BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie nr 40/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22.12.2023 r. podające do publicznej wiadoości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "rozbudowie drogi gminnej nr 410571W- ul. Pancerz w Łomiankach".

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-12-22 10:41

Obwieszczenie nr 39/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwetycji drogowej pn.: " Rozbudowa dróg gminnych w gm. Kampinos".

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-12-21 10:47

Obwieszczenie nr 38/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 grudnia 2023 roku podające do publicznej wiaodmości informację o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwetycji drogowej pn.:" Budowa drogi gminnej 6kDD w Kampinosie A"

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-12-18 11:37

Obwieszczenie nr 37/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 grudnia 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej w Borzęcinie Dużym w gminie Stare Babice".

drukuj (Obwieszczenie nr 37/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 grudnia 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej w Borzęcinie Dużym w gminie Stare Babice".)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-12-15 09:07

Obwieszczenie nr 36/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 grudnia 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 410340W - ul. Konwaliowej, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+134,74 w Kampinosie A w gminie Kampinos.

drukuj (Obwieszczenie nr 36/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 grudnia 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 410340W - ul. Konwaliowej, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+134,74 w Kampinosie A w gminie Kampinos.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-12-14 12:18

Obwieszczenie nr 35/z/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniegoz dnia 27 listopada 2023 rku podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 744/zrid/2023 o zezwoleniu na realizację inwetycji drogowej pn.: "rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki".

drukuj (Obwieszczenie nr 35/z/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniegoz dnia 27 listopada 2023 rku podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 744/zrid/2023 o zezwoleniu na realizację inwetycji drogowej pn.: "rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki".)

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-27 15:12

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 34/w/2023 z dnia 24.11.2023 r. podające do publicznej wiadomości informację o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej Nr 410709W - ul. Decowskiego w Latchorzewie, na odcinku od ul. Sikorskiego do granicy gminy w ramach inwestycji: budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice - zadanie 3B".

drukuj (Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 34/w/2023 z dnia 24.11.2023 r. podające do publicznej wiadomości informację o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej Nr 410709W - ul. Decowskiego w Latchorzewie, na odcinku od ul. Sikorskiego do granicy gminy w ramach inwestycji: budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice - zadanie 3B".)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-11-24 12:07

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24.11.2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji Nr 1140/2023 z dnia 24.11.2023 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku podczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 217/16, 217/9, 217/10, 217/4, 217/2, obręb 0027 Radonice, gmina Błonie.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24.11.2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji Nr 1140/2023 z dnia 24.11.2023 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku podczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 217/16, 217/9, 217/10, 217/4, 217/2, obręb 0027 Radonice, gmina Błonie.)

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-11-24 11:52

obwieszczenie nr 33/p/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24.10.2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia nr 33/2023 z dnia 23.10.2023r. prostującego z urzędu oczywiste błędy pisarskie w decyzji nr 488/zrid/2023 z dnia 24.07.2023 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-24 11:40

Obwieszczenie nr 32/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20.10.2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwetycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika w Truskawiu w gminie Izabelin.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-10-20 11:48

Obwieszczenie nr 31/z/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16.10.2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 673/zrid/2023 o zezwoelniu na realizację inwetycji drogowej pn: budowa drogi publicznej gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410735W ul. Topolowej od ul. Warszawskiej do granicy działki nr 185/4 w gminie Stare Babice.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-17 09:00

Obwieszczenie nr 30/z/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11.09.2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 592/zrid/2023 o zezwoelniu na realizacją inwetycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (ulica Wolnośc) wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 4122W (ul. Strzykulskiej) w Ożarowie Mazowieckim.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-12 12:14

Obwieszczenie 29/p/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 04.09.2023 roku podające do wiadomości infomrację o wydaniu postanowienia nr 17/2023 z dnia 04.09.2023 r. prostującego z urzędu oczywiste błędy pisarskie w decyzji SWZ nr 488/zrid/2023 (znak:AB.673.17.2022.) z dnia 24.07.2023 roku.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-05 14:46

Obwieszczenie nr 28/z/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22.08.2023 roku podające do wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 549/zrid/2023 o zezwoleniu na realizacją inwestycji drogowej pn.: "rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o długości około 800m od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice".

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-24 11:44

Obwieszczenie nr 27/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26.07.2023. roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zrid o rozbudowie drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-16 11:30

Obwieszczenie nr 26/p/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2023 roku podające do publicznej wiadomości informacje o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej wsytępującej w treści decyzji nr 568/12 z dnia 20 września 2012 roku.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-07-27 15:43

Obwieszczenie nr 25/z/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lipca 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr 495/zrid/2023 zezwalającej na rozbudowę drogi gminnej - ul. Podleśnej w Grądach.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-07-26 15:18

Obwieszczenie nr 24/z/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lipca 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr 488/zrid/2023 zezwalającej na rozbudowę drogi gminnej - ul. Engelmana i ul. Staszica w Błoniu.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-07-26 15:07
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-26 15:09

Obwieszczenie nr 23/s/2023 o sprostowaniu treści obwieszczenia nr 18/w/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę układu drogowego w Starych Babicach w zakresie drogi gminnej nr 410761W ul. Szembeka, drogi gminnej nr 410760W ul. Dworkowej, drogi gminnej bez nazwy, drogi powiatowej nr 1528W ul. Sienkiewicza i drogi wojewódzkiej nr 580 ul. Warszawskiej z budową dwóch skrzyzowań o ruchu okrężnym wraz z infrastrukturą techniczną.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-07-06 10:09

Obwieszczenie nr 22/z/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 czerwca 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr 428/zrid/2023 zezwalającej na rozbudowę drogi gminnej - ul. Wiejskiej w Błoniu.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-29 15:11

Obwieszczenie nr 21/z/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 czerwca 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 407/zrid/2023 o zezwoleniu na realizację inwetycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą, w gm. Łomianki.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-06-27 11:21
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-27 12:54

Obwieszczenie nr 20/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2023 r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410735W ul. Topolowej od ul. Warszawskiej do granicy działki nr 185/4 w gminie Stare Babice.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-23 11:24

Obwieszczenie nr 19/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwetycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku około 800 m od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazoweicki i gm. Stare Babice.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-20 15:40
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-20 15:47

Obwieszczenie nr 18/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 czerwca 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie układu drogowego w Starych Babicach w zakresie drogi gminnej nr 410761W ul. Szembeka, drogi gminnej nr 410760W ul. Dworkowej, drogi gminnej bez nazwy, drogi powiatowej nr 1528W ul. Sienkiewicza i drogi wojewódzkiej nr 580 ul. Warszawskiej z budową dwóch skrzyżowań o ruchu okręznym wraz z infrastrukturą techniczną.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-07 10:50

Obwieszczenie nr 17/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwetycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej- ulicy Engelmana na odcinku od ul. Powstańców (DK92) do ul. Wiejskiej (DG 410850 w) i drogi gminnej ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstańców (DK 92) w m. Błonie.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2023-05-31 14:41
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-31 14:40

Obwieszczenie nr 16/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25.05.2023 roku o wszczęciu postepowania w sprawie wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwetycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą w Łomiankach.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-06 12:35

Obwieszczenie nr 15/z/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 maja 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 278/zrid/2023 o zezwoleniu na realizację inetycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w m. Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-05-04 15:16

Obwieszczenie nr 14/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 maja 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwetycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410407W, ul. Podleśnej w Gadach, gm. Leszno.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-05-02 10:40

Obwieszczenie nr 13/p/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 kwietnia 2023 roku podające do publicznej wiadomości informacje o wydaniu postanowienia prostującego nr 8/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-25 15:14

Obwieszczenie nr 12/z/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 kwietnia 2023 roku podające do publicznej wiadomości informace o wydaniu deczyji nr 251/zrid/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: budowa drogi gminnej publicznej, oznaczonej jako 3KD-L wg mpzp w miejscowości Błonie-Wieś, gmina Błonie.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-04-21 13:44

Obwieszczenie nr 11/z/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2023 roku podające do publicznej wiadomości informace o wydaniu deczyji nr 229/zrid/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa drogi gminnej nr 410328W w m. Kwiatkówek, gmina Kampinos.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-14 14:52

Obwieszczenie nr 10/z/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21.03.2023 r. podające do publicznej wiaodmości inromację o wydaniu decyzji nr 176/zrid/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: budowa drogi gminnej publicznej oznaczonej jako KD-D w m. Piorunów, gm. Błonie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-22 14:17

Obwieszczenie nr 9/p/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 marca 2023 roku podające do publicznej wiadomości informacje o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej wsytępującej w treści decyzji nr 4/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-22 09:07

Obwieszczenie nr 8/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 marca 2023 roku podające do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej ul. Wiejskiej , gm. Błonie.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-03-13 15:59
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-13 16:00

Obwieszczenie nr 7/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 marca 2023 roku podające do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postepowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 410328W w m. Kwiatkówek, gm. Kampinos.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-06 10:49

Obwieszczenie nr 6/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 marca 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie budowy drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, gmina Stare Babice.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2023-03-02 10:00

Obwieszczenie nr 5/z/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2023 roku podające do publicznej wiadomości informacje o wydanej dec. 124/zrid/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Kownackiej w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2023-02-28 13:18

Obwieszczenie nr 4/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie budowy drogi gminnej publicznej oznaczonej jako KD-D w miejscowości Piorunów, gm. Błonie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-01 10:54

Obwieszczenie nr 3/z/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2023 roku podające do publicznej wiadomości informacje o wydanej dec. 57/zrid/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Baonu Zośka w Łomiankach.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-26 11:34

Obwieszczenie nr 2/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachdoniego z dnia 24 stycznia 2023 roku podające do publicznej widomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na budowę drogi gminnej- ulicy Kownackiej w Dziekanowie Leśnym, gm. Łomianki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-24 15:23

Obwieszczenie nr 1/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 stycznia 2023 roku podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej publicznej oznaczonej jako 3KD-L wg mpzp w miejscowości Błonie- Wieś.

 • opublikował: Iwona Durka
  data publikacji: 2023-01-18 13:02

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony