BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 104/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Zarządzenie Nr 102/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

Zarządzenie Nr 101/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki nieruchomości położonej w obrębie 0022, miasto Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-28 14:59

Zarządzenie Nr 100/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki nieruchomości położonej w obrębie 0022, miasto Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-28 14:57

Zarządzenie Nr 99/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki nieruchomości położonej w obrębie 0022, miasto Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-28 14:51

Zarządzenie Nr 98/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki części nieruchomości położonej
w obrębie 0022, miasto Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-28 14:49

Zarządzenie Nr 97/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki części nieruchomości położonej
w obrębie 0022, miasto Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-28 14:48

Zarządzenie Nr 96/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki części nieruchomości położonej
w obrębie 0006, miasto Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-28 14:46

Zarządzenie Nr 95/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do zasobu nieruchomości spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Strojec i Szczytno, gmina Kampinos

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-12-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-22 15:00

Zarządzenie Nr 94/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-12-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-19 16:26

Zarządzenie Nr 93/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 grudnia 2022 r.

w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz gminy Izabelin prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0002 Laski, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-12-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-12 14:21

Zarządzenie Nr 92/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Strostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-12-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-14 10:54

Zarządzenie Nr 91/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-12-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-08 09:21

Zarządzenie Nr 90/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2022-12-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-07 14:33

Zarządzenie Nr 89/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 listopada 2022 roku

w sprawie wprowadzenia procedury pobierania kluczy do pomieszczeń w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zarządzenie Nr 88/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-11-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-08 09:19

Zarządzenie Nr 87/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży na rok 2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-23 08:59

Zarządzenie Nr 86/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej pk. „ZACHÓD 2022”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szachowski Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-11-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-23 08:55

Zarządzenie Nr 85/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-23 09:36

Zarządzenie Nr 84/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-17 12:07

Zarządzenie Nr 83/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-11-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-10 11:45

Zarządzenie Nr 82/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie: powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-11-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-09 14:40

Zarządzenie Nr 81/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczeni sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2022-11-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-09 14:38

Zarządzenie Nr 80/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 października 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów Spisowych do przeprowadzenia pełnej, okresowej inwentaryzacji: środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, poręczeń  i gwarancji oddanych w depozyt, tablic rejestracyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego ewidencjonowanego ilościowo, pozostałych środków trwałych  i środków trwałych będących własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego (dalej PWZ), aktywów rzeczowych będących własnością innych jednostek, bez względu na rodzaj, wartość i sposób ewidencjonowania, aktywów  rzeczowych będących własnością PWZ, bez względu na rodzaj, wartość i sposób ewidencjonowania a przekazanych do użytkowania innym jednostkom, paliwa w samochodach służbowych i materiałów biurowych przechowywanych w składziku podręcznym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Niedziałek
  data wytworzenia: 2022-10-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-24 11:00

Zarządzenie Nr 79/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie zatwierdzenia procedur funkcjonujących w ramach kontroli zarządczej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-10-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-02 10:31

Zarządzenie Nr 78A/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-02 10:27

Zarządzenie Nr 78/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łubiec, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-10-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-13 10:49

Zarządzenie Nr 77/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kępiaste, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-10-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-13 10:47

Zarządzenie Nr 76/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kępiaste, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-10-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-13 10:46

Zarządzenie Nr 75/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Stanisławów, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-10-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-13 10:42

Zarządzenie Nr 74/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kępiaste, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-10-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-13 10:41

Zarządzenie Nr 73/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kępiaste, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-10-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-13 10:35

Zarządzenie Nr 72/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kępiaste, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-10-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-13 10:32

Zarządzenie Nr 71/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Sadowa, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-10-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-13 10:30

Zarządzenie Nr 70/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kępiaste, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-10-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-13 10:29

Zarządzenie Nr 69/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kępiaste, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-10-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-13 10:26

Zarządzenie Nr 68/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu zabudowanej nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Buda, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-10-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-13 10:25

Zarządzenie Nr 67/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 października 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 3 lat

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-10-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-07 14:27

Zarządzenie Nr 66/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie powołania przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z pracodawcą w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz, Sprawdził: Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-06 12:13

Zarządzenie Nr 65/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany składu Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-30 13:23

Zarządzenie Nr 64/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-09-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-07 14:26

Zarządzenie Nr 63 A/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie  stwierdzenia przejęcia w użytkowanie przez Powiat Warszawski Zachodni zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,3675 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 818 z obrębu 0011 Leszno, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-09-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-04 12:50

Zarządzenie Nr 63/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru członków Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-04 12:47

Zarządzenie Nr 62/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru członków Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-09-20
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-09-21 14:02
 • zmodyfikował: Justyna Kozaczyk
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-21 14:02

Zarządzenie Nr 61/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z pracodawcą w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego i ustalenia terminu ich przeprowadzenia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2022-09-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-30 13:20

Zarządzenie Nr 60/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-09-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-30 13:19

Zarządzenie Nr 59/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-09-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-14 12:43

Zarządzenie Nr 58/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szachowski Sprawdził: Wojciech Dziurź
  data wytworzenia: 2022-09-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-09 13:42

Zarządzenie Nr 57/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-08-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-08-31 15:49

Zarządzenie Nr 56/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2022-08-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-08-29 13:06

Zarządzenie Nr 55/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W 2022 roku 24 025 000,00 PLN NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU ORAZ SPŁATĘ ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH ZOBOWIĄZAŃ”

Zarządzenie Nr 54/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-08-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-08-22 14:46

Zarządzenie Nr 53/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 sierpnia 2022 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-08-10
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-08-16 12:55

Zarządzenie Nr 52/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz, Sprawdził: Wojciech Białas
  data wytworzenia: 2022-08-02
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-08-10 14:01

Zarządzenie Nr 51/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2022 roku

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-08-16 12:51

Zarządzenie Nr 50A/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 3 lat

Zarządzenie Nr 50/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,12 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 49 z obrębu Stanisławów, gmina Stare Babice 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-07-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-25 14:07

Zarządzenie Nr 49/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2022-07-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-25 14:05

Zarządzenie Nr 48/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-07-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-26 15:16

Zarządzenie Nr 47/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-07-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-12 12:06

Zarządzenie Nr 46B/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz gminy Izabelin prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-07-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-13 13:51

Zarządzenie Nr 46A/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 3 lat

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-07-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-13 13:49

Zarządzenie Nr 46/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-07-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-08 14:47

Zarządzenie Nr 44/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2022-07-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-04 13:18

Zarządzenie Nr 43/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-06-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-01 15:30

Zarządzenie Nr 42/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-06-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-29 13:03

Zarządzenie Nr 41/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-22 14:50

Zarządzenie Nr 40B/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 40A/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie użyczenia Gminie Leszno zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,04931 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 471/12 z obrębu 0011 Leszno 

Zarządzenie Nr 40/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2022-06-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-20 13:19

Zarządzenie Nr 39/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-02 14:14

Zarządzenie Nr 38/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-02 14:12

Zarządzenie Nr 37/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-01 12:46

Zarządzenie Nr 36A/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-02 14:10

Zarządzenie Nr 36/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2022-05-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-05-30 12:38

Zarządzenie Nr 35/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33 /2022 z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2022-05-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-13 10:17

Zarządzenie Nr 34/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz gminy Ożarów Mazowiecki nieruchomości położonej
w obrębie 0023 Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-05-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-05-23 11:13

Zarządzenie Nr 33/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2022-05-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-05-24 14:27

Zarządzenie Nr 32B/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny oraz do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr 32A/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie użyczenia Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3021 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 224/2 z obrębu 0011 Ożarów Mazowiecki 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-05-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-02 14:33

Zarządzenie Nr 32/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2022-05-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-05-11 10:29

Zarządzenie Nr 31/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-04-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-05-06 13:34

Zarządzenie Nr 30/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-05-11 10:20

Zarządzenie Nr 29/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-04-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-04-27 12:16

Zarządzenie Nr 28/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz gminy Łomianki części nieruchomości, położonej w obrębie 0023 Łomianki Miasto, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-04-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-04-08 13:14

Zarządzenie Nr 27A/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-04-20 15:23

Zarządzenie Nr 27/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-04-07 14:56

Zarządzenie Nr 26/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-04-04 13:57

Zarządzenie Nr 25/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2022-03-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-23 14:49

Zarządzenie Nr 24/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-03-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-17 14:57

Zarządzenie Nr 23/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 21/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2022 r.

w sprawie zasad organizacyjnych uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Utraciło moc Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jagiełło-Wójcik, Sprawdził: Aleksandra Szwedo - Tyniec
  data wytworzenia: 2022-03-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-08 15:32

Zarządzenie Nr 20/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-01 14:50

Zarządzenie Nr 19/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia zniszczenia kart przydziału do formacji obrony cywilnej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szachowski Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-02-28 13:03

Zarządzenie Nr 18/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-02-25 13:01

Zarządzenie Nr 17/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji do zadań której należeć będzie wyłączanie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Utraciło moc Zarządzenie nr 26/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji do zadań której należeć będzie wyłączanie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jagiełło-Wójcik, Sprawdził: Dariusz Pręgowski, Aleksandra Szwedo -Tyniec
  data wytworzenia: 2022-02-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-02-24 13:12

Zarządzenie Nr 16/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-02-23 09:56

Zarządzenie Nr 15/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w 2022 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-02-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-02-11 14:55

Zarządzenie Nr 14/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-02-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-02-11 10:40

Zarządzenie Nr 13/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 lutego 2022 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2022-02-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-02-11 10:39

Zarządzenie Nr 12/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Piłkowski, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2022-02-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-02-15 09:18

Zarządzenie Nr 11/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie: postepowania z przesyłkami i dokumentami oznaczonymi klauzulą „tajemnica skarbowa” w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Piłkowski, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2022-02-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-02-03 13:37

Zarządzenie Nr 10/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Przybylska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2022-02-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-02-01 13:01

Zarządzenie Nr 9/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2022 roku

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała
  data wytworzenia: 2022-01-31
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-08-10 14:03

Zarządzenie Nr 8/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 7/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-05-11 10:19

Zarządzenie Nr 6/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2022 - 2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-02-01 13:03

Zarządzenie Nr 5/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Zarządzenie Nr 4/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia listy kandydatów na biegłych w zakresie wyceny nieruchomości, powoływanych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-14 11:39

Zarządzenie Nr 3/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-14 10:47

Zarządzenie Nr 2/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przyznania zaliczek stałych dla pracowników Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Milej Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-10 13:18

Zarządzenie Nr 1/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie określenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-10 12:17

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony