BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gażwoej średniego cisnienia do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 1329, 1328, 96, 86/10, 86/11, obreb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 26.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 1329, 1328, 96, 86/10, 86/11, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3711/2022

Lista sprawa nr 17/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-28 13:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 75, 709/2, 709/3, obręb 0021, dz. nr ew. 65, obręb 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 75, 709/2, 709/3, obręb 0021, dz. nr ew. 65, obręb 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3709/2022

Lista sprawa nr 16/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-28 13:03

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem na dz. nr ew. 289/40, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Beata i Dariusz Piwowarscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów :Beaty i Dariusza Piwowarskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem na dz. nr ew. 289/40, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3698/2022

Lista sprawa nr 15/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-28 12:52

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. rn ew. 539, 540, 541, obręb Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Homeself Developer Sp. C. Marcin Lewandowski Jacek Nowakowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 26.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Homeslef Developer Spółka Cywilna Marcin Lewandowski Jacek Nowakowski, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych a dz. nr ew. 539, 540, 541, obreb 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/3370/2022

Lista sprawa nr 14/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-26 14:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na dz. ew. nr 118/30, obręb 0008 Bramki, gmina Błonie. Inwestor: Alicja Brzozowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pani Alicji Brzozowskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na dz. ew. nr 118/30, obręb 0008 Bramki, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2892/2022

Lista sprawa nr 13/z/2022

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-01-24 13:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, na dz. ew. nr 49/1 i 171/1, obręb 0002, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: T&S DEVELOPER T. Kozakiewicz, S. Niemyjski Sp.j.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:T&S DEVELOPER T. Kozakiewicz, S. Niemyjski Sp.j., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, na dz. ew. nr 49/1 i 171/1, obręb 0002, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2849/2022

Lista sprawa nr 12/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu  26.01.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku postaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego złoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2022-01-24 10:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-26 15:23

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Polnej w dz. nr ew. 428/1, 429/57, 429/62, 429/46, 429/41, 462/2, 445/1, obreb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sici wodociągowej w ulicy Polnej na dz. nr ew. 428/1, 429/57, 429/62, 429/46, 429/41, 462/2, 445/1, obręb 0011, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2763/2022

Lista sprawa nr 11/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-21 14:06

Zgłoszenie z projektem budowy serwerowni z rozdzielnią nN na terenie Zakładu Odzysku Drewna Poużytkowego na dz. nr ew. 111/22, obreb 0005 Gnatowice Stare, gm. Kampinos. Inwestor: Egger Biskupiec Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 20.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Egger Biskupiec Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie serwerowni z rozdzielnią nN na terenie Zakładu Odzysku Drewna Poużytkowego na dz. nr ew. 111/22, obręb 0005 Gnatowice Stare, gm. Kampinos

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2529/2022

Lista sprawa nr 10/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-20 12:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr w. 81/7, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 81/7, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2105/2022

Lista sprawa nr 9/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.01.2022r. Starosta Warszawski wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-18 12:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-20 15:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 165/1, obręb 0036 Żukówka, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. rn ew. 165/1, obręb 0036 Żukówka, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21066/2022

Lista sprawa nr 8/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.01.2022r. Starosta Warszawski wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-18 12:19
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-20 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 298/7, 259/1, 145/26, 298/8, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 298/7, 259/1, 145/26, 298/8, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1627/2022

Lista sprawa nr 7/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-14 13:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 100, 107/7, obręb 0023 Umistów, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Mariusz i Agnieszka Brandt

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Mariusza i Agnieszki Brandt, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 100, 107/7, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1619/2022

Lista sprawa nr 6/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.01.2022r. Starosta Warszawski wydał zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-14 12:14
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-25 08:54

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego o wiatrołap na dz. nr ew. 57/15, obręb 0009 Cholewy, gm. Błonie. Inwestor: Ewa Koziatek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ewy Kosiatek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wiatrołap, usytuowanego na dz. nr ew. 57/15, obręb 0009 Cholewy, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1431/2022

Lista sprawa nr 5/z/2022

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-13 10:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 15/5, 15/6, 201, 202, 203, 204, obręb 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: TLD Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: TLD Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 15/5, 15/6, 201, 202, 203, 204, obręb 0006 Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1424/2022

Lista sprawa nr 4/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.01.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-13 10:40
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-18 15:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 24/7, 25/39, 25/43, 25/44, 25/45, 25/46, 25/51, 25/52, 25/53, 25/54, 25/59, 25/60, 25/61, 25/62, 25/67, 25/68, 25/69, 25/70, 25/41, 25/3 obręb 0003 Duchnice, dz. nr ew. 30/4, 37, obręb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Pure Development Sp. z o.o. Imbirowa Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pure Developmeent Sp. z o.o. Imbirowa Sp. k., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 24/7, 25/39, 25/43, 25/44, 25/45, 25/46, 25/51, 25/52, 25/53, 25/54, 25/59, 25/60, 25/61, 25/62, 25/67, 25/68, 25/69, 25/70, 25/41, 25/3, obręb 0003 Duchnice, dz. nr ew. 30/4, 37, obręb 0010, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1401/2022

Lista sprawa nr 3/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.01.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-13 08:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-17 15:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 24/2, obreb Białutki, gm. Błonie. Inwestor: Agata Głodowska, Kamil Konopko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agaty Głodowskiej i Kamila Konopko, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 24/2, obreb 0002 Białutki, gm. Błonie

Nr zgłoszenia w rejestrze P/1386/2022

Lista sprawa nr 2/z/2022

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.01.2022r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-12 14:55
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-17 15:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 57/16, obręb 0018 Lubiczów, gm. Stare Babice. Inwestor: Anna i Łukasz Hemperek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.01.2022 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny i Łukasza Hemperek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 57/16, obręb 0018 Lubiczów, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/965/2022

Lista sprawa nr 1/z/2022

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 21.01.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-01-10 14:07
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-21 13:11

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony