BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 551/8, 551/10, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Bordeks Tomasz Deliś

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 02.02.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bordeks Tomasz Deliś,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 551/8, 551/10, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 31/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-02 11:01

Zgłoszenie z projektem budowy sici kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 547/26, obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 31.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO-BABICE" Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutem do granic nieruchomości w II linii zabudowy, umożliwiającej odprowadzenie ścieków sanitarnych w systemie kanalizacji grawitacyjnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w dz. nr ew. 547/26, obręb 0004 Borzecin Duży, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 30/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-02-01 09:41

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej nN wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 36, 37, 61, 63, obręb 0026 Piorunów, gm. Błonie. Inwestor: Urząd Gminy Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 30.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Urzędu Gminy Błonie,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 36, 37, 61, 63, obręb 0026 Piorunów, gm. Błonie.

Lista sprawa nr 29/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-31 09:21

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej (szt.2) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 228, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno. Inwestor: Marzena Berkowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 31.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Małgorzaty Berkowskiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej (szt. 2) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 228, obręb 0033 Zaborów, gm. Leszno.

Lista sprawa nr 28/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-31 09:12

Zgłoszenie z projektem budowy przebudowy sieci elektroenergetycznej nN oraz sieci teletechnicznej na dz. nr ew. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/2, 6, 7, 8, 10, 11/3, 64, obręb 0026 Piorunów, gm. Błonie. Inwestor: Lidl Sp. z o.o. Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Lidl Sp. z o.o. Sp. k.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nN oraz sieci teletechnicznej na dz. nr ew. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/2, 6, 7, 8, 10, 11/3, 64, obreb 0026 Piorunów, gm. Błonie

Lista sprawa nr 27/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-30 12:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 86/9, 97, 93/2, 93/3, 3/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 27.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 86/9, 97, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

Lista sprawa nr 26/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-27 12:50
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-27 12:52

Zgłoszenie z projektem budowy wylotu brzegowego do rowu na dz. nr ew. 377/7 i 206/49, obręb 0029 Zielonki Parcela, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 26.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wylotu brzegowego do rowu dla rozbudowy budynku szkołu podstawowej na dz. nr ew. 377/7 i 206/49, obręb 0029 Zielonki Parcela, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 25/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-27 08:47

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 38, 77/14, 77/15, obręb 0012 Koczargi Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: AVALON Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 26.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: AVALON Development Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 38, 77/14, 77/15, obręb 0012 Koczargi Nowe, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 24/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-26 14:54

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV na dz. nr ew. 157/4, 157/14, 153, obręb Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Stoen Operator Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 26.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Stoen Operator Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr ew. 157/4, 157/14, 153, obręb 0002 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 23/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 30.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał  zaświadczenie o braku podstaw do wnisienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-26 11:53
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-30 12:04

Zgłoszenie z projektem budowy dwóch domów jednorodzinnych w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną, dz. nr ew. 55/2, obręb 0009 Kępa Kiełpińska, gm. Łomianki. Inwestor: Marzena Jadwiga Malinowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 24.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marzeny Jadwigi Malinowskiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie dwoch domów jednorodzinnych w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 55/2, obręb 0009 Kępa Kiełpińska, gm. Łomianki.

Lista sprawa nr 22/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-24 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej fi 110 PE do budynku centrum badawczego z funkcją magazynową na dz. ew. nr 41,5/19, 40/3, 5/17, 5/23, 57/6, obręb 0008 Koprki, 0010 Michałówek, gm. Ożarów Mazowiecki. INWESTOR: Vitasynth Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Vitasynth Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej fi 110 PE do budynku centrum badawczego z funkcją magazynową na dz. ew. nr 41,5/19, 40/3, 5/17, 5/23, 57/6, obręb 0008 Koprki, 0010 Michałówek, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista sprawa nr 21/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.01.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.
 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-01-18 15:56
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-23 10:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z odejściami bocznymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odejściami bocznymi na dz. ew. nr 9/11, 9/14, 75, obręb 0031, gm. Błonie. Inwestor: Waldemar Tomaszewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 18.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Waldemara Tomaszewskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z odejściami bocznymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odejściami bocznymi na dz. ew. nr 9/11, 9/14, 75, obręb 0031, gm. Błonie.

Lista sprawa nr 20/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 24.01.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Agnieszka Szuba
  data publikacji: 2023-01-18 10:51
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-24 14:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nadz. nr ew. 91/2, 275, obreb 0009 Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: ABAKAM Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: ABAKAM Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na dz. nr ew. 91/2, 275, obreb 0009 Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista sprawa nr 19/z/2023

Kanclearyjny numr sprawy EA/265/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY; W dniu 23.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku postaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-16 15:32
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-23 15:39

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV w celu zasielnia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 148, 154, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Stoen Operator Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Stoen Operator Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 148, 154, obręb Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 18/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAW: W dniu 26.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-13 12:56
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-26 15:45

Zgłoszenie z projektem przebudowy istniejącej kanalizacji ściekowej na dz. nr ew. 2, 18/1, 4/2, 4/7, 4/10, 4/13, obręb 0006, gm. Błonie. Inwestor: MAZDOM Sp. z o.o. Projekt Lesznowska Sp. k.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: MAZDOM Sp. z o.o. Projekt Lesznowska Sp. k.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej kanalizacji ściekowej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym na dz. nr ew. 2, 18/1, 4/2, 4/7, 4/10, 4/13, obreb 0006, gm. Błonie- miasto.

Lista sprawa nr 17/z/2023

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-13 10:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 14, 31/12, 29/6, 27/9, 25/12, 25/8, 31/11, 29/5, 27/8, 24/3, obreb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 13.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasilenia budynku wielorodzinnego na dz. nr ew. 14, 31/12, 29/6, 27/9, 25/12, 25/8, 31/11, 29/5, 27/8, 24/3, obreb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista sprawa nr 16/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 19.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadzenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do poowyższego zgłoszenia.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-13 10:37
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-19 11:53

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej etap I na dz. nr ew. 73/11, 73/12, 73/13, 74/1, 75/1, 27/3, obręb 0007 Błonie-Wieś, gm. Błonie. Inwestor: Firma Handlowa "KANDEL" Andrzej Zajączkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Firmy Handlowej "KANDEL" Andrzej Zajączkowski,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej etap I na dz. nr ew. 73/11, 73/12, 73/13, 74/1, 75/1, 27/3, obręb 0007 Błonie Wieś, gm. Błonie

Lista sprawa nr 15/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-12 15:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Miętowej dz. nr ew. 249/11, 250/16, obreb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Monika Zaluska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Moniki Zaluskiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjej w ul. Miętowej na dz. nr ew. 249/11, 250/16, obręb 0001, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 14/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-12 15:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 76/12, obreb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: NOVISA DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:NOVISA DEVELOPMENT Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w celu zasielenia zespołu 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w układzie bliźniaczym na dz. nr ew. 76/12, obręb 0003, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista sprawa nr 13/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 19.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-12 15:28
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-19 13:41

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 168/2, obręb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestor: Helena Bielecka Iwandowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Heleny Bieleckiej Iwandowskiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 168/2, obreb 0031 Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 12/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-12 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 57/1, 157, 147, 148/5, obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasielnia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 57/1, 157, 147, 148/5, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

 

Lista spraw nr 11/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.01.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-12 15:15
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-23 16:19

Zgłoszenie z projektem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1/1, 1/2, 4/3, 4/4, 57/8, obręb 0019, dz. nr ew. 8/6, 8/7, 8/8 obręb 0018, dz. nr ew. 82/5, 82/6, obręb 0017, gm. Błonie. Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 12.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PSG Sp. z o.o.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia w celu zasielnia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 1/1, 1/2, 4/3, 4/4, 57/8 obreb 0019, dz. nr ew. 8/6, 8/7, 8/8, obreb 0018, dz. nr ew. 82/5, 82/6, obręb 0017, gm. Błonie.

Lista sprawa nr 10/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 17.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-12 15:11
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-17 10:26

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej sieci nieskiego napięcia na dz. nr ew. 168/18, obręb Wyględy, gm. Leszno, dz. nr ew. 101, 1427, obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 11.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV- budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowym nN 0,4kV na dz. nr ew. 168/18, obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno oraz dz. nr ew. 101, 1427 obr. 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 9/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni w dniu 23.01.2023 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-11 12:19
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-23 16:18

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazowej doziemnej w budynku mieszkalnym na dz. nr ew. 81/9, obręb 0001 Kampinos, gm. Kampinos. Inwestor: Maciej Marczuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Macieja Marczuka,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej doziemnej i w budynku mieszkalnym na dz. nr ew. 81/9, obręb 0001 Kampinos, gm. Kampinos.

Lista sprawa nr 8/z/2023

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 30.01.2023 r. wydał decyzję nr 66/u/2023 umarzającą postępowanie  do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-10 14:18
 • zmodyfikował: Marta Wołczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-30 12:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr ew. 77/28, 77/29, 77/12, obręb 0011, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dytrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 10.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A.,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w postaci trzech linii 0,4 kV wraz z trzema stanowiskami słupowymi 0,4 kV i złączem kablowym 0,4 kV oraz demontaż trzech odcinków istniejących linii napowietrznych 0,4 kV wraz z rozbiórką czterech stanowisk słupowych 0,4 kV na dz. nr ew. 77/28, 77/29, 77/12, obreb 0011, gm. Ożarów Mazowiecki.

Lista sprawa nr 7/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 13.01.2022r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-10 14:15
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-13 14:16

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym, naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7 m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 64/4, obręb 0015 Marianów, gm. Leszno. Inwestor: Jacek Liśkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jacka Liśkiewicza,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazu płynnego oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym, naziemnym zbiornikiem o poj. 2,7 m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 64/4, obręb 0015 Marianów, gm. Leszno.

Lista sprawa nr 6/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 17.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-09 15:23
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-17 15:32

Zgłoszenie z projektem przebudowy i nadbudowy części budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 151/1, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Piotr Kadlcik i Monika Adamska-Kadlcik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 09.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Piotra Kadlcik i Moniki Adamskiej - Kadlcik,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 151/1, obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

Lista sprawa nr 5/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-09 15:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1182, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Arkadiusz Czaplicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 05.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Arkadiusza Czaplickiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego "AMETYST 2" wariant B- lewy wraz z adaptacja na dz. nr ew. 1182, obręb 0011, gm. Leszno.

Lista sprawa nr 4/z/2023

ROZSTRZYGNIECIE SPRAWY: W dniu 16.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-05 15:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Szuba
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-16 15:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwukondygnacyjnego wolnostojącego na dz. nr ew. 478/1, Truskaw, gm. Izabelin. Inwestor: Joanna Królik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 04.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Joanny Królik,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dwukondygnacyjnego, wolnostojącego na dz. nr ew. 478/1, obręb 0025 Truskaw, gm. Izabelin.

Lista sprawa nr 3/z/2023

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-05 08:38

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza gazowego do wybudowanego domu na dz. nr ew. 153/2, 154/3, obręb 0001, gm. Izabelin. Inwestor: Jan Piechna

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 04.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jana Piechna,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na wykonaniu przyłącza gazowego do wybudowanego domu na dz. nr ew. 153/2, 154/3, obręb 0001, gm. Izabelin.

Lista sprawa nr 2/z/2023

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 09.01.2023r. Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 19/u/2023 umorzającą powyższe postępowanie .

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-04 08:58
 • zmodyfikował: Iwona Durka
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 13:37

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie wolnostojącej na dz. nr ew. 396/21, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Aldona Boczkowska, Agnieszka Sosnowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 t.j. ) w dniu 03.01.2023 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Aldony Boczkowskiej, Agnieszki Sosnowskiej,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego w zabudowie wolnostojącej na dz. nr ew. 396/21, obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Lista sprawa nr 1/z/2023

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2023-01-03 14:30

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony