BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 stycznia 2022 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Podinspektor/Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-12 18:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-12 18:17

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Inspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 02 lutego 2022 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Inspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji , Zamówień Publicznych i Administracji" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Referent/Podinspektor w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej- Referat Aktualizacji Baz Danych PZGiK

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Referent/Podinspektor Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej- Referat Aktualizacji Baz Danych PZGiK"- liczy się data wpływu do Starostwa.

 • opublikował: Magda Ćiećwierz
  data publikacji: 2022-01-18 09:13
 • zmodyfikował: Magda Ćiećwierz
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-18 10:36

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony