BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali

 1. Forma wykonania usługi

Zaświadczenie

 1. Podstawa prawna wykonania usługi

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.- o własności lokali
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 1. Wymagane dokumenty
 1. Wniosek zainteresowanego o wydanie zaświadczenia, do którego należy dołączyć 2 egzemplarze projektu podziału fizycznego budynku.
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 3. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 1. Opłaty związane z wykonaniem usługi

Wydanie zaświadczenia -17 zł. Lokale mieszkalne zwolnione z opłaty.

W przypadku działania przez pełnomocnika - 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 1. Maksymalny termin wykonania usługi

Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie siedmiu dni.

 1. Tryb odwoławczy

Zażalenie (tylko w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia) wnosi się do organu II instancji – Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie – za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego

 1. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

Wydział Architektury i Budownictwa
Siedziba:
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny pracy: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 12:12

Druki do pobrania

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2022-05-06 12:12

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony