BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXIV / 305 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/292/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Ewelina Degowska, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 13:57

Uchwała Nr XXXIV / 304 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII / 289 / 2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia pod nazwą „Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie” z siedzibą w Laskach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 13:55

Uchwała Nr XXXIV / 303 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII / 288 / 2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 13:53

Uchwała Nr XXXIV / 302 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2024 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 13:51

Uchwała Nr XXXIV / 301 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka, Sprawdził: Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 13:49

Uchwała Nr XXXIV / 300 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz dla rodzin pomocowych działających na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Niemyjska, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 13:47

Uchwała Nr XXXIV / 299 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Grodziskiego na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 13:43

Uchwała Nr XXXIV / 298 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/269/2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Barbara Barnaś
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 13:41

Uchwała Nr XXXIV / 297 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 roku, w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Anna Pakoca, Wojciech Dziurdź
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 13:38

Uchwała Nr XXXIV / 296 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Ziobro, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Jerzy Truszkowski
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 13:35

Uchwała Nr XXXIV / 295 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2030

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Piotrowski, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 13:33

Uchwała Nr XXXIV / 294 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Kamila Nowak
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2023-09-22 13:31

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony