BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Pełnomocnik Starosty ds. bezpieczeństwa społecznego i równego traktowania

Pełnomocnik Starosty ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Równego Traktowania 
dr. Anna Osowska - Rębecka 

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
pierwsze piętro pokój numer - 121
telefon 22 733 73 91
e-mail: aosowska@pwz.pl

Pełnomocnik Starosty ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Równego Traktowania
Pełni dyżury poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 - 15:00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 

Pełnomocnik Starosty ds. bezpieczeństwa społecznego i równego traktowania realizuje zadania z zakresu:

  1. Prowadzenie działań na rzecz bezpieczeństwa lokalnego, różnorodności, równości, równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i mobbingu.
  2.  Współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa społecznego i równego traktowania oraz przestrzegania praw człowieka.
  3. Wdrażanie i koordynacja działań na rzecz polityki różnorodności społecznej w powiecie warszawskim zachodnim, w tym działań związanych z opieką nad emigrantami.
  4. Opracowywanie we współpracy z komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu planu działań na rzecz równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i bezpieczeństwa społecznego. Współpraca w tym zakresie ze służbami powiatu warszawskiego – zachodniego. 
  5. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii społecznych oraz organizowanie szkoleń, debat, konferencji, akcji edukacyjnych i informacyjnych dotyczących problematyki bezpieczeństwa społecznego, równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. 
  6. Upowszechnianie wiedzy na temat sytuacji grup narażonych na dyskryminację, wspieranie udziału tych grup w życiu lokalnym i kulturalnym oraz organizowanie akcji społecznych promujących zasadę równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.
  7. Współpraca z innymi pełnomocnikami działającymi w obszarze równego traktowania w Polsce i za granicą oraz zespołami, komisjami i innymi branżowymi gremiami. 
  8. Współpraca z mediami oraz reprezentowanie Starosty w mediach w zakresie problematyki ochrony praw człowieka, bezpieczeństwa lokalnego oraz realizacji zasad równego traktowania. 
  9. Reprezentowanie Starosty na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki bezpieczeństwa społecznego, równego traktowania, współpracy z organizacjami i podmiotami samorządowymi i społecznymi. 
  10. Podejmowanie działań związanych z przeprowadzaniem analiz, szkoleń, warsztatów z zakresu bezpieczeństwa społecznego w obszarach związanych z przemocą i mobbingiem, przestrzegania praw człowieka i równego traktowania.

 

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony