BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr 205/2023 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie wyboru organizacji do realizacji zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia w 2024 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzenia zadania z zakresu edukacji prawnej.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-12-20 10:50
 • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-20 10:52
 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-12-20 10:51

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 195 / 2023 z dnia 16 listopada 2023 roku

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 195 / 2023 z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie zmiany treści uchwały dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia w 2024 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzenia zadania z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-11-20 11:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-20 11:55

Uchwała Zarządu PWZ Nr 184/2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2024 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.) i art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571– dalej: Ustawa)

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych:

na powierzenie realizacji zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2024 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Informujemy, że do dnia 3 listopada 2023 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-11-07 11:26

Uchwała Nr 173/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w konkursie ofert na realizacji zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2024 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Uchwała Nr 172/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia w 2024 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzenia zadania z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 148 / 2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-08-30 16:23
 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-08-30 16:23

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 sierpnia 2023 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, polegającego na prowadzeniu bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla uczniów publicznych szkół specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Warszawski Zachodni z zakresu programowania i robotyki oraz zajęć z edukacji multimedialnej. 

Informujemy, że w wymaganym terminie określonym w ogłoszeniu z dnia 27 lipca 2023 r. tj. do dnia 8 sierpnia 2023 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-08-11 12:50
 • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-11 12:52
 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-08-11 12:51

UCHWAŁA Nr 120/2023 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w okresie od 1 września do 31 grudnia 2023 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-07-27 13:31

UCHWAŁA Nr 121/2023 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w okresie od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-07-27 13:32

Uchwała Nr 106/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-06-23 13:37

Uchwała Nr 98/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-06-16 14:07
 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-06-16 14:08

Uchwała Nr 89/2023 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-05-26 15:53
 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-05-26 15:53

Uchwała Nr 88/2023 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-05-26 15:49
 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-05-26 15:49

UCHWAŁA Nr 47/2023 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

UCHWAŁA Nr 37/2023 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 stycznia 2023 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm. – dalej: Ustawa)

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – zadanie nr 1
 2. Wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2

 Informujemy, że do dnia 18 stycznia 2023 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-01-20 08:31

UCHWAŁA Nr 18/2023 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Wojciech Dziurdź
  • opublikował: Sylwia Ziobro
   data publikacji: 2023-01-05 10:00
  • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
   ostatnia modyfikacja: 2023-01-05 10:04
  • autor lub odpowiedzialny za treść: autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Wojciech Dziurdź
  • opublikował: Sylwia Ziobro
   data publikacji: 2023-01-05 10:00
  • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
   ostatnia modyfikacja: 2023-01-05 10:04

UCHWAŁA Nr 17/2023 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Wojciech Dziurdź
  • opublikował: Sylwia Ziobro
   data publikacji: 2023-01-05 09:58
  • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
   ostatnia modyfikacja: 2023-01-05 10:04
  • autor lub odpowiedzialny za treść: autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Wojciech Dziurdź
  • opublikował: Sylwia Ziobro
   data publikacji: 2023-01-05 09:58
  • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
   ostatnia modyfikacja: 2023-01-05 10:04

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony