BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 marca 2023 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego” – liczy się data  wpływu do Starostwa.

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 lutego 2023 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Referent w Wydziale Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego” – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • opublikował: Monika Gurdała
  data publikacji: 2023-02-14 13:56

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2023-02-07
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2023-02-07 12:18

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Pełnomocnik Starosty ds. bezpieczeństwa społecznego i równego traktowania w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

informacja o odwołaniu konkursu
Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że konkurs na stanowisko Pełnomocnik Starosty ds. bezpieczeństwa społecznego i równego traktowania w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, został odwołany z uwagi na odstąpienie od zamiaru utworzenia tego stanowiska pracy. Osoby zainteresowane prosimy o odbiór złożonych w konkursie dokumentów w terminie do 10 iutego 2023 roku. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 Lutego 2023 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Pełnomocnik Starosty ds. bezpieczeństwa społecznego i równego traktowania w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-01 18:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-06 11:18

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony