BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr 37/2023 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 stycznia 2023 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm. – dalej: Ustawa)

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – zadanie nr 1
 2. Wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2

 Informujemy, że do dnia 18 stycznia 2023 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

 • opublikował: Sylwia Ziobro
  data publikacji: 2023-01-20 08:31

UCHWAŁA Nr 18/2023 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Wojciech Dziurdź
  • opublikował: Sylwia Ziobro
   data publikacji: 2023-01-05 10:00
  • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
   ostatnia modyfikacja: 2023-01-05 10:04
  • autor lub odpowiedzialny za treść: autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Wojciech Dziurdź
  • opublikował: Sylwia Ziobro
   data publikacji: 2023-01-05 10:00
  • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
   ostatnia modyfikacja: 2023-01-05 10:04

UCHWAŁA Nr 17/2023 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Wojciech Dziurdź
  • opublikował: Sylwia Ziobro
   data publikacji: 2023-01-05 09:58
  • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
   ostatnia modyfikacja: 2023-01-05 10:04
  • autor lub odpowiedzialny za treść: autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Wojciech Dziurdź
  • opublikował: Sylwia Ziobro
   data publikacji: 2023-01-05 09:58
  • zmodyfikował: Sylwia Ziobro
   ostatnia modyfikacja: 2023-01-05 10:04

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony