BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds administracji w zakresie kadr i płac

Oferty nalezy składac do 04.11.2022 r. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacja :Konkurs na stanowisko specjalisty ds administracji w zakresie kadr i płac w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łubcu"- liczy sie data wpływu.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-10-21 13:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-10-21 13:15

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Oferty należy składać w terminie do 04.11.2022 r. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu lub za posrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łubcu"-liczy sie data wpływu.

 • opublikował: Monika Gurdała
  data publikacji: 2022-10-21 11:49
 • opublikował: Monika Gurdała
  data publikacji: 2022-10-21 11:50

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszukuje osoby do utrzymania czystości na terenie budynku oraz wokół budynku urzędu (umowa o pracę)

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Oferta pracy - sprzątanie" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-08-12 14:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-12 14:41

Uchwała Nr 105/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-08-05 14:29

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego – liczy się data  wpływu do Starostwa.

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 lipca 2022 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego – liczy się data  wpływu do Starostwa.

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej informuję, że poszukuję osoby na stanowisko referenta ds. administracyjno - biurowych.

CV należy złożyć osobiście w sekretariacie Poradni w Błoniu lub przesłać na maila sekretariat@zpppblonie.pl do 22 czerwca 2022 r. do godz. 12:00.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-06-14 14:16

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektor/Główny specjallstallnspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji

Oferty należy składać w terminie do dnia 09 czerwca 2022 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Inspektora/Głównego specjalisty/Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-27 15:29

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Referent/Podinspektor w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 maja 2022 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Referent/Podinspektor w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego – liczy się data  wpływu do Starostwa.

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Inspektor w Wydziale Oświaty w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 maja 2022 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Inspektor w Wydziale Oświaty w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • opublikował: Magda Ciećwierz
  data publikacji: 2022-05-05 14:47
 • zmodyfikował: Magda Ciećwierz
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-11 09:59

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej informuje, że poszukuje osoby na stanowisko referent ds. księgowo-administracyjnych

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej informuję, że poszukuje osoby na stanowisko referent ds. księgowo-administracyjnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2022-05-02
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-05-02 15:02

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem " Konkurs - Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim" w terminie do dnia 28 kwietnia 2022 roku, do godziny 16:00 na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133.

Decyzuje data wpływu do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim. W przypadku przesłania oferty pocztą, o dacie złożenia oferty decyduje data i godzina jej rzeczywistego wpływu do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca
  data wytworzenia: 2022-04-13
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-04-13 14:41

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Geolog Powiatowy w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 04 marca 2022 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Geolog Powiatowy w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • opublikował: Magda Ciećwierz
  data publikacji: 2022-02-18 08:33

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko Inspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 lutego 2022 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Inspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji , Zamówień Publicznych i Administracji" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • opublikował: Magda Ciećwierz
  data publikacji: 2022-02-08 10:46
 • zmodyfikował: Magda Ciećwierz
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-08 11:32

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Inspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Oferty należy składać w terminie do dnia 02 lutego 2022 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Inspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji , Zamówień Publicznych i Administracji" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Referent/Podinspektor w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej- Referat Aktualizacji Baz Danych PZGiK

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Referent/Podinspektor Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej- Referat Aktualizacji Baz Danych PZGiK"- liczy się data wpływu do Starostwa.

 • opublikował: Magda Ciećwierz
  data publikacji: 2022-01-18 09:13
 • zmodyfikował: Magda Ciećwierz
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-18 10:36

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 stycznia 2022 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter), na czas zagrożenia epidemicznego do urny wystawionej przy wejściu do urzędu lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Podinspektor/Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-12 18:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-12 18:17

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony