BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXX / 256 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz dla rodzin pomocowych działających na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-16 14:49

Uchwała Nr XXX / 255 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-16 14:47

Uchwała Nr XXX / 254 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/221/2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-16 14:45

Uchwała Nr XXX / 253 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-16 14:43

Uchwała Nr XXX / 252 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-16 14:41

Uchwała Nr XXX / 251 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022 – 2030

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-16 14:35

Uchwała Nr XXX / 250 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2022-11-16 14:32

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony