BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 744/zrid/2023 z dnia 15.11.2023 r. zezwalająca na rozbudowę drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb. w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 744/zrid/2023 z dnia 15.11.2023 r. zezwalająca na rozbudowę drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb. w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki.)

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-30 15:09

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 1133/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr BLO3307C wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr. ew. 31 w obrębie 0024 Błonie, gmina Błonie;

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-11-24 09:48
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-24 09:44

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 8832023 z dnia 22.09.2023 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno- budowlany i udzieląjaca pozwolenia na budowę kablowej elektroenergetycznej sieci SN-15 kV oraz rozbiórki napowietrznej elektroenergetycznej sieci SN-15kV ,dz. nr ew. 165/3- obręb 0003 Białuty, gmina Błonie.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-11-07 13:19

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 897/2023 z dnia 26.09.2023 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno- budowlany i udzieląjaca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w dz. nr ew. 51/1, 157/1, 153, 54/1, 14/1- obręb 0015 Kopytów oraz w dz. nr ew. 16, 15, 13/4, 13/8- obręb 0018 Łaźniew Majatek, gmina Błonie.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2023-09-27 15:01
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-27 15:01

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 782/2023 z dnia 30.08.2023 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno- budowlany i udzieląjaca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w dz. nr ew. 23/9, 26, obręb 0015 Kopytów, w dz. nr ew. 11/2, 11/3- obręb 0018 Łaźniew-Majątek, w dz. nr ew. 45, obręb 0017 Łaźniew w gminie Błonie.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-08-30 15:22

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 444/u/2023 z dnia 05.07.2023r. umarzająca w całości postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę pod nazwą :„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,,A” z usługami w parterze z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi w budynku (w tym instalacją gazową z kotłownią), zagospodarowaniem terenu (mury oporowe), infrastrukturą komunikacyjną z miejscami postojowymi, z infrastrukturą techniczną w terenie (instalacja gazowa, dwa zbiornik retencyjne kanalizacji deszczowej), rozbiórką dwóch obiektów garażowych, likwidacją sieci wodociągowej i gazowej kolidujących z inwestycją, na działce nr ew. 3/2 w obrębie ew. 0007, jednostka ew. 143206_4 Ożarów Mazowiecki – miasto” - jako I etap inwestycji.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2023-07-05 15:39

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 607/2023 z dnia 04.07.2023r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno- budowlany i udzieląjaca pozwolenia na budowę odcinka sieci wodociągowej w dz. nr ew. 25/6, 14/2- obręb 0011 Mory oraz w dz. nr e. 5/3- obręb 0028 Ośr. Dośw. Macierzysz w gminie Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2023-07-05 10:34

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 606/2023 z dnia 04.07.2023r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno- budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią w dz. nr ew. 19/12 ,18- obręb 0025 Pass w gminie Błonie.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2023-07-05 09:55
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-05 09:55

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 593/2023 z dnia 30.06.2023 r. zatwierdząjaca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno- budowlany udzialąjaca pozwolenia na budowę sieci polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej -linii kablowcyh średniego napięcia SN 15 kV i nieskiego napięcia nN 0,4 kV, ośmiu kontenerowych stacji transformatorowych 1/0,4 kV; słupów linii napowietrznej średniego napięcia i słupów linii napowietrznej niskiego napięcia , w dz. nr ew. 128- obręb 0007 Buda i w dz. nr ew. 2/1- obręb Stanisławów, gmina Stare Babice oraz w dz. nr ew. 523/5, 519/2, 738/2, 512/2, 514/2, 1607, 1600, 542/10, 533/2, 530/5, 527/2, 521/2, 525/2, 526/2, 528/2, 532/2, 541/2, 540/14, 540/13, 538/3, 537/2, 535/8, 534/8, 533/7, 531/2, 529/3,520/2, 1511/10, 1512, 1513/11, 783/1, 784/6, 514/2, 515/3, 1706, 801/2, 802/3, 860/1, 1497, 1113, 1491,1489, 661/6, 663/1, 665, 666, 601,1489,604/4,738/3,786/11, 89/11,792/2,1818,1819,793/3,1804, 1805, obr. 0025, gm.Izabelin

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-06-30 14:16

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 547/2022 z dnia 19.06.2023r. zatwierdząjąca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno- budowlany udzialająca pozwolenia na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia zakładu aktywności zawodowej, na potrzeby funkcjonowania hospicjum i domu pomocy społecznej na dz. nr ew. 12/3, obręb 0008 Bramki, gmina Błonie.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2023-06-27 14:38
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-27 14:39

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 556/2022 z dnia 20.06.2023r. zatwierdząjaca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno- budowlany udzialąjaca pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV wraz z dwiema kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nN na dz. nr ew. 6, 5- obręb 0029 Błonie, na dz. nr ew. 18- obręb 0032 Błonie oraz na dz. nr ew. 205/10, 205/6, 110/12, 122/1,133- obręb 0030 Błonie, gmina Błonie.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2023-06-22 15:06
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-22 15:09

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 520/2023 z dnia 06.06.2023 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania oraz projekt architektoniczno- budowlany obejmujący budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, dz. nr ew. 58, obręb 0026 Wąsy Kolonia, gmina Leszno.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-06-07 09:25

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 256/2023 z dnia 21.03.2023 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania oraz projekt architektoniczno- budowlany obejmujący rozbudowę parkingu dla samochodów osobowych o stacje ładowania samochodów elektrycznych wraz z wiatą i instalacją fotowoltaiczną przeznaczonego do obsługi budynków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ew. 12/3, obręb 0008 Branki, gmina Błonie- obszar wiejski

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-03-22 09:12

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 78/2023 z dnia 23.01.2023 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania oraz projekt architektoniczno- budowlany obejmujący budowę (zagospodarowanie) parkingu i polany rekreacyjnej Truskaw, na dz. nr ew. 1483/1, 1484, 1489 w miejscowości Truskaw w gminie Izabelin, w rejonie ul. 3 Maja i Dzika w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego, Powiat Warszawski Zachodni

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-01-25 10:39

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony