BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXII / 267 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-03-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-04 14:15

Uchwała Nr XXXII / 268 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2030

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-03-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-04 14:20

Uchwała Nr XXXII / 269 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-03-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-04 14:22

Uchwała Nr XXXII / 270 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXX/256/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz dla rodzin pomocowych działających na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-03-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-04 14:24

Uchwała Nr XXXII / 271 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sachogłuchowicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-03-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-04 14:28

Uchwała Nr XXXII / 272 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-03-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-04 14:30

Uchwała Nr XXXII / 273 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przekazania Gminie Ożarów Mazowiecki zadania zarządzania drogą powiatową nr 4122W

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik, Sprawdził: Janusz Łukasik
  data wytworzenia: 2023-03-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-04-04 14:32

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony