BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 stycznia 2024 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa"- liczy się data wpływu do Starostwa.

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 stycznia 2024 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa"- liczy się data wpływu do Starostwa.

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 8 grudnia 2023 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu"- liczy się data wpływu do Starostwa.

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Podinspektor/Inspektor/Główny specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Informatyka w Zespole ds. IT w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Księgowości w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 9 października 2023 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Księgowości"- liczy się data wpływu do Starostwa.

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Informatyk w Zespole IT w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 września 2023 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Informatyk w Zespole IT"- liczy się data wpływu do Starostwa.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. kadr, płac i księgowości budżetowej w sekcji Finansowo Administracyjnej

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 września 2023 r.  w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Nabór na stanowisko-kadry, płace i księgowość budżetowa w Sekcji Finansowo-Administracyjnej” na adres: ZDP w Ożarowie MAZOWIECKIM, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 300 lub dostarczyć do Sekretariatu ZDP w Ożarowie Mazowieckim (pok. 4) .

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza nabór na stanowsiko Pomoc administracyjna do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 września 2023 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Wydział Architektury i Budownictwa dot. ogłoszenia o naborze na stanowisko Pomoc administracyjna” – liczy się data wpływu do Starostwa.

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Podinspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 sierpnia 2023 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektora
w Wydziale Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obronnych” – liczy się data wpływu do Starostwa.

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Główny specjalista w Zespole ds. Zarządzania Ruchem Drogowym

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 sierpnia 2023 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Główny specjalista
w Zespole ds. Zarządzania Ruchem Drogowym” – liczy się data wpływu do Starostwa.

 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2023-08-09 10:06
 • zmodyfikował: Zbigniew Rębiś
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-09 10:07

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 21 sierpnia 2023 roku w punkcie informacyjnym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki w zaklejonych kopertach.

 

Na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści:

 

„Konkurs na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA ds. Medycznych SPZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawskiego Zachodniego”

 • opublikował: Magda Ciećwierz
  data publikacji: 2023-07-28 14:32

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Podinspektor w Biurze Rady, Zarządu i Informacji Publicznej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 lipca 2023 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Podinspektor w Biurze Rady, Zarządu i Informacji Publicznej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego” – liczy się data wpływu do Starostwa.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bramkach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kadr i płac w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. kadr, płac i księgowości budżetowej w sekcji Finansowo Administracyjnej

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Referent w Zespole ds.Zarządzania ruchem drogowym w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 maja 2023 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Konkurs na stanowisko Referenta w Zespole ds. Zarządzania ruchem drogowym w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego” – liczy się data wpływu do Starostwa.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim poszukuje kandydatów na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 marca 2023 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego” – liczy się data  wpływu do Starostwa.

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 lutego 2023 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Referent w Wydziale Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego” – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • opublikował: Monika Gurdała
  data publikacji: 2023-02-14 13:56

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na stanowisko Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Malgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2023-02-07
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2023-02-07 12:18

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Pełnomocnik Starosty ds. bezpieczeństwa społecznego i równego traktowania w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

informacja o odwołaniu konkursu
Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że konkurs na stanowisko Pełnomocnik Starosty ds. bezpieczeństwa społecznego i równego traktowania w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, został odwołany z uwagi na odstąpienie od zamiaru utworzenia tego stanowiska pracy. Osoby zainteresowane prosimy o odbiór złożonych w konkursie dokumentów w terminie do 10 iutego 2023 roku. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 Lutego 2023 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Pełnomocnik Starosty ds. bezpieczeństwa społecznego i równego traktowania w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego" – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-01 18:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-06 11:18

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony