BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Dyrektor Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu ogłasza konkurs na stanowisko referenta do spraw księgowości.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. od dnia 20.12.2010r. do 03.01.2011r. w godzinach 8.00 - 15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. księgowości”. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu  złożenia dokumentów informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Maz. (www.bip.pwz.pl).

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rejestr zmian

  • zmieniono 2011-12-21 15:10 przez Administrator Systemu
  • zmieniono 2012-02-08 10:07 przez Administrator Systemu

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony