BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 198/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu

Uchwała Nr 197/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2022 r.

w zsprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

Uchwała Nr 196/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umowy najmu hali pneumatycznej usytuowanej na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/83, położonej w obrębie nr 0029, miasto Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-03 15:38

Uchwała Nr 195/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie rozłożenia na raty nieuiszczonej opłat za media związane z najmowanym lokalem mieszkalnym położonym w Dziekanowie Leśnym

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-03 15:29

Uchwała Nr 194/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-03 15:27

Uchwała Nr 193/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXXI / 261 / 2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-03 15:24

Uchwała Nr 192/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-03 15:22

Uchwała Nr 191/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Utraciła moc uchwała nr 199/2021 Zarządu Powiatu warszaskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

Uchwała Nr 190/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-23 10:35

Uchwała Nr 189/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w latach 2023 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-23 10:33

Uchwała Nr 188/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie: umorzenia wierzytelności. przysługującej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie

Uchwała Nr 187/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 44/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-23 10:29

Uchwała Nr 186/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Porębska, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-23 10:27

Uchwała Nr 185/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-27 14:13

Uchwała Nr 184/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXXI / 257 / 2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-23 10:24

Uchwała Nr 183/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego i Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-12-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-15 10:13

Uchwała Nr 182/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-12-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-08 14:41

Uchwała Nr 181/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie wyboru organizacji na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia w 2023 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzenia zadania z zakresu edukacji prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Sprawdził: Romuald Reszka, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-12-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-08 14:39

Uchwała Nr 180/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą współwłasność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Szymanówek, gmina Leszno  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-12-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-08 14:36

Uchwała Nr 179/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą współwłasność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Szymanówek, gmina Leszno  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-12-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-08 14:34

Uchwała Nr 178/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-12-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-08 14:30

Uchwała Nr 177/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację, w latach 2022 – 2025, zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-12-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-08 14:28

Uchwała Nr 176/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2023 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Sprawdził: Katarzyna Piecho-Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-01 15:27

Uchwała Nr 175/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na najem powierzchni reklamowych na nośniku reklamowym usytuowanym na działce ew. nr 224/2 obręb 0011, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-01 15:25

Uchwała Nr 174/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-01 15:22

Uchwała Nr 173/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-01 15:18

Uchwała Nr 172/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-12-01 15:17

Uchwała Nr 171/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-11-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-28 12:57

Uchwała Nr 170/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-11-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-28 12:55

Uchwała Nr 169/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-11-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-28 12:53

Uchwała Nr 168/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-11-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-28 12:51

Uchwała Nr 167/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-11-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-28 12:49

Uchwała Nr 166/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu do realizacji projektu pt. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiatach: Grójeckim i Warszawskim Zachodnim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-17 12:56

Uchwała Nr 165/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 44/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-17 12:53

Uchwała Nr 164/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXX / 250 / 2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-17 12:50

Uchwała Nr 163/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-11-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-16 14:55

Uchwała Nr 162/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 90/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego w drodze darowizny na rzecz Gminy Stare Babice gruntów stanowiących z mocy prawa własność Gminy Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-11-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-09 11:19

Uchwała Nr 161/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 91/2021 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego w drodze darowizny od Gminy Stare Babice gruntów leżących w ciągu dróg powiatowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-11-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-09 11:17

Uchwała Nr 160/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w konkursie ofert na realizacji zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2023 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Sprawdził: Katarzyna Piecho-Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-11-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-09 11:15

Uchwała Nr 159/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia w 2023 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzenia zadania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Sprawdził: Katarzyna Piecho-Rawa, Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-11-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-09 11:11

Uchwała Nr 158/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-11-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-09 11:06

Uchwała Nr 157/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-02 10:56

Uchwała Nr 156/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-02 10:54

Uchwała Nr 155/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXIX / 248 / 2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-02 10:53

Uchwała Nr 154/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego położonej w Ożarowie Mazowieckim, w obrębie 0011

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-28 11:47

Uchwała Nr 153/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-28 11:45

Uchwała Nr 152/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-28 11:43

Uchwała Nr 151/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-28 11:41

Uchwała Nr 150/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 pździernika 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-18 12:17

Uchwała Nr 149/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 pździernika 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowanej we wsi Bramki, gmina Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-18 12:14

Uchwała Nr 148/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 pździernika 2022 r.

w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi działającymi na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-18 12:13

Uchwała Nr 147/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 pździernika 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Maruszak – Gozdołek - Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Anna Pakoca, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-18 12:09

Uchwała Nr 146/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 pździernika 2022 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie – ulica Szkolna

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-18 12:07

Uchwała Nr 145/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 pździernika 2022 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część F w gminie Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-18 12:05

Uchwała Nr 144/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 pździernika 2022 r.

w sprawie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-18 11:55

Uchwała Nr 143/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 pździernika 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-18 11:47

Uchwała Nr 142/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 pździernika 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-18 11:44

Uchwała Nr 141/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 44/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-09-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-04 13:15

Uchwała Nr 140/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulic Zamoyskiego, Pallotyńskiej i Kubusia Puchatka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-09-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-04 13:13

Uchwała Nr 139/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Borzęcin Duży, gmina Stare Babice  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-09-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-04 13:10

Uchwała Nr 138/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Cieślakowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Anna Pakoca, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-09-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-04 13:08

Uchwała Nr 137/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2030

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Beata Gawart, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-09-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-04 13:06

Uchwała Nr 136/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-09-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-04 13:04

Uchwała Nr 135/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-09-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-04 13:01

Uchwała Nr 134/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 124/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-10-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-10-04 12:59

Uchwała Nr 133/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-09-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-12 14:15

Uchwała Nr 132/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie upoważnienia dla osoby wyłonionej na Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-09-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-12 14:13

Uchwała Nr 131/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-09-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-12 14:12

Uchwała Nr 130/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-09-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-12 13:40

Uchwała Nr 129/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXVIII / 243 / 2022 z dnia 9 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-09-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-12 13:37

Uchwała Nr 128/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-09-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-09 14:27

Uchwała Nr 127/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 1 z siedzibą w Wiktorowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-01 10:17

Uchwała Nr 126/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umów najmu dotyczących części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/17, położonej w obrębie nr 29, miasta Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-01 10:15

Uchwała Nr 125/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-01 10:14

Uchwała Nr 124/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-01 10:12

Uchwała Nr 123/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gurdała, Sprwdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-01 10:07

Uchwała Nr 122/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego za I półrocze 2022 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-01 10:03

Uchwała Nr 121/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-01 10:01

Uchwała Nr 120/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-09-01 09:58

Uchwała Nr 119/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-08-25 11:26

Uchwała Nr 118/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-08-25 11:21

Uchwała Nr 117/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-08-25 11:17

Uchwała Nr 116/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-08-25 11:15

Uchwała Nr 115/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim wyłącznie w formie elektronicznej od dnia 1 września 2022 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-08-25 11:11

Uchwała Nr 114/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-08-25 11:08

Uchwała Nr 113/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-08-25 11:06

Uchwała Nr 112/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie umorzenia odsetek oraz opłaty 40 EURO z tytułu nieterminowej wpłaty za faktury: fv nr SPWZ/85/06/2022 z dn. 07.06.2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-08-25 11:03

Uchwała Nr 111/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 19/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-08-10
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-08-16 11:54

Uchwała Nr 110/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów, na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Szymanówek, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-08-16
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-08-16 11:43

Uchwała Nr 109/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w  otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pożytku publicznego zadania publicznego pn. „Zapewnienie opieki hospicyjno-paliatywnej i prowadzenie hospicjum onkologiczno-paliatywnego w miejscowości Bramki, gmina Błonie”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-08-10
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-08-16 11:42

Uchwała Nr 108/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Sachogłuchowicz, Sprawdził:Halina Dańko
  data wytworzenia: 2022-08-10
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-08-16 11:40

Uchwała Nr 107/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 973/5 w mieście Łomianki – obręb ew. 143205_4.0005.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-08-10
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-08-16 11:38

Uchwała Nr 106/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-08-10
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-08-16 11:33

Uchwała Nr 105/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-29 13:35

Uchwała Nr 104/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-29 08:40

Uchwała Nr 103/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-29 08:38

Uchwała Nr 102/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lipca 2022 r.

w spawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXVII / 240 / 2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-29 08:36

Uchwała Nr 101/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-27 11:32

Uchwała Nr 100/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-27 11:30

Uchwała Nr 99/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-27 11:28

Uchwała Nr 98/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-27 11:20

Uchwała Nr 97/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-27 11:18

Uchwała Nr 96/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie,  umowy użyczenia dotyczącej użyczenia części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 246/1 obr. Leszno, gmina Leszno, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-27 11:12

Uchwała Nr 95/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-27 11:10

Uchwała Nr 94/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia pisemnych przetargów nieograniczonych na oddanie w najem powierzchni reklamowych na nośniku reklamowym usytuowanym na działce ew. nr 224/2 obręb 0011, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-27 11:07

Uchwała Nr 93/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie przyznania rocznej nagrody finansowej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2021

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-27 11:01

Uchwała Nr 92/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-27 10:48

Uchwała Nr 91/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, umowy najmu dotyczącej części budynku szkoły posadowionego na działce ewidencyjnej nr 224/2, położonej w obrębie nr 11, miasta Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-07-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-14 13:53

Uchwała Nr 90/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcie nieruchomości Skarbu Państwa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera sprawdził: Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2022-07-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-14 09:50

Uchwała Nr 89/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-07-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-11 10:35

Uchwała Nr 88/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-07-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-11 10:33

Uchwała Nr 87/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-07-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-11 10:31

Uchwała Nr 86/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-01 08:42

Uchwała Nr 85/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXVI / 233 / 2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-01 08:40

Uchwała Nr 84/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-30 10:59

Uchwała Nr 83/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-30 10:57

Uchwała Nr 82/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów, na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Szymanówek, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-15 11:05

Uchwała Nr 81/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-15 11:02

Uchwała Nr 80/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Babice” dotacji celowej w roku 2022 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Hajduk - Banaś, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-15 11:00

Uchwała Nr 79/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Kampinos” dotacji celowej w roku 2022 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Hajduk - Banaś, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-15 10:59

Uchwała Nr 78/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Błonie” dotacji celowej w roku 2022 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Hajduk - Banaś, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-15 10:57

Uchwała Nr 77/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej w Lesznie dotacji celowej w roku 2022 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Hajduk - Banaś, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-15 10:55

Uchwała Nr 76/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-15 10:40

Uchwała Nr 75/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-15 10:36

Uchwała Nr 74/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia pisemnych przetargów nieograniczonych na oddanie w najem powierzchni reklamowych na nośniku reklamowym usytuowanym na działce ew. nr 224/2 obręb 0011, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-06-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-08 11:45

Uchwała Nr 73/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia z przeznaczeniem na kiosk prasowo-handlowy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-06-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-08 11:43

Uchwała Nr 72/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 czerwca 2022 r.

w spawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXV / 228 / 2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-06-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-07 12:26

Uchwała Nr 71/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Jawczyce, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Łukasiewicz, Sprawdził: Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-06-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-07 11:21

Uchwała Nr 70/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Bramki, gmina Błonie  

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-06-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-07 11:00

Uchwała Nr 69A/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr 69/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2021 rok

Uchwała Nr 68/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-05-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-01 14:31

Uchwała Nr 67/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-05-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-01 14:29

Uchwała Nr 66/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-05-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-01 14:27

Uchwała Nr 65/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-05-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-06-01 14:25

Uchwała Nr 64/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-05-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-05-24 14:22

Uchwała Nr 63/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-05-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-05-24 14:20

Uchwała Nr 62/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-05-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-05-24 14:17

Uchwała Nr 61/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 maja 2022 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-05-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-05-05 14:58

Uchwała Nr 60/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-05-04 14:09

Uchwała Nr 59/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-04-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-04-22 15:39

Uchwała Nr 58/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-04-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-04-22 15:36

Uchwała Nr 57/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-04-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-04-22 15:35

Uchwała Nr 56/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXIV / 224 / 2022 z dnia 21 kwietnia2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-04-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-04-22 15:30

Uchwała Nr 55/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-04-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-04-14 13:36

Uchwała Nr 53/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-04-04 12:50

Uchwała Nr 52/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębów Płochocin i Ołtarzew – w rejonie ul. Gołaszewskiej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-04-04 12:49

Uchwała Nr 51/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-04-04 12:48

Uchwała Nr 50/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-04-04 12:46

Uchwała Nr 49/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów, na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Szymanówek, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-29 08:56

Uchwała Nr 48/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-29 08:54

Uchwała Nr 47/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Izabelin C „Centrum”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-29 08:52

Uchwała Nr 46/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu zwrotu części odszkodowania Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-29 08:47

Uchwała Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie umorzenia odsetek oraz opłaty 40 EURO z tytułu nieterminowej wpłaty za faktury: fv nr SPWZ/664/10/R/2021 z dn. 12.10.2021 fv nr SPWZ/732/11/R/2021 z dn. 16.11.2021

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-28 15:33

Uchwała Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-28 15:31

Uchwała Nr 43/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-28 15:29

Uchwała Nr 42/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXIII / 2018 / 2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-03-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-28 15:27

Uchwała Nr 41/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-25 08:45

Uchwała Nr 40/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-25 08:43

Uchwała Nr 39/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Mariew i części wsi Stanisławów, w gminie Stare Babice, obszar na południe od  ul. Kwiatowej, etap I

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-03-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-23 09:30

Uchwała Nr 38/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, Gmina Izabelin – część A

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-03-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-23 09:29

Uchwała Nr 37/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-03-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-23 09:27

Uchwała Nr 36/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-03-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-10 13:28

Uchwała Nr 35/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gawart
  data wytworzenia: 2022-03-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-10 13:26

Uchwała Nr 34/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-07 11:24

Uchwała Nr 33/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-01 12:15

Uchwała Nr 32B/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz przeznaczonych do oddania w najem

Uchwała Nr 32A/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Uchwała Nr 32/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-02-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-02-21 10:49

Uchwała Nr 31/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą współwłasność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Szymanówek, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-02-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-02-21 10:47

Uchwała Nr 30/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-02-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-02-21 10:45

Uchwała Nr 29/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-02-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-02-21 10:43

Uchwała Nr 28/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-02-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-02-21 10:37

Uchwała Nr 27/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Bramki, gmina Błonie   

Uchwała Nr 26/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2022-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-13 12:16

Uchwała Nr 25/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2022-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-13 12:15

Uchwała Nr 24/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2022-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-13 12:13

Uchwała Nr 23/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2022-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-13 12:11

Uchwała Nr 22/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2022-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-13 12:10

Uchwała Nr 21/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2022-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-13 12:08

Uchwała Nr 20/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2022-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-13 12:07

Uchwała Nr 19/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2022-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-13 12:05

Uchwała Nr 18/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2022-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-13 12:03

Uchwała Nr 17/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą współwłasność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Szymanówek, gmina Leszno  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-13 11:53

Uchwała Nr 16/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łubiec i Kępiaste w gminie Leszno – etap II 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-13 11:50

Uchwała Nr 15/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-12 15:09

Uchwała Nr 14/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-12 15:07

Uchwała Nr 13/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie,  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-12 15:06

Uchwała Nr 12/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-12 15:04

Uchwała Nr 11/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-12 15:01

Uchwała Nr 10/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-12 14:59

Uchwała Nr 9/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-12 14:57

Uchwała Nr 8/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-12 14:56

Uchwała Nr 7/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-12 14:54

Uchwała Nr 6/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-12 14:51

Uchwała Nr 5/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-12 14:47

Uchwała Nr 4/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-12 14:46

Uchwała Nr 3/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-12 14:44

Uchwała Nr 2/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-12 14:42

Uchwała Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-01-12 14:39

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony