BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 50/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W 2023 roku 33 000 000,00 PLN NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU ORAZ SPŁATĘ ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH ZOBOWIĄZAŃ”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwolińska, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Agnieszka Laska
  data publikacji: 2023-09-25 12:01

Zarządzenie Nr 49/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 wzreśnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-09-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 14:08

Zarządzenie Nr 48/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 wzreśnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Siek
  data wytworzenia: 2023-09-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-20 09:46

Zarządzenie Nr 47/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 wzreśnia 2023 r.

w sprawie powołania na kadencję 2023 – 2027 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-09-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-19 11:09

Zarządzenie Nr 46/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 wzreśnia 2023 r.

w sprawie uzupełnienia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt ustalonego w załączniku nr 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Bartosik, Sprawdził: Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-09-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-05 12:46

Zarządzenie Nr 45/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz gminy Leszno prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0011 Leszno, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-08-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-29 14:12

Zarządzenie Nr 42/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2023-08-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-08-24 11:55

Zarządzenie Nr 41/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2023-07-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-28 14:59

Zarządzenie Nr 40/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 lipca 2023 r.

w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-07-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-14 15:21

Zarządzenie Nr 39/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego ds. bezpieczeństwa społecznego i równego traktowania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-07-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-27 15:29

Zarządzenie Nr 37/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie ewidencjonowania opłat pobieranych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Traci moc Zarządzenie Nr 85/2012 z dnia 31.10.2012 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-07-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-07-12 14:14

Zarządzenie Nr 36/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „DOSTAWA POJAZDÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, HYBRYDOWYM WRAZ Z BUDOWĄ WIAT FOTOWOLTAICZNYCH”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dąbek, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-28 14:15

Zarządzenie Nr 35/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na kadencję 2023 – 2027

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Wojciechowska, Sprawdził: Anna Raszkiewicz, Halina Dańko
  data wytworzenia: 2023-06-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-22 08:19

Zarządzenie Nr 34/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo gaśniczego na terenie powiatu warszawskiego zachodniego na lata 2023-2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Piłkowski, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-06-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-21 10:00

Zarządzenie Nr 32/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-05-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-05-22 13:02

Zarządzenie Nr 28/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Siemiak, Sprawdził: Krystyna Szulc, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-17 13:52

Zarządzenie Nr 27/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-19 13:21

Zarządzenie Nr 26/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-13 10:32

Zarządzenie Nr 25/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 kwietnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Ewelina Degowska
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2023-04-14 10:07

Zarządzenie Nr 24/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-06 13:47

Zarządzenie Nr 23/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskiej orzekającej o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szachowski Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-29 15:21

Zarządzenie Nr 21/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz pracownikom wykonującym prace fizyczne zakupu okularów korygujących wzrok

Traci moc Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-29 15:19

Zarządzenie Nr 20/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-29 15:16

Zarządzenie Nr 19/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie użyczenia Gminie Ożarów Mazowiecki części nieruchomości gruntowej o powierzchni 3038 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 24/3 z obrębu SHR Wolica, gmina Ożarów Mazowiecki 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-03-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-21 11:17

Zarządzenie Nr 18/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Siemiak, Sprawdził: Krystyna Szulc, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-14 11:27

Zarządzenie Nr 17/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „DOSTAWA POJAZDÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, HYBRYDOWYM WRAZ Z BUDOWĄ WIAT FOTOWOLTAICZNYCH

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dąbek, Sprawdził: Piotr Sienkiewicz, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-09 12:18

Zarządzenie Nr 16/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-02 14:57

Zarządzenie Nr 15/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do zasobu nieruchomości spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębach Izabelin i Laski, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-03-14 11:24

Zarządzenie Nr 14/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-02-27 12:45

Zarządzenie Nr 13/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Ciećwierz
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-02-27 12:43

Zarządzenie Nr 12/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Przybylska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-02-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-02-16 10:11

Zarządzenie Nr 11/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bartosik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-02-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-02-08 11:40

Zarządzenie Nr 10/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-02-07 10:27

Zarządzenie Nr 9/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-02-07 10:26

Zarządzenie Nr 8/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i określenia sposobu jego funkcjonowania

Traci moc Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 10.03.2021 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-20 15:29

Zarządzenie Nr 7/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2022 - 2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-20 15:26

Zarządzenie Nr 6/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki i Regulaminu Ochrony Danych Osobowych służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Traci moc Zarządzenie Nr 52A/2021 z dnia 15.07.2021 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-20 15:22

Zarządzenie Nr 5/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz gminy Ożarów Mazowiecki części nieruchomości położonej w obrębie 0004, miasto Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-13 12:58

Zarządzenie Nr 4/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie: powołania Jury Lokalnego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-11 15:04

Zarządzenie Nr 3/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie przyznania zaliczek stałych dla pracowników Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Milej Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-19 15:29

Zarządzenie Nr 2/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zasad zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Tracą moc Zarządzenia Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 12/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. o oraz Zarządzenie Nr 99 z dnia 31 grudnia 2021 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-11 15:08

Zarządzenie Nr 1/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-11 15:02

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony