BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 285/20, 285/22, obręb 0019 Mariew, gm. Stare Babice. Inwestor: Artur Porębski, Katarzyna Postek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 29.12.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Artura Porębskiego i Katarzyny Postek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszklanych jednorodzinnych na dz. nr ew. 285/20, 285/22, obreb 0019 Mariew, gm. Stare Babice.

Lista spraw 316/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.01.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-12-29 14:00
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-03 10:06

Zgłoszenie z projektem budynku do 70 m2 na dz. nr ew. 34/13, obręb Dębówka, gm. Błonie. Inwestor: Patrycja i Hubert Obrębscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 22.12.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Patrycji i Huberta Obrębskich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 34/13, obręb 0010 Dębówka, gm. Błonie.

Lista spraw 315/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-12-29 14:04
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-29 14:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalzacyjnej na dz. nr ew. 141/24, 242/23, 247/5, 292/2, obreb 0013 Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Lemon Dom Sp. o.o

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 22.12.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Lemon Dom Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszklanych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 141/24, 141/23, 247/5, 292/2, obręb 0013 Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 314/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.12.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-12-22 09:58
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-28 14:27

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 45, 44/12, 47/2, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 19.12.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15kV ze słupem sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV na dz. nr ew. 45, 4/12, 47/2, obreb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 313/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.03.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-12-19 15:42
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-05 10:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 150/2, 169, 151/20, 151/21, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 15.12.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dz. rne w. 150/2, 169, 151/20, 151/21, obreb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Lista spraw 312/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.01.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-12-15 12:55
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-12 13:38

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 111/8, obręb 0018 Powązki, gmina Leszno. Inwestor: Aleksandra i Michał Socha.

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 12.12.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Aleksandry i Michała Socha w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 111/8, obręb 0018 Powązki, gmina Leszno.

Lista spraw 311/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.01.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-12-13 08:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-22 13:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa na dz. nr ew. 62/3, 62/2, 54/2, 54/1, 43/3, 46/7, obręb 0027 Radonice, gmina Blonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 12.12.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa na dz. nr ew. 62/3, 62/2, 54/2, 54/1, 43/3, 46/7, obręb 0027 Radonice, gmina Blonie

Lista spraw 310/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.02.2024 r. wydał decyzję Nr 77/s/2024 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-12-12 13:05
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-05 15:15

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 57/16, obręb 0009 Cholewy, gmina Błonie. Inwestor: Marta Koziatek.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 08.12.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marty Koziatek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 57/16, obręb 0009 Cholewy, gmina Błonie.

Lista spraw 309/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.12.2023 r. wydał decyzję Nr 791/u/2023 umarzającą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-12-11 11:37
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-14 08:59

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej na dz. rn ew. 4/1, obręb 0021 Stelmachowo, gm. Leszno. Inwestor: Alina Regulska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 08.12.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Aliny Regulskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej na dz. nr ew. 4/1, obreb 0021 Stelmachowo, gm. Leszno.

Lista spraw 308/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.01.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-12-08 15:16
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-26 12:29

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinngo na dz. nr ew. 20/5, obręb 0019 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: EM-KWADRAT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 08.12.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EM-KWADRAT Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. rn ew. 20/5, obreb 0019 Błonie, gm. Błonie.

Lista spraw 307/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 19.01.2024r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję sprzeciwu  57/s/2024 dotyczacą powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-12-08 14:33
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-22 15:20

Zgłoszenie z projektem budowy zasilania budynku dmuchaw, dz. nr ew. 19/63, obręb 0034 SHR Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Lallemand Polska Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 06.12.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: LALLEMAND POLSKA Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie zasilania budynku dmuchaw, stacji transformatorowej 15/0,4kV, zalicznikowe linie kablowe SN 15kV i nn0,4kV na dz. nr ew. 19/63, obręb 0034 SHR Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 306/z/2023

ROZSTRZYGNECIE SPRAWY: W dniu 29.12.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-12-06 11:02
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-29 14:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 165/1, 166/1, 165/3, 165/5, 165/6, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 05.12.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 165/1, 166/1, 165/3, 165/5, 165/6, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Lista spraw 305/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.12.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-12-06 09:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-12 15:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 97/4, 97/5, 97/6, obręb 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 04.12.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi wg. odrębnej procedury, dz. nr ew. 97/4, 97/5, 97/6, obręb 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

Lista spraw 304/z/2023

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 19.12.2023.r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-12-05 09:31
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-20 12:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kablowej SN wraz ze słupami sieci napowietrznej na dz. nr ew. 95/15, 95/17, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybuja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 01.12.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15kV wraz ze słupami sieci napowietrznej SN 15 kV przy ul. Brzegowej dz. nr ew. 95/15, 95/17, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

Lista spraw 303/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.12.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-12-01 15:10
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-11 12:33

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu oraz zbiornika na gaz płynny na dz. nr ew. 3/5, obręb 0032 Rokitno, gm. Błonie. Inwestor: Krystyna Piłka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 01.12.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krystyny Piłki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na buodwie wewnętrznej instalacji gazu płynnego oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym, naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7 m3 dla budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 3/5, obreb 0032 Rokitno-Majątek, gm. Błonie.

Lp. 302/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.12.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-12-01 12:20
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-28 14:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 289, 512/7, 1342/3, 1346/3, 1346/6, 1346/10, obreb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: BM INVEST Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 30.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: BM INVEST Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na buodwie sieci wodocągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej do osiedla 12 budynków wielorodzinnych Natura Life oraz do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Wiślanej na dz. nr ew. 289, 512/7, 1342/3, 1346/3, 1346/6, 1346/10, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lp. 301/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 07.12.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-12-01 09:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-07 11:47

Zgłsozenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku biurowego w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 165/2, 166/5, 167/2, 167/14, 168/4, 168/5, 169/16, 169/17, obręb 0007 Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki. Inwestor: Karolina Królak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 30.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Karoliny Królak, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku biurowego w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 165/2, 166/5, 167/2, 167/14, 168/4, 168/5, 169/16, 169/17, obręb 0007 Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki.

Lp. 300/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 07.12.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-12-01 09:01
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-07 11:46

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczna na dz. nr ew. 2/3, obręb 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Bogusława i Zbigniew Leśniewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 30.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Bogusławy i Zbigniewa Leśniewskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budowynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice.

Lp. 299/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.01.2024 r. wydał wydał decyzje Nr 41/s/2024 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-30 13:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-16 12:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 277, 274/7, 274/8, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: M FOUR Marcin Milewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 29.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: M FOUR Marcin Milewski, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 277, 274/7, 274/8, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lp. 298/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 07.12.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-29 14:57
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-07 11:48

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 712/13, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Mieczysław Klepacki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 29.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mieczysława Klepackiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 712/13, obręb 0011, gm. Leszno.

Lp. 297/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:W dniu 19.01.2024r. Starosta Warzawski Zachodni wydał zaświdczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-29 14:54
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-19 14:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 83/3, 85/2, 243/2, obreb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 28.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN-0,4kV, dobudowa dwóch słupów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 83/3, 85/2, 243/2, obręb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

Lp. 296/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.12.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-28 13:59
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-22 14:05

Zgłoszenie z projektem budowy siecie elektroenergetycznej wraz ze złączami kablowymi, słupa siecie elektroenergetycznej napowietrznej i sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego na dz. rn ew. 46, 41, 39, obręb 0016, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 27.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi nN-0,4kV, słupa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4KV i sieci elektronicznej kablowej oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej nN na dz. nr ew. 46, 41, 39, obręb 0016 Błonie, gm. Błonie

Lp. 295/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:W dniu 13.12.2023r. Starosta Warzawski Zachodni wydał zaświdczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-27 15:31
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-13 14:12

Zgłoszenie z projektem przebudowy wraz z rozbudową gazociagu średniego ciśnienia dz. nr ew. 116, 95/2, 97/11, 97/4, 97/3, 91/2, 91/3, 130/1, 130/2, 99/3, 99/1, 100/3, 134/4, 101, 137/1, 102, 103, 104, 105, 141/1, 106/6, 106/7, 108/2, 108/5, 109/2, 110/2, obręb 0012 Koczargi Nowe, dz. nr ew. 5, 1/4, 1/6, 1/11, obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy. Inwestor : PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 27.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową gazociagu średniego ciśnienia dz. nr ew. 116, 95/2, 97/11, 97/4, 97/3, 91/2, 91/3, 130/1, 130/2, 99/3, 99/1, 100/3, 134/4, 101, 137/1, 102, 103, 104, 105, 141/1, 106/6, 106/7, 108/2, 108/5, 109/2, 110/2, obręb 0012 Koczargi Nowe, gm. Stare Babice, dz. nr ew. 5, 1/4, 1/6, 1/11, obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lp. 294/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:W dniu 19.01.2024r. Starosta Warzawski Zachodni wydał zaświdczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-27 13:19
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-19 14:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 165/21, 165/2, 166/5, 167/2, 167/14, obręb 0007 Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki. Inwestor: All Eyes Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 24.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ALL Eyes Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 165/21, 165/2, 166/5, 167/2, 167/14, obręb 0007 Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki.

Lp. 293/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-27 08:45
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-29 14:36

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 58/20, obręb 0003 Feliksów, gmina Leszno. Inwestor: Andrzej Gajdek.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 15.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Andrzeja Gajdka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 58/20, obręb 0003 Feliksów, gmina Leszno.

Lp. 292/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.12.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-11-24 09:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-06 08:57

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącgo na dz. nr ew. 103/4, obręb 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki. Inwestor: Małgorzata Burzyńska.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 682 t.j. ze zm. ) w dniu 23.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Małgorzaty Burzyńskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 103/4, obreb 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki.

Lp. 291/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:W dniu 19.01.2024r. Starosta Warzawski Zachodni wydał zaświdczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-11-24 09:07
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-19 14:43

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 551/8, 551/10, obręb 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice. Inwestor: Tomasz Deliś "BORDEX"

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 22.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: "BORDEX" Tomasz Deliś w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 551/8, 551/10, obręb 0001 Stare Babice.

Lp. 290/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: w dniu 28.11.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-11-24 08:57
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-29 11:10

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 195/3, obręb 0004 Bieniewice, gmina Błonie. Inwestor: DOMY POLSKIE Janowski Zieleziński Sp. J.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 15.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: DOMY POLSKIE Janowski Zieleziński Sp. J., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 195/3, obręb 0004 Bieniewice, gmina Błonie.

Lp. 289/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 27.11.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-11-21 08:45
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-27 16:04

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z szambem szczelnym na dz. nr ew. 116, obręb 0028 Wiktorów, gmina Leszno. Inwestor: Bartosz Skoczylas i Katarzyna Paś-Skoczylas.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 20.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Bartosza Skoczylasa i Katarzyny Paś-Skoczylas, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem szczelnym na dz. nr ew. 116, obręb 0028 Wiktorów, gmina Leszno.

 

Lista spraw 288/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.12.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-11-21 08:37
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-14 15:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz dwóch słupów sieci elektroenergetycznej napowietrznej S-15kV oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN na dz. nr ew. 201/9, obręb 0030, gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 15.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz dwóch słupów sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN na dz. nr ew. 201/9, obręb 0030, gm. Błonie.

Lista spraw 287/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.01.2024 r. wydał wydał decyzje Nr 34/s/2024 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-15 15:02
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-10 15:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci grawitacyjno- ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 150/3, obręb 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Ostap Popovych

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 14.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ostapa Popovycha, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w drodze Bocznej od ul. Trakt Królewski, na dz. nr ew. 150/3, obręb 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice.

Lista spraw 286/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-14 15:43
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-23 12:46

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 18, 14/1, obręb 0025 Pass, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 14.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 18, 14/1, obręb 0025 Pass, gm. Błonie.

 

Lista spraw 285/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.12.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-14 15:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-01 13:13

Zgłoszenie z projektem rozbiórki i budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 135/28, obręb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Nordspace 1 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 13.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Nordspace 1 Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie sieci wodociągowej na terenie inwestycji polegającej na budowie trzech budynków magaynowo-usługowych z częściami sanitarnymi oraz pomieszczeniami technicznymi, zbiornikami wody do celów ppoź., zbiornikami retencyjnymi, drogami wewnętrznymi, parkingami, pylonem reklamowym, infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 135/28, obręb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 284/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.12.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-13 15:14
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-11 14:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej na dz. nr ew. 289/12, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Karol Modzelewski, Przemysław Wróblewski, Piotr Janiec, Marcin Jaźnicki, Dominik Piwowarczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 13.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Karola Modzelwskiego, Przemysława Wróblewskiego, Piotra Jańca, Marcina Jaźnickiego, Dominika Piwowarczyka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 289/12, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Lista spraw 283/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-13 15:10
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-29 11:13

Zgłoszenie z projektem przebudowy linii kablowej nn na dz. nr ew. 97/11, 97/17, 97/18, obręb 0002 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: KREATOR DOM INVEST Sp. z o.o. 1 Sp. k

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 13.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: KREATOR DOM INVEST Sp. z o.o. 1 Sp. k., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie linii kablowej nn na dz. nr ew. 97/11, 97/17, 97/18, obręb 0002 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

 

Lista spraw 282/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.12.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-13 11:37
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-08 11:43

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 2748, obręb 0002 Laski, gm. Izabelin. Inwestor: Joanna Sobolewska, Janusz Ustyjańczuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 10.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Joanny Sobolewskiej i Janusza Ustyjańczuka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 2748, obręb 0002 Laski, gm. Izabelin.

 

Lista spraw 281/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-10 12:04

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 384, obręb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: Elżbieta i Marek Bojarscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 10.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Elzbiety i Marka Bojarskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 384, obręb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice.

 

Lista spraw 280/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.12.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-10 11:52
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-01 15:42

Zgłoszenie z projekte budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego , dobudowa dwóch słupów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 696/16, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 10.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN-0,4kV, dobudowa dwóch słupów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 696/16, obręb 0001, gm. Stare Babice.

 

Lista spraw 279/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-10 08:42
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-21 10:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 119, 120/2, 120/32, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 09.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 119, 120/2, 120/32, obręb 0008 Bramki, gm. Blonie.

 

Lista spraw 278/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-09 14:22
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-29 14:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew.315/4, 315/5, 315/8, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 09.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia trzech budynków jednorodzinnych i jego jednorodzinnego dwulokalowego, dz. nr ew. 315/4, 315/5, 315/8, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

 

Lista spraw 277/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-09 14:19
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-29 14:30

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 71/1, obręb 0001, gm. Kampinos. Inwestor: Edyta i Hubert Marciszewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 08.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Edyty i Huberta Marciszewskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 71/1, obręb 0001, gm. Kampinos.

 

Lista spraw 276/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:W dniu 19.01.2024r. Starosta Warzawski Zachodni wydał zaświdczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-09 08:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-19 15:19

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 619/7, obręb 0001, gm. Łomianki. Inwestor: Gabriela Jedut-Małysz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 08.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gabrielii Jedut-Małysz,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 619/7, obręb 0001, gm. Łomianki

Lista spraw 275/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-08 14:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kablowych nN 0,4kV wraz ze słupami sieci napowietrznych nN 0,4kV oraz rozbiórka sieci napowietrznych nN 0,4kV ze słupami sieci napowietrznych nN 0,4kV dz. nr ew. 135/28, obręb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Nordspace 1 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 08.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Nordpace 1 Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kablowych nN 0,4kV wraz ze słupami sieci napowietrznych nN 0,4kV oraz rozbiórka sieci napowietrznych nN 0,4kV ze słupami sieci napowietrznych nN 0,4kV dz. nr ew. 135/28, obręb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Lista spraw 274/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 01.12.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-08 14:06
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-01 14:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na dz. nr ew. 205/2, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Baranów

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 07.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina baranów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarej ciśnieniowej na dz. nr ew. 205/2, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Lista spraw 273/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.11.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie obraku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-07 09:27
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-14 14:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 275/28, 277/12, 277/13, 277/14, 278/84, 278/73, 278/65, 278/69, 279/22, 291/13, 280/13, 281/12, 282/16, 283/2, 283/9, 294/5, 295/7, 295/4, 296/27, 297/35, obręb Blizne Łaszczyńskiego, dz. nr ew. 38, obręb Lubiczów, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 03.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 275/28, 277/12, 277/13, 277/14, 278/84, 278/73, 278/65, 278/69, 279/22, 291/13, 280/13, 281/12, 282/16, 283/2, 283/9, 294/5, 295/7, 295/4, 296/27, 297/35, obręb Blizne Łaszczyńskiego, dz. nr ew. 38, obręb Lubiczów, gm. Stare Babice.

Lista spraw 272/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-06 15:50

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza gazu, przewodu wejściowego i wyjściowego, stacji gazowej pomiarowej na dz. nr ew. 275/28, 275/57, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, dz. nr ew. 38 obręb 0018 Lubiczów, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 03.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie przyłącza gazu, przewodu wejściowego i wyjściowego, stacji gazowej pomiarowej  na dz. nr ew. 275/28, 275/57, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, dz. nr ew. 38 obręb 0018 Lubiczów, gm. Stare Babice

Lista spraw 271/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 14.12.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-06 15:48
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-14 12:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 109/3, 91/23, obręb 0023, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 06.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 109/3, 91/23, obręb 0023, gm. Łomianki.

Lista spraw 270/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-06 13:57
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-14 09:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 619/7, obręb 0001, gm. Łomianki. Inwestor: Gabriela Małysz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 03.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gabriela Małysz, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 619/7, obręb 0001, gm. Łomianki.

Lista spraw 269/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.11.2023 r. wydał decyzję nr 729/u/2023 umarzającą powyższe zgłoszenie.

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-03 13:43
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-10 08:18

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 267/8, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Dominika Prusik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 03.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dominiki Prusik, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego typowego "WYMARZONY 5 -odbicie llustrzane" studni oraz zbiornika na nieczystości ciekłe, na dz. nr ew. 267/8, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Lista spraw 268/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.06.2024 r. wydał Decyzję Nr 344/u/2024 umarzającą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-03 13:38
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-06-07 15:19

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 77/12, 77/30, obręb 0011, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 02.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: TPGE Dystrybucja S.A, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w postaci dwóch linii 0,4kV wraz z dwoma złączami kablowymi 0,4kV oraz demontażem dwóch odcinków istniejących linii kablowych 0,4kV wraz z rozbiórką dwóch złącz kablowych 0,4kV na dz. nr ew. 77/12, 77/30, obreb 0011, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Lista spraw 267/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-03 08:40
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-21 10:54

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z szambem na dz. nr ew. 349, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Tomasz i paulina Wiśniewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 02.11.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Tomasza i pauliny Wiśniewskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z szambem na dz. nr ew. 349, obręb 0011,gm. Leszno.

 

Lista spraw 266/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 9.11.2023r Starosta Warszawski Zachodni wydał Decyzję nr 734/u/2023 umarzającą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-02 12:36
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-13 15:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 4/18, obręb Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Grzegorz Bernaś

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 30.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Grzegorza Bernasia, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 4/18, obręb 0035 SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Lista spraw 265/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 12.03.2024r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję 153/s/2024 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-02 10:13
 • zmodyfikował: Martyna Pacler
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-13 13:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 100/7, 100/15, obręb 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 31.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia na dz. rn ew. 100/7, 100/15, obręb 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

 

Lista spraw 264/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-11-02 10:11
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-10 10:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 341/29, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Elżbieta Gąsior-Biernat

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 30.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Elżbiety Gąsior-Biernat, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych a dz. nr ew. 341/29, obręb 0001, gm. Stare Babice.

 

Lista spraw 263/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.11.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-31 08:29
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-27 16:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 52, 25/19, 24/9, obręb 0011 Nowe Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Izabela Pniewska-Wielachowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 30.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Izabelii Pniewskiej-Wielachowskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 52, 25/19, 24/9, obręb 0011 Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

 

Lista spraw 262/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.12.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-31 08:26
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-01 13:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgalęcieniami wodociągowymi na dz. nr ew. 108/10, 108/15, obręb 0010 Korfowe, gm. Leszno. Inwestor: Ryszard Gawart

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 30.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Ryszarda Gawarta, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgalęzieniami wodociągowymi na dz. nr ew. 108/10, 108/15, obręb 0010 Korfowe, gm. Leszno.

 

Lista spraw 261/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.12.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-31 08:24
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-12 15:23

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej wewnętrznej oraz instalacji gazowej zewnętrznej na dz. nr ew. 434/1, obręb 0021, gm. Łomianki. Inwestor: Izabela Szymajda- Wojciechowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 30.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Izabelii Szymajdy- Wojciechowskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 434/1, obręb 0021, gm. Łomianki.

 

Lista spraw 260/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.12.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-30 13:26
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-08 11:40

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodznnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 wraz z szambem na dz. nr ew. 73/1, obręb 0023 Nowa Górna, gm. Błonie. Inwestor: Dariusz Jasiński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 30.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza Jasińskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 wraz z szambem na dz. nr ew. 73/1, obręb 0023 Nowa Górna, gm. Błonie.

Lista spraw 259/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-30 11:28

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 135/28, obreb Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: NORDSPACE 1 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 27.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Nordespace 1 Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. rn ew. 135/28, obręb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 258/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 01.12.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-27 13:55
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-11 14:20

Zgłoszenie z projektem budowy i rozbiórki sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 135/28, obręb Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Nordspace 1 Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 27.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Nordspace 1 Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie i rozbiórce sieci kanalizacji zanitarnej na terenie inwetycji polegającej na budowie trzech budynków magazynowo- usługowych z częściami sanitarnymi oraz pomieszczeniami technicznymi na dz. nr ew. 135/28, obręb Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 257/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 11.12.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-27 13:44
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-11 14:20

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 17/4, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: Mariola Gocuł

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 27.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marioli Gocuł, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 17/4, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno.

Lista spraw 256/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-27 13:41
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-21 10:53

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 105/19, obręb 0010 Dębówka, gm. Błonie. Inwestor: Teresa Szymańska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 27.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Teresy Szymańskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 105/19, obręb 0010 Debówka, gm. Błonie.

Lista spraw 255/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-27 13:35
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-21 10:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 524/13, 524/2, obr. Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 27.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gzowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 524/13, 524/2, obr. Truskaw, gm. Izabelin.

Lista spraw 254/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 16.11.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-27 13:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-16 15:20

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 446/20, obręb 0005, gm. Łomianki. Inwestor: Janusz Wieczorek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 27.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Janusz Wieczorek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 446/20, obręb 0005, gm. Łomianki.

Lista spraw 253/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.12.2023.r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-27 10:55
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-27 14:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 242, 272/5, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: KEY HOUSE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 26.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: KEY HOUSE Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 242, 272/5, obręb 0004 Bieniewice, gm. Blonie.

Lista spraw 252/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.11.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadcznie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-27 08:32
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-17 14:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 829/4, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 25.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 829/4, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

Lista spraw 251/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-26 08:45
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-02 13:55

Zgłoszenie z projektem modernizacji istniejącej pompowni ścieków P1 na dz. nr ew. 402/4, 402/5, 402/9, 402/10, obręb 0006, gm. Łomianki. Inwestor: ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 25.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej pompowni ścieków P1 przy ul. Łąkowej na dz. nr ew. 4024/, 104/5, 402/9, 402/10, obręb 0006, gm. Łomianki.

Lista spraw 250/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-25 14:54
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-29 11:14

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji wewnętrznej gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 173/19, 173/20, 173/21, 173/22, obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice. Inwestor: Jan Dembski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 24.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Jana Dembskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji wewnętrznej gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 173/19, 173/20, 173/21, 173/22, obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice.

Lista spraw 249/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-10-25 11:15
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-01 11:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej - dośiwetlenie przejść dla pieszych na dz. nr ew. 76/10 obręb 0005, dz. nr ew. 1/3, obręb 0003, dz. nr ew. 220/3, obręb 0008, dz. nr ew. 377/14, obręb 0021, gm. Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 24.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Łomianki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - dośiwetlenie przejść dla pieszych na dz. nr ew. 76/10 obręb 0005, dz. nr ew. 1/3, obręb 0003, dz. nr ew. 220/3, obręb 0008, dz. nr ew. 377/14, obręb 0021, gm. Łomianki.

Lista spraw 248/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.12.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-24 15:23
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-06 08:13

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Aptecznej na dz. nr ew. 2/31, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 23.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Aptecznej na dz. nr ew. 2/31, obręb 0003, gm. Leszno.

Lista spraw 247/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-24 08:27
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-03 14:02

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1434, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Tomasz i Justyna Wasilew

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 23.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Tomasza i Justyny Wasilew, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1434, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Lista spraw 246/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.12.2023 r. wydał decyzję nr 805/s/2023 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-23 12:33
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-20 11:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w dz. nr ew. 182,obręb 0011 Bronisze oraz dz. nr ew. 38/7, 38/8, 38/9, obręb 0001 , gm. Ożarów Maz. Inwestor: Dariusz Świątek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 20.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza Świątka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w dz. nr ew. 182,obręb 0011 Bronisze oraz dz. nr ew. 38/7, 38/8, 38/9, obręb 0001 , gm. Ożarów Maz..

Lista spraw 245/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.10.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-10-20 15:26
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-31 12:33

Zgłoszenie z projektem przebudowy instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokaowego na dz. nr ew. 38, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gmina Stare Babice. Inwestor: Jolanta Obarska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 19.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jolanty Obarskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokaowego na dz. nr ew. 38, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gmina Stare Babice.

Lista spraw 244/z/2023

 

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-10-20 09:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-21 12:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 109/3, 91/23, obręb 0023, gm. Łomianki. Inwestor: NOVUM S.C. Anna Bączek, Andrzej Bączek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 18.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:NOVUM S.C. Anna Bączek, Andrzej Bączek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci sanitarnej na dz. nr ew. 109/3, 91/23, obręb 0023, gm. Łomianki.

Lista spraw 243/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-18 13:31
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-03 11:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 109/21, 107/6, obręb 0004, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 17.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem na dz. rn ew. 109/21, 107/6, obreb 0004, gm. Łomianki.

Lista spraw 242/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.10.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-17 15:17
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-20 11:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ulicy Osiedlowej na dz. nr ew. 223/26, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Łukasz Zalewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 16.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Łukasza Zalewskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Osiedlowej na dz. nr ew. 223/26, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Lista spraw 241/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.10.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-16 14:05
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-31 11:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej - przyłącza kablowego nN na dz. nr ew. 113, 153, 154/1, 403, obreb 0007 Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 11.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - przyłącza kablowego nN 0,4kV na dz. nr ew. 113, 153, 154/1, 403, obręb 0007 Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki.

Lista spraw 240/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.10.2023 r. wydał decyzję Nr 676/u/2023 umarzającą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-11 15:31
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-17 11:02

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 156/16, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Monika Policińska-Piast i Adam Piast

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 11.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki Policińśkiej- Piast i Adama Piasta, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 156/16, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Lista spraw 239/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-11 14:37
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-14 09:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej NN - linii oświetleniowej na dz. nr ew. 603/1, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611/1, 648/1, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 11.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskieo napięcia oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 603/1, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611/1, 648/1, obręb 0011, gm. Leszno.

Lista spraw 238/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 16.11.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoeszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-11 12:55
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-16 15:19

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznego przyłącza elektroenergetycznego wraz z budowa stanowisk słupowych na dz. nr ew. 52/1, obręb 0027 Szczytno, gm. Kampinos. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 11.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznego przyłącza elektroenergetycznego SN-15kV wraz z budową stanowisk słupowych SN-15kV na dz. nr ew. 52/1, obręb 0027 Szczytno, gm. Kampinos.

Lista spraw 237/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-11 12:50
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-07 14:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanaliacji deszczowej na dz. nr ew. 79, 77, obreb 0006, gm. Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 10.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Łomianki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej od ul. Bołtucia do wylotu do Jeziora Pawłowskiego na dz. nr ew. 79, 77, obręb 0006, gm. Łomianki

Lista spraw 236/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.10.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-10 15:38
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-31 08:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. rn ew. 21/2, 701, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABIE" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 09.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN 200PVC w dz. nr ew. 701 i 21/2 mające na celu grawitacyjne odprowadzenie ścieków z działek nr ew. 21/2, 21/1, 21/5 do zaprojektowanej sieci kanalizacynej w dz. nr ew. 701 , obręb Lipków, gm. Stare Babice.

Lista spraw 235/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.10.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-09 15:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-12 11:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 1/3, 91/5 obreb 0023, gm. Łomianki. Inwestor: LIDER HAUS Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 09.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: LIDER HAUS Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. rn ew. 1/3, obręb 91/5 obręb 0023, gm. Łomianki.

Lista spraw 234/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.10.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-09 15:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-12 11:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 191/10, 208, obręb 0031 Wólka, dz. nr ew. 54, obreb 0028 Wiktorów, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 06.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 191/10, 208 obręb 0031 Wólka, dz. nr ew. 54, obręb 0028 Wiktorów, gm. Leszno.

Lista spraw 233/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.11.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie obraku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-09 15:34
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-14 14:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 53/7, obręb 0031, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 06.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 53/7, obręb 0031, gm. Błonie.

Lista spraw 232/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.10.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-06 09:32
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-18 13:16

Zgłoszenie z projektem kontenerowej stacji transformatorowej na dz. nr ew. 184/4, obreb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 05.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, słupa sici elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV, przyłącza kablowego nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi nN oraz rozbiórke słupa sieci elekttoenergetycznej napowietrznej SN-15kV na dz. nr ew. 184/4, obręb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 231/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 09.10.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-05 15:25
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-09 13:38

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 101, obreb 0012, gm. Stare Babice. Inwestor: Robert Pasiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 05.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Roberta Pasiaka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 0012 Koczargi Nowe, gm. Stare Babice.

Lista spraw 230/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.10.2023 r. wydał decyzję Nr 675/u/2023 umarzającą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-05 13:00
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-17 10:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. nr ew. 211/6, 1/1, 2/1, 191, 79/1, obręb 0013, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Viva House Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 29.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Viva House Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej do osiedla budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Umiastowskiej, na dz. nr ew. 211/6, 1/1, 2/1, 191, 79/1, obręb 0013, gm. Ożarów Mazowiecki

Lista spraw 229/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.10.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-04 08:45
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-17 11:03

Zgłoszenie z projektem budowy busynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 625/2, 626/1, 626/3, oobręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Małgorzata Lewandowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 02.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Małgorzaty Lewandowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego jednolokalowego na dz. nr ew. 625/2, 626/1, 626/3, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

Lista spraw 228/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 14.11.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie obraku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-03 09:42
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-14 14:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV oraz dwóch słupów sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV na dz. nr ew. 71/15, 71/13, 71/12, 71/10, 71/7, 71/5 obręb 0017 Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 02.10.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV oraz dwóch słupów sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV na dz. nr ew. 71/15, 71/13, 71/12, 71/10, 71/7, 71/5, obręb 0017 Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 227/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 09.10.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-10-03 09:36
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-09 13:40

Zgłoszenie z projektem budowy ganku wejściowego do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 3/13, obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestorzy: Wiesław i Joanna Szczerek.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 29.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Wiesława i Joanny Szczerek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie ganku wejściowego do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 3/13, obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 226/z/2023

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-10-02 12:50

Zgłoszenie z projektem budowy ganku wejściowego do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 3/13, obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Krystyna Szatkowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 29.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krystyny Szatkowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie ganku wejściowego do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 3/13, obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 225/z/2023

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-10-02 12:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na dz. nr ew. 834/13, 834/14, 834/15, 834/16, 834/18 wzdłuż ul. Sikorskiego w Klaudynie, gmina Stare Babice. Inwestorzy: Izabella i Albert Ostrowscy.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 28.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Izabelli i Alberta Ostrowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na dz. nr ew. 834/13, 834/14, 834/15, 834/16, 834/18 wzdłuż ul. Sikorskiego w Klaudynie, gmina Stare Babice.

Lista spraw 224/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.10.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-09-29 12:38
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-24 13:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z odgałęzieniem wodociągowym na dz. nr ew. 1 i 247, obręb 0007 Grądy, gmina Leszno. Inwestorzy: Mariusz i Paulina Oszczyk, Krzysztof i Dorota Bergier, Rafał Rataj i Joanna Twardowska-Rataj.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 28.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Mariusza i Pauliny Oszczyk, Krzysztofa i Doroty Bergier, Rafała Rataja i Joanny Twardowska-Rataj,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z odgałęzieniem wodociągowym na dz. nr ew. 1 i 247, obręb 0007 Grądy, gmina Leszno.

Lista spraw 223/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.11.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2023-09-29 12:25
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-02 10:45

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z szambem na dz. nr ew. 91/8, 91/10 obreb 0010 Korfowe, gm. Leszno. Inwestor: Radosław Jeżak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 25.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Radosława Jeżaka,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem na dz. nr ew. 91/8, 91/10, obręb 0010 Korfowe, gm. Leszno.

Lista spraw 222/z/2023

 

ROZSTRZYGNĘCIE SPRAWY: W dniu 13.11.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję sprzeciwu  nr  801/s/2023 dotyczącą

powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-27 09:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-19 14:57

Zgłoszenie z projektem budowy doświetelenia skrzyżowania w rejonie ulic Wesoła oraz Zielona, obręb Zaboróek, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 26.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmiy Leszno,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie doświetlenia skrzyżowania w rejonie ulic Wesoła  oraz Zielona na dz. nr ew. 131, obreb 0035 Zaboróek, gm. Leszno.

Lista spraw 221/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.10.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-26 15:28
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-24 13:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 131, 134, obreb 0035 Zaboróek, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 26.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmiy Leszno,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 131, 134, obreb 0035 Zaboróek, gm. Leszno.

Lista spraw 220/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.10.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-26 15:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-24 13:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 175/5, 175/1, 169/, 157/15, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestorzy: Dorota Kot, Dominika Zawadka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 26.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Doroty Kot oraz Kominiki Zawadka,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej na dz. nr ew. 175/5, 175/1, 169, 157/15, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Lista spraw 219/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.10.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-26 13:22
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-12 11:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z odgalęzieniem wodociągoweum na dz. nr ew. 102/13, obręb 0010 Korfowe, gm. Leszno. Inwestor: Katarzyna Gawart

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 25.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Katarzyny Gawart,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z odgalęzieniem wodociągowym na dz. nr ew. 102/13, obręb 0010 Korfowe, gm. Leszno.

Lista spraw 218/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.09.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-26 09:11
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-29 09:33

Zgłoszenie z projektem przebudowy instalacji gazowej w użytkowanym budynku użyteczności publicznej na dz. nr ew. 430/3 i 430/4, obręb 0023, gm. Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 22.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Łomianki,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie instalacji gazowej w użytkowanym budynku użyteczności publicznej, na dz. nr ew. 430/3 i 430/4, obręb 0023, gm. Łomianki

Lista spraw 217/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.10.2023 r. wydał decyzję Nr 658/u/2023 umarzającą  powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-22 12:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-10 10:30

Zgłoszenie z projektem przebudowy instalacji gazowej w użytkowanym budynku użyteczności publicznej na dz. nr ew. 451/1, 452 i 454/2, obręb 0004, gm. Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 22.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Łomianki,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie instalacji gazowej w użytkowanym budynku użyteczności publicznej, na dz. nr ew. 451/1, 452, 454/2, obręb 0004, gm. Łomianki

Lista spraw 216/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.10.2023 r. wydał decyzję Nr 657/u/2023 umarzającą  powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-22 12:09
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-10 10:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn - oświetlenie wraz ze słupami na dz. nr ew. 706/2, 707/5, 706/9, 707/6, 706/6, obreb 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 21.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV oświetlenia wraz ze słupami oświetleniowymi - ul. Reginy w Lesznie na dz. nr ew. 706/2, 707/5, 706/9, 707/6, 706/6, obręb 0011 Leszno, gm. Leszno.

Lista spraw 215/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.09.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-21 13:52
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-27 10:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na dz. nr ew. 772/1, 776/1, 777/1, 703/1, 703/2, obreb 0011 Leszno, dz. nr ew. 249, 254/3, 254/1, 256/8, 257/18, 257/6, 258/2, 259/3, 464/1, 462/1, 462/2, 463, 263/1, 263/5, 264/1, 266/1, obreb 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 21.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na dz. nr ew. 772/1, 776/1, 777/1, 703/1, 703/2, obreb 0011 Leszno, dz. nr ew. 249, 254/3, 254/1, 256/8, 257/18, 257/6, 258/2, 259/3, 464/1, 462/1, 462/2, 463, 263/1, 263/5, 264/1, 266/1, obreb 0035 Zaborówek, gm. Leszno. 

Lista spraw 214/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.10.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-21 13:49
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-24 13:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami na dz. nr ew. 815/2, 815/8, obręb 0011 Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 21.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi dz. nr ew. 815/2, 815/8, obręb 0011, gm. Leszno.

Lista spraw 213/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 25.09.2023r. Satrosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-21 13:44
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-25 14:30

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 71/3, 71/4, obręb 0028 Zalesie, gm. Stare Babice. Inwestor: Lucyna i Robert Jaworscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 18.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Lucyny i Roberta Jaworskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 71/3, 71/4 obręb 0028 Zalesie, gm. Stare Babice.

Lista spraw 212/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.09.2023 r. wydał decyzję nr 613/u/2023 umarzającą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-18 13:55
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-22 11:39

Zgłoszenie z projektem budowy czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 1/1, obręb 0002 Laski, gm. Izabelin. Inwestor: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 18.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych wraz z drogą, miejscami postojowymi, śmietnikami i infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 1/1, obręb 0002 Laski, gm. Izabelin.

Lista spraw 211/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.11.2023 r. wydał milczącą zgodę do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-18 13:46
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-06 10:54

Zgłoszenie z projektem rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, dobudowa dwóch słupów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 9/4, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 13.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznej nN-0,4kV, dobudowa słupów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 9/4, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

Lista spraw 210/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 15.09.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-13 11:25
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-15 14:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 153, 80/14 i 148/11, obręb Janów, gm. Stare Babice. Inwestor: Jerzy kozłowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 13.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jerzego Kozłowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 153, 80/14 i 80/11, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice.

Lista spraw 209/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 15.09.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-13 11:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-15 11:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w ul. Izabelińskiej, Kampinoskiej i Bajkowej, w m. Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 07.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 81/4, 64/11, 83/1, 83/4, 82/4, 79/22, 79/12, 78/21, 1108/15, 77/7, 77/6, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Lista spraw 208/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:W dniu 14.09.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-07 15:01
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-15 11:23

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o charakterze rezydencyjnym na dz. nr ew. 62 i 61/2, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Piotr i Sandra Eliaszowie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 06.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Piotra i Sandry Eliaszów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego o charakterze rezydencyjnym na dz. nr ew. 62 i 61/2, obręb 0001 gm. Izabelin.

Lista spraw 207/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-07 09:36

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 129, obręb 0005, gm. Błonie. Inwestor: Urząd Gminy Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 06.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Urzędu Gminy Błonie, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia n.n. i oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 129, obręb 0005 Bieniewo-Parcela, gm. Błonie.

Lista spraw 206/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.09.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-07 09:31
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-26 15:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 169/9, 169/11, 170/10, 169/14, 227, 170/11, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Jacek Jaczewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 05.09.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jacka Jaczewskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Łużyckiej na dz. nr ew. 169/9, 169/10 169/11, 170/10, 169/14, 227, 170/11, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista spraw 205/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.10.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-09-07 09:27
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-04 09:03

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w części garażowej na dz. nr ew. 306/2, 306/1, obręb 0022, gm. Łomianki. Inwestor: Paweł Lewicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 30.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pawła Lewickiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w części garażowej na dz. nr ew. 306/1, 306/2, obręb 0022, gm. Łomianki.

Lista spraw 204/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 19.09.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-31 08:01
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-19 15:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej wraz z przyłączem na dz. nr ew. 130/17, 130/23, obręb Radonice, gm. Błonie. Inwestor: Mateusz Wójcicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 30.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mateusza Wójcickiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej wraz z przyłączem na dz. nr ew. 130/17, 130/23, obręb 0027 Radonice, gm. Błonie.

Lista spraw 203/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.09.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-30 13:25
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-04 10:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan. na dz. nr ew. 223/6, 224/3, 224/11, 225/10, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Michał Grochowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 30.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Michała Grochowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod-kan. do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Borówkowej na dz. nr ew. 223/6, 224/3, 224/11, 225/10, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

Lista spraw 202/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.08.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-30 09:27
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-31 13:05

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jendorodzinnego wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 296, 309, obręb 00031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Sylwia Domańska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 28.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sylwii Domańskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowiebudynku mieszkalnego jendorodzinnego wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 296, 309, obręb 00031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

Lista spraw 201/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.10.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 682/u/2023r umarzająca powyższe zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-08-28 12:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-18 13:20

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr ew. 185/18, obręb 0031 Wólka, gm. Leszno. Inwestor: Andrzej i Maria Ossowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 24.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Andrzeja i Marii Ossowskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia do budynku mieszalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 185/18, obręb 0031 Wólka, gm. Leszno.

Lista spraw 200/z/202

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.09.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-25 11:34
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-22 12:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 581, 707/2, 709/1, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestorzy: Krzysztof Wójcik, Robert Przywitowski, Marcin Paź

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 23.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Krzysztofa Wójcika, Roberta Przywitowskiego, Marcina Pazia, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalneych jednorodzinnych na dz. nr ew. 581, 707/2, 709/1, obreb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

Lista spraw 199/z/202

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.09.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-23 13:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-08 09:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 173/16, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 22.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym na dz. nr ew. 173/16, obreb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Lista spraw 198/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 25.09.2023r. Satrosta Warszawski Zachodni wydała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-22 14:06
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-25 14:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 93/31, 93/30, 94/27, 94/34, obręb 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 17.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakładu Wodocągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 93/31, 93/30, 94/27, 94/34, obręb 0004 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

Lista spraw 197/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-18 13:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 22/10, 710, 26/4 i 27, m. Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Lipkowsi Zakątek Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 17.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Lipkowski Zakątek Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 22/10, 710, 26/4 i 27, m. Lipków, gm. Stare Babice.

Lista spraw 196/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.08.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-18 13:05
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-31 13:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 27/2, 27/3, 32/6, 75/3, 75/4, 77/12, 77/9, obręb 0007 Błonie Wieś, gm. Błonie. Inwestor: Firma handlowa "KANDEL" Andrej Zajączkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 17.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Firmy Handlowej "KANDEL" Andrzej Zajączkowski, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej DN200-315 Do obsługi hal magazynowych należących do inwestora ETAP II, na dz. nr ew. 27/2, 27/3, 32/6, 75/3, 75/4, 77/12, 77/9, obręb 0007 Błonie-Wieś, gm. Błonie.

Lista spraw 195/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.12.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-17 14:45
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-22 14:06

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 108/50, obreb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor: Monika Kowalska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 16.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Moniki Kowalskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowieb udynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr w. 108/50, obreb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

Lista spraw 194/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.01.2024 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-17 08:59
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-24 14:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej z przyłączami oraz odgałęzieniami bocznymi na dz. nr ew. 287/3, 287/10, 287/11, 287/12, 289, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Zygmunt Skonieczny

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 16.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zygmunta Skoniecznego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przłączami oraz odgalęzieniami bocznymi do zabudowy mieszkalnej przy drodze dojazdowej od ulicy Wiślanej na dz. nr ew. 287/3, 287/10, 287/11, 287/12, 289, obreb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista spraw 193/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.08.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-16 09:51
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-25 10:32

Zgłoszenie z projektem rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, dobudowa dwóch słupów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 75/3, 70, 18/8, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 11.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN-0,4kV. Dobudowa dwóch słupów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ew. 75/3, 70, 18/8, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Lista spraw 192/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.08.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-11 12:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-16 10:10

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej - 4 sztuki na dz. nr ew. 740/35, 740/36, obreb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: ZIELONA DOLINA DEVELOPMENT MAKSYMOWSKA ZIELEZIŃSKA Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 11.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:ZIELONA DOLINA DEVELOPMENT MAKSYMOWSKA ZIELEZIŃSKA Sp. k., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej (szt. 4) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie bliźniaczej na dz. n ew. 740/35, 740/36, obr. 0001 Stare Babice.

 

Lista spraw 191/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.09.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-11 12:13
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-18 12:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 15, 3/1, 3/4, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: P.H.U. INSTAL- SYTSEM Czesław Barszcz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 11.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:P.H.U. INSTAL- SYSTEM Czesłąw Barszcz, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz nr ew. 15, 3/1, 3/4, obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Lista spraw 190/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 16.08.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-11 12:07
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-16 15:32

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 43/5, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: Paweł Tomasik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 10.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Pawła Tomasika, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na dz. nr ew. 43/5, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno.

Lista spraw 189/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.10.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-10 15:05
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-04 09:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na dz. nr ew. 171/2, 166, 548, 550, 568/2, 568/3, 568/4, obreb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 10.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na dz. nr ew. 171/2, 166, 548, 550, 568/2, 568/3, 568/4, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

Lista spraw 188/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.09.2023r. Starosta  Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-10 13:08
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-18 17:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 76/3, 76/12, 76/11, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 09.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia 8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 76/3, 76/12, 76/11, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowieci.

Lista spraw 187/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.09.2023 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciowu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-09 12:03
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-11 13:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 5/5, 5/20 obr. 0006, dz. nr ew. 43/62, 43/48 obr. 0004, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 09.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia 9 budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 5/5, 5/20 obr. 0006, dz. nr ew. 43/62, 43/48, obr. 0004, gm. Ożarów Mazowieci.

Lista spraw 186/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.10.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-09 12:01
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-04 09:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 162/3 obr. Zielonki-Wieś, 286, 288/7, 289/2, 290/7, 338, 340/1, obr. 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 07.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 162/3 obręb Zielonki-Wieś, dz. nr ew. 286, 288/7, 289/2, 290/7, 338, 340/1 obr. 0001 Stare Babice.

Lista spraw 185/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 19.09.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-07 14:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-19 15:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej w ul. Borówkowej w m. Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Michał Kuźniarski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 04.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Michała Kuźniarskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Borówkowej na dz. nr ew. 226/15, 225/14, 224/15 i 223/24, obreb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

Lista spraw 184/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.08.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-04 15:10
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-14 11:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej NN-0,4kV, słupów sieci elektroenergetycznej napowietrznej na dz. rn ew. 165/4, obręb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrbucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 03.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV, słupów sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN0,4kV w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem na dz. nr ew. 165/4, obreb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 183/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.08.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-03 14:30
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-14 11:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 282/5, 282/6 i 282/10 obręb 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Anna Papis

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 01.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny Papis, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w dz. nr ew. 282/5, 282/6 i 282/10, obreb 0035 Zaborówek, gm. Leszno.

Lista spraw 182/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.08.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-02 09:29
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-14 11:55

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 na dz nr ew. 74/1, obręb 0023 Nowa Górna, gm. Błonie. Inwestor: Katarzyna Sternik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 01.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Katarzyny Sternik,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 74/1, obręb 0023 Nowa Górna, gm. Błonie.

Lista spraw 181/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-01 14:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 129, 72/2, 71, obreb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 01.08.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN-0,4kV w zakresie dośiwetlenia przejścia dla pieszych ul. Mościskiego na dz. nr ew. 129, 72/2, 71, obreb 0017 Lipków, gm. Stare Babice/

Lista spraw 180/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.08.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-08-01 14:01
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-16 10:10

Zgłoszenie z projektem budowy odwodnienia ul. Zielona (ścieka rowerowa) na dz. ew. nr 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 133, obreb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 25.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Andrzeja Korgulca, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odwodnienia ul. Zielona (ścieka rowerowa) na dz. ew. nr 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 133, obreb 0001, gm. Stare Babice.

Lista spraw 179/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.08.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-07-28 12:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-02 09:43

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym dla budynku mieszkalnego na dz.ew. nr 39/4, obręb 0020 Nowy Łuszczewek, gm. Błonie. Inwestor: Hanna Pogruszewska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 27.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Hanny Pogruszewskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym dla budynku mieszkalnego na dz.ew. nr 39/4, obręb 0020 Nowy Łuszczewek, gm. Błonie.

Lista spraw 178/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.08.2023 r. wydał decyzję nr 510/u/2023 umarzającą powyższe postępowanie .

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-07-27 14:42
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-03 09:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej dla budynków mieszkalnych na dz. ew. nr 59/3, 61/2, 62/1, 65/5, obręb 0025 na dz. ew. nr 6, 39/2, obręb 0026 na dz. ew. nr 46, 45/4, obręb 0022, gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 24.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Kampinos, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej dla budynków mieszkalnych na dz. ew. nr 59/3, 61/2, 62/1, 65/5, obręb 0025 na dz. ew. nr 6, 39/2, obręb 0026 na dz. ew. nr 46, 45/4, obręb 0022, gm. Kampinos. 

Lista spraw 177/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.08.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-07-25 13:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-02 12:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla budynków mieszkalnych na dz. ew. nr 127, 71/9, obreb 0015 łazy, gm. Kampinos. Inwestor: Andrzej Korgulec

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 25.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Andrzeja Korgulca, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla budynków mieszkalnych na dz. ew. nr 127, 71/9, obreb 0015 łazy, gm. Kampinos. 

Lista spraw 176/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 02.08.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 
 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-07-25 13:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-02 12:35

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej PE110mm, sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniosej PE63mm na dz. ew. nr 194/16, 194/32, 194/29, 192/64, 192/56, 192/34, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Knoll Invests Sp. z o. o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 24.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Knoll Invests Sp. z o. o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej PE110mm, sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniosej PE63mm na dz. ew. nr 194/16, 194/32, 194/29, 192/64, 192/56, 192/34, obręb 0004 Bieniewice, gm. Błonie.

Lista spraw 175/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.08.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-07-24 15:20
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-07 13:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś. c. fi 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynków w zabudowie bliźniaczej na dz. ew. nr 1036/3, 49/2, 50/7, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o. o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 20.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o. o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś. c. fi 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynków w zabudowie bliźniaczej na dz. ew. nr 1036/3, 49/2, 50/7, obręb 0011, gm. Leszno.

Lista spraw 174/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.07.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-07-20 15:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-24 16:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na dz. ew. nr 169/8, 169/9, 169/10, 169/11, 169/12, 169/13, 169/14, 170/14, 177/3, 227, 245/2, 246/2, 247/1, 248/1, 248/15, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 20.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na dz. ew. nr 169/8, 169/9, 169/10, 169/11, 169/12, 169/13, 169/14, 170/14, 177/3, 227, 245/2, 246/2, 247/1, 248/1, 248/15, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista spraw 173/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.08.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-07-20 15:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-07 13:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c PE DN 63 mm SDR 11 wraz z przyłączami gazowymi ś/c PE 25 mm SDR 11 szt. 4 na dz. ew. nr 273/3, 275/26, 275/49, 277/3, 275/50, 275/51, 277/4, 277/9, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. INWESTOR: PSG Sp. z o. o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 14.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o. o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c PE DN 63 mm SDR 11 wraz z przyłączami gazowymi ś/c PE 25 mm SDR 11 szt. 4 na dz. ew. nr 273/3, 275/26, 275/49, 277/3, 275/50, 275/51, 277/4, 277/9, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

Lista spraw 172/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.08.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-07-18 15:19
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-09 14:10

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci wodociągowej - budowa punktów pomiarowych systemy monitoringu sieci wodociągowej dz. nr ew. 286, 284, obręb 0001 dz. nr ew. 56, obręb 0021, dz. nr ew. 146 obręb 0016, gm. Stare Babice. Inwestor: EKO Babice Sp. z o.o.

nformuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 14.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EKO-BABICE Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowy sieci wodociągowej - budowa punktów pomiarowych systemy monitoringu sieci wodociągowej dz. nr ew. 286, 284, obręb 0001 dz. nr ew. 56, obręb 0021, dz. nr ew. 146 obręb 0016, gm. Stare Babice

Lista spraw 171/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 23.08.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-07-14 15:33
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-23 12:24

Zgłoszenie z projektem budowy grawitacyjno-ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na dz. nr ew. 207, 211, 415, obręb 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice. Inwestor: EKO-BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 12.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EKO-BABICE Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie grawitacyjno-ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na dz. nr ew. 207, 211, 415, obręb 0014 Kwirynów, gm. Stare Babice.

Lista spraw 170/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.07.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-07-13 08:40
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-18 09:20

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociagowej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 22, 24/1, 24/6, obreb 0018 Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 12.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Katarzyny Gospodarczyk-Chlastawy, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 22, 24/1, 24/6, obręb 0018 Powązki, gm. Leszno.

Lista spraw 169/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.08.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-07-13 08:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-14 11:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul. Mościckiego na dz. nr ew. 129, 171/5, 173/16, 173/21, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Jan Dembski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 11.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jana Dembskiego., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul. Mościckiego na dz. nr ew. 129, 171/5, 173/16, 173/21, obreb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Lista spraw 168/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPAWY: W dniu 13.07.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-07-11 14:40
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-14 08:04

Zgłoszenie z projektem przebudowy istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach kolizji z projektowanym budynkiem na dz. nr ew. 115/1, 115/2, 115/4, 116, obreb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ATMAN Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 11.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ATMAN Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach kolizji z projektowanym budynkiem na dz. nr ew. 115/1, 115/2, 115/4, 116, obreb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki

Lista spraw 167/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.07.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-07-11 13:52
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-25 09:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1474, obreb 0010 Łomianki Dolnego, gm. Łomianki. Inwestor: Wiślana Park Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 11.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wiślana Park Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1474, obreb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista spraw 166/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 19.07.2023r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-07-11 13:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-19 12:18

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 8, obręb 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Cezary Sadanowicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 10.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Cezarego Sadanowicza, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazu płynnego oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym, naziemnym zbiornikiem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 8, obręb 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 165/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.07.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-07-10 13:32
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-25 07:45

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 65/4, obreb 0008 Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Henryk Głodek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 07.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Henryka Głodka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej nabudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 65/4, obręb 0008 Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 164/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.08.2023 r. wydał decyzję nr 512/u/2023 umarzającą do powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-07-07 13:18
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-26 10:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 438, 414, 416, 267, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 07.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o. , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisninia w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 438, 414, 416, 267, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno.

Lista spraw 163/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.07.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-07-07 13:13
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-11 13:44

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 44/7, 45/11, 44/10, 45/8, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: MAC-BUD Maciej Kowalewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 04.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: MAC-BUD Maciej Kowalewicz, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 44/7, 45/11, 44/10, 45/8, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

Lista spraw 162/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 06.07.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-07-04 12:15
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-06 15:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym siedlisku rolnym na dz. nr ew. 37/11, 37/1, obręb 0030 Rochaliki, gm. Blonie. Inwestor: Mateusz Karcz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 03.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mateusza Karcza, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym siedlisku rolnym na dz. nr ew. 37/11, 37/1, obręb 0030 Rochaliki, gm. Błonie.

Lista spraw 161/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 07.08.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-07-04 09:15
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-07 15:09

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 260/8, obręb 0006, gm. Łomianki. Inwestor: Jacek Radosz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 03.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jacka Radosza, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 260/8, obręb 0006, gm. Łomianki.

Lista spraw 160/z/2023

ROZSTRZYGNECIE SPRAWY: W dniu 10.07.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-07-04 09:11
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-10 16:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr ew. 223/9, 224/4, 225/1, 226/17, obreb 0002 Blizne Jasińskigo, gm. Stare Babice. Inwestor: Tomasz Bączkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 03.07.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasza Bączkowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. norwida, dz. nr ew. 223/9, 224/4, 225/1, 226/17, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

Lista spraw 159/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 06.07.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-07-03 12:30
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-06 15:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. rn ew. 1059/1, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: P.H.U. "GAL-BUD" Marian Galik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 30.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: P.H.U. "GAL-BUD" Marian Galik, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Rolniczje 428, dz. nr ew. 1059/1, obręb 0005 Dziekanów Polski gm. Łomianki.

Lista spraw 158/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.07.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-07-03 12:19
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-07 12:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami bocznymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi na dz. nr ew. 198/5, 198/8, 199/3, 200/2, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 30.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z odgałęzieniami bocznymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w ulicy Sasanki na dz. nr we. 198/5, 198/8, 199/3, 200/2, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin.

Lista spraw 157/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.07.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-07-03 11:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-07 12:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Estrady na dz. nr ew. 238/4, 238/6, 238/7, obręb 0020 Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 30.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Estrady na odcinku od ulicy Posępu do posesji Estrady 9D na dz. nr ew. 238/4, 238/6, 238/7, obreb 0020 Mościska, gm. Izabelin.

Lista spraw 156/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.07.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-07-03 11:23
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-07 12:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 16/1, 16/5, 17/23, 18/5, 19/4, 20/4, 21/4, 22/4, 28/4, 29/8, 30/7, 31/9, 31/21, 32/6, 33/5, 34/6, obręb 0028 Wiktorów, dz. nr ew. 35/6,210/4, obreb 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 29.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 16/1, 16/5, 17/23, 18/5, 19/4, 20/4, 21/4, 22/4, 28/4, 29/8, 30/7, 31/9, 31/21, 32/6, 33/5, 34/6, obręb 0028 Wiktorów, dz. nr ew. 35/6, 210/4, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno

Lista spraw 155/z/2023

 

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 07.08.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-30 08:13
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-07 13:43

Zgłoszenie z projektem budowy linii kalowej nn oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 49/10, 53/3, 54/3, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Urząd Gminy Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 29.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Urzędu Gminy Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 49/10, 53/3, 54/3, obreb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Lista spraw 154/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.07.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-29 12:40
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-03 16:13

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i rozbiórka istnieącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 505, obreb 0023, gm. Łomianki. Inwestor: Łukasz Lenczewski, Agnieszka Lenczewska-Krystek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 29.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Łukasza Lenczewsiego i Agnieszki Lenczewskiej-Krystek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnegooraz rozbiórce istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 505, obreb 0023, gm. Łomianki.

Lista spraw 153/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.07.2023. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-29 12:38
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-18 15:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 81, obręb 0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Marek Rudziński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 26.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marka Rudzińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 81, obręb 0001 Izabelin, gm. Izabelin. 

Lista spraw 152/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.07.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-06-27 08:31
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-19 08:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 188/5, 194/4, 194/31, 194/33, 194/34, obręb 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 26.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego dwulokaloego w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 188/5, 194/4, 194/31, 194/33, 194/34, obreb 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 151/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.06.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-26 12:24
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-29 09:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 271/63, 52/10, obręb 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 23.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na z. nr ew. 271/63, 52/10, obreb 0035 Zaborówek, gm. Leszno.

Lista spraw 150/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.06.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-23 13:36
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-28 10:14

Zgłoszenie z projektem budowy odwodnienia na dz. nr ew. 242/4, 243/3, 251/1, 251/2, 255, 256, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 21.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka- ul. Krótka, ul. Kręta, dz. nr ew. 242/4, 243/3, 251/1, 251/2, 255, 256, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Lista spraw 149/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 01.08.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-22 08:37
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-01 09:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 202/10, 202/4, 201/4, 198/6, 199/2, 198/4, 197/2obreb 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice. Inwestor: AS&L Construction s.c.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 20.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: AS&L Construction S.C., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 202/10, 202/4, 201/4, 198/6, 199/2, 198/4, 197/2, obręb 0027 Wojcieszyn, gm. Stare Babice.

Lista spraw 148/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.06.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-20 15:02
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-30 14:45

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 na dz. nr ew. 729/4, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Anna Bińkowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 17.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny Bińkowskiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 729/4, obreb 0001, gm. Stare Babice.

Lista spraw 147/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-20 15:00

Zgłoszenie z projektem zaminnym budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 408, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Stanisław Motylewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 19.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Stanisława Motylewskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na projekcie zamiennym budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 408, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

Lista spraw 146/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 24.07.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-19 15:18
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-24 16:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 52/2, 169, 168, 167, 166, obreb 0017 Pogroszew- Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 16.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków wielorodzinnych na dz. nr ew. 52/2, 169, 168, 167, 166, obreb 0017 Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 145/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 11.07.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-19 11:15
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-11 13:44

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 764/2, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 16.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 764/2, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 144/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.06.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-19 11:12
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-26 15:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia na dz. nr ew. 22/2, obręb SHR Wolica, dz. nr ew. 807, obreb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 16.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku handlowego na dz. rn ew. 22/2 obreb 0035 SHR Wolica, dz. nr ew. 807, obreb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 143/z/2023

 

ROZSTREZYGNI ECIE SPRAWY: W dniu 26.06.2023r. Starost Warszawski Zachodni wydal zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-19 11:06
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-26 12:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 75, 9/11, 9/14, obręb 0031,gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 16.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 75, 9/11, 9/14, obręb 0031, gm. Błonie.

Lista spraw 142/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 26.06.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-19 11:03
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-26 12:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 78/5, obreb Topolin, gm. Stare Babice. Inwestor: Monika i Maciej Gębarzewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 16.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Moniki i Macieja Gębarzewskic, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 78/5, obręb Topolin, gm. Stare Babice.

Lista spraw 141/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.08.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-16 13:25
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-31 13:07

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr 548, 1403, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Aleksandra Siemiradzka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 15.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Aleksandry Siemiradzkiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na dz. nr ew. 548, 1403, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

Lista spraw 140/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-16 09:41

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 165/48, obreb Mościska, gm. Izabelin. Inwestor: Bartosz Taryma, Alina Trzeciak-Taryma

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 15.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Bartosza Taryma i Aliny Trzeciak- Tarymy, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 165/48, obreb Mościska, gm. Izabelin.

Lista spraw 139/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 08.08.2023 r. wydał decyzję nr 525/s/2023 wnoszącą sprzeciw do  powyższego postępowania.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-15 12:10
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-08 14:41

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 417, obręb 0001, gm. Łomianki. Inwestor: Jadwiga Frej

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 14.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jadwigi Frej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 417, obręb 0001, gm. Łomianki.

Lista spraw 138/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.07.2023 r. wydał decyzję nr 459/s/2023 wnoszącą sprzeciw do  powyższego postępowania.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-14 13:42
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-10 12:34

Zgłoszenie z projektem budwy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 41, 5/11, 5/9, 5/25, 5/17, 5/23, 3/9, 1/8, 1/6, obreb Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 12.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 41, 5/11, 5/9, 5/25, 5/17, 5/23, 3/9, 1/8, 1/6, obreb 0008 Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 137/z/2023

 

ROZSTRZYGNECIE SPRAWY: W dniu 13.06.2023r. S Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-12 15:33
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-13 13:16

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci PGE Dystrybucja S.A. na dz. nr ew. 2, 3 i 7/2, orbęb 0026 Piorunów, gm. Błonie. Inwestor: LIDL Sp. z o.o. Sp. K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 13.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: LIDL Sp. z o.o. Sp. k., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci PGE Dystrybucja S.A. na działkach nr ew. 2, 3 i 7/2 obreb 0026 Piorunów, gm. Błonie.

Lista spraw 137A/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.06.2023 r. wydał decyzję nr 398/u/2023 umorzającą powyższe postępowanie .

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-15 13:43
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-22 12:47

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 wraz ze zbiornikiem na nieczytości na dz. nr ew. 106/42, obreb 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Ewelina i Wiktor Niedziela

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 ze zm. ) w dniu 12.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Eweliny i Wiktora Niedziela,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 wraz ze szczelnym osadnikiem na ścieki na dz. nr ew. 106/42, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno.

Lista spraw 136/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-12 15:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 253/1, 254/3, 246/7, 251/2, 256, obreb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: EKO Babice Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 07.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EKO-BABICE Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 253/1, 254/3, 246/7, 251/2, 256, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Lista spraw 135/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.06.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-07 15:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-12 16:02

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na dz. nr ew. 11/13, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: Wojciech Kosiorek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 07.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wojciecha Kosiorka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z szambem na dz. nr ew. 11/13, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno.

Lista spraw 134/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.09.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-07 13:50
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-06 12:53

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu gotowego "DOM W RENKLODACH 20" na dz. nr ew. 48/8, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Diana i marcin Wach

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 02.06.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Diany i Maricna Wachów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu gotowego "DOM W RENKLODACH 20" na dz. nr ew. 48/8, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Lista spraw 133/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.06.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-06-02 10:56
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-07 12:03

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o charakterze rezydencyjnym - przebudowa na dz. ew. nr 62 i 61/2, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Piotr Eliasz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 30.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Eliasza , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o charakterze rezydencyjnym - przebudowa na dz. ew. nr 62 i 61/2, obręb 0001, gm. Izabelin.

Lista spraw 132/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 18.08.2023 r. wydał decyzję nr 546/s/2023 wnoszącą sprzeciw do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-05-31 10:41
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-28 11:28

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej i zwenętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dz. ew. nr 46, 49/1, obręb 0003 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: CHESTER MOLECULAR Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 30.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: CHESTER MOLECULAR Sp. z o.o. , w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  wewnętrznej i zwenętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dz. ew. nr 46, 49/1, obręb 0003 Łomianki, gm. Łomianki. 

Lista spraw 131/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.06.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-05-31 10:37
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-28 12:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 k V oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi , dz. nr ew. 73/13, 74/1, 74/14 , obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 26.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 k V oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi , dz. nr ew. 73/13, 74/1, 74/14 , obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno.

Lista spraw 130/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 06.07.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-05-26 14:27
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-06 15:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 k V oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi , dz. nr ew. 409/7, 409/33, 428/1, obręb 0011, oraz dz. nr ew. 15/2, obręb 006 Grądki gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 26.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 k V oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi , dz. nr ew. 409/7, 409/33, 428/1, obręb 0011, oraz dz. nr ew. 15/2, obręb 006 Grądki gm. Leszno.

Lista spraw 129/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 06.07.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-05-26 14:29
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-06 15:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej , dz. nr ew. 102/1, 1073, 1072, 1074, 978/3 , obręb 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 26.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej , dz. nr ew. 102/1, 1073, 1072, 1074, 978/3 , obręb 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno.

Lista spraw 128/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.06.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-05-26 14:25
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-29 10:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji ciśnieniowej , dz. nr ew. 772/1, 776/1, 777/1, obręb 0011Leszno , oraz dz. nr ew. 249, 254/3, 254/1, 703, 256/8, 257/18, 257/6,258/2, 259/3, 464/1, 462/1, 462/2, 463, 263/1, 263/5, 264/1, 266/1 , obręb 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 26.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ciśnieniowej , dz. nr ew. 772/1, 776/1, 777/1, obręb 0011 Leszno , oraz dz. nr ew. 249, 254/3, 254/1, 703, 256/8, 257/18, 257/6,258/2, 259/3, 464/1, 462/1, 462/2, 463, 263/1, 263/5, 264/1, 266/1 , obręb 0035 Zaborówek,  gm. Leszno.

Lista spraw 127/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 16.08.2023 Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 535/u/2023 umarzającą w/w zgłoszenie

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-05-26 14:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-17 11:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia- linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4 x 25 mm wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką SOK na dz. nr ew. 675/15, obreb 0011 Leszno, oraz dz. nr ew. 9, obręb 0012 Leszno PGR , gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 26.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia- linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4 x 25 mm wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką SOK na dz. nr ew. 675/15, obreb 0011 Leszno, oraz dz. nr ew. 9, obręb 0012 Leszno PGR , gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Lista spraw 126/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.06.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-05-26 14:16
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-05 12:28

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu ś/c z budową przyłączy gazowych ś/c wraz z instalacją gazową n/c na dz. nr ew. 501, 502, 843/6, 844/6, 844/14, 1112/8, 1112/10, 1103/1, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 26.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c z budową przyłączy gazowych ś/c wraz z instalacją gazową n/c na dz. nr ew. 501, 502, 843/6, 844/6, 844/14, 1112/8, 1112/10, 1103/1, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

Lista spraw 125/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.06.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-05-26 10:39
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-23 11:20

Zgłoszenie z projektem budowy gazociągu ś/c z budową przyłączy gazowych ś/c na dz. nr ew. 502, 843/62, 844/6, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice oraz dz. nr ew. 204/3, obręb 0020 Mościska , gmina Izabelin. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 26.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c z budową przyłączy gazowych ś/c na dz. nr ew. 502, 843/62, 844/6, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice oraz dz. nr ew. 204/3, obręb 0020 Mościska , gmina Izabelin.

Lista spraw 124/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.06.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-05-26 10:46
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-23 11:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul. Wieruchowskiej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 103/3, 103/5, obręb 0021, gm. Stare Babice. Inwestor: Agnieszka Szuba

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 25.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki Szuby, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul. Wieruchowskiej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 103/3, 103/5, obręb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice.

Lista spraw 123/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 06.06.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-05-25 13:19
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-06 11:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 34/9, 35/5, 36/6, 37/2, 38/2, 39/2, 44/4, 45/1, 47/2, 48/2, 49/2, 50/5, 51/1, 52/2, 72/2, 73/2, 80/2, 81/3, 83/8, 84/9, 86/10, 87/6, 88/3, 88/8, 91/10 92/10, 93/4, 94/4, 97/15, 504/6, 506/6, 621, 830/3, 1078/4, obreb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: EKO Babice Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 24.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO BABICE" Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 34/9, 35/5, 36/6, 37/2, 38/2, 39/2, 44/4, 45/1, 47/2, 48/2, 49/2, 50/5, 51/1, 52/2, 72/2, 73/2, 80/2, 81/3, 83/8, 84/9, 86/10, 87/6, 88/3, 88/8, 91/10, 92/10, 93/4, 94/4, 97/15, 504/6, 506/6, 621, 830/3, 1078/4, obreb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice.

Lista spraw 122/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.05.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-05-25 10:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-26 12:50

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalno- gospodarczego na dz. nr ew. 223/6, obręb 0001, gm. Łomianki. Inwestor: Henryk Piórkowski, Henryka Piórkowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 23.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Henryka Piórkowskiego i Henryki Piórkowskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalno- gospodarczego na dz. nr ew. 223/6, obręb 0001, gm. Łomianki.

Lista spraw 121/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.05.2023 r. wydał decyzję nr 339/u/2023 umarzajacą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-05-24 13:52
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-31 11:28

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego do 70 m2 wraz ze szczelnym osadnikiem na ścieki, na dz. nr ew. 40/15, obręb 0015 Marianów, gm. Leszno. Inwestor: Sylwia i Michał Komor

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 23.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Sylwii i Michała Komor,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 wraz ze szczelnym osadnikiem na ścieki na dz. nr ew. 40/15, obręb 0015 Marianów, gm. Leszno.

Lista spraw 120/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-05-23 13:14

Zgłoszenie z projektem przebudowy sieci PGE Dystrybucyjnej S.A. na dz. nr ew. 2/3, 7/2, obręb Piorunów, gm. Błonie. Inwestor: Lidl Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 19.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Lidl Sp. z o.o. Sp. k., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci PGE Dystrybucja S.A. na działkach nr ew. 2, 3 i 7/2, obręb Piorunów, gm. Błonie.

Lista spraw 119/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.06.2023 r. wydał decyzję nr 352/u/2023 umarzającą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-05-19 15:05
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-05 14:14

Zgłoszenie z projektem buowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami na dz. nr ew. 559/5, 559/2, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 19.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na dz. nr ew. 559/5, 559/2, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

Lista spraw 118/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.06.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-05-19 12:49
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-12 13:37

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazowej na dz. nr ew. 109/4, obręb 0009 Kampinos A, gm. Kampinos. Inwestor: Krystyna Wieczorek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 19.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krystyny Wieczorek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej doziemnej i w budynku mieszkalnym na dz. nr ew. 109/4, obręb 0009 Kampinos A, gm. Kampinos.

Lista spraw 117/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.05.2023 r. wydał decyzję nr 338/u/2023 umarzajacą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-05-19 12:44
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-31 10:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 318/12, obręb Żukówka, gm. Błonie. Inwestor: Aneta Musiał

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 18.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anety Musiał, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. rn ew. 318/12, obręb 0036 Żukówka, gm. Błonie.

Lista spraw 116/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.05.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-05-19 09:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-23 11:19

Zgłsozenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazowej na dz. nr ew. 46/5, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Katarzyna Boryczko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 18.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Katarzyny Boryczko, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej doziemnej i w budynku mieszkalnym na dz. nr ew. 46/5, obręb 0008 Bramki, gm. Błonie.

Lista spraw 115/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 26.05.2023 r. wydał decyzję nr 324/u/2023 umarzającą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-05-18 15:36
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-26 12:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 44/7, 45/11, 44/10, 45/8, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: MAC-BUD Maciej Kowalewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 17.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: MAC-BUD Maciej Kowalewicz, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 44/7, 45/11, 44/1,0 45/8, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

Lista spraw 114/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.06.2023 r. wydał decyzję nr 413/s/2023 wnoszącą sprzeciw do  powyższego postępowania .

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-05-17 11:22
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-27 15:13

Zgłoszenie z projektem przebudowy instalacji gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 87/2, 88/1, obręb 0005, gm. Łomianki. Inwestor: Anna Pajewska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 16.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anny Pajewskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie instalacji gazu n/c dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 87/2, 88/1, obręb 0005, gm. Łomianki. 

Lista spraw 113/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.06.2023 r. wydał decyzję nr 1377/u/2023 umorzającą powyższe postępowanie .

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-05-16 14:46
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-14 13:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej fi 110 PE do budynkow mieszkalnych jednordzinnych na dz. ew. nr 532/1, 1152, obręb 0003 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Aleksandra i Mateusz Łękawscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 16.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów :Aleksandry i Mateusza Łękawskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej fi 110 PE do budynkow mieszkalnych jednordzinnych na dz. ew. nr 532/1, 1152, obręb 0003 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 112/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.05.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-05-16 13:34
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-31 08:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś.c. fi 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia dworca kolejowego na dz. ew. nr 848, 818, 812, 807, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 15.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. fi 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia dworca kolejowego na dz. ew. nr 848, 818, 812, 807, obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 111/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.05.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-05-16 08:31
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-18 13:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej ś/c PE 63mm wraz z sześcioma przyłączami ś/c PE 25mm (zakres ciśnień 10kPa - 0,5MPa) dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. ew nr 158, obręb 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki. Inwestor: KALTCHEV DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 15.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: KALTCHEV DEVELOPMENT Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c PE 63mm wraz z sześcioma przyłączami ś/c PE 25mm (zakres ciśnień 10kPa - 0,5MPa) dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. ew nr 158, obręb 0002 Dąbrowa, gm. Łomianki.

Lista spraw 110/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 18.05.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-05-16 08:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-18 13:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. 202/2, 478/1, 478/2, 411, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: BLACJ ROCK Sp. z o.o. Sp. K

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 12.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: BLACk ROCK Sp. z o.o. Sp. k., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Szczypy na dz. nr ew. 202/2, 478/1, 478/2, 411, obreb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 109/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.05.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-05-15 09:11
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-16 15:10

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mizikowskiego w Starych Babicach. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 11.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 381/2, 381/4, 381/15, 381/1, 400, 380/2, 379/5, 374/1, 373/1, 372/2, 371/2, 369/1, 368/2, 367/2, 365/1, 364/8, 382/2, 888/1, 888/4, 888/32, 888/33, 888/29, 386/18, 387/18, 389/19, 390/20, 391/28, 888/26, 386/15, 387/15, 389/16, 390/17, 391/23, 888/23, 386/12, 387/12, 389/13, 390/14, 391/18, 888/20, 386/9, 387/9, 389/10, 390/11, 391/13, 888/17, 386/6, 387/6, 389/7, 390/8, 391/8, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Lista spraw 108/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.05.2023 Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-05-11 09:51
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-22 16:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku wielorodzinnego na dz. nr ew. 144/11, obręb 0012 Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 08.05.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasielnia budynku wielorodzinnego na dz. nr ew. 144/11, obreb 0012 Stare faszczyce, gm. Błonie.

Lista spraw 107/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.05.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-05-08 12:52
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-11 09:37

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka oświetlenia ulicznego solarnego wzdłuż drogi gminnej na dz. nr ew. 10/1, obreb 0004 Budki Żelazowskie, gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 27.04.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka oświetlenia ulicznego solarnego wzdłuź drogi gminnej na dz. nr ew. 10/1, obręb 0004 Budki Żelazowskie, gm. Kampinos.

Lista spraw 106/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.05.2023r. Starosta Warszawski Zachoidni wydał decyzję nr 296/u/2023 umarzającą w całości postępowanie dotyczące powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-27 15:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-12 13:46

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia na dz. nr ew. 19/8, 21/7, obręb 0014 Kwiatkówek, gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 27.04.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Kampinos, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulic we wsi Kwiatkówek - budowa 3 latarni solarnych - ul. Łosia i ul. Wilcza, dz. nr ew. 19/8, 21/7, obręb 0014 Kwiatkówek, gm. Kampinos.

Lista spraw 105/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.05.2023r. Starosta Warszawski Zachoidni wydał decyzję nr 295/u/2023 umarzającą w całości postępowanie dotyczące powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-27 15:33
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-12 13:45

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 737, 206/11, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Weronika Szelenbaum-Bil

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 27.04.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Weroniki Szelenbaum-Bil, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 737, 206/11, obreb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Lista spraw 104/z/2023

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 08.05.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-27 13:47
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-08 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z przyłączam na dz. nr ew. 580/2, 581/2, 582/2, obreb 0001, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 26.04.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 580/2, 581/2, 582/2, obręb 0001, gm. Łomianki.

Lista spraw 103/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.04.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-26 11:44
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-28 13:16

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 571, 238/28, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Bartłomiej Nowak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 25.04.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bartłomieja Nowaka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 571, 238/28, obręb 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

Lista spraw 102/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.05.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-25 13:44
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-31 08:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacynej na dz. nr ew. 18, obreb 0032, dz. nr ew. 33, 31/9, obręb 0031 gm. Błonie. Inwestor: Piotr Mateusiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2023 r. poz. 553 t.j. ) w dniu 25.04.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Mateusiaka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr ew. 18 obręb 0032, dz. nr ew. 33, 31/9 obręb 0031, gm. Błonie.

Lista spraw 101/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-25 11:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej wraz z przyłączem dz. nr ew. 60/3, 59/3, 58/4, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 19.04.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączem gazowym na dz. nr ew. 60/3, 59/3, 58/4, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Lista spraw 100/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.04.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-19 12:38
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-21 14:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. 482/3, 487, 488/1, 1056, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: MMS Mirosław Szemraj

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.04.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: MMS Mirosław Szemraj, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Wiślanej na dz. nr ew. 482/3, 487, 488/1, 1056, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista spraw 99/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 12.05.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o barku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-18 15:41
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-12 10:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz dwóch przyłączy gazowych na dz. nr ew. 371, 816/6, 816/12, 817/9, 817/11, 817/12, obreb 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.04.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia oraz dwóch przyłaczy gazowych średniego ciśnienia na dz. nr ew. 371, 816/6, 816/12, 817/9, 817/11, 817/12, obręb 0011, gm. Leszno.

Lista spraw 98/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 26.04.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-14 09:09
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-26 12:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 108, obręb 0008, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Domis-D S.C. K. Durmaj, A.Głodek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.04.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Domix-D S.C. K. Dumaj, A. Głodek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej na dz. nr ew. 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 108, obręb 0008, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 97/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 10.05.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-14 08:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-10 12:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 42/5, 60/4, obręb 0004, gm. Błonie. Inwestor: KEY HOUSE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.04.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: KEY HOUSE Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 42/5, 60/4 obręb 0004, gm. Błonie.

Lista spraw 96/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.05.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-13 11:31
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-15 10:26

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji kanalizacji sanitarnej z neutralizatorem i separatorem substancji ropopochodnych oraz separatora substancji ropopochodnych dla kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 277/7, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: MZ Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 11.04.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: MZ Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na instalacji kanalizacji sanitarnej z neutralizatorem i separatorem substancji ropopochonych oraz separatora substancji ropopochonych dla kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 277/7, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

Lista spraw 95/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 14.04.2023r. Satrosta Warszawski Zachodni na wniosek inwestora  umorzył postępowanie decyzją nr 230/u/2023 .

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-12 08:58
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-14 13:39

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego w zakresie podciągu na dz. nr ew. 858/2, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Justyna i Lucjan Szabat

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 07.04.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Justyny i Lucjana Szabatów, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie podciągu na dz. nr ew. 858/2, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

Lista spraw 94/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.04.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-07 11:49
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-12 15:47

Zgłoszenie z projektem przebudowy linii napowietrznej na dz. nr ew. 18/30, obręb Wola Łuszczewska, gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.04.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej w celu usuniecia kolizji na dz. nr ew. 18/30, obręb 0035 Wola Łuszczewska, gm. Błonie

Lista spraw 93/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-06 15:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przłączem na dz. nr ew. 516/1, 534, 531, 532/2, 535/1, obreb 0023, gm. Łomianki. inwestor: POLSOUND Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.04.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: POLSOUND Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem do budynku biurowo- magazynowego na dz. nr ew. 516/1, 534, 531, 532/2, 535/1, obręb 0023 Łomianki, gm. Łomianki.

Lista spraw 92/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 13.04.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-06 12:56
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-13 11:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 28/8, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno. Inwestor: Marta Lipińska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 04.04.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marty Lipińskiej, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej, ul. Zajęczej na dz. nr ew. 28/8, obręb 0003 Feliksów, gm. Leszno.

Lista spraw 91/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.04.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-05 08:53
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-19 09:44

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 123/48, obręb Dziekanów Lesny, gm. Łomianki. Inwestor: Karol Jakubiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 03.04.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Karola Jakubiaka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 123/48, obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki.

Lista spraw 90/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.05.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-03 13:03
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-16 12:49

Zgłoszenie z projektem przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 32/12, obreb 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Piotr Płocha

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 31.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Płochy, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodznnego na dz. nr ew. 32/12, obręb Hornówek, gm. Izabelin.

Lista spraw 89/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 12.04.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-04-03 09:46
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-12 12:15

Zgłoszenie z projektembudowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do domów jednorodzinnych na dz. nr ew. 65/2, 66/2, 68/5, 67/2, obreb 0003 Dziekanów Nowy, gm. Łomianki. Inwestor: GREGORY HOME Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 31.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: GREGORY DOME Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do domów jednoordzinnych przy ul. Rolniczej na dz. nr ew. 65/2, 66/2, 68/5, 67/2, obręb 0003 Dziekanów Nowy, gm. Łomianki

Lista spraw 88/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.04.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-31 11:19
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-17 11:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji tłoczonej na dz. nr ew. 1/6, 60/12, 34/17, 34/25, 34/12 wraz z przyłączami do budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 34/16, 34/2,0 34/21, 34/22, 34/23, 34/24, 135, obręb 0008, gm. Błonie. Inwestor: Nowa Bud Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 29.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Nowa Bud Development Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji tłoczonej na dz. nr ew. 1/6, 60/12, 34/17, 34/25, 34/12 wraz z przyłączami do budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 34/16, 34/20, 34/21, 34/22, 34/23, 34/24, 135, obręb 0008, gm. Błonie.

Lista spraw 87/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.04.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-29 15:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-25 15:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nN 034kV wraz z przyłączami na dz. nr ew. 82/4, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Novisa Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: novisa Development Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowiesieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z przyłączami na dz. nr ew. 82/4 obręb 0003, gm. Ożarów Mazoweicki.

Lista spraw 86/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 25.04.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-29 09:24
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-25 14:32

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowych - 8 szt. dla czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 59/11, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PHU KATHARINA Katarzyna Oszczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28888.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PHU KATHARINA Katarzyna Oszczyk, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowych szt. 8 dla czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 59/11, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista spraw 85/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 31.03.2023 r. wydał decyzję nr 203/u/2023 umarząjącą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-28 14:54
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-31 14:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 58/17, 58/18, 58/19, 59/6, 60/9, 61/9, 62/9, 63/9, 64/9, 65/9, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 27.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 58/17, 58/18, 58/19, 59/6, 60/9, 61/9, 62/9, 63/9, 64/9, 65/9, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno.

Lista spraw 84/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 29.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-28 08:49
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-29 12:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 28/1, 28/2 obręb 0024, dz. nr ew. 12/17, 12/6, 1/2, 1/23, 1/34, obręb 0021, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 27.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej na dz. nr ew. 28/1, 28/2 obręb 0024, dz. nr ew. 12/17, 12/6, 1/2, 1/23, 1/34, obręb 0021, gm. Leszno.

Lista spraw 83/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 19.04.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-27 15:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-19 13:41

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 815/4, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Bartłomiej Gorliński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bartłomieja Gorlińskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 815/4, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

Lista spraw 82/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.06.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-27 15:18
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-14 14:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 42, 55 obreb 0026, dz. nr ew. 48, 49/1, obręb 0025, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 42, 55, obręb 0026, dz. nr ew. 48, 49/1, obręb 0025, gm. Błonie.

Lista spraw 81/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.04.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-27 09:23
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-05 12:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 516, 559/3, 559/5, 559/2, 559/4, 581, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: NAMI Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 23.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: NAMI Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Krzyżanowskiego i ul. Ciećwierza na dz. nr ew. 516, 559/3, 559/5, 559/2, 559/4, 581, obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

Lista spraw 80/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-24 08:35

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku biurowego na dz. ew. nr 799, obręb 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestorzy: Jadwiga i Andrzej Wolscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 23.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Państwa Jadwigi i Andrzeja Wolskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku biurowego na dz. ew. nr 799, obręb 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice.

Lista spraw 79/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 09.05.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-03-23 15:05
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-09 14:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 740/10, 740/35, 740/36, 740/37, 740/38, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Zielona Dolina Development Maksymowska, Zielezińska Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 22.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zielona Dolina Development Maksymowska, Zielezińska, Sp. k., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 740/10, 740/35, 740/36, 740/37, 740/38, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Lista spraw 78/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 28.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-22 12:36
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-28 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. 718, 719, 1056 obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Kamil Kwiatkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Kamila Kwiatkowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Wiślanej na dz. nr ew. 718, 719, 1056, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista spraw 77/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 04.04.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-22 08:35
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-04 14:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. 59/11, obręb 0010 Łomianki Dolne, dz. nr ew. 112/3, obręb 0007 Kępa Kiełpińska, gm. Łomianki. Inwestor: P.H.U. KATHARINA Katarzyna Oszczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: P.H.U. KATARINA Katarzyna Oszczyk, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sici kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 59/11, obręb 0010 Łomianki Dolne, dz. nr ew. 112/3, obręb 0007 Kępa Kiełpińska, gm. Łomianki.

Lista spraw 76/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.04.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-22 08:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-05 12:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. rn ew. 60/4, 42/40, 42/27, 42/30, obręb 0004, gm. Błonie. Inwestor: Ewelina i Przemysław Wieczorkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 20.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Eweliny i Przemysława Wieczorkowskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 60/4, 42/40, 42/27, 42/30, obręb 0004, gm. Błonie.

Lista spraw 75/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-20 11:53
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-27 14:22

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Gen. Maczka i ul. Pohulanka w Janowie oraz w ul. Kalinowej i ul. Pohulanka w Kwirynowie, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 17.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Sare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowejna dz. nr ew. 75/2, 73/7 obręb 0010, dz. nr ew. 284 obręb 0001, dz. nr ew. 415, 10/2, 211 obręb 0014, gm. Stare Babice.

Lista spraw 74/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.04.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-17 15:32
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-04 09:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 432 obręb 0031 Zielonki Wieś, dz. nr ew. 346/1, 346/3, 347/2, 348/1, 349/1, 345, 124/5, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 17.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 432 obręb 0031 Zielonki Wieś, dz. nr ew. 346/1, 346/3, 347/2, 348/1, 349/1, 345, 124/5, obręb 0017 Lipków, gm. Stare Babice.

Lista spraw 73/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.04.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyzszego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-17 15:29
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-17 16:18

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 65/4, obręb 0008 Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 17.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Henryka Głodka, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 65/4, obręb 0008 Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 72/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-17 13:13

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny na dz. nr ew. 52/44, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: Tomasz i Maria Kłudkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 15.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Tomasza i Marii Kłudkiewicz, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowę wewnętrznej instalacji gzu płynnego oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedycznym, naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7 m 3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew 52/44, obreb 0007 Grądy, gm. Leszno.

Lista spraw 71/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 21.03.2023 r. wydał decyzję nr 173/u/2023 umarzającą do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-15 13:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-21 15:49

Zgłoszenie z projektem rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 713/1, 714/11, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki. Inwestor: Paweł Włodarski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pawła Włodarskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 713/1, 714/11, obręb 0005 Dziekanów Polski, gm. Łomianki.

Lista spraw 70/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-14 13:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji ciśnieniowej ścieków na dz. nr ew. 2/4, 17/7, 17/14, 22/23, 25/5, 25/6, 31/17, 31/33, 38/2, 261/18, 275, obręb 0002, dz. nr ew. 97/15, 257/8 obręb 0016, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminę Stare Babice, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sićnieniowej ścieków przewodu ciśnieniowego doprowadzającego ścieki do pompowni "Miła" w ul. Kościuszki na dz. nr ew. 2/4, 17/7, 17/14, 22/23, 25/5, 25/6, 31/17, 31/33, 38/2, 261/18, 275, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, dz. nr ew. 97/15, 257/8, obręb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice.

Lista spraw 69/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 22.03.2023. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-09 15:05
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-21 15:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 331/9, 333/1, obręb Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 331/9, 333/1, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Lista spraw 68/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 20.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-09 15:00
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-20 13:56

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowych nN0,4kV ze złączem kablowym nN 0,4 kV i stanowiskami słupowymi nN 0,4 kV oraz rozbiórka istniejących linii napowietrznych nN 0,4 kV na dz. nr ew. 58/7 obręb 0090 Kępa Kiełpińska, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowych nN 0,4kV ze złączem kablowym nN 0,4kV i stanowiskami słupowymi nN 0,4kV oraz rozbiórka istniejących linii napowietrznych nN 0,4kV przy ul. Brzegowej na dz. nr ew. 58/7, obręb 0090 Kępa Kiełpińska, gm. Łomianki.

Lista spraw 67/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.07.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-09 12:46
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-03 16:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej zasilającej teren Julinek Park w Julinku i przyłącza wody na dz. nr ew. 1074, obręb Leszno i dz. nr ew. 5/2, 2, 3 obręb 0008 Julinek, gm. Leszno. Inwestor: Murator IBS Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 08.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Murator IBS Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zasilającej teren Julinek Park w Julinku i przyłącza wody na dz. nr ew. 1074 obręb 0011, dz. nr ew. 5/2, 2, 3 obręb 0011, gm. Leszno.

Lista spraw 66/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-08 13:11
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-24 09:47

Zgłoszenie z projektem budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 314, obręb 0005, gm. Łomianki. Inwestor: Teresa Oleś

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 07.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Teresy Oleś, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 314, obręb 0005, gm. Łomianki.

Lista spraw 65/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.03.2023 r. wydał decyzję nr 154/u/2023 umarzającą  powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-07 13:07
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-15 09:41

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej nn na dz. nr ew. 37, 61, 63, obręb 0026 Piorunów-Wieś, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 07.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na dz. nr ew. 37, 61, 63, obręb 0026 Piorunów- Wieś, gm. Błonie.

Lista spraw 64/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.04.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-07 10:21
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-17 16:20

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 33, 13/3, 13/5, 44/8, 11/1, 13/10, 18/9, 18/3, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Leśnej na dz. nr ew. 33, 13/3, 13/5, 44/8, 11/1, 13/10, 18/9, 18/3, obręb 0011, gm. Leszno.

Lista spraw 63/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.04.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-06 15:07
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-17 14:40

Zgłoszenie z projektem przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 505, obręb 0023, gm. Łomianki. Inwestor: Łukasz Lenczewski i Agnieszka Lenczewska - Krysiek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 02.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pana Łukasza Lenczewskiego i Agnieszka Lenczewskiej - Krysiek, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 505, obręb 0023, gm. Łomianki. 

Lista spraw 62/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 
 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-03-02 13:56
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-17 12:06

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 31/4, obręb 0031, gm. Błonie. Inwestor: Klaudia i Konrad Bobowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 02.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Państwa Klaudi i Konrada Bobowskich, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 31/4, obręb 0031, gm. Błonie.

Lista spraw 61/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia

 
 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-03-02 13:50
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-24 13:12

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na dz. nr ew. 20/63, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno. Inwestor: Aleksandra Oczkowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 01.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Aleksandry Oczkowskiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 20/63, obręb 0007 Grądy, gm. Leszno.

Lista spraw 60/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-01 15:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w ul. Sportowej dz. nr ew. 71, 619, 613, 462, 316, 616, 391, 617, 405, 476, 495, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 01.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego w ul. Sportowej na dz. nr ew. 71, 619, 613, 462, 316, 616, 391, 617, 405, 476, 495, obreb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

Lista spraw 59/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 13.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-01 14:09
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-13 16:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr ew. 802/5, 802/62, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 01.03.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w dz. nr ew. 802/5, 802/62, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Lista spraw 58/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 16.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-03-01 14:05
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-16 15:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi na dz. nr ew. 103/17, 103/18, 105/7, 105/27, 105/28, 105/29, 105/30, obreb 0028 Wiktorów , gm. Leszno, oraz na dz. nr ew. 1, 15, obręb 0032 Wyględy , gmina Leszno. Inwestor: Edward Błaszkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 28.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Edwarda Błaszkowskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi na dz. nr ew. 103/17, 103/18, 105/7, 105/27, 105/28, 105/29, 105/30, obreb 0028 Wiktorów , gm. Leszno, oraz na dz. nr ew. 1, 15, obręb 0032 Wyględy , gmina Leszno. 

Lista spraw 57/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 05.04.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-02-28 11:47
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-05 12:34

Zgłoszenie z projektem budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 76/12, 76/11, 76/10, 76/9, 76/8, 76/7, 76/5, obreb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: NOVISA DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 27.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: NOVISA DEVELOPMENT Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczoawej do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dmowskiego/Widok/Piłsudskiego oraz wylotu do kanału Ożarowskiego na dz. nr ew. 76/12, 76/11, 76/10, 76/9, 76/8, 76/7, 76/5, obr. 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Lista spraw 56/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 03.04.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-27 12:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-03 15:11

Zgłoszenie z projektem rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 124, obręb 0024, gm. Łomianki. Inwestor: Maria i Michał Biernaccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 23.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marii i Michała Biernackich,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 124, obręb 0024, gm. Łomianki.

Lista spraw 55/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 28.02.2023. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-02-24 15:18
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-01 10:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej orazi sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 76/3, 76/12, 76/11, 76/10, 76/9, 76/8, 7/5, obreb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: NOVISA DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 22.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: NOVISA DEVELOPMENT Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dmowskiego/Widok/ Piłsudskiego na dz. nr ew. 76/3, 76/12, 76/11, 76/10, 76/9, 76/8, 77/5, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 54/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 03.04.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-22 13:09
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-03 14:09

Zgłoszenie z projektem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 58, 9/15, 9/17, 8/14, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Zdzisław Nowakowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 21.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zdzisława Nowakowskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 58, 9/15, 9/17, 8/14, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista spraw 53/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 21.03.2023. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-22 09:32
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-21 15:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej φ110 PE oraz sieci kanalizacyjnej φ200 PVC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego , na dz. ew. nr 9/3, obr. 0017 Lipków, gm.Stare Babice. Inwestor: Green Development II Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 17.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Green Development II Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej φ110 PE  oraz sieci kanalizacyjnej φ200 PVC  do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego , na dz. ew. nr 9/3, obr. 0017 Lipków, gm.Stare Babice.

Lista spraw 52/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Marta Wołczyńska
  data publikacji: 2023-02-17 14:50
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-17 12:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia o cisnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa na dz. ew. nr 62/16, 58, 62/10, obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 16.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia o cisnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa na dz. ew. nr 62/16, 58, 62/10, obr. 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. 

Lista spraw 51/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-02-16 11:16
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-22 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia o cisnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa na dz. ew. nr 10/23 i 104/1, obr. 0023 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 16.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia o cisnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa na dz. ew. nr 10/23 i 104/1, obr. 0023 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista spraw 50/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-02-16 11:14
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-14 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego cisnienia o cisnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa na dz. ew. nr 105, obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 16.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia o cisnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa na dz. ew. nr 105, obr. 0001 Izabelin, gm. Izabelin.

Lista spraw 49/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-02-16 11:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-14 15:11

Zgłoszenie z projektem przebudowy (przebudowa i rozbiórka) elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami niskiego napięcia kolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu działnki nr 121/1, obręb 0009 położonej przy ul. Sochaczewskiej w miejscowości Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki. Likwidowany słup napowietrznej sieci nN - 1szt., Budowany słup napowietrznej sieci nN - 1szt. na dz. ew. nr 91/1, 38, 121/1, obręb 0009 Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 15.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie (przebudowa i rozbiórka) elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami niskiego napięcia kolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu działnki nr 121/1, obręb 0009 położonej przy ul. Sochaczewskiej w miejscowości Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki. Likwidowany słup napowietrznej sieci nN - 1szt., Budowany słup napowietrznej sieci nN - 1szt. na dz. ew. nr 91/1, 38, 121/1, obręb 0009 Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 48/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 03.04.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia

 

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-02-16 09:15
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-04 13:24

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 107/2, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Anna i Włodzimierz Pamięta

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Anny i Włodzimierza Pamiętów,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 107/2, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno.

Lista spraw 47/z/2023

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-02-15 09:14

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia fi 63PE, fi 40PE o cisnieiu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej i budynku jednorodzinnego na dz. ew. nr 211/6, obręb 0013 Ołatrzew, dz. ew. nr 1/1 i 2/1, obręb 0001, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia fi 63PE, fi 40PE o cisnieiu roboczym do 0,5MPa w celu zasilenia budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej i budynku jednorodzinnego na dz. ew. nr 211/6, obręb 0013 Ołatrzew, dz. ew. nr 1/1 i 2/1, obręb 0001, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 46/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 03.03.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-02-14 12:43
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-03 09:21

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej fi 90Pe oraz sieci kanalizacyjnej fi 63PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. ew. nr 372/6, 372/1, 194/4, 188/5, 194/34, obręb 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ROCH INVEST SP. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 14.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ROCH INVEST SP. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej fi 90Pe oraz sieci kanalizacyjnej fi 63PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. ew. nr 372/6, 372/1, 194/4, 188/5, 194/34, obręb 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 45/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 06.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-02-14 12:39
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-06 14:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej fi 110Pe oraz sieci kanalizacji sanitarnej fi 200PVC do budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Architektów w Duchnicach na dz. ew. nr 638, 639, 640, 632, 636, 635, 634, 628, 637, 627, 633, 626, 629, 625, 623, 624, 530, obręb 0003Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PURE DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. K.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej fi 110Pe oraz sieci kanalizacji sanitarnej fi 200PVC do budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Architektów w Duchnicach na dz. ew. nr 638, 639, 640, 632, 636, 635, 634, 628, 637, 627, 633, 626, 629, 625, 623, 624, 530, obręb 0003Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki

Lista spraw 44/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.02.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-02-14 12:31
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-14 15:10

Zgłoszenie z projektem sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 144, 111/9, 111/8, obręb 0003 Dziekanów Nowy, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr ew. 144, 111/9, 111/8, obręb 0003 Dziekanów Nowy, gm. Łomianki.

Lista spraw 43/z/2023

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.02.2023. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-10 13:16
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-20 12:48

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej na dz. nr ew.84/2, 79/2, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Sebastian Kędzia

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sebastiana Kędzia,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 84/2, 79/2, obręb 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista spraw 42/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.02.2023. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-10 12:52
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-20 12:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabuowie wolnostojącej na dz. nr ew. 332, obręb 0004, gm. Łomianki. Inwestor: Tomasz Nurzyński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasz Nurzyńskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 332, obręb 0004, gm. Błonie.

Lista spraw 41/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-09 14:21

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 16/5, 16/3, 33/4, 33/12, 33/23, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 08.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na dz. nr ew. 16/5, 16/3, 33/4, 33/12, 33/23, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista sprawa nr 40/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 20.02.2023. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-08 14:18
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-21 14:41

Zgłoszenie z projektem przebudowy linii napowietrznej w celu usunięcia kolizji dz. nr ew. 18/30, obręb Wola Łuszczewska, gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 08.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej w celu usunięcia kolizji na dz. nr ew. 18/30, obręb 0035 Wola Łuszczewska, gm. Błonie.

Lista sprawa nr 39/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.03.2023 r. wydał decyzję nr 186/s/2023 sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-08 14:14
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-27 14:20

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. nr ew. 52, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Ewa Jankowska, Łukasz Markowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 08.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Ewy Jankowskiej i Łukasza Mrkowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. nr ew. 52, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista sprawa nr 38/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.08.2023r. Satrosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie oo braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-08 09:07
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-18 13:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 19/12, 18, obręb 0025 Pass, gm. Błonie. Inwestor: UNIWESBUD Pass Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 07.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o., w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią na dz. nr ew. 19/12, 18, obreb 0025 Pass, gm. Błonie.

Lista sprawa nr 37/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 01.03.2023r. Satrosta Warszawski Zachodni na prośbę inwestora  wdał decyzję nr 131/u/2023 umarzającą powyższe postępowanie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-07 10:35
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-02 14:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. 313/5, 313/14, 313/15, 315/3, 315/4, 315/5, 313/10, 313/16, 313/17, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestorzy: Paweł Beta, Waldemar Przybysz, Łukasz Antoszczuk, Grzegorz Sulich, Julita Kubańska, Daniel Lechowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pawła Bety, Waldemara, Przybysza, Łukasza Antoszczuka, Grzegorza Sulicha, Julity Kubańskiej, Daniela Lechowskiego, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. 313/5, 313/14, 313/15, 315/3, 315/4, 315/5, 313/10, 313/16, 313/17, obreb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 36/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-07 08:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 35/13, 36, 83/1, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 35/13, 36, 83/1, obreb 0032 Wyględy, gm. Leszno.

Lista sprawa nr 35/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-07 08:49
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-17 10:38

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 22/7, obręb 0015 Marianów, dz. nr ew. 94/1, obręb 0018 Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 22/7 obręb 0015 Marianów, dz. nr ew. 94/1 obreb 0018 Powązki, gm. Leszno.

Lista sprawa nr 34/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-07 08:45
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-17 12:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 275/4, 276/13, 276/12, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr ew. 275/4, 276/13, 276/12, obręb 0011, gm. Leszno.

Lista sprawa nr 33/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 17.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-07 08:42
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-17 12:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 71, 73/18, obręb Podkampinos, gm. Kampinos. Inwestor: Halina Stec

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 06.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Haliny Stec, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 71, 73/18, obręb 0020 Podkampinos, gm. Kampinos.

Lista sprawa nr 32/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: WStarosta Warszawski Zachodni  w dniu 22.02.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-06 11:13
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-22 15:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 551/8, 551/10, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Bordeks Tomasz Deliś

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 02.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bordeks Tomasz Deliś,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 551/8, 551/10, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 31/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.03.2023 r. wydał decyzję nr 157/s/2023 wnoszącą sprzeciw  do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-02 11:01
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-14 15:06

Zgłoszenie z projektem budowy sici kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 547/26, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 31.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO-BABICE" Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutem do granic nieruchomości w II linii zabudowy, umożliwiającej odprowadzenie ścieków sanitarnych w systemie kanalizacji grawitacyjnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w dz. nr ew. 547/26, obręb 0004 Borzecin Duży, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 30/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 14.03.2023 r. wydał decyzję nr 156/s/2023 wnoszącą sprzeciw  do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-01 09:41
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-14 15:19

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej nN wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 36, 37, 61, 63, obręb 0026 Piorunów, gm. Błonie. Inwestor: Urząd Gminy Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Urzędu Gminy Błonie,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 36, 37, 61, 63, obręb 0026 Piorunów, gm. Błonie.

Lista sprawa nr 29/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.02.2023 r. wydał decyzję nr 112/u/2023 umarzającą  powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-31 09:21
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-28 10:56

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej (szt.2) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 228, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: Marzena Berkowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 31.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Małgorzaty Berkowskiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej (szt. 2) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 228, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno.

Lista sprawa nr 28/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: . Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.02.2023 r. wydał decyzję nr 98/u/2023 umarzającą powyższe zgłoszenie.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-31 09:12
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-15 15:49

Zgłoszenie z projektem budowy przebudowy sieci elektroenergetycznej nN oraz sieci teletechnicznej na dz. nr ew. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/2, 6, 7, 8, 10, 11/3, 64, obręb 0026 Piorunów, gm. Błonie. Inwestor: Lidl Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Lidl Sp. z o.o. Sp. k.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nN oraz sieci teletechnicznej na dz. nr ew. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/2, 6, 7, 8, 10, 11/3, 64, obreb 0026 Piorunów, gm. Błonie

Lista sprawa nr 27/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 27.02.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 122/u/2023 umorzającą powyższe postępowanie .

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-30 12:49
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-27 15:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 86/9, 97, 93/2, 93/3, 3/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 27.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 86/9, 97, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

Lista sprawa nr 26/z/2023

 

ROZSTRZYGNI ECIE SPRAWY: W dniu 08.02.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-27 12:50
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-09 12:50

Zgłoszenie z projektem budowy wylotu brzegowego do rowu na dz. nr ew. 377/7 i 206/49, obręb 0029 Zielonki Parcela, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 26.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wylotu brzegowego do rowu dla rozbudowy budynku szkołu podstawowej na dz. nr ew. 377/7 i 206/49, obręb 0029 Zielonki Parcela, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 25/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 22.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-27 08:47
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-22 15:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 38, 77/14, 77/15, obręb 0012 Koczargi Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: AVALON Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 26.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: AVALON Development Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 38, 77/14, 77/15, obręb 0012 Koczargi Nowe, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 24/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 15.03.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyżwszego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-26 14:54
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-15 13:05

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV na dz. nr ew. 157/4, 157/14, 153, obręb Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Stoen Operator Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 26.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Stoen Operator Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 157/4, 157/14, 153, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 23/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał  zaświadczenie o braku podstaw do wnisienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-26 11:53
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-30 12:04

Zgłoszenie z projektem budowy dwóch domów jednorodzinnych w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną, dz. nr ew. 55/2, obręb 0009 Kępa Kiełpińska, gm. Łomianki. Inwestor: Marzena Jadwiga Malinowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marzeny Jadwigi Malinowskiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie dwoch domów jednorodzinnych w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 55/2, obręb 0009 Kępa Kiełpińska, gm. Łomianki.

Lista sprawa nr 22/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY; W dniu 03.04.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku postaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-24 15:30
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-03 16:40

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej fi 110 PE do budynku centrum badawczego z funkcją magazynową na dz. ew. nr 41,5/19, 40/3, 5/17, 5/23, 57/6, obręb 0008 Koprki, 0010 Michałówek, gm. Ożarów Mazowiecki. INWESTOR: Vitasynth Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Vitasynth Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej fi 110 PE do budynku centrum badawczego z funkcją magazynową na dz. ew. nr 41,5/19, 40/3, 5/17, 5/23, 57/6, obręb 0008 Koprki, 0010 Michałówek, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista sprawa nr 21/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.01.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.
 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-01-18 15:56
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-23 10:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z odejściami bocznymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odejściami bocznymi na dz. ew. nr 9/11, 9/14, 75, obręb 0031, gm. Błonie. Inwestor: Waldemar Tomaszewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Waldemara Tomaszewskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z odejściami bocznymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odejściami bocznymi na dz. ew. nr 9/11, 9/14, 75, obręb 0031, gm. Błonie.

Lista sprawa nr 20/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.01.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-01-18 10:51
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-24 14:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nadz. nr ew. 91/2, 275, obreb 0009 Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ABAKAM Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ABAKAM Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na dz. nr ew. 91/2, 275, obreb 0009 Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista sprawa nr 19/z/2023

Kanclearyjny numr sprawy EA/265/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY; W dniu 23.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku postaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-16 15:32
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-23 15:39

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV w celu zasielnia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 148, 154, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Stoen Operator Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Stoen Operator Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 148, 154, obręb Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 18/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAW: W dniu 26.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-13 12:56
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-26 15:45

Zgłoszenie z projektem przebudowy istniejącej kanalizacji ściekowej na dz. nr ew. 2, 18/1, 4/2, 4/7, 4/10, 4/13, obręb 0006, gm. Błonie. Inwestor: MAZDOM Sp. z o.o. Projekt Lesznowska Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: MAZDOM Sp. z o.o. Projekt Lesznowska Sp. k.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej kanalizacji ściekowej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym na dz. nr ew. 2, 18/1, 4/2, 4/7, 4/10, 4/13, obreb 0006, gm. Błonie- miasto.

Lista sprawa nr 17/z/2023

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-13 10:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 14, 31/12, 29/6, 27/9, 25/12, 25/8, 31/11, 29/5, 27/8, 24/3, obreb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku wielorodzinnego na dz. nr ew. 14, 31/12, 29/6, 27/9, 25/12, 25/8, 31/11, 29/5, 27/8, 24/3, obreb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista sprawa nr 16/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 19.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadzenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do poowyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-13 10:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-19 11:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej etap I na dz. nr ew. 73/11, 73/12, 73/13, 74/1, 75/1, 27/3, obręb 0007 Błonie-Wieś, gm. Błonie. Inwestor: Firma Handlowa "KANDEL" Andrzej Zajączkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Firmy Handlowej "KANDEL" Andrzej Zajączkowski,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej etap I na dz. nr ew. 73/11, 73/12, 73/13, 74/1, 75/1, 27/3, obręb 0007 Błonie Wieś, gm. Błonie

Lista sprawa nr 15/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAW: W dniu 16.02.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-12 15:36
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-16 12:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Miętowej dz. nr ew. 249/11, 250/16, obreb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Monika Zaluska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Moniki Zaluskiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjej w ul. Miętowej na dz. nr ew. 249/11, 250/16, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 14/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAW: W dniu 06.02.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-12 15:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-06 14:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 76/12, obreb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: NOVISA DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:NOVISA DEVELOPMENT Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w celu zasielenia zespołu 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w układzie bliźniaczym na dz. nr ew. 76/12, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista sprawa nr 13/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 19.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-12 15:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-19 13:41

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 168/2, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Helena Bielecka Iwandowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Heleny Bieleckiej Iwandowskiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 168/2, obreb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 12/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 27.02.2023 r. wydał decyzję nr 177/s/2023 wnoszący sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-12 15:24
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-27 14:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 57/1, 157, 147, 148/5, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasielnia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 57/1, 157, 147, 148/5, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Lista spraw nr 11/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.01.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-12 15:15
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-23 16:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1/1, 1/2, 4/3, 4/4, 57/8, obręb 0019, dz. nr ew. 8/6, 8/7, 8/8 obręb 0018, dz. nr ew. 82/5, 82/6, obręb 0017, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasielnia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 1/1, 1/2, 4/3, 4/4, 57/8 obreb 0019, dz. nr ew. 8/6, 8/7, 8/8, obreb 0018, dz. nr ew. 82/5, 82/6, obręb 0017, gm. Błonie.

Lista sprawa nr 10/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-12 15:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-17 10:26

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci nieskiego napięcia na dz. nr ew. 168/18, obręb Wyględy, gm. Leszno, dz. nr ew. 101, 1427, obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 11.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV- budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowym nN 0,4kV na dz. nr ew. 168/18, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno oraz dz. nr ew. 101, 1427 obr. 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 9/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.01.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-11 12:19
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-23 16:18

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazowej doziemnej w budynku mieszkalnym na dz. nr ew. 81/9, obręb 0001 Kampinos, gm. Kampinos. Inwestor: Maciej Marczuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Macieja Marczuka,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej doziemnej i w budynku mieszkalnym na dz. nr ew. 81/9, obręb 0001 Kampinos, gm. Kampinos.

Lista sprawa nr 8/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.01.2023 r. wydał decyzję nr 66/u/2023 umarzającą postępowanie  do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-10 14:18
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-30 12:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 77/28, 77/29, 77/12, obręb 0011, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dytrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w postaci trzech linii 0,4 kV wraz z trzema stanowiskami słupowymi 0,4 kV i złączem kablowym 0,4 kV oraz demontaż trzech odcinków istniejących linii napowietrznych 0,4 kV wraz z rozbiórką czterech stanowisk słupowych 0,4 kV na dz. nr ew. 77/28, 77/29, 77/12, obreb 0011, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista sprawa nr 7/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 13.01.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-10 14:15
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-13 14:16

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym, naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7 m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 64/4, obręb 0015 Marianów, gm. Leszno. Inwestor: Jacek Liśkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jacka Liśkiewicza,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazu płynnego oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym, naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7 m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 64/4, obręb 0015 Marianów, gm. Leszno.

Lista sprawa nr 6/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 17.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-09 15:23
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-17 15:32

Zgłoszenie z projektem przebudowy i nadbudowy części budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 151/1, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Piotr Kadlcik i Monika Adamska-Kadlcik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Piotra Kadlcik i Moniki Adamskiej - Kadlcik,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 151/1, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 5/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.02.2023 r. wydał decyzję nr 112/s/2023 wnoszący sprzeciw do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-09 15:15
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-24 11:24

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1182, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Arkadiusz Czaplicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 05.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Arkadiusza Czaplickiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego "AMETYST 2" wariant B- lewy wraz z adaptacja na dz. nr ew. 1182, obręb 0011, gm. Leszno.

Lista sprawa nr 4/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-05 15:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-16 15:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwukondygnacyjnego wolnostojącego na dz. nr ew. 478/1, Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Joanna Królik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 04.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Joanny Królik,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dwukondygnacyjnego, wolnostojącego na dz. nr ew. 478/1, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

Lista sprawa nr 3/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-05 08:38

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza gazowego do wybudowanego domu na dz. nr ew. 153/2, 154/3, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Jan Piechna

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 04.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jana Piechna,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na wykonaniu przyłącza gazowego do wybudowanego domu na dz. nr ew. 153/2, 154/3, obręb 0001, gm. Izabelin.

Lista sprawa nr 2/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 09.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 19/u/2023 umorzającą powyższe postępowanie .

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-04 08:58
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 13:37

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie wolnostojącej na dz. nr ew. 396/21, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Aldona Boczkowska, Agnieszka Sosnowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 03.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Aldony Boczkowskiej, Agnieszki Sosnowskiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego w zabudowie wolnostojącej na dz. nr ew. 396/21, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista sprawa nr 1/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 06.06.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-03 14:30
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-06 12:58

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony