BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 10/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-02-07 10:27

Zarządzenie Nr 9/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-02-07 10:26

Zarządzenie Nr 8/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i określenia sposobu jego funkcjonowania

Traci moc Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 10.03.2021 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-20 15:29

Zarządzenie Nr 7/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2022 - 2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-20 15:26

Zarządzenie Nr 6/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki i Regulaminu Ochrony Danych Osobowych służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Traci moc Zarządzenie Nr 52A/2021 z dnia 15.07.2021 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-20 15:22

Zarządzenie Nr 5/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz gminy Ożarów Mazowiecki części nieruchomości położonej w obrębie 0004, miasto Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-13 12:58

Zarządzenie Nr 4/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie: powołania Jury Lokalnego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-11 15:04

Zarządzenie Nr 3/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie przyznania zaliczek stałych dla pracowników Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Milej Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-19 15:29

Zarządzenie Nr 2/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zasad zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Tracą moc Zarządzenia Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 12/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. o oraz Zarządzenie Nr 99 z dnia 31 grudnia 2021 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Kozaczyk, Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-11 15:08

Zarządzenie Nr 1/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-01-11 15:02

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony