm. Leszno. INWESTOR: JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 04.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JERONIMO MARTINS POLSKA S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie tymczasowego obiektu budowlanego typu namiotowego, niepołączonego trwale z gruntem na dz. ew. nr 93/19, obręb 0011, gm. Leszno. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25495/2022

Lista sprawa nr 190/z/2022

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-07-04 15:36

Zgłoeszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ulicy Poniatowskiego w Błoniu pomiędzy ulicami Śląską a Reyminta na dz. ew. nr 96,60, 109/2, obręb 0028, gm. Błonie. INWESTOR: Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 04.07.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Poniatowskiego w Błoniu pomiędzy ulicami Śląską a Reyminta na dz. ew. nr 96,60, 109/2, obręb 0028, gm. Błonie. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25486/2022

Lista sprawa nr 189/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do  wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-07-04 15:33
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-13 09:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 11/14, 11/18, 11/21, obręb Dębówka, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 11/14, 11/18, 11/21, obręb 0010 Dębówka, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25179/2022

Lista sprawa nr 188/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do  wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-30 13:55
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-13 09:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 110/15, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków mieszkalnych dwulokalowych na dz. nr ew. 110/15, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25177/2022

Lista sprawa nr 187/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do  wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-30 13:52
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-13 15:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 128/13, 129/2, obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 29.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w drodze dojazdowej do ul. Wiklinowej na dz. nr ew. 128/13, 129/2, obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25047/2022

Lista sprawa nr 186/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-30 09:19
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-11 16:44

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza wodociągowego dla rozbudowy budynku szkoły podstawowej na dz. nr ew. 60, 61/2, oręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 29.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego dla rozbudowy budynku szkoły podstawowej na dz. nr ew. 60, 61/2, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24987/2022

Lista sprawa nr 185/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.07.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-30 09:15
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-26 09:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn - linia kablowa oświetlenia na dz. nr ew. 72, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4x25 mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 72, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24897/2022

Lista sprawa nr 184/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.08.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-29 11:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-10 14:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn - linia kablowa oświetlenia na dz. nr ew. 36, 39/1, 43/1, 43/2, 44/1, 45/14, obręb Wąsy Kolonia, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4x25 mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 36, 39/1, 43/1, 43/2, 44/1, 45/14, obręb 0026 Wąsy Kolonia, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24894/2022

Lista sprawa nr 183/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  W dniu 29.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-29 11:17
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-29 13:40

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN na dz. nr ew. 843/61, obreb Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwesor: ATF HEAVY TRANSPORT Adam Fijał

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ATF HEAVY TRANSPORT Adam Fijał, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN typu STKB 20/630 w celu zasilania placu budowy na dz. nr ew. 843/61, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24882/2022

Lista sprawa nr 182/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.08.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-29 11:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-02 10:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu "DOM W SASANKACH (A)" do 70 m2 wraz z szambem na dz. nr ew. 1/87, 1/20, obręb 0030 PGR Strzykułu, gm.Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Agnieszka Kościńska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki Kościńskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu "DOM W SASANKACH" do 70m2 wraz z szambem na działce nr ew. 1/87, 1/20, obręb 0030 PGR Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24782/2022

Lista sprawa nr 181/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-28 09:30

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 94, obręb 0019 Mariew, gm. Stare Babice. Inwestor: Antoni Przybysz

Informuje się, że zgodnie z art. 29  pktustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 27.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Antoniego Przybysza, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 94, obręb 0019 Mariew, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24565/2022

Lista sprawa nr 180/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.06.2022r., wydał decyzję nr  506/u/2022 umarzającą postępowanie powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-27 09:41
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-19 14:26

Zgłoszenie zprojektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do granic nieruchomości na dz. nr ew. 147/8, 654/2, 588/1, 136/5, 136/3, 77/1, 46/8, obręb 0004 Borzęcin Duży, dz. nr ew. 35/3, 10/8, 11/6, 32/3, 31/7, 29/12, 3/4, 4/6, 28/14, 26/5, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29  pktustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO-BABICE" Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do granic nieruchomości w II lini zabudowy na dz. nr ew. 147/8, 654/2, 588/1, 136/5, 136/3, 77/1, 46/8, obręb 0004 Borzęcin Duży, dz.nr ew. 35/3, 10/8, 11/6, 32/3, 31/7, 29/12, 3/4, 4/6, 28/14, 26/5, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24534/2022

Lista sprawa nr 179/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 05.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-27 08:44
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-05 14:59

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do użytkowanego budynku użyteczności publicznej ICDS w Łomiankach, na dz. nr ew. 62/62, obręb 0003 Łomianki. Inwestor: Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do użytkowanego budynku użyteczności publicznej ICDS w Łomiankach, na dz. nr ew. 62/62, obręb 0003 Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24499/2022

Lista sprawa nr 178/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.06.20222r. wydał decyzję nr 455/u/2022 umarzającą postępowanie do powyższego zgłoszenia

 

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2022-06-24 14:28
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-29 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 88/13, obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 88/13, obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24481/2022

Lista sprawa nr 177/z/2022

 
ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 05.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.
 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2022-06-24 14:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-05 14:59

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w Lesznie łączącego sieci w ulicach Marysieńki i Widokowej, na dz. ew. nr 297, 333, 327, 815/2, 363/9, 363/10, 371, obręb 0011 oraz na dz. ew. nr 26/3, obręb 0035, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 23.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w Lesznie łączącego sieci w ulicach Marysieńki i Widokowej, na dz. ew. nr 297, 333, 327, 815/2, 363/9, 363/10, 371, obręb 0011 oraz na dz. ew. nr 26/3, obręb 0035, gm. Leszno.  

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24338/2022

Lista sprawa nr 176/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 05.08.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-06-23 15:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-05 14:23

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji deszczowej na dz. ew. nr 290/1, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 23.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na dz. ew. nr 290/1, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24337/2022

Lista sprawa nr 175/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  W dniu 05.08.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-06-23 15:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-05 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. ew. nr 166, 548, 550, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. INWESTOR: Re Capital Sp. z o.o., Ireneusz Siemiątkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Re Capital Sp. z o.o., Ireneusz Siemiątkowski, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. ew. nr 166, 548, 550, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23955/2022

Lista sprawa nr 174/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  W dniu 29.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-06-22 11:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-29 13:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych zlokalziowanych przy ul. Korfantego w Ożarowie Mazowieckim na dz. ew. nr 87/19, 86/2, 160, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. INWESTOR: NOVISA DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 20.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: NOVISA DEVELOPMENT Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych zlokalziowanych przy ul. Korfantego w Ożarowie Mazowieckim na dz. ew. nr 87/19, 86/2, 160, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23811/2022

Lista sprawa nr 173/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: w dniu 04.07.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-06-20 15:17
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-04 13:35

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu "L-302M" do 70m na działce nr ew. 322/2, w obrębie Bieniewice, gmina Błonie. Inwestor: Sławomir Burno

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 17.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sławomira Burno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu "L-302M" do 70m na działce nr ew. 322/2, w obrębie Bieniewice, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23680/2022

Lista sprawa nr 172/z/2022

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2022-06-17 15:49
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-17 15:50

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 193/20, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor: Marcin Kantorowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 15.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Kantorowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 193/20, obreb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23461/2022

Lista sprawa nr 171/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-15 14:54
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-27 08:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 6/19, 6/22, 6/33, obręb 0024, gm. Błonie. Inwestor: Henryk Idźkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Henryka Idźkowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sadowej w Błoniu oraz przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 6/19, 6/22, 6/33, obręb 0024, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23332/2022

Lista sprawa nr 170/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: w dniu 23.06.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-15 09:17
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-23 12:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i knalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 14, 31/12, 29/6, 27/9, 25/12, 25/8, 24/3, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Miasteczko Ożarów Bis Wiewiórka Development Sp. z o.o. Sp. J.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Miasteczka Ożarów Bis Wiewiórka Development Sp. z o.o. Sp. J., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla na dz. nr ew. 14, 31/12, 29/6, 27/9, 25/12, 25/8, 24/3, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22978/2022

Lista sprawa nr 169/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: w dniu 23.06.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-13 14:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-23 12:21

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN i elektromagnetycznego przyłącza kablowego na dz. ew. nr 180, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice. INWESTOR: MARIAN OKRĘGLICKI

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mariana Okręglickiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN i elektromagnetycznego przyłącza kablowego na dz. ew. nr 180, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22709/2022

Lista sprawa nr 168a/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 21.06.2022 Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 443/s/2022 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-06-13 16:14
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-22 12:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym na dz. nr ew. 409 i 426, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Marcin Parasiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Parasiewicza, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w ul. Leszczynowej na dz. nr ew. 409 i 426, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22838/2022

Lista sprawa nr 168/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.06.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-13 09:54
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-20 12:25

Zgłoszenie z projektem budow odrzutów bocznych sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 42/2, 51/2, 77/16, 138/4, 513/1, 517/25, 522/1, 549/10, 554/1, 581/3, 588/1, 589/1, 596/11, 654/2, 603/1 obręb 0004 Borzęcin Duży, dz. nr ew. 12/1, 14/3, 15, 36/1, 38/1, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 'Eko- Babice" sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO-BABICE" Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odrzutów bocznych sieci kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych, umożliwiających odprowadzenie ścieków sanitarnych w systemie kanalizacji grawitacyjnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej na dz. nr ew. 42/2, 51/2, 77/16, 138/4, 513/1, 517/25, 522/1, 549/10, 554/1, 581/3, 588/1, 589/1, 596/11, 654/2, 603/1 obręb 0004 Borzęcin Duży, dz. nr ew. 12/1, 14/3, 15, 36/1, 38/1 obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22804/2022

Lista sprawa nr 167/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.06.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-10 14:29
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-21 15:46

Zgłoszenie z projektembudowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 217/6, 218/4, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: Estim Development s.c.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Estim Development s.c., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze djzdowej do ul. Środkowej na dz. nr ew. 217/6 i 218/4, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22758/2022

Lista sprawa nr 166/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: w dniu 27.06.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-10 14:19
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-27 12:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci i przyłączy wod-kan do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 285/3, 244, obręb 0003, gm. Łomianki. Inwestor: Agnieszka i Bożydar Starzyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agnieszki i Bożydara Starzyk, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłączy wod-kan do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 285/3, 244, obręb 0003, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22603/2022

Lista sprawa nr 165/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.07.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-09 14:04
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-18 14:15

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 78/6, 78/18, 79/2, 79/8, 156, 157, 158, 159, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki Inwestor: NOVISA Development SP. z o. Sp. J.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: NOVISA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. J., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Korfantego na dz. nr ew. 78/6, 78/18, 79/2, 79/8, 156, 157, 158, 159, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22545/2022

Lista sprawa nr 164/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: w dniu 04.07.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-09 13:43
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-04 13:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej o średnim ciśnieniu na dz. nr ew. 4/33, 4/45, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodiznnych na dz. nr ew. 4/33, 4/45, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22525/2022

Lista sprawa nr 163/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.07.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-09 13:39
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-01 12:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej o średnim ciśnieniu na dz. nr ew. 715, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 715, obręb 0011, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22523/2022

Lista sprawa nr 162/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 13.06.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-09 13:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-13 13:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 167/1, 167/2, 166/4 obręb 0007 Grądy, dz. nr ew. 409/7 obręb 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 07.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi - oświetlenie drogowe ul. Czarna Droga na dz. nr ew. 167/1, 167/2, 166/4 obręb 0007 Grądy, dz. nr ew. 409/7, obręb 0011 gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22192/2022

Lista sprawa nr 161/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 18.08.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzewiu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-08 10:54
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-18 14:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi na dz. nr ew. 186/11, obręb 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 07.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w drodze wewnętrznej ul. Lotników Alianckich na dz. nr ew. 186/11, obręb 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22105/2022

Lista sprawa nr 160/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.06.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-07 12:43
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-14 08:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi na dz. nr ew. 665/2, obręb 0005, dz. nr ew. 396/16, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 07.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w drodze dojazdowej do ul. Wspólnej na dz. nr ew. 665/2 obręb 0005, dz. nr ew. 396/16, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22104/2022

Lista sprawa nr 159/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.07.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-07 12:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-18 14:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 16/9, 261/36, 261/42, 261/52, 267/1, 267/19, 267/39, 267/40, obreb 0002, gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 03.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO- BABICE" Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w projektowanej drodze gminnej miedzy ul. Kościuszki i ul. Reja (przedłużenie ul. Słowackiego) na dz. nr ew. 16/9, 261/36, 261/42, 261/52, 267/1, 267/19, 267/39, 267/40, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21633/2022

Lista sprawa nr 158/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.06.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-03 12:28
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-29 13:28

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m 2 powierzchni na dz. nr ew. 36/13, 0004 Gawartowa Wola, gm. Leszno. Inwestor: Janusz Czubkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 02.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Janusza Czubkowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 powierzchni na dz. nr ew. 36/13, obręb 0004 Gawartowa Wola, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21568/2022

Lista sprawa nr 157/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-03 13:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr ew. 4/8, 4/23, obręb 0031, gm. Błonie. Inwestor: Dominik Bronicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 02.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dominika Bronickiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr ew. 4/8 i 4/23, obręb 0031, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21513/2022

Lista sprawa nr 156/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 20.06.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-02 13:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-20 10:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr ew. 4/8, 4/15, obręb 0031, gm. Błonie. Inwestor: Magdalena i Marcin Tulejscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 02.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Magdaleny i Marcina Tulejskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr ew. 4/8 i 4/15, obręb 0031, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21508/2022

Lista sprawa nr 155/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 20.06.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-02 13:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-20 10:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gzowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 637, 8/32, obręb Kwirynów, gm. Stare Babice. Inwestor: Mazovia Invest Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 01.06.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mazovia Invest Development Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 637, 8/32, obręb 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21403/2022

Lista sprawa nr 154/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 10.06.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-06-02 09:05
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-10 14:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 11/9, 11/10, obręb 0010 Dębówka, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 31.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 11/9, 11/10, obręb 0010 Dębówka, gm. Blonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21124/2022

Lista sprawa nr 153/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.07.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-31 10:58
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-01 12:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 59, obręb 0016, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 31.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku handlowo- mieszkalnego na dz. nr ew. 59, obręb 0016, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21123/2022

Lista sprawa nr 152/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.07.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-31 10:51
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-01 12:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 5/1, 102, obręb 0008, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 31.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 5/1, 102, obręb 0008, gm. Blonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21122/2022

Lista sprawa nr 151/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 29.09.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 682/u/2022 umarzającą postępowanie na wniosek inwestora.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-31 10:32
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-30 11:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 147/3, 147/8, 608/8, 654/2, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Paweł Zacharek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pawła Zacharka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 147/3, 147/8, 604/8, 654/2, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21016/2022

Lista sprawa nr 150/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-30 15:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-11 16:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 601/2, 601/12, 603/5, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Ilona i Grzegorz Kiryłowicz, Magdalena Paciorkowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Ilony i Grzegorza Kiryłowicza oraz Magdaleny Paciorkowskiej  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 601/2, 601/12, 603/5, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20922/2022

Lista sprawa nr 149/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.06.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-30 12:45
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-21 11:41

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszklanego jednordzinnego na dz. nr ew. 35/19 obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestorzy: Mariusz i Anna Rutkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Mariusza i Anny Rutkowskich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodznnego na dz. nr ew. 235/19, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20879/2022

Lista sprawa nr 148/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.06.2022r., wydał decyzję nr  438/u/2022 umarzającą poestępowanie powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-30 11:52
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-17 13:11

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszklanego jednordzinnego na dz. nr ew. 29/18 obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: Włodzimierz Piotrowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Włodzimierz Piotrowski,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodznnego na dz. nr ew. 28/18, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20878/2022

Lista sprawa nr 147/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.06.2022r., wydał decyzję nr  439/u/2022 umarzającą poestępowanie powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-30 11:45
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-17 13:10

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszklanego jednordzinnego na dz. nr ew. 28/19, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: KAMLESH PAMNANI

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: KAMLESH PAMNANI,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodznnego na dz. nr ew. 28/19, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20877/2022

Lista sprawa nr 146/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.06.2022r., wydał decyzję nr  438/u/2022 umarzającą poestępowanie powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-30 11:01
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-17 13:10

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszklanego jednordzinnego na dz. nr ew. 38/30, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: Krzysztof Sokół

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzyzstofa Sokoła, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodznnego na dz. nr ew. 38/30, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20876/2022

Lista sprawa nr 145/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.06.2022r., wydał decyzję nr  437/u/2022 umarzającą poestępowanie powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-30 10:57
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-17 13:09

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszklanego jednordzinnego na dz. nr ew. 28/8, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestorzy: Sąłwomir i Irena Zapała

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Sławomira i Ireny Zapała, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodznnego na dz. nr ew. 28/8, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20875/2022

Lista sprawa nr 144/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.06.2022r., wydał decyzję nr  436/u/2022 umarzającą poestępowanie powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-30 10:56
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-17 13:08

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszklanego jednordzinnego na dz. nr ew. 10, obręb 0030 Wilków, gm. Leszno. Inwestorzy: Krzysztof i Izabela Kobylińscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Krzysztofa i izbaeli Kobylińskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodznnego na dz. nr ew. 10, obręb 0030 Wilków, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20874/2022

Lista sprawa nr 143/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.06.2022r., wydał decyzję nr  435/u/2022 umarzającą poestępowanie powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-30 10:53
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-17 13:07

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszklanego jednordzinnego na dz. nr ew. 28/6, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestorzy: Hanna Liszkiewicz, Mariusz Liszkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Hanny Liszkiewicz, Mariusza Liszkiewicza, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodznnego na dz. nr ew. 28/6, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20869/2022

Lista sprawa nr 142/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.06.2022r., wydał decyzję nr  434/u/2022 umarzającą poestępowanie powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-30 10:30
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-17 13:07

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszklanego jednordzinnego na dz. nr ew. 50/2, 50/4, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestorzy: Piotr i Katarzyna Podenas

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Piotra i Katarzyna Podenas, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodznnego na dz. nr ew. 50/2, 50/4, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20868/2022

Lista sprawa nr 141/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.06.2022r., wydał decyzję nr  433/u/2022 umarzającą poestępowanie powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-30 10:29
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-17 13:06

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszklanego jednordzinnego na dz. nr ew. 102/1, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: Grzegorz Racinowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Grzegorza Racinowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodznnego na dz. nr ew. 102/1, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20867/2022

Lista sprawa nr 140/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.07.2022 Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 484/s/2022 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-30 10:25
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-13 12:41

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszklanego jednordzinnego na dz. nr ew. 149/1, obręb Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor:Julian Pakulski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Juliana Pakulskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodznnego na dz. nr ew. 149/1, obręb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20866/2022

Lista sprawa nr 139/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.07.2022 Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 483/s/2022 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-30 10:23
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-13 12:36

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszklanego jednordzinnego na dz. nr ew. 27/17, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: Danuta Ryńska- Gryz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Danuty Ryńskiej- Gryz, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodznnego na dz. nr ew. 27/17, obręb 0029 Wielkowa Wieś, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20865/2022

Lista sprawa nr 138/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.07.2022 Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 482/s/2022 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-30 10:25
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-13 12:37

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszklanego jednordzinnego na dz. nr ew. 27/17, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: Danuta Ryńska- Gryz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Danuty Ryńskiej- Gryz, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodznnego na dz. nr ew. 27/17, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20865/2022

Lista sprawa nr 138/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-30 10:20
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-30 10:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego na dz. rn ew. 129, 534, 142/8, 141/3, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 27.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 129, 534, 142/8, 141/3, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20723/2022

Lista sprawa nr 137/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 06.06.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia

sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-27 13:59
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-06 14:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 57/12, 57/26, obręb 0018 Lubiczów, gm. Stare Babice. Inwestor: Michał Płużyński, Przemysław Ćwik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 27.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Michała Płużańskiego oraz Przemysława Ćwika, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 57/12, 57/26, obręb 0018 Lubiczów, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20672/2022

Lista sprawa nr 136/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 13.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-27 11:51
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-13 15:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz sici kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. 117/1, 609, obręb 0005, dz. nr ew. 1291 obręb 0010, gm. Łomianki. Inwestor: EN-GOLD Zb. Ł. Złotkowski Sp. j

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 26.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JRK Kwiatkowski Sp. K., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 6 budynków mieszkalnych dwulokalowych ( 12 lokali) przy ulicy Wspólnej w Łomiankach Donych oraz przy ul. Rolniczje na dz. rn ew. 117/1, 609 obręb 0005, dz. nr ew. 1291 obręb 0010, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20633/2022

Lista sprawa nr 135/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 05.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-27 10:50
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-05 14:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. 277, 278/2, 278/3, 278/4, 279/6, 1497,obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: JRK Kwiatkowski Sp. K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 26.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: JRK Kwiatkowski Sp. K., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 3 budynków mieszkalnych dwulokalowych ( 6 lokali) w drodze dojazdowej do ul. Kościelna Droga 12K, 12L, 12 M na dz. nr ew. 277, 278/2, 278/3, 278/4, 279/6, 1497, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20636/2022

Lista sprawa nr 134/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.06.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-27 10:46
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-15 13:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 70, 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 60/1, 59/1, 58/7, 57/1, 56/1, 52/18, 51/2, obręb 0007 Grądy, dz. nr ew. 34/1, obreb 0001, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 25.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 70, 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 60/1, 59/1, 58/7, 57/1, 56/1, 52/18, 51/2, obręb 0007 Grądy, dz. nr ew. 34/1, obręb 0001, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20460/2022

Lista sprawa nr 133/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.06.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczeni o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-26 08:18
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-24 13:48

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nn oraz złącz kablowych do dz. nr ew. 8/2, 9/4, 10/3, 11/4, 8/1, 9/2, 9/3, 10/2, 11/3, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrbucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia oraz złącz kablowych ZK2/SL2, ZK2/SL1 do dz. nr ew. 8/2, 9/4, 10/3, 11/4, 8/1, 9/2, 9/3, 10/2, 11/3, obręb Łomianki Dolne ul. Brzegowa, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20281/2022

Lista sprawa nr 132/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 06.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw do powyższego zgłoszenia decyzją nr 473/s/2022r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-25 08:29
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-08 09:49

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszklanego na dz. nr ew. 544/1, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Teresa i Tadeusz Woźniccy oraz Piotr Woźnicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Teresy i Tadeusza Woźnickich oraz Piotra Woźnickiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na dz. nr ew. 544/1, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20164/2022

Lista sprawa nr 131/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 02.06.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do  wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-24 09:54
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-02 14:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej na dz. rn ew 215, 209/1, obrę Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Grande Deweloper Sp. z o.o. Sp. k

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 20.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Grande Deweloper Sp. z o.o. Sp. k., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 215, 209/1, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19688/2022

Lista sprawa nr 130/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.06.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-20 11:56
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-20 12:23

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 251/5, 252/23, 252/32, 252/9, 251/12, 250/10, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestorzy: Joanna Glanc, Joanna Ciołek, Karolina Marciniak, Jodłowa Projekt Sp. z o.o. Dawid Bogucki, MB Projekt Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Joanna Glanc, Joanna Ciołek, Karolina Marciniak, Jodłowa Project Sp. z o.o. Dawid Bogucki, 3MB Projektct Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 251/5, 252/23, 252/32, 252/9, 251/12, 250/10, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19337/2022

Lista sprawa nr 129/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.06.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-18 10:17
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-02 08:06

Zgłoszenie z projektektem przebudowy sieci elektroenergetycznej na dz. n rew. 117/1, obręb 0005, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 117/1, obręb 0005, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19329/2022

Lista sprawa nr 128/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.05.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-18 10:12
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-27 13:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 35/1, obręb 0034 Witki, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 17.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia szklarni na dz. nr ew. 35/1 obręb 0034 Witki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19212/2022

Lista sprawa nr 127/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.05.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-18 10:07
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-27 13:06

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza sieci kablowej SN 15 kV, sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr ew. 6, 7, 8/2, obręb 0029, gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 17.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie przyłącza sieci kablowej SN 15kV, sieci napowietrznej SN-15kV wraz z infrstrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 6, 7, 8/2, obręb 0029, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19179/2022

Lista sprawa nr 126/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni pismem z dnia 27.05.2022r. informuje o wycofaniu powyższego zgłoszenia na wniosek inwestora.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-18 10:02
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-27 13:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 91/12, 90/21, 90/18, 90/17, obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 16.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 91/12, 90/21, 90/18, 90/17, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18824/2022

Lista sprawa nr 125/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.05.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-16 11:57
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-23 16:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 394/1, 40/4, 415/3, obręb Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 16.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków mieszkalnych dwulokalowych na dz. nr ew. 394/1, 401/4, 415/3, obręb 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18823/2022

Lista sprawa nr 124/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.05.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-16 11:50
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-20 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowejna dz. nr ew. 31/20, 31/26, 569, 39/7, 39/10, 39/12, obreb 0008 Hornówek, gmina Izabelin. Inwestor Gminne PrzedsiębiorstwoWodociągów i Kanalizacji Mokre Łąki

informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Mokre Łąki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowy sieci wodociągowejna dz. nr ew. 31/20, 31/26, 569, 39/7, 39/10, 39/12, obreb 0008 Hornówek, gmina Izabelin

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18806/2022

Lista sprawa nr 123/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.06.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-05-13 15:56
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-02 08:07

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na dz. ew. nr 34/3, 34/29, 35/1, 36/4, 36/7, 36/18, 37/14, 37/4, 37/20, 37/23, 37/27, 37/28, 37/29, obręb 0004 Gawartowa Wola, gm. Leszno. INWESTOR: Firma Inwestycyjno - Budowlana Grzegorz Wawrzyńczak Sp. z o.o. Sp. K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Firma Inwestycyjno - Budowlana Grzegorz Wawrzyńczak Sp. z o.o. Sp. K., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci wodociągowej na dz. ew. nr 34/3, 34/29, 35/1, 36/4, 36/7, 36/18, 37/14, 37/4, 37/20, 37/23, 37/27, 37/28, 37/29, obręb 0004 Gawartowa Wola, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18585/2022

Lista sprawa nr 122/z/2022

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-05-12 15:11

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa fi 40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 252/1, 79/27, 79/28, 395, 396, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. INWESTOR: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 11.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa fi 40/3,7 PE 100 SDR 11 RC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 252/1, 79/27, 79/28, 395, 396, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18421/2022

Lista sprawa nr 121/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.06.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-05-12 09:08
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-09 15:32

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu średniego ciśnienia o MOP 0,5MPa w ul. Wiosennej na dz. ew. nr 81/11, 84/2, 85/2, obręb 0001 Kampinos, gm. Kampinos. INWESTOR: SIME POLSKA Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 11.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: SIME POLSKA Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o MOP 0,5MPa w ul. Wiosennej na dz. ew. nr 81/11, 84/2, 85/2, obręb 0001 Kampinos, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18397/2022

Lista sprawa nr 120/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.06.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-05-12 09:03
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-08 14:59

Zgłoszenie z projektem budowy rurociągu tłoczonego zrzutowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu West Park Ożarów do rowu melioracji szczegółowej U-5 na dz. ew. nr 535, obręb 0013 Ołtarzew. gm. Ożarów Mazowiecki. INWESTOR: DWS GRUNDBESITZ GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 11.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: DWS GRUNDBESITZ GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie rurociągu tłoczonego zrzutowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu West Park Ożarów do rowu melioracji szczegółowej U-5 na dz. ew. nr 535, obręb 0013 Ołtarzew. gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18346/2022

Lista sprawa nr 119/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.06.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-05-12 08:49
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-02 14:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wod-kan. na dz. nr ew. 801, 802, 803, 805, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: ZACISZNY LIPKÓW Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 11.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora :ZACISZNY LIPKÓW Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wod-kan. w osiedlu  przy ul. Mościckiego na dz. nr ew. 801, 802, 803, 805, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18298/2022

Lista sprawa nr 118/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 06.06.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia

sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-11 13:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-06 14:16

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedyńczym podziemnym zbiornikiem o pojemności 450l, na dz. nr ew. 31/8, obręb 0006, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Osiedle Magenta Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 11.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Osiedle Magenta Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym podziemnym zbiornikiem o pojemności 4850 l, przeznaczonej do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (dwulokalowych) na dz. nr ew. 31/8, obręb 0006, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18295/2022

Lista sprawa nr 117/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.05.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-11 13:16
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-12 13:36

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedyńczym podziemnym zbiornikiem o pojemności 450l, na dz. nr ew. 31/8, obręb 0006, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Osiedle Magenta Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 11.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Osiedle Magenta Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym podziemnym zbiornikiem o pojemności 4850 l, przeznaczonej do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (dwulokalowych) na dz. nr ew. 31/8, obręb 0006, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18283/2022

Lista sprawa nr 116/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.05.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-11 13:15
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-12 14:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 38/3, 33, 34/14, 34/18, 34/19, 34/20, 34/24, 34/25, 34/26, 34/3, obręb 0028 Gawartowa Wola, gm. Leszno. Inwestor: Jakub Kondrat

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jakuba Kondrata, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 38/3, 33, 34/14, 34/18, 34/19, 34/20, 34/24, 34/25, 34/26, 34/3, obręb 0028 Gawartowa Wola, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18211/2022

Lista sprawa nr 115/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 13.06.2022r. Starosta Warszawskie Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-11 08:57
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-13 15:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 55, 20/16, 20/15, 20/17, 20/18 obręb 0019, gm. Błonie. Inwestor: EM-KWADRAT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EM-KWADRAT Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 55, 20/16, 20/15, 20/17, 20/18, obręb 0019, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18074/2022

Lista sprawa nr 114/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.05.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-10 11:56
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-25 13:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 147/2, 147/11, obręb 0007 Błonie- Wieś, gm. Błonie. Inwestor: W. Michałowski Development Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego W. Michałowski Development Sp. K., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 147/2, 147/11, obręb 0007 Błonie-Wieś, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18071/2022

Lista sprawa nr 113/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.06.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-10 11:53
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-08 15:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 308/5, 416/1 i 288/6, obręb 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Konalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin  Mokre Łąki" Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic przyległych nieruchomości w ul. Wesołej na dz. nr ew. 308/5, 416/1 i 288/6, obręb 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18042/2022

Lista sprawa nr 112/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.06.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-10 08:11
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-02 08:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 35/3 obręb 0024 Topolin, dz. nr ew. 383/6, 677/2, 382/6, 637, 382/4obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 35/3 obręb 0024 Topolin dz. nr ew. 383/6, 677/2, 382/6, 637, 382/4 obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17943/2022

Lista sprawa nr 111/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.06.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-09 14:34
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-02 12:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 338, 296/18, 296/19, obręb 0001 Stare Babice. InwestorL Karol Kwiatkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Karola Kwiatkowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 338, 296/18, 296/19, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17949/2022

Lista sprawa nr 110/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.05.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzweciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-09 14:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-12 13:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 55/14, 16/28, 61, 62/3, 62/4, obręb 0005, gm. Łomianki. Inwestor: Bud- Instal Małgorzata Kurek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bud- Instal Małgorzata Kurek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 55/104, 16/28, 61, 62/3, 62/4, obręb 0005, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17775/2022

Lista sprawa nr 109/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:W dniu  20.05.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-09 10:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-20 12:28

Zgłoszenie z projektem budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 70/3 i 71/4, obręb 0009 Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Hanna Afanasjew, Bogusława i Piotr Afanasjew, Małgorzata Afanasjew i Józef Nowak - Afanasjew

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Hanny Afanasjew, Bogusławy i Piotra Afanasjew, Małgorzaty Afansjew i Józefa Nowaka- Afansjew, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 70/3 i 71/4, obręb 0009 Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17604/2022

Lista sprawa nr 108/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.06.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 11:14
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-09 09:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 343, obręb 0014 Kwirynówm gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 05.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 343, obręb 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17538/2022

Lista sprawa nr 107/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.05.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-05 14:00
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-11 12:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 57/1,157, 147, 148/5, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 05.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 57/1, 157, 147, 148/5, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17534/2022

Lista sprawa nr 106/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.06.2022r., wydał decyzję nr 425/u/2022 umarzającą postępowanie do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-05 13:58
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-15 11:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 21, 24 i 27, obręb 0012 gm. Błonie. Inwesor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 04.05.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr ew. 21, 24 i 27, obręb 0012 gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17269/2022

Lista sprawa nr 105/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.05.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-04 12:39
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-25 12:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 24/6, obręb 0018 Powązki, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 24/6, obręb 0018 Powązki, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16689/2022

Lista sprawa nr 104/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.05.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-29 14:05
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-18 11:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 192, 82/2, 82/11, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Jacek Hojczak i Michał Dorsz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 27.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Jaceka Hojczaka i Michała Dorsza, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 192, 82/2, 82/11, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16560/2022

Lista sprawa nr 103/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.05.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu

do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-27 13:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-30 16:50

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na dz. nr ew. 79/4, obręb Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Anna i Paweł Ząbeccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 27.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Anny i Pawła Ząbeckich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na dz. nr ew. 79/4, obręb 0018 Powązki, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16563/2022

Lista sprawa nr 102/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:W dniu  18.05.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-27 13:33
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-20 12:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 38, 77/14, 77/15, obręb 0012, gm. Koczargi Nowe. Inwestor: AVALON Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 27.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: AVALON Development Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 38, 77/14, 77/15, obręb 0012, gm. Koczargi Nowe.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16516/2022

Lista sprawa nr 101/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.06.2022 Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 430/s/2022 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-27 10:22
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-17 11:01

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku przedszkola publicznego na dz. nr ew. 3, obręb 0006, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 25.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku przedszkola na z. nr ew. 3, obreb 0006, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16215/2022

Lista sprawa nr 100/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.05.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-25 14:11
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-31 15:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci i przyłącza wodociągowego na dz. nr ew. 1/1, obręb 0027 Radonice, dz. nr ew. 167/4, 161/1, 160/40 obreb 0012 Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Krzysztof Trzos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 25.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzysztofa Trzosa, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1/1, obręb 0027 Radonice, dz. nr ew. 167/4, 161/1, 160/40 obręb 0012 Stare Faszczyce, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16039/2022

Lista sprawa nr 99/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.05.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-25 10:22
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-25 13:21

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew.60/6, 59/6, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Katarzyna Pietras

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 22.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Katarzyny Pietras, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 60/6 i 59/6 obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16026/2022

Lista sprawa nr 98a/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 04.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-29 09:44
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-05 13:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwudziestoma siedmioma przyłączami na dz. nr ew. 253, 474, 479/2-479/28, 272/1, 272/2, 271, 285/3, obręb 0006, gm. Łomianki. Inwestor: PERFECT INVEST Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PERFEKT INVEST Sp. z o.o. SP. k., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwudziestoma siedmioma przyłączami średniego ciśnienia na dz. nr ew. 253, 474, 479/2-479/28, 272/1, 272/2, 271, 285/3, obręb 0006, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15804/2022

Lista sprawa nr 98/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.05.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-22 08:27
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-31 10:09

Zgłoszenie z projektm budowy seci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączam kanalizacyjnym na dz. nr ew. 150/3, 149/15 obręb 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Marcin Sumka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Sumki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym na dz. rn ew. 150/3 i 149/15 obręb 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15777/2022

Lista sprawa nr 97/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.04.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-21 14:01
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-28 10:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 97/26 i 81/28, obręb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Kreator Dom Invest Sp. z o.o. Sp. k

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Kreator Dom Invest Sp. z o.o. Sp. k., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającej projektowane osiedle 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 97/26 i 81/28, obręb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15721/2022

Lista sprawa nr 96/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.06.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-21 12:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-02 12:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji snitarnejz przyłączami na dz. nr ew. 262/2, 262/4, 262/5, 262/6, 263, 264, obręb 0010, gm. Łomianki. Inwestor: Katarzyna Oszczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 20.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Katarzyny Oszczyk, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w drodze dojazdowej od ulicy Kościelna Droga na dz. nr ew. 262/2, 262/4, 262/5, 262/6, 263, 264, obręb 0010, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15575/2022

Lista sprawa nr 95/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.05.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-20 13:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-25 11:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z hydrantem oraz przyłączem dz. nr ew. 194/2, 327, 328, 336, obręb 0012 Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 19.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Gminy Ożarów Mazowiecki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantem i z przełączeniem przyłącza na dz. nr ew. 194/2, 328, 336, obręb 0012 Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15389/2022

Lista sprawa nr 94/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.04.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-19 14:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-22 12:27

Zgłoszenie z projektem sieci wodociągowej ppoż wraz z wyłączeniem z użytkowania 4 hydrantów ppoż dz. nr ew. 224/1, 224/2, 124/17, 124/18, 209, obreb 0011, gm. Ożarów Mazowieci. Inwestor: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 15.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej ppoż. wraz z wyłączeniem z uzytkowania 4 hydrantów ppoź na dz. nr ew. 224/1, 224/2, 124/18, 209, 124/17, obręb 0011, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15253/2022

Lista sprawa nr 93/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.05.2022r. Satrosta Warszawski Zachodnie wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-15 13:01
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-16 12:58

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 783/2, obręb 0005, gm. Łomianki. Inwestor: Anna i Marcin Jakubiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Anny i Marcina Jakubiak, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 783/2, obręb 0005, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15114/2022

Lista sprawa nr 92/z/2022

ROZSTRZYGNECIE SPRAWY:W dniu 04.05.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-15 13:12
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-04 10:29

Zgłoszenie z prjoektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 109/5, 109/6, obręb Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia dwóch budynków jednorodznnych w zabudowie bliźniaczej oraz dwóch budynków jednorodiznnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 109/6, 109/5, obręb Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15038/2022

Lista sprawa nr 91/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.04.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-15 10:42
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-21 11:52

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji elektroenergetycznej na dz. nr ew. 232, obręb Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: PKN ORLEN S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PKN ORLEN S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji elektroenergetycznej na dz nr ew. 232, obreb Mościska, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14985/2022

Lista sprawa nr 90/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 05.05.2022r. Statrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-15 10:39
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 08:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 470/6, 470/3, 466/2, 465/2, 464/2, 463/2, 462/2, 461/2, 460/2, 460/3, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Marcin Zdanowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Marcina Zdanowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w projektowanej drodze (przedłużenie ul. Kmicica) - dz. nr ew. 470/6, 470/3, 466/2, 465/2, 464/2, 463/2, 462/2, 461/2, 460/2 wraz z przyłączem wodociągowym do działki nr 460/3, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14498/2022

Lista sprawa nr 89/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 02.05.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-12 12:36
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-02 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 427/1, 46/7, 46/5, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 11.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 427/1, 46/7, 46/5, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14299/2022

Lista sprawa nr 88/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.05.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-11 13:31
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 14:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 305/28, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 11.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 305/28, obreb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14307/2022

Lista sprawa nr 87/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.04.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-11 13:27
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-19 12:05

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn wraz ze złączami kablowymi na dz. nr ew. 24/7, 25/39, 25/43, 25/47, 25/51, 25/55, 25/59, 25/63, 25/67, 25/71, 25/75, obreb Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 11.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nn 0,4 kV na dz. nr ew. 24/7, 25/39, 25/43, 25/47, 25/51, 25/55, 25/59, 25/63, 25/67, 25/71, 25/75, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14271/2022

Lista sprawa nr 86/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.04.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-11 13:24
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-20 10:54

Zgłoszenie z projektem rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej na dz. nr ew. 184/4, obreb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: WEGE Siostry Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 08.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:WEGE Siostry Sp. z o. o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie instalacji gazowej do budynku gospodarczego dz. nr ew. 184/4, obręb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14155/2022

Lista sprawa nr 85/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:W dniu 11.04.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-08 14:22
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-11 14:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanlizacji sanitarnej w ul. Spokojnej oraz przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 107/2 i 108, obreb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Marta i Bartosz Gawełda

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 08.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marty i Bartosza Gawełdy, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spokojnej w Bieniewicach oraz przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 108, 107/2 obreb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14072/2022

Lista sprawa nr 84/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.04.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-08 12:05
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-26 14:20

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem na dz. nr ew. 66/25, obręb 0015 Marianów, gm. Leszno. Inwestor: Urszula Jabłońska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 07.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Urszuli Jabłońskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z szambem na dz. nr ew. 66/25, obręb 0015 Marianów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13945/2022

Lista sprawa nr 83/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-07 14:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w dz. ew. nr 50/1, obręb 0026 i w dz. ew. nr 68/1, 68/2, obręb 0027, jedn. ew. 143201_4 Błonie, gm. Błonie. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w dz. ew. nr 50/1, obręb 0026 i w dz. ew. nr 68/1, 68/2, obręb 0027, jedn. ew. 143201_4 Błonie, gm. Błonie. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13703/2022

Lista sprawa nr 82/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.04.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-04-06 15:24
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-13 14:41

Zgłoszenie z projektem instalacji zbiornika gazu płynnego zasilanego ze zbiornika naziemnego V=6400l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 58/18, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno. INWESTOR: Piotr Gajdek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 05.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Gajdka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na instalacji zbiornika gazu płynnego zasilanego ze zbiornika naziemnego V=6400l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 58/18, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13622/2022

Lista sprawa nr 81/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.04.2022r., wydał decyzję nr 259/u/2022 umarzającą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-04-06 12:33
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-14 09:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gzowej na w m. Wąsy Kolinia, Feliksów, Wyględy, gm. Leszno oraz Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 05.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 39/1, 36, 43/19, 66, 4/29, 4/32, obręb 0026 Wąsy Kolonia, dz. nr ew. 44/5, 43/11, 43/6, 57 obręb 0003 Feliksów, dz. nr ew. 207, obręb 0032 Wyględy gm. Leszno oraz dz. nr ew. 294, 293, 2, 1/19, obreb Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13489/2022

Lista sprawa nr 80/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:W dniu 13.04.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-05 13:43
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-13 12:20

Zgłsozenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na dz. rne w. 364/11, 364/16, 364/14 i 364/12, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: PION BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 05.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PION BUDOWNICTWO Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej wraz z przyłączami wod. - kan. w drodze bocznej od ul. Osiedlowej na dz. nr ew. 364/11, 364/16, 364/14 i 364/12, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13479/2022

Lista sprawa nr 79/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.04.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-04-05 14:00
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-12 13:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w jednej z dróg dojazdowych do ul. Miłej w dz. ew. nr 886/7, 887/15, 897, 913/5, 914/6, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 04.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w jednej z dróg dojazdowych do ul. Miłej w dz. ew. nr 886/7, 887/15, 897, 913/5, 914/6, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13119/2022

Lista sprawa nr 78/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.04.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-04-04 13:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-12 13:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi we fragmencie ul. Miłej w dz. ew. nr 897, 898/3, 901/1, 902/1, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 04.04.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi we fragmencie ul. Miłej w dz. ew. nr 897, 898/3, 901/1, 902/1, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13116/2022

Lista sprawa nr 77/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.04.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-04-04 13:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-28 11:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w proj. drodze bocznej od ul. Warszawskiego (dz. nr 57/28) wraz z przyłączami do działek nr 56/17, 56/18, 56/22, w obrębie 0018 Lubiczów, jednostka ewidencyjna 143207_2 Stare Babice. Inwestor: Katarzyna Gilewska-Zagrodzińska, Mariusz Przybyś, Marcin Perz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 29.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Katarzyny Gilewskiej-Zagrodzińskiej, Mariusza Przybysia, Marcina Perza, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w proj. drodze bocznej od ul. Warszawskiego (dz. nr 57/28) wraz z przyłączami do działek nr 56/17, 56/18, 56/22, w obrębie 0018 Lubiczów, jednostka ewidencyjna 143207_2 Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13056/2022

Lista sprawa nr 76/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.04.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Natalia Lewandowska
  data publikacji: 2022-04-01 15:19
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-28 08:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan do budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dz. 626/11) w dz. ew. nr 626/19, 626/11, 802/5, 802/62, 625/10, 626/15, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. INWESTOR: Osiedle Borzęcin Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 29.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Osiedle Borzęcin Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan do budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dz. 626/11) w dz. ew. nr 626/19, 626/11, 802/5, 802/62, 625/10, 626/15, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12539/2022

Lista sprawa nr 75/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 02.05.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-03-30 08:15
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-02 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 101, 196, 285, 290, 226, 236/2 obręb Kępiaste, dz. nr ew. 227, 69, 222, obręb Łubiec, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 101, 196, 285, 290, 226, 236/2 obręb 0009 Kępiaste, dz. nr ew. 227, 69, 222 obręb 0014 Łubiec, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12089/2022

Lista sprawa nr 74/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.04.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-28 10:53
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-13 13:47

Zgłoszenie z projektem rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 685/12, obręb 0005 Dziekanów Polski, gmina Łomianki.Inwestor Jolanta Szadowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 25.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jolanty Szadowskiej., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 685/12, obręb 0005 Dziekanów Polski, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12043/2022

Lista sprawa nr 73/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.05.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-03-25 15:17
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-13 09:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. ew. nr 97, 278/5, 1334, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor: Platinum Invest Brzegowa Sp. z o.o

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 25.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Platinum Invest Brzegowa Sp. z o.o, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. ew. nr 97, 278/5, 1334, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12036/2022

Lista sprawa nr 72/z/2022

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-03-25 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrzej instalacji gazowej dla budynku mieszkalno-usługowego na dz. nr ew. 85, obreb 0023, gmina Łomianki. Inwestor Marek Adamski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 25.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marka Adamskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalno-usługowego  na dz. nr ew. 85, obręb 0023 , gm.Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11934/2022

Lista sprawa nr 71/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 14.04.2022 Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 258/s/2022 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Dorota Sajkowska
  data publikacji: 2022-03-25 12:30
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-14 08:47

Zgłoszenie z projektem budowy dwóch instalacji gazowych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 588/3, 589/2, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Łukasz Zych

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Łukasza Zycha, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch instalacji gazowych dla budynku mieszkalnego jednorodzinego dwulokalowego na dz. nr ew. 588/3, 589/2, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11751/2022

Lista sprawa nr 70/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-24 13:02

Zgłoszenie z projektem sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV- stanowiska słupowego na dz. nr ew. 76/3, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV- stanowiska słupowego nN 0,4kV (w ramach przebudowy kolizji) na dz. nr ew. 76/3, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11711/2022

Lista sprawa nr 69/z/2

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.04.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 •  
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-24 10:04
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-11 16:37

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 702/2, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Mariusz i Agata Misiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 23.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agaty i Mariusza Misiaków, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 702/2, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11674/2022

Lista sprawa nr 68/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.04.2022r., wydał decyzję nr 252/s/2022 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-24 08:42
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-12 13:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 166, 228/1, 195/1, 562, 226/13, 226/15, 228/14, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 226/21, 226/23, 226/24, 226/25, 228/15, 226/16, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Piotr Zasada

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 23.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Zasady, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w projektowej drodze bocznej od ul. Akacjowej wraz z przyłączami do przyległych działek na dz. nr ew. 166, 228/1, 195/1, 562, 226/13, 226/15, 228/14 (sieci), 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 226/21, 226/23, 226/24, 226/25, 228/15, 226/16 (przyłącza), obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11606/2022

Lista sprawa nr 67/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 13.04.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-24 08:37
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-13 12:50

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 16, obręb 0022, gm. Błonie. Inwestor: Marcin Zwoliński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 23.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Zwolińskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.16, obręb 0022, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11594/2022

Lista sprawa nr 66/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.04.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-23 14:00
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-12 13:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 72/7, 73/2, 405, obręb 0029 Zielonki-Parcela, gm. Stare Babice. Inwestor: Willa Zielonki Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 23.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Willa Zielonki Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na dz. nr ew 72/7, 73/2, 405, obręb 0029 Zielonki-Parcela, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11547/2022

Lista sprawa nr 65/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:W dniu 11.05.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-23 13:57
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-11 13:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 346, 367, 90/2, 90/13, 977, 376, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice. Inwestor: Willa Babice Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 23.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Willa Babice Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na dz. nr ew 346, 367, 90/2, 90/13, 377, 376, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11542/2022

Lista sprawa nr 64/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-23 13:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 654/2, 589/1, 588/1, obręb 0004 Borzęcin Duzy, gm. Stare Babice. Inwestor: Łukasz Zych

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Łukasza Zycha, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 654/2, 589/1, 588/1 obręb 0004, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10982/2022

Lista sprawa nr 63/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu  22.03.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku postaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego złoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-21 12:26
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-22 10:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 338, 296/18, 296/19, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Karol Kwiatkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Karola Kwiatkowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 338, 296/18, 296/19, obręb 0001, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10824/2022

Lista sprawa nr 62/z/2022

ROZSTERZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.04.2022r. wydał decyzję nr 306/s/2022 wnoszącą sprzeciw do  powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-18 12:45
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-28 13:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 1056, 1474, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Wiślana park Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 16.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wiślana Park Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 18 budynków mieszkalnych jednorodiznnych, dwulokalowych na dz. nr ew. 1056, 1474, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10372/2022

Lista sprawa nr 61/z/2022

 

ROZSTRZYGNECIE SPRAWY:W dniu 18.03.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-16 11:45
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-18 08:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1596/3, 1608/5, obręb 0002 Laski, gm. Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 16.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1596/3, 1608/5, obręb 0002 Laski, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10325/2022

Lista sprawa nr 60/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.03.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-16 11:39
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-18 08:38

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 1742, obręb 0002 Laski, gm. Izabelin. Inwestor: Tadeusz Dutka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 16.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tadeusza Dutka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 1742, obręb 0002 Laski, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10322/2022

Lista sprawa nr 59/z/2022

ROZSTRZYGNECIE SPRAWY:W dniu 05.04.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-16 11:01
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-05 12:15

Zgłoszenie z projektem budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodiznych dwulokalowych na dz. rn ew. 1295/1 i 1295/2 obr. Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: GREEN CONCEPT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 15.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Green Concept Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodiznnych dwulokalowych, wolnostojących z instalacjami wewnętrznymi oraz zbiornikami na nieczytości płynne na dz nr ew. 1295/1 i 1295/2 obręb Dzieknaów Polski, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10158/2022

Lista sprawa nr 58/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.04.2022 r. umorzył powyższe postępowanie Decyzją Nr 237/u/2022.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-15 12:21
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-13 09:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 53, 63/1, 63/2, obręb 0028 Wiktorów, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 15.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zazilenia budynku jednorodzinnego na dz. rn ew. 53, 63/1, 63/2, obręb 0028, Wiktorów, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10134/2022

Lista sprawa nr 57/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.03.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-15 12:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-17 09:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze odchodzącej od ulicy Sympatycznej i w ulicy Wygodnej w Kaputach, na dz. ew. nr 175/12, 175/29, 175/7, obręb 0006, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Marek Michalak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Marka Michalaka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze odchodzącej od ulicy Sympatycznej i w ulicy Wygodnej w Kaputach, na dz. ew. nr 175/12, 175/29, 175/7, obręb 0006, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9951/2022

Lista sprawa nr 56/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu24.03.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-03-14 14:15
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-24 15:37

Zgłoszenie z projektem przebudowy dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią usługową, na dz. ew. nr 57, obręb 0016, gm. Błonie. Inwestor: Jolanta Grima

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jolanty Grimy, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią usługową, na dz. ew. nr 57, obręb 0016, gm. Błonie. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9916/2022

Lista sprawa nr 55/z/2022

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-03-14 13:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. ew. nr 20/14, 20/15, 20/16, 20/17, 20/18, 55, obręb 0019, gm. Błonie oraz przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do dz. ew. nr 55, 20/15, 20/16, 20/17, 20/18, obręb 0019 Błonie, gm. Błonie. INWESTOR: EM-KWADRAT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EM-KWADRAT Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. ew. nr 20/14, 20/15, 20/16, 20/17, 20/18, 55, obręb 0019, gm. Błonie oraz przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do dz. ew. nr 55, 20/15, 20/16, 20/17, 20/18, obręb 0019 Błonie, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9881/2022

Lista sprawa nr 54/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 22.03.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-03-14 10:58
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-22 11:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 129/14, 128/12, 127/2, 127/2, 127/3, 128/11, 128/12, 128/13, 128/14, obręb Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Andrzej Kowalczyk, Jerzy Gawroński, Przemysław Lesner

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:Andrzeja Kowalczyka, Jerzego Gawrońskiego, Przemysława Lesnera, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitanej w projektowanej drodze bocznej od ul. Granicznej dz. nr ew. 129/14, 128/12, 127/2 wraz z przyłączami do działek nr ew. 127/3, 128/14, 128/11, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9550/2022

Lista sprawa nr 53/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.04.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-10 13:23
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-28 10:58

Zgłoszenie z projektem budowy 2 instalacji gazowych niskiego cisnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 198/3, obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Celowa Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. Sp. k

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Celowa Spółka Inwestycjna Sp. z o.o. Sp. k. , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch instalacji gazowych niskiego cisnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 198/3, obręb 0005, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9448/2022

Lista sprawa nr 52/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.03.2022 r. umorzył powyższe postępowanie Decyzją Nr 187/u/2022.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-10 09:01
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-23 11:20

Zgłoszenie z projektem przebudowy drogi w zakresie budowy kablowej sieci oświetlenia ulicznego w pasi drogi 4130W (ul. 3 Maja) w miejscowościach : Truskaw, Izabelin, Laski oraz w pasie drogi powiatowej nr 4128W (ul. Sienkiewicza) w miejscowości Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Wójt Gminy Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Wójta Gminy Izabelin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie budoowy kablowej sieci oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej 4130W (ul. 3 Maja) w miejscowościach: Truskaw, Izabelin, Laski oraz w pasie drogi powiatowej nr 4128 W (ul. Sienkiewicza) w miejscowości Izabelin, na dz. nr ew. 601, 792/3 obręb 0025 Truskaw, dz. nr ew. 526/7, 1433/4, 1290/6, 1483 obręb 0001 Izabelin, dz. rn ew. 1679/25 obręb 0002 Laski, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9414/2022

Lista sprawa nr 51/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 15.03.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-09 13:39
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-15 13:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 398/2, obreb 0011, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 08.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku jednoroodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 398/2, obręb 0011, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9249/2022

Lista sprawa nr 50/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.03.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-09 08:57
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-11 15:20

Zgłoszenie z projektem remontu ze zmianą aranżacji wnętrz ze zmianą otworu okiennych, bez zmiany kubatury i sposobu użytkowania budynku w budynku jednorodzinnym wolnostojącym na dz. nr ew. 150/3, obręb Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Marcin i Iwona Jurczak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 08.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Iwony i Marcina Jurczak, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na remoncie ze zmianą aranżacji wnętrz wraz ze zmianą otworów okiennych, bez zmiany kubatury i sposobu użytkowania budynku w budynku jednorodiznnym wolnostojącym na dz. nr ew. 150/3, obręb Zielonki-Wieś, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9213/2022

Lista sprawa nr 49/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.04.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-09 08:51
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-07 11:33

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego z garażem w bryle budynku na dz. nr ew. 675/5, obręb Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Reteogarage 77 Łukasz Świrko - Godycki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 03.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Tetrogarage 77 Łukasz Ćwirko- Godycki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego z garażem w bryle budynku na dz. nr ew. 675/5, obręb Klaudyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8529/2022

Lista sprawa nr 48/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 26.04.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-04 08:22
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-27 08:38

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji kanalizacji deszczowej, odprowadzająca wody opadowe z projektowanego osiedla 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, na dz. nr ew. 97/26, 81/28, obręb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: KREATOR DOM INVEST Sp. z o.o. Sp. k

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 03.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: KREATOR DOM INVEST Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji kanalizacji deszczowej, odprowadzająca wody opadowe z projektowanego osiedla 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 97/26, 81/28, obreb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8413/2022

Lista sprawa nr 47/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.03.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-03 10:14
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-24 08:17

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na gaz płynny wraz ze zbiornkiem na gaz płynny naziemnym o pojemności 2700 L na dz. nr ew. 251/10, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Marcin Naparty

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 02.03.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Naparty, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej niskiego cisnienia na gaz płynny wraz ze zbiornikiem na gaz płynny naziemnym o pojemności 2700 L na dz. nr ew. 251/10, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8266/2022

Lista sprawa nr 46/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 28.03.2022 Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 197/s/2022 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-02 11:58
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-28 10:00

Zgłoszenie z projektem budowy przepompowni kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu tłoczonego na dz. nr ew. 220, 242/2, obreb PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ROKLA Construction & Consulting Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ROKLA Construction & Consulting Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie przepompowni kanalizacji sanitarnej oraz rurociagu tłoczonego na dz. nr ew. 220, 242/2, obreb PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7879/2022

Lista sprawa nr 45/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 14.03.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw wnisienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-03-01 09:29
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-14 16:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanaliacji sanitarnej wraz z przyłączami wod.-kan. na dz. nr ew. 340/30 i 340/20, obreb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Łukasz Szczęsny

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 25.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Łukasza Szczęsnego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod.- kan. w drodze bocznej od ul. Koczarskiej na dz. nr ew. 340/30 i 340/20, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7684/2022

Lista sprawa nr 44/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu  25.02.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku postaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego złoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-28 09:35
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-07 10:21

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. nr ew. 22/110, obreb SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Marta Sokołowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 25.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marty Sokołowskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. nr ew. 22/110, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7600/2022

Lista sprawa nr 43/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.03.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-25 13:57
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-22 14:13

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1177, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Jakub i Karolina Rutkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 25.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Jakuba i Karoliny Rutkowskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1177, obreb 0011, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7583/2022

Lista sprawa nr 42/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.03.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-25 13:49
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-18 14:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. n ew. 23/5, 27/12, 27/4, 28/7, 28/16, 36, 37/2, 52, 56, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 25.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 23/5, 27/12, 27/4, 28/7, 8/16, 36, 37/2, 52, 56, obreb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7566/2022

Lista sprawa nr 41/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.03.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-25 12:38
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-21 11:35

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 224/9, obręb 0017, gm. Stare Babice. Inwestor: Elżbieta i Mariusz Kalisz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów:Elżbiety i Mariusza Kalisz, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 224/9, obreb 0017, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7510/2022

Lista sprawa nr 40/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 28.03.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku postaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego złoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-25 08:29
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-28 13:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1489, 222/5, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 23.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1489, 222/5, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7218/2022

Lista sprawa nr 39/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 25.02.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku postaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego złoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-23 10:01
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-25 11:34

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z szambem na dz. nr ew. 93/5, obręb 0003 Białuty, gm. Błonie. Inwestor: Kamil Madrak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 22.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Kamila Madraka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego "AUGUST 3 PS" wraz z szambem na dz. nr ew. 93/5, obręb 0003 Białuty, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7195/2022

Lista sprawa nr 38/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 05.07.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją  nr 469/s/2022 do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-23 08:29
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-05 13:06

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 19/12, obręb 0014 Kwiatkówek, gm. Kampinos. Inwestor: Ewelina Gałecka, Paweł Kruszewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 22.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Ewelliny Gałeckiej i Pawła Kruszewskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego "Dom w Goździkowcach (G2)" na dz. nr ew. 19/12, obręb 0014 Kwiatkówek, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7194/2022

Lista sprawa nr 37/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 15.03.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku postaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego złoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-23 08:24
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-16 14:42

Zgłoszenie z projektem budowy , budynku mieszkalnego jednorodzinnego jednolokalowego "Z 264D" wraz z infrstrukturą techniczną na dz. ew. nr 895/8 i 895/17, obręb 0005, gm. Łomianki. Inwestor: Andrzej Kamil Fijałkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Andrzeja Kamila Fijałkowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego jednolokalowego "Z 264D" wraz z infrstrukturą techniczną na dz. ew. nr 895/8 i 895/17, obręb 0005, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7014/2022

Lista sprawa nr 36/z/2022

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-02-21 16:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 38, 77/14, 77/15, obręb 0012, gm. Koczargi Nowe. Inwestor: AVALON Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: AVALON Development Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 38, 77/14, 77/15, obręb 0012, gm. Koczargi Nowe.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6747/2022

Lista sprawa nr 35/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 06.04.2022 Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 232/s/2022 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-02-21 16:51
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-07 11:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. 792/21, 792/7, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Anna Frąckowiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 17.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anna Frąckowiak, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w dz. nr ew. 792/21, 792/7, obreb Klaudyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6697/2022

Lista sprawa nr 34/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 15.03.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw wniesienia sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-18 13:05
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-15 13:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowe średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 897, 906/6, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 17.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 897, 902/6, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6580/2022

Lista sprawa nr 33/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.02.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-18 08:39
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-28 15:05

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V4850 dm3 dla potrzeb budynku mieszkalnego jdnorodzinnego na dz. nr ew. 31/14, obręb 0031, gm. Błonie. Inwestor: Piotr Mateusiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 16.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Mateusiaka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikim V 4850 dm3 dla potrzeb budynku mieszkalnego  jednorodiznnego na dz. nr ew. 31/14, obręb 0031, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6352/2022

Lista sprawa nr 32/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 21.03.2022 Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 182/s/2022 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-16 13:33
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-21 15:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 215, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 15.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 215, obreb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6248/2022

Lista sprawa nr 31/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 17.02.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-16 08:30
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-17 12:31

Zgłoszenie z projektem budynku mieszklanego jednorodzinnego projekt powtarzalny Dom w Malinówkach 18 wraz ze zbiornikiem na nieczytości ciekłe na dz. nr ew. 106/26, obręb 0020 Podkampinos, gm. Kampinos. Inwestor: Maciej Ostrowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 15.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Macieja Ostrowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - projekt powtarzalny "Dom w Malinówkach 18" wraz ze zbiornikiem na nieczytości ciekłe na dz. nr ew. 106/26, obreb 0020 Podkampinos, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6205/2022

Lista sprawa nr 30/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-16 08:23
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-16 08:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 213/3, 213/4, 333, 179/12, obrębv 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 213/3, 213/4, 333, 179/12, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5908/2022

Lista sprawa nr 29/z/2022

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 17.02.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-14 12:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-17 12:31

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem oraz szambem na dz. nr ew. 66/6, obręb 0020 Podkampinos, gm. Kampinos. Inwestor: Karolina i Piotr Ruba

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Karoliny i Piotra Ruba, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbdowanym garażem jednostanowiskowym wraz ze zbiornikim na nieczytości ciekłe na dz. nr ew. 66/6, obręb 0020 Podkampinos, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5555/2022

Lista sprawa nr 28/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-10 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr ew. 1/1, 4/99, 4/98, 4/60, 4/62, obręb 0028 OŚR. Doświadczalny Macierzysz, dz. nr ew. 251 obreb PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 08.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr ew. 1/1, 4/99, 4/98, 4/60, 4/62, obręb Ośr. Doświadczalny Macierzysz, dz. nr ew. 251, obręb PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5254/2022

Lista sprawa nr 27/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.02.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-09 09:07
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-01 11:32

Zgłoszenie z projekte budowy instalacji gazowej ziemnej oraz wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na dz. ew. nr 28/9, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Iwestor: Pan Bartosz Górski i Pan Marcin Górski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 07.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pana Michała Górskiego i Pana Marcina Górskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej ziemnej oraz wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na dz. ew. nr 28/9, obręb 0029 Wilkowa Wieś, gm. Leszno. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4973/2022

Lista sprawa nr 26/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dni 09.03.2022r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-02-07 15:48
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-09 14:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej oraz przyłączy wody na dz. ew. nr 56/3, obręb Radonice, gm. Błonie. Inwestor: Edyta Sobaczak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 07.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pani Edyty Sobczak, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej oraz przyłączy wody na dz. ew. nr 56/3, obręb Radonice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4963/2022

Lista sprawa nr 25/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.02.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-02-07 15:41
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 13:47

Zgłoszenie z projektem budowy linii niskiego napięcia w celu oświetlenia obiektu w ramach zadania "Budowa i modernizacja boiskaprzy ul. Waligóry" dz. nr ew. 118/1, obręb 0004, gm. Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 03.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Łomianki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii niskiego napięcia w celu oświetlenia obiektu w ramach zadania "Budowa i modernizacja boika przy ul. Waligóry" na dz. nr ew. 118/1, obręb 0004, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4534/2022

Lista sprawa nr 24/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.03.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-04 13:39
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 11:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 105/30, 105/29, 105/28, 105/7, 105/27, obręb WIktorów, dz. nr ew. 15, 210/9, 29/1, 3/1, 31/3, 32/1, 3/9, 34/1, 34/14, 35/14, 13/14 obreb Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 04.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 105/30, 105/29, 105/28, 105/7, 105/27, obręb 0028 Wiktorów, dz. nr ew. 15, 210/9, 29/1, 30/1, 31/3, 32/1, 33/9, 34/1, 34/14, 35/14, 13/14, obręb Wyględy, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4765/2022

Lista sprawa nr 23/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.03.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-04 14:32
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-22 13:39

Zgłoszenie z projektem budowy naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 25/10, obręb 0030 Rochaliki, gm. Błonie. Inwestor: Bożena Klus

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 02.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bożeny Klus, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=2700 L wraz z przyłaczem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 25/10, obręb 0030 Rochaliki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4479/2022

Lista sprawa nr 22/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 10.02.2022r. Starosta Warszawski wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-03 08:03
 • zmodyfikował: Dorota Sajkowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 13:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłoczonej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 245/5, 245/7, 245/9, 245/11, 245/2, 245/3, 245/8, 245/10, obręb Zielonki Wieśm gm. Stare Babice. Inwestor: Barbara Tonder

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 01.02.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Barbary Tonder, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłoczonej wraz z przyłączami na z. nr ew. 245/5, 245/7, 245/9, 245/11, 245/2, 245/3, 245/8, 245/10, obręb Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4135/2022

Lista sprawa nr 21/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 03.03.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-01 13:30
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-03 14:20

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza eketroeneregtycznego nN 0,4 KV wraz z złączem kablowo- pomiarowym na dz. nr ew. 384/3, 385/3, 888/2, 888/32, obręb 0001 Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 31.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4 KV wraz z złączem kablowo- pomiaorywm na dz. nr ew. 384/3, 385/3, 888/2, 888/32, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4023/2022

Lista sprawa nr 20/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.03.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-02-01 08:19
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-17 14:01

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. rn ew. 3/8, obręb 0034 SHR Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki, Zakład Usług Komunalnych

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 31.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Ożarów Mazowiecki - Zakład Usług Komunalnych, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr ew. 3/8, obręb 0034 SHR Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3905/2022

Lista sprawa nr 19/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.02.2022r. Starosta Warszawski wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-31 12:58
 • zmodyfikował: Natalia Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-08 14:03

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym na dz. nr ew. 373, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Piotr Walerowicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Walerowicza, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym i infrastrukturą techniczną na dz. rn ew. 373, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3856/2022

Lista sprawa nr 18/z/2022

 

ROZPATRZENIE SPRAWY: W dniu 16.03.2022r. Satropsta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-31 08:24
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-18 12:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gażwoej średniego cisnienia do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 1329, 1328, 96, 86/10, 86/11, obreb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 26.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 1329, 1328, 96, 86/10, 86/11, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3711/2022

Lista sprawa nr 17/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.02.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-28 13:09
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 12:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 75, 709/2, 709/3, obręb 0021, dz. nr ew. 65, obręb 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 75, 709/2, 709/3, obręb 0021, dz. nr ew. 65, obręb 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3709/2022

Lista sprawa nr 16/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 21.02.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-28 13:03
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-21 15:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem na dz. nr ew. 289/40, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Beata i Dariusz Piwowarscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów :Beaty i Dariusza Piwowarskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem na dz. nr ew. 289/40, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3698/2022

Lista sprawa nr 15/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.02.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-28 12:52
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-02 07:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. rn ew. 539, 540, 541, obręb Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Homeself Developer Sp. C. Marcin Lewandowski Jacek Nowakowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 26.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Homeslef Developer Spółka Cywilna Marcin Lewandowski Jacek Nowakowski, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych a dz. nr ew. 539, 540, 541, obreb 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3370/2022

Lista sprawa nr 14/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 03.03.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-26 14:42
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-03 14:05

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na dz. ew. nr 118/30, obręb 0008 Bramki, gmina Błonie. Inwestor: Alicja Brzozowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pani Alicji Brzozowskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na dz. ew. nr 118/30, obręb 0008 Bramki, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2892/2022

Lista sprawa nr 13/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 21.02.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-01-24 13:08
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-21 13:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, na dz. ew. nr 49/1 i 171/1, obręb 0002, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: T&S DEVELOPER T. Kozakiewicz, S. Niemyjski Sp.j.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:T&S DEVELOPER T. Kozakiewicz, S. Niemyjski Sp.j., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, na dz. ew. nr 49/1 i 171/1, obręb 0002, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2849/2022

Lista sprawa nr 12/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu  26.01.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku postaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego złoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-01-24 10:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-26 15:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Polnej w dz. nr ew. 428/1, 429/57, 429/62, 429/46, 429/41, 462/2, 445/1, obreb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sici wodociągowej w ulicy Polnej na dz. nr ew. 428/1, 429/57, 429/62, 429/46, 429/41, 462/2, 445/1, obręb 0011, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2763/2022

Lista sprawa nr 11/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.02.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku postaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego złoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-21 14:06
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-22 12:23

Zgłoszenie z projektem budowy serwerowni z rozdzielnią nN na terenie Zakładu Odzysku Drewna Poużytkowego na dz. nr ew. 111/22, obreb 0005 Gnatowice Stare, gm. Kampinos. Inwestor: Egger Biskupiec Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 20.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Egger Biskupiec Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie serwerowni z rozdzielnią nN na terenie Zakładu Odzysku Drewna Poużytkowego na dz. nr ew. 111/22, obręb 0005 Gnatowice Stare, gm. Kampinos

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2529/2022

Lista sprawa nr 10/z/2022

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 23.02.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-20 12:27
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-23 10:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr w. 81/7, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 81/7, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2105/2022

Lista sprawa nr 9/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.01.2022r. Starosta Warszawski wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-18 12:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-20 15:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 165/1, obręb 0036 Żukówka, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. rn ew. 165/1, obręb 0036 Żukówka, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21066/2022

Lista sprawa nr 8/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.01.2022r. Starosta Warszawski wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-18 12:19
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-20 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 298/7, 259/1, 145/26, 298/8, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 298/7, 259/1, 145/26, 298/8, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1627/2022

Lista sprawa nr 7/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-14 13:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 100, 107/7, obręb 0023 Umistów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Mariusz i Agnieszka Brandt

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Mariusza i Agnieszki Brandt, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 100, 107/7, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1619/2022

Lista sprawa nr 6/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.01.2022r. Starosta Warszawski wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-14 12:14
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-25 08:54

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego o wiatrołap na dz. nr ew. 57/15, obręb 0009 Cholewy, gm. Błonie. Inwestor: Ewa Koziatek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ewy Kosiatek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wiatrołap, usytuowanego na dz. nr ew. 57/15, obręb 0009 Cholewy, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1431/2022

Lista sprawa nr 5/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.02.2022r., wydał decyzję nr 104/u/2022 umarzającą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-13 10:48
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-11 11:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 15/5, 15/6, 201, 202, 203, 204, obręb 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: TLD Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: TLD Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 15/5, 15/6, 201, 202, 203, 204, obręb 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1424/2022

Lista sprawa nr 4/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.01.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-13 10:40
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-18 15:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 24/7, 25/39, 25/43, 25/44, 25/45, 25/46, 25/51, 25/52, 25/53, 25/54, 25/59, 25/60, 25/61, 25/62, 25/67, 25/68, 25/69, 25/70, 25/41, 25/3 obręb 0003 Duchnice, dz. nr ew. 30/4, 37, obręb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Pure Development Sp. z o.o. Imbirowa Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pure Developmeent Sp. z o.o. Imbirowa Sp. k., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 24/7, 25/39, 25/43, 25/44, 25/45, 25/46, 25/51, 25/52, 25/53, 25/54, 25/59, 25/60, 25/61, 25/62, 25/67, 25/68, 25/69, 25/70, 25/41, 25/3, obręb 0003 Duchnice, dz. nr ew. 30/4, 37, obręb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1401/2022

Lista sprawa nr 3/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.01.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-13 08:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-17 15:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 24/2, obreb Białutki, gm. Błonie. Inwestor: Agata Głodowska, Kamil Konopko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agaty Głodowskiej i Kamila Konopko, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 24/2, obreb 0002 Białutki, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1386/2022

Lista sprawa nr 2/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.01.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-12 14:55
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-17 15:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 57/16, obręb 0018 Lubiczów, gm. Stare Babice. Inwestor: Anna i Łukasz Hemperek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny i Łukasza Hemperek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 57/16, obręb 0018 Lubiczów, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/965/2022

Lista sprawa nr 1/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 21.01.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-10 14:07
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-21 13:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na dz. nr ew. 529/2, obręb 0022, gm. Łomianki. Inwestor: Auto Idea Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.12.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Macieja Lewickiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na dz. nr ew. 529/2, obręb 0022, gm. Łomianki

Lista sprawa nr 367/z/2022

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2022-12-21 13:55

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony