BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXIII / 223 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2021-2030

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-03-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-25 12:58

Uchwała Nr XXIII / 222 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz dla rodzin pomocowych działających na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Utraciła moc Uchwała Nr XII/119/2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego działających na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-03-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-25 12:55

Uchwała Nr XXIII / 221 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-03-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-25 12:51

Uchwała Nr XXIII / 220 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność oświatową

Utraciła moc uchwała Nr XIV/127/2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność oświatową.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-03-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-25 12:49

Uchwała Nr XXIII / 219 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022 – 2030

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-03-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-25 12:42

Uchwała Nr XXIII / 218 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-03-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-03-25 12:36

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony