BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVI / 239 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie skargi na działalność Starosty Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-04 14:53

Uchwała Nr XXVI / 238 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu i nadania Statutu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-04 14:51

Uchwała Nr XXVI / 237 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-04 14:49

Uchwała Nr XXVI / 236 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-04 14:47

Uchwała Nr XXVI / 235 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-04 14:43

Uchwała Nr XXVI / 234 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022 – 2030

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-04 14:39

Uchwała Nr XXVI / 233 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-04 14:38

Uchwała Nr XXVI / 232 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-04 14:36

Uchwała Nr XXVI / 231 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-04 14:35

Uchwała Nr XXVI / 230 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2021 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-07-04 14:32

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony