BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 105/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Barnaś Sprawdził: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-07-29 13:31

Uchwała Nr 84/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-06-30 08:35

Uchwała Nr 81/2022 Zarzadu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-06-15 12:56

Uchwała Nr 68/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-05-26
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-05-27 13:50

Uchwała Nr 67/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-05-27
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-05-27 13:48

UCHWAŁA Nr 40/2022 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

UCHWAŁA Nr 36/2022 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-03-09 15:20

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 marca 2022 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. – dalej: Ustawa)

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – zadanie nr 1
 2. Wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2 

Informujemy, że do dnia 28 lutego 2020 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-03-01 14:02

UCHWAŁA Nr 30 / 2022 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-02-17 08:30

UCHWAŁA Nr 29 / 2022 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2022-02-17 08:33

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony