BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 214/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-12-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-03 12:40

Uchwała Nr 213/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-12-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-03 12:35

Uchwała Nr 212/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXXVI / 316 / 2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-12-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2024-01-03 12:33

Uchwała Nr 211/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Wojcieszyn, Zalesie i Borzęcin Duży – obszar na północ od ul. Trakt Królewski w gminie Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 10:15

Uchwała Nr 210/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 10:08

Uchwała Nr 209/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 10:06

Uchwała Nr 208/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXXVI / 312 / 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-12-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-29 10:04

Uchwała Nr 207/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 72/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Cezary Niedziałek
  data wytworzenia: 2023-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-20 10:42

Uchwała Nr 206/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Porębska, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-20 10:40

Uchwała Nr 205/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie wyboru organizacji do realizacji zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia w 2024 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzenia zadania z zakresu edukacji prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Sprawdził: Katarzyna Piecho-Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-20 10:38

Uchwała Nr 204/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-20 10:36

Uchwała Nr 203/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w gminie Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego – etap I.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-12-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-11 13:22

Uchwała Nr 202/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-12-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-11 13:21

Uchwała Nr 201/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-12-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-12-11 13:19

Uchwała Nr 200/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-30 09:04

Uchwała Nr 199/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem powierzchni reklamowej na nośniku reklamowym usytuowanym na działce ew. nr 224/2 obręb 0011, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-30 09:02

Uchwała Nr 198/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-30 09:00

Uchwała Nr 197/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-11-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-30 08:58

Uchwała Nr 196/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umowy najmu dotyczącej części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/17, położonej w obrębie nr 29, miasta Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-23 15:39

Uchwała Nr 195/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany treści uchwały dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia w 2024 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzenia zadania z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Sprawdził: Katarzyna Piecho-Rawa, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-20 10:09

Uchwała Nr 194/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 759/16  w Dziekanowie Polskim w gminie Łomianki – obręb ew. nr 143205_5.0005

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-20 10:08

Uchwała Nr 193/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Staszica – Konarskiego” w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-20 10:06

Uchwała Nr 192/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Łomianki Powstańców i części sołectwa Łomianki Chopina między ulicami Rolniczą i Al. Chopina  w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-20 10:04

Uchwała Nr 191/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podróżna” w Sadowej w gminie Łomianki 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-20 10:02

Uchwała Nr 190/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 61/9, 61/11 i 61/12 obr. 4.0003 w Łomiankach oraz działki nr 437/2, obr. 4.0005 w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-20 09:59

Uchwała Nr 189/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-20 09:57

Uchwała Nr 188/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 72/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-20 09:56

Uchwała Nr 187/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-21 10:11

Uchwała Nr 186/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXXV / 306 / 2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-11-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-20 09:53

Uchwała Nr 185/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-11-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-17 11:21

Uchwała Nr 184/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2024 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Sprawdził: Katarzyna Piecho-Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-11-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-17 11:18

Uchwała Nr 183/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-11-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-17 11:16

Uchwała Nr 182/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-11-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-17 11:14

Uchwała Nr 181/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 listopada 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewo-Parcela

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-11-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-07 11:25

Uchwała Nr 180/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 listopada 2023 r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego, na rzecz organizacji pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-11-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-07 10:59

Uchwała Nr 179/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 listopada 2023 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów, na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Szymanówek, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-11-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-07 10:55

Uchwała Nr 178/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-11-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-11-08 13:12

Uchwała Nr 177/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcie nieruchomości Skarbu Państwa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-26 11:03

Uchwała Nr 176/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup ambulansu dla zespołu ratownictwa medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-26 10:53

Uchwała Nr 175/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-26 10:51

Uchwała Nr 174/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-26 10:49

Uchwała Nr 173/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w konkursie ofert na realizacji zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2024 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Sprawdził: Katarzyna Piecho-Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-10-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-20 10:15

Uchwała Nr 172/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia w 2024 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz powierzenia zadania z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Sprawdził: Katarzyna Piecho-Rawa, Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-10-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-20 10:13

Uchwała Nr 171/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie: umorzenia wierzytelności. przysługującej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-10-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-20 10:11

Uchwała Nr 170/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-10-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-20 10:10

Uchwała Nr 169/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-10-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-20 10:08

Uchwała Nr 168/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-10-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-12 12:20

Uchwała Nr 167/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek Etap III w gminie Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-10-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-12 12:18

Uchwała Nr 166/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski w gminie Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-10-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-12 12:15

Uchwała Nr 165/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-10-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-12 12:13

Uchwała Nr 164/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 72/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-10-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-06 13:01

Uchwała Nr 163/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Anna Pakoca, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-10-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-06 12:59

Uchwała Nr 162/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-10-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-06 12:55

Uchwała Nr 161A/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu

Uchwała Nr 161/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-09-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-03 12:56

Uchwała Nr 160/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-09-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-10-03 12:54

Uchwała Nr 159/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Rolniczej we wschodniej części Dziekanowa Polskiego w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-09-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 15:04

Uchwała Nr 158/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Rolniczej w Dziekanowie Bajkowym w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-09-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 15:02

Uchwała Nr 157/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Zachód” w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-09-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 15:01

Uchwała Nr 156/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 319 w Dąbrowie Leśnej – obręb nr 143205_4.0023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-09-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 14:59

Uchwała Nr 155/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-09-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 14:57

Uchwała Nr 154/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-09-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 14:56

Uchwała Nr 153/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXXIV / 294 / 2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-09-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 14:54

Uchwała Nr 152/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-09-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-13 12:21

Uchwała Nr 151/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 72/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-08-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-31 15:42

Uchwała Nr 150/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Seweryn Chruściński
  data wytworzenia: 2023-08-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-31 15:40

Uchwała Nr 149/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-08-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-31 15:37

Uchwała Nr 148/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Anna Pakoca, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-08-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-31 15:34

Uchwała Nr 147/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulicy „Zgody”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-08-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-31 15:33

Uchwała Nr 146/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-08-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-31 15:28

Uchwała Nr 145/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Siek
  data wytworzenia: 2023-08-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-31 15:26

Uchwała Nr 144/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Siek
  data wytworzenia: 2023-08-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-31 15:23

Uchwała Nr 143/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umów najmu dotyczących części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/17, położonej w obrębie nr 29, miasta Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-08-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-21 16:20

Uchwała Nr 142/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części wsi Błonie-Wieś – Bieniewicka Północ

Uchwała Nr 141/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca Sprawdził: Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-08-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-21 16:16

Uchwała Nr 140/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w okresie od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca Sprawdził: Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-08-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-21 16:14

Uchwała Nr 139/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie umorzenia odsetek oraz opłaty 40 EURO z tytułu nieterminowej wpłaty za faktury: fv nr SPWZ/48/4/2023 z dn. 03.04.2023

                                   fv nr SPWZ/65/5/2023 z dn. 05.05.2023

                                   fv nr SPWZ/78/6/2023 z dn. 06.06.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-08-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-21 16:12

Uchwała Nr 138/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-08-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-21 16:10

Uchwała Nr 137/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie procedury przygotowania projektu budżetu oraz rodzaju i szczegółowościmateriałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-08-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-21 15:48

Uchwała Nr 136/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w rejonie parku gminnego    

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-08-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-21 11:50

Uchwała Nr 135/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w 2023 roku z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego — II edycja

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Sienkiewicz,Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-08-08
 • opublikował: Agnieszka Laska
  data publikacji: 2023-08-09 12:28

Uchwała Nr 134/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowanej w Dziekanowie Leśnym, gmina Łomianki 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-08-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-21 11:38

Uchwała Nr 133/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-27 15:00

Uchwała Nr 131/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-27 14:57

Uchwała Nr 130/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie przyznania rocznej nagrody finansowej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-27 14:56

Uchwała Nr 129/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów  Mazowiecki dla części miejscowości Józefów  – część II

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-27 14:47

Uchwała Nr 128/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu opłat

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-27 14:44

Uchwała Nr 127/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-27 13:28

Uchwała Nr 126/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-27 13:26

Uchwała Nr 125/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-27 13:24

Uchwała Nr 124/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-27 13:23

Uchwała Nr 123/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-27 13:16

Uchwała Nr 122/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-27 13:14

Uchwała Nr 121/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w okresie od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-27 13:05

Uchwała Nr 120/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w okresie od 1 września do 31 grudnia 2023 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-27 13:03

Uchwała Nr 119/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie w roku szkolnym 2022/2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-27 13:01

Uchwała Nr 118/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-27 15:22

Uchwała Nr 117/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-27 15:18

Uchwała Nr 116/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-18 08:26

Uchwała Nr 115/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-13 14:54

Uchwała Nr 114/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-13 14:51

Uchwała Nr 113/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-13 14:49

Uchwała Nr 112/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-13 14:47

Uchwała Nr 111/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-13 14:45

Uchwała Nr 110/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą dotychczas własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-13 14:43

Uchwała Nr 109/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki  oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-06-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-04 12:14

Uchwała Nr 108/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-06-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-04 12:11

Uchwała Nr 107/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności  przysługującej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

Uchwała Nr 106/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-28 12:33

Uchwała Nr 105/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 72/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-28 12:29

Uchwała Nr 104/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-28 12:26

Uchwała Nr 103/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-28 12:23

Uchwała Nr 102/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXXIII / 277 / 2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-28 12:21

Uchwała Nr 101/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-06-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-23 07:49

Uchwała Nr 100/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Malinowska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-06-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-20 13:12

Uchwała Nr 99/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Malinowska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-06-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-20 13:11

Uchwała Nr 98/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-06-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-20 13:08

Uchwała Nr 97/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej w Lesznie dotacji celowej w roku 2023 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dec, Sprawdził: Katarzyna Kosiacka, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-06-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-07 10:13

Uchwała Nr 96/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Błonie” dotacji celowej w roku 2023 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dec, Sprawdził: Katarzyna Kosiacka, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-06-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-07 10:11

Uchwała Nr 95/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Kampinos” dotacji celowej w roku 2023 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dec, Sprawdził: Katarzyna Kosiacka, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-06-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-07 10:05

Uchwała Nr 94/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Babice” dotacji celowej w roku 2023 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dec, Sprawdził: Katarzyna Kosiacka, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-06-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-07 10:03

Uchwała Nr 93/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie zlecenia realizacji zdania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-06-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-07 09:59

Uchwała Nr 92/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-06-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-07 09:57

Uchwała Nr 91/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do zawierania umów i zaciągania zobowiązań dotyczących programu grantowego „Przepis na sukces”, którego celem jest realizacja programów edukacyjnych związanych z kształtowaniem i rozwijaniem kompetencji 4K-komunikacja, krytyczne myślenia, kooperacja, kreatywność, który otrzymał dofinansowanie  w 2 edycji programu InwestorJa Fundacji Empiria i Wiedza

Uchwała Nr 90/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowanej w Błoniu, gmina Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-05-29 14:53

Uchwała Nr 89/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-05-29 14:49

Uchwała Nr 88/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-05-29 14:48

Uchwała Nr 87/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów, na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Szymanówek, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-05-29 14:46

Uchwała Nr 86/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Sitarz Sprawdził: Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-05-29 14:44

Uchwała Nr 85/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-05-29 14:40

Uchwała Nr 84/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-05-31 13:00

Uchwała Nr 83/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-05-29 14:37

Uchwała Nr 82/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-05-29 13:31

Uchwała Nr 80/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części budynku stanowiącego własność Gminy Ożarów Mazowiecki, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 22/10, położonej w obrębie nr 0009, miasto Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-05-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-05-15 16:07

Uchwała Nr 79/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowanej we wsi Bramki, gmina Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-05-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-05-15 16:04

Uchwała Nr 78/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia przez Powiat Warszawski Zachodni kampanii zwiększającej bezpieczeństwo społeczne pn.: „ ŻYJ BEZPIECZNIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Kucharska, Anna Osowska-Rembecka Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-05-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-05-15 16:03

Uchwała Nr 77/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 72/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-05-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-05-15 15:55

Uchwała Nr 76/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • data wytworzenia: 2023-05-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-05-15 15:52

Uchwała Nr 75/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Siek
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-27 15:26

Uchwała Nr 74/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Siek
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-27 15:23

Uchwała Nr 73/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Ożarowa  Mazowieckiego dla obrębu ewidencyjnego numer 0011 – część III

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-24 13:01

Uchwała Nr 72/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-24 12:58

Uchwała Nr 71/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-24 12:23

Uchwała Nr 70/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-04 11:59

Uchwała Nr 69/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-04 11:49

Uchwała Nr 68/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-04 11:47

Uchwała Nr 67/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXXII / 267 / 2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-04 11:45

Uchwała Nr 66/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w 2023 roku z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-22 15:32

Uchwała Nr 65/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu (typ A) oraz (typ B) na rok 2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bartosik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-23 13:38

Uchwała Nr 64/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności oraz odroczenie płatności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-23 13:36

Uchwała Nr 63/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną w Bramkach, gmina Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-23 13:34

Uchwała Nr 62/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-23 13:32

Uchwała Nr 61/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap II

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-23 13:30

Uchwała Nr 60/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a „Nową Drogą” – etap I

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-23 13:24

Uchwała Nr 59/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie przedłużenia funkcjonowania oddziału przygotowawczego w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-23 13:22

Uchwała Nr 58/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sadowej na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tempczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-23 13:20

Uchwała Nr 57/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-23 13:16

Uchwała Nr 56/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowaną we wsi Łubiec, gmina Leszno  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-15 14:46

Uchwała Nr 55/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-15 14:44

Uchwała Nr 54/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-15 14:42

Uchwała Nr 53/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-03-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-07 10:49

Uchwała Nr 52/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-03-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-07 10:48

Uchwała Nr 51/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie powołania komisji do oceny i weryfikacji informacji przekazywanych przez podmioty świadczące usługi zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz oceny możliwości partycypacji tych obywateli w kosztach pomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-03-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-07 10:45

Uchwała Nr 50/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • data wytworzenia: 2023-03-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-07 10:35

Uchwała Nr 49/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-02-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-02-27 12:34

Uchwała Nr 48/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-02-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-02-27 12:32

Uchwała Nr 47/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza światłowodowego do nieruchomości stanowiącej siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy, położonej w Łubcu, opisanej jako działka ewidencyjna nr 109/7, położona w obrębie Łubiec, gmina Leszno

Uchwała Nr 46/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-02-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-02-08 13:47

Uchwała Nr 45/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice
w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Romuald Reszka, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-02-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-02-08 13:32

Uchwała Nr 44/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Gospodarki Mieniem do podpisywania ugód administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-02-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-02-08 13:17

Uchwała Nr 43/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-02-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-02-08 13:14

Uchwała Nr 42/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-02-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-02-08 13:12

Uchwała Nr 41/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-01-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-27 13:13

Uchwała Nr 40/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-01-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-27 13:12

Uchwała Nr 39/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-26 15:00

Uchwała Nr 38/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar nr 2,   w gminie Stare Babice 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-26 14:58

Uchwała Nr 37/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-26 14:57

Uchwała Nr 36/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-26 14:54

Uchwała Nr 35/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 181/20 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia z dnia 10 listopada 2020 r. sprawie wdrożenia procedury zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-01-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-26 14:52

Uchwała Nr 34/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-01-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-26 14:04

Uchwała Nr 33/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów użyczenia pomieszczeń w budynkach administracyjno-biurowych położonych w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/131 i ul. Poznańskiej 131A, zlokalizowanych w granicach działki nr 224/1, obręb 00011- miasto Ożarów Mazowiecki, zawartych z jednostkami organizacyjnymi Powiatu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-13 15:34

Uchwała Nr 32/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na najem powierzchni reklamowych na nośniku reklamowym usytuowanym na działce ew. nr 224/2 obręb 0011, gmina Ożarów Mazowiecki

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-13 10:51

Uchwała Nr 31/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu

 

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Niemyjska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-13 10:47

Uchwała Nr 30/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej –  Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 przy Powiecie Warszawskim w Wiktorowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-13 10:29

Uchwała Nr 29/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-13 10:28

Uchwała Nr 28/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-13 10:26

Uchwała Nr 27/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-13 10:24

Uchwała Nr 26/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-13 10:22

Uchwała Nr 25/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-13 10:18

Uchwała Nr 24/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-13 10:16

Uchwała Nr 23/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-13 10:14

Uchwała Nr 22/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-13 10:12

Uchwała Nr 21/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-13 10:10

Uchwała Nr 20/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-13 10:08

Uchwała Nr 19/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-10 11:07

Uchwała Nr 18/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-10 11:05

Uchwała Nr 17/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-10 11:01

Uchwała Nr 16/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-09 16:41

Uchwała Nr 15/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-09 16:40

Uchwała Nr 14/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowych jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-09 16:38

Uchwała Nr 13/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie,  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-09 16:37

Uchwała Nr 12/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-09 16:36

Uchwała Nr 11/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-09 16:34

Uchwała Nr 10/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-09 16:33

Uchwała Nr 9/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-09 16:32

Uchwała Nr 8/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-09 16:30

Uchwała Nr 7/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-09 16:29

Uchwała Nr 6/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-09 16:26

Uchwała Nr 5/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-09 16:25

Uchwała Nr 4/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-09 16:24

Uchwała Nr 3/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-09 16:22

Uchwała Nr 2/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-09 16:21

Uchwała Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-09 16:16

Uchwała Nr 151/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 72/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony