BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXIII / 293 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie przekazania Gminie Izabelin zadania zarządzania drogą powiatową nr 4130W

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik, Sprawdził: Janusz Łukasik
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-28 09:04

Uchwała Nr XXXIII / 292 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia  skargi

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-28 09:02

Uchwała Nr XXXIII / 291 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-28 09:00

Uchwała Nr XXXIII / 290 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Kołodyńska-Adamczyk, Sprawdził: Katarzyna Piecho-Rawa, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-28 08:54

Uchwała Nr XXXIII / 289 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia pod nazwą „Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie” z siedzibą w Laskach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-28 08:52

Uchwała Nr XXXIII / 288 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-28 08:50

Uchwała Nr XXXIII / 287 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie aktualizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021-2030

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-27 15:53

Uchwała Nr XXXIII / 286 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/269/2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-27 15:50

Uchwała Nr XXXIII / 285 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Przybylska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-27 15:48

Uchwała Nr XXXIII / 284 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Anna Pakoca, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-27 15:47

Uchwała Nr XXXIII / 283 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Anna Pakoca, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-27 15:45

Uchwała Nr XXXIII / 282 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-27 15:44

Uchwała Nr XXXIII / 281 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Mariusz Kądzielski
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-27 15:42

Uchwała Nr XXXIII / 280 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Nowak, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-27 15:40

Uchwała Nr XXXIII / 279 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-27 15:39

Uchwała Nr XXXIII / 278 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2030

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-27 15:37

Uchwała Nr XXXIII / 277 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-27 15:36

Uchwała Nr XXXIII / 276 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-27 15:34

Uchwała Nr XXXIII / 275 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-27 15:32

Uchwała Nr XXXIII / 274 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2022 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-06-27 15:31

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony